Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

FINANCIAL REPORT BY CATEGORY

Year 2016     » Year 2015     » Year 2014     » Year 2013     » Year 2012     » Year 2011     » Year 2010     » Year 2009     » Year 2008    
No. Industry Group Revenue Net profit from business activities Profit before tax Profit after tax Total assets Short-term assets Total debt Short-term debt Equity
1 Bất Động Sản 28,610,128 4,446,768 4,339,980 3,147,456 415,183,537 215,305,589 261,219,932 158,214,440 153,962,953
2 Cao Su 3,982,170 355,173 427,450 346,509 48,996,526 15,377,754 24,333,052 10,771,820 24,663,473
3 Chứng Khoán 0 182,544 388,542 271,816 38,117,460 35,773,447 14,430,780 12,300,206 23,716,936
4 Công Nghệ Viễn Thông 14,771,108 913,359 925,957 699,707 47,507,530 31,348,880 26,372,952 22,805,430 21,134,578
5 Dịch vụ - Du lịch 2,207,251 332,052 358,608 290,295 13,377,686 7,709,554 5,190,783 4,028,385 8,186,900
6 Dịch vụ công ích 542,482 95,930 96,189 83,422 5,552,944 1,165,291 2,680,768 653,893 2,872,175
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 8,576,285 5,368 4,605 -92,133 26,184,232 19,755,660 12,740,628 12,197,790 13,443,601
8 Giáo Dục 759,883 43,229 43,493 34,334 3,999,296 2,619,487 1,694,502 1,620,878 2,304,793
9 Hàng không 19,074,297 1,550,371 1,648,121 1,504,874 136,802,752 40,984,212 99,925,222 38,653,543 36,877,532
10 Khoáng Sản 8,679,923 131,914 129,149 89,931 61,893,254 15,350,445 35,087,854 16,321,055 26,805,396
11 Năng lượng Điện/Khí/ 13,040,376 712,058 719,054 571,909 84,991,657 28,252,251 49,805,628 18,127,497 35,186,028
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 31,402,114 14,611,553 9,656,315 7,725,815 3,622,830,254 2,810,321,486 3,346,454,207 3,113,520,212 273,177,184
13 Ngành Thép 30,921,669 2,072,503 2,060,155 1,715,792 86,755,802 42,210,251 50,941,721 41,510,558 35,814,083
14 Nhóm Dầu Khí 33,819,157 3,011,614 3,051,812 2,321,853 181,182,710 106,994,100 86,505,446 61,987,713 94,677,268
15 Nhựa - Bao Bì 4,772,689 499,649 508,751 448,168 15,971,795 9,959,295 7,772,170 6,421,466 8,199,625
16 Phân bón 8,891,849 894,944 900,621 779,400 37,221,615 21,360,627 14,460,952 8,075,439 22,760,665
17 Sản Xuất - Kinh doanh 9,425,912 653,779 673,248 546,450 37,966,492 24,616,757 18,486,309 15,037,527 19,480,188
18 Thực Phẩm 43,552,966 5,496,711 5,523,516 4,543,080 185,848,204 91,420,877 85,118,275 48,358,587 100,729,930
19 Thương Mại 26,477,006 1,023,370 1,064,077 856,112 39,889,538 29,203,100 23,596,093 20,508,353 16,293,445
20 Thủy Sản 10,943,848 145,557 155,033 119,842 36,469,457 26,554,586 26,856,535 24,288,840 9,612,923
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 11,247,321 1,009,361 980,230 828,575 69,738,885 21,684,163 35,657,141 14,780,103 34,081,748
22 Vật Liệu Xây Dựng 11,786,859 762,170 753,955 592,334 59,055,523 20,235,903 39,571,295 23,563,246 19,484,223
23 Xây Dựng 9,896,598 734,445 812,662 665,185 72,304,709 50,626,170 47,438,939 36,814,921 24,865,774
24 Đầu tư phát triển 3,007,768 633,706 617,075 573,408 31,624,341 19,342,952 13,989,541 9,903,649 17,634,806
25 Đầu tư xây dựng 2,703,061 333,329 392,262 265,857 55,606,787 26,302,509 34,414,774 14,266,442 21,192,021

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357