Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TỶ LỆ GIÁ HIỆN TẠI / GIÁ SỔ SÁCH (GIÁ THỊ TRƯỜNG / GIÁ TRỊ THỰC)

STT Mã CK Giá hiện tại +/- Khối Lượng Giá sổ sách % Giá hiện tại P/E Khối Lượng Vốn Thị Trường (Triệu) Vốn chủ sở hữu (Triệu)
926 COM 59.9 0 0 33.93 176.54% 8.7 13,752,368 823,767 353,917
927 DND 22 0 16,300 12.46 176.56% 234 8,834,000 194,348 0
928 SFN 33 -0.6 5,200 18.64 177.08% 9 2,894,150 95,507 43,329
929 CCP 25.1 0 0 14.17 177.16% 34.5 2,400,000 60,240 0
930 BAB 22.7 0 34,500 12.75 178.06% 17.5 500,000,000 11,350,000 0
931 BIC 31.5 -1 3,200 17.67 178.25% 26.8 117,276,895 3,694,222 0
932 CLL 31.2 1.8 10 17.47 178.57% 12.8 34,000,000 1,060,800 0
933 IST 22.2 0 0 12.43 178.62% 7.7 12,008,672 266,593 0
934 KIP 38 0 0 21.23 179.00% 17.4 5,680,000 215,840 0
935 SVL 18.9 0 0 10.55 179.22% 121.2 3,270,858 61,819 0
936 VBC 25 -0.8 1,200 13.93 179.44% 7 7,499,972 187,499 53,078
937 HDG 49.5 -0.5 172,190 27.49 180.05% 19 75,968,080 3,760,420 596,506
938 HRC 32 2.1 26,600 17.74 180.35% 113.1 30,206,616 966,612 458,306
939 PAN 64 0 100,030 35.37 180.92% 21.3 120,201,630 7,692,904 258,609
940 TBC 24.6 0 10 13.57 181.35% 9.4 63,500,000 1,562,100 768,999
941 THI 42.9 0.6 3,190 23.47 182.76% 6.5 48,800,000 2,093,520 0
942 CBI 5.9 0 0 3.21 183.52% 9.9 43,006,366 253,738 0
943 FCS 10 0 0 5.43 184.06% -4.6 29,450,000 294,500 0
944 PIA 34 -0.6 5,600 18.46 184.21% 5.7 3,000,000 102,000 0
945 CGP 10 -0.1 48,900 5.42 184.47% 0 10,735,708 107,357 0
946 NT2 32.3 0.4 273,800 17.32 186.23% 11.5 287,876,029 9,284,002 0
947 MBS 19.8 0.2 349,300 10.52 188.24% 101 122,124,280 2,418,061 0
948 THW 19.5 0 0 10.25 190.20% 475.6 5,000,000 97,500 0
949 NHC 39.1 0 0 20.51 190.64% 8.7 3,041,542 118,924 35,704
950 NPS 28.1 0 0 14.72 190.94% 0 2,170,000 60,977 35,523
Giá sổ sách: được xem như giá trị thực của cổ phiếu được tính bằng công thức VỐN CHỦ SỞ HỮU/TỔNG KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU.

1 cổ phiếu có Giá sổ sách lớn hơn giá thị trường (giá hiện tại đang giao dịch) có thể được xem như cổ phiếu bị định giá thấp hơn so với giá giao dịch hiện tại, hoặc có thể giá trị thực sẽ giảm do tình hình kinh doanh của công ty không thuận lợi.

1 cổ phiếu có giá sổ sách thấp hơn giá thị trường đây có thể là được xem như cổ phiếu tiềm năng và nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu sẽ phát triển, hoặc được xem như cổ phiếu được định giá cao hơn so với giá trị thực của cổ phiếu đó.

Thông tin tại trang Giá Sổ Sách liệt kê tất cả những cổ phiếu được sắp xếp theo tỉ lệ % giá hiện tại trên giá trị thực nghĩa là những cổ phiếu được định giá thấp nhất sẽ được ưu tiên hiển thị trước và ngược lại.

Ví dụ: giá sổ sách của PTC là 24.36 và giá đang giao dịch trên thị trường là 11.2 nghĩa là cổ phiếu PTC được định giá thấp hơn so với giá trị tài sản của doanh nghiệp (11.2/24.36 = 45.98% cổ phiếu PTC được định giá khoảng 46% trên giá trị của doanh nghiệp).

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357