Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 683.1
(8.4)
3,103 19.1 5% 14% 59.2 20.9 280% 0.6 12,248,526,268 4,328,220,570
(35%)
713,294
2 Cao Su 563.2
(2.4)
2,127 10.9 4% 8% 23.1 21.6 113% 0.6 1,700,155,088 694,313,942
(41%)
39,316
3 Chứng Khoán 853.1
(9.5)
2,460 18 7% 13% 44.2 16.6 233% 1.1 2,713,297,431 1,259,856,753
(46%)
119,936
4 Công Nghệ Viễn Thông 978.9
(6.8)
3,434 10.7 10% 19% 36.6 18.0 170% 0.5 1,394,094,069 488,656,526
(35%)
50,910
5 Dịch vụ - Du lịch 1,531.5
(15.9)
1,635 26.1 7% 9% 42.7 16.8 293% 0.3 982,319,118 336,206,186
(34%)
41,986
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
2,150 11.8 10% 14% 25.5 15.5 161% 0.2 640,364,105 57,063,200
(9%)
16,306
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 942.0
(5.2)
3,860 16.7 11% 17% 64.4 21.5 291% 0.4 1,278,843,082 379,152,669
(30%)
82,241
8 Giáo Dục 1,697.1
(-3.9)
1,305 18.4 6% -11% 24.0 14.2 224% 0.2 254,138,035 93,403,600
(37%)
6,154
9 Hàng không 6,795.7
(-4.1)
5,016 21.4 13% 28% 107.4 16.3 625% 0.2 4,074,961,713 89,771,206
(2%)
437,491
10 Khoáng Sản 141.1
(-0.0)
1,217 26.6 -23% 10% 32.4 13.1 323% 0.1 2,244,460,120 594,488,881
(26%)
72,738
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,452.7
(1.8)
2,106 11 9% 15% 23.1 13.4 159% 0.2 4,250,285,175 1,016,074,210
(24%)
98,189
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 836.4
(32.5)
1,843 24.2 1% 12% 44.6 15.5 287% 1.4 20,236,729,846 5,575,432,089
(28%)
903,828
13 Ngành Thép 1,793.1
(61.1)
3,381 9.3 8% 19% 31.5 17.0 177% 0.6 3,603,063,466 1,268,021,078
(35%)
113,551
14 Nhóm Dầu Khí 663.7
(31.2)
2,452 22.4 6% 12% 54.9 23.4 253% 1.2 5,875,789,251 2,188,900,158
(37%)
323,093
15 Nhựa - Bao Bì 1,846.1
(34.2)
3,894 12.5 9% 17% 48.6 23.5 190% 0.5 613,189,346 196,907,818
(32%)
29,560
16 Phân bón 505.6
(2.1)
2,468 8.2 8% 14% 20.3 15.7 126% 0.4 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
29,453
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,442.5
(29.5)
4,142 11.2 8% 17% 46.2 22.9 199% 0.3 1,959,261,822 622,538,813
(32%)
90,283
18 Thực Phẩm 943.5
(7.5)
5,011 28.2 16% 26% 141.2 20.8 696% 0.8 6,323,567,062 2,228,994,596
(35%)
907,793
19 Thương Mại 992.6
(16.1)
4,328 17.4 6% 17% 75.5 23.2 327% 0.4 1,198,427,598 415,271,715
(35%)
90,796
20 Thủy Sản 1,801.5
(20.1)
2,872 14.5 5% 11% 41.7 20.9 175% 0.6 1,007,424,243 420,107,966
(42%)
42,421
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 851.7
(7.5)
2,218 13.7 7% 9% 30.5 19.3 173% 0.4 2,981,037,177 1,073,796,594
(36%)
89,916
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,817
(9.9)
4,742 13 11% 21% 61.7 20.0 239% 0.7 1,860,407,006 697,448,305
(37%)
111,745
23 Xây Dựng 1,707.9
(15.7)
6,404 12.5 8% 19% 80.1 30.4 372% 0.6 2,643,390,055 698,206,251
(26%)
211,933
24 Đầu tư phát triển 1,131.8
(-4.1)
3,538 10.8 8% 17% 38.3 17.7 176% 0.5 1,881,823,928 664,229,248
(35%)
64,815
25 Đầu tư xây dựng 521.3
(3.2)
2,670 9.3 5% 12% 24.7 18.9 112% 0.4 1,829,914,905 714,693,576
(39%)
45,281

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357