Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 821.8
(11.4)
2,812 21.5 5% 15% 60.5 20.8 293% 0.7 12,493,242,769 4,328,220,570
(35%)
731,219
2 Cao Su 567.8
(1.9)
2,169 10.3 4% 7% 22.3 22.1 108% 0.6 1,700,155,088 694,313,942
(41%)
38,032
3 Chứng Khoán 976.4
(13.5)
2,865 17.6 6% 15% 50.4 17.7 245% 1.1 2,790,462,821 1,259,856,753
(45%)
137,342
4 Công Nghệ Viễn Thông 1,037.3
(-0.1)
3,381 10.2 9% 19% 34.5 17.9 159% 0.5 1,394,304,046 488,656,526
(35%)
48,015
5 Dịch vụ - Du lịch 1,558.2
(-12.4)
1,592 27.4 7% 9% 43.7 16.8 295% 0.3 996,468,335 336,206,186
(34%)
42,992
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
2,241 10.9 10% 14% 24.5 15.7 154% 0.2 640,364,105 57,063,200
(9%)
15,656
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 908.3
(8.6)
3,963 15.5 12% 18% 61.5 22.0 272% 0.4 1,279,749,963 379,152,669
(30%)
78,617
8 Giáo Dục 1,670.8
(5.2)
1,391 16.3 6% -6% 22.7 14.4 189% 0.2 254,138,035 93,403,600
(37%)
5,809
9 Hàng không 6,635.0
(-15.7)
4,989 20.8 13% 28% 103.7 16.3 599% 0.2 4,074,961,713 89,771,206
(2%)
422,461
10 Khoáng Sản 139.7
(1.1)
1,263 25.6 -25% 10% 32.4 13.2 322% 0.1 2,244,460,120 594,488,881
(26%)
72,587
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,431.2
(-21.6)
2,096 10.3 9% 15% 21.6 13.3 149% 0.2 4,250,833,275 1,016,074,210
(24%)
91,718
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 834.6
(30.0)
1,955 22.8 1% 13% 44.7 15.8 280% 1.4 20,336,658,177 5,575,432,089
(27%)
910,087
13 Ngành Thép 1,658.2
(38.1)
3,341 8.3 7% 18% 27.7 17.1 152% 0.6 3,603,063,466 1,268,021,078
(35%)
100,030
14 Nhóm Dầu Khí 698.1
(21.5)
2,243 24.6 6% 11% 55.1 23.2 252% 1.0 5,875,789,251 2,188,900,158
(37%)
324,320
15 Nhựa - Bao Bì 1,476.6
(15.4)
3,650 10.2 9% 16% 37.4 23.6 149% 0.4 697,264,251 196,907,818
(28%)
22,998
16 Phân bón 468.9
(2.4)
2,486 7.8 7% 15% 19.5 15.7 121% 0.4 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
28,277
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,363.5
(8.4)
4,121 10.7 8% 17% 44.3 23.0 189% 0.3 1,959,261,822 622,538,813
(32%)
86,495
18 Thực Phẩm 918.3
(15.4)
4,971 26.5 16% 26% 131.6 20.6 659% 0.7 6,325,198,982 2,228,994,596
(35%)
846,650
19 Thương Mại 904.1
(32.0)
4,324 15.9 6% 17% 68.9 23.1 295% 0.4 1,204,608,682 415,271,715
(34%)
83,230
20 Thủy Sản 1,823.3
(7.8)
3,626 12 6% 12% 43.4 21.5 182% 0.5 1,006,131,959 420,107,966
(42%)
44,078
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 765.5
(4.4)
2,203 11.9 7% 10% 26.3 19.2 154% 0.3 2,991,677,711 1,073,796,594
(36%)
77,676
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,847.1
(26.8)
3,208 12.9 11% 19% 41.3 18.8 179% 0.7 2,081,757,006 697,448,305
(34%)
80,646
23 Xây Dựng 1,343.5
(28.2)
5,768 10 8% 20% 57.9 28.2 276% 0.7 2,563,838,381 655,713,381
(26%)
148,187
24 Đầu tư phát triển 1,073.0
(10.1)
3,508 9.9 9% 18% 34.7 17.6 165% 0.4 1,881,823,928 664,229,248
(35%)
58,711
25 Đầu tư xây dựng 533.4
(9.8)
2,642 8 5% 12% 21.1 17.4 104% 0.4 1,743,404,761 672,200,706
(39%)
36,793

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357