Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 440.4
(6.3)
1,595 22.1 4% 9% 35.2 18.1 203% 1.0 11,626,788,167 4,328,220,570
(37%)
397,295
2 Cao Su 606.3
(3.3)
1,398 15.9 4% 7% 22.3 22.1 111% 1.5 1,700,155,088 694,313,942
(41%)
37,927
3 Chứng Khoán 585.1
(10.8)
1,241 21.3 4% 7% 26.5 11.9 109% -0.7 2,632,225,010 1,259,856,753
(48%)
69,648
4 Công Nghệ Viễn Thông 875.5
(23.2)
2,945 11.9 8% 18% 35.2 19.0 154% 0.3 1,327,632,148 488,656,526
(37%)
43,394
5 Dịch vụ - Du lịch 1,322.8
(13.1)
1,662 20.4 9% 10% 34.0 19.1 219% 0.4 897,467,318 336,206,186
(37%)
29,200
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
1,476 15.7 7% 10% 23.1 11.4 129% 0 615,274,105 57,063,200
(9%)
13,617
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 1,019.3
(16.2)
3,603 19.7 12% 17% 70.8 23.9 239% 0.7 1,184,102,647 379,152,669
(32%)
78,445
8 Giáo Dục 1,596.9
(25.8)
1,382 18.4 5% 9% 25.5 13.4 194% -0.2 254,138,035 93,403,600
(37%)
6,524
9 Hàng không 3,053.8
(1.1)
2,715 26.6 10% 18% 72.2 15.5 413% 0.2 3,911,672,403 89,771,206
(2%)
282,481
10 Khoáng Sản 118.3
(0.5)
1,144 28.5 4% 7% 32.7 14.9 297% 0.1 2,163,164,080 616,908,262
(29%)
70,580
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,282.3
(1.2)
1,610 14.1 6% 11% 22.8 13.2 162% 0.1 4,260,763,339 1,028,156,134
(24%)
96,410
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 517.4
(4.9)
1,690 16.1 1% 11% 27.2 15.2 177% 1.1 19,530,898,230 5,575,432,089
(29%)
532,633
13 Ngành Thép 1,106.9
(29.2)
3,784 5.7 10% 26% 21.6 19.1 107% 0.6 3,659,638,172 1,268,021,078
(35%)
69,007
14 Nhóm Dầu Khí 442.7
(2.8)
2,505 14.9 6% 13% 37.2 22.7 176% 1.6 5,875,789,362 2,188,900,158
(37%)
219,159
15 Nhựa - Bao Bì 1,851.1
(3.5)
3,721 12.5 10% 18% 46.5 26.4 169% 1.1 571,551,984 196,907,818
(34%)
23,069
16 Phân bón 530.5
(6.6)
2,399 8.9 8% 15% 21.4 17.4 120% 0.6 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
31,009
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,279.1
(13.6)
3,718 12.7 8% -12% 47.2 23.1 215% 0.6 1,802,004,109 622,538,813
(35%)
83,552
18 Thực Phẩm 722.9
(2.8)
4,879 23 17% 26% 112.4 19.9 526% 0.9 6,404,262,958 2,292,455,083
(36%)
711,836
19 Thương Mại 805.4
(14.6)
4,336 12.6 9% 22% 54.8 23.1 242% 0.4 1,162,709,219 415,271,715
(36%)
55,427
20 Thủy Sản 1,151.2
(4.3)
1,858 13.5 4% 8% 25.1 17.7 141% 0.3 868,274,510 385,807,966
(44%)
21,605
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 874.1
(5.7)
2,705 11.9 8% 13% 32.2 21.1 148% 0.4 2,748,543,733 1,073,796,594
(39%)
87,978
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,687.2
(13.2)
3,772 12.8 11% 22% 48.2 18.0 204% 0.7 1,792,079,050 697,448,305
(39%)
82,045
23 Xây Dựng 1,336.1
(24.3)
5,545 13.7 7% 15% 75.8 28.9 289% 0.3 2,620,313,560 698,206,251
(27%)
189,756
24 Đầu tư phát triển 803.3
(10.9)
2,123 12.4 7% 13% 26.3 14.4 158% 0.3 1,763,485,817 664,229,248
(38%)
41,286
25 Đầu tư xây dựng 531.0
(-3.7)
2,753 8.3 5% 14% 22.9 17.6 123% 0.6 1,728,395,626 714,693,576
(41%)
39,242

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357