Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 739.2
(-12.1)
1,906 36.9 4% 10% 70.3 15.0 242% 0.7 17,196,573,114 4,328,220,570
(25%)
1,173,369
2 Cao Su 562.3
(-2.4)
1,780 10.8 3% 6% 19.3 22.9 95% 0.5 1,752,805,119 694,313,942
(40%)
32,870
3 Chứng Khoán 718.7
(-28.6)
3,144 12.8 7% 15% 40.3 18.1 188% 1.2 2,807,760,974 1,259,856,753
(45%)
109,833
4 Công Nghệ Viễn Thông 883.1
(-15.4)
3,346 8.3 10% 20% 27.9 18.3 125% 0.4 1,471,589,747 488,656,526
(33%)
38,826
5 Dịch vụ - Du lịch 1,352.0
(-22.3)
1,964 21.5 8% 10% 42.1 18.0 268% 0.3 996,468,335 336,206,186
(34%)
41,494
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
1,840 13 8% 12% 24.0 16.1 149% 0.2 640,364,105 57,063,200
(9%)
15,364
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 834.6
(-17.9)
4,102 13.7 13% 19% 56.3 22.4 247% 0.4 1,292,478,532 379,152,669
(29%)
71,899
8 Giáo Dục 1,650.3
(-18.7)
1,520 14.5 6% -2% 22.0 14.5 179% 0.2 254,138,035 93,403,600
(37%)
5,634
9 Hàng không 6,309.9
(-229.1)
5,870 15.7 14% 29% 92.2 17.9 491% 0.3 4,074,961,713 89,771,206
(2%)
375,852
10 Khoáng Sản 126.3
(-2.7)
1,479 21.4 -27% 11% 31.6 13.4 317% 0.2 2,244,460,120 594,488,881
(26%)
70,945
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,470.2
(-14.0)
2,443 8.4 9% 15% 20.6 17.5 133% 0.2 4,718,635,798 1,016,074,210
(22%)
97,263
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 636.8
(-10.8)
2,313 16.4 1% 15% 38.0 16.1 225% 1.5 24,587,767,571 5,575,432,089
(23%)
933,437
13 Ngành Thép 1,482.7
(-64.7)
2,659 8.4 8% 17% 22.3 17.7 122% 0.7 4,296,851,014 1,268,021,078
(30%)
80,381
14 Nhóm Dầu Khí 481.8
(-14.3)
2,379 18.9 9% 16% 45.0 20.1 224% 0.8 8,976,288,867 2,188,900,158
(24%)
403,970
15 Nhựa - Bao Bì 1,405.4
(-27.4)
3,396 10.4 9% 17% 35.3 22.2 147% 0.4 710,864,251 196,907,818
(28%)
21,728
16 Phân bón 410.4
(-11.4)
2,479 7 11% 15% 17.4 15.3 114% 0.5 1,720,915,203 682,497,358
(40%)
30,004
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,276.5
(-20.7)
4,423 9.9 9% 18% 43.9 23.7 184% 0.2 1,967,118,830 622,538,813
(32%)
85,638
18 Thực Phẩm 852.5
(-28.4)
5,433 24 17% 28% 130.4 20.4 632% 0.6 6,375,461,593 2,228,994,596
(35%)
838,858
19 Thương Mại 936.3
(-30.3)
4,195 15 7% 16% 62.9 24.5 256% 0.4 1,258,659,345 415,271,715
(33%)
75,984
20 Thủy Sản 1,685.0
(-40.5)
2,934 10.7 4% 15% 31.3 21.6 144% 0.5 1,076,131,959 420,107,966
(39%)
31,829
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 688.9
(-9.8)
2,956 8 9% 14% 23.5 19.2 135% 0.3 3,008,931,620 1,073,796,594
(36%)
69,511
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,595.5
(-73.7)
3,161 11.2 11% 18% 35.4 18.8 157% 0.7 2,090,224,177 697,448,305
(33%)
68,983
23 Xây Dựng 1,066.4
(-52.8)
6,335 8.5 9% 21% 53.6 30.3 203% 1.0 2,736,079,950 642,634,635
(23%)
135,911
24 Đầu tư phát triển 834.8
(-35.8)
3,424 8 8% 17% 27.3 17.5 137% 0.4 1,897,391,131 664,229,248
(35%)
46,236
25 Đầu tư xây dựng 488.7
(-7.5)
2,405 8.5 5% 12% 20.4 18.7 94% 0.3 1,743,404,761 672,200,706
(39%)
35,564

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357