Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒEMA10
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(10) 73 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HBC,   TTF,   HHS,   QCG,   SHN,   TNI,   MWG,   TSC,   TTB,   TDH,   VIX,   DCS,   PVE,   CDO,   VOS,   KDC,   TDC,   KSB,   SRC,   HHG,   PC1,   VCI,   BMI,   FCM,   DHM,   KSH,   SHA,   LGL,   BVS,   VTO,   SVN,   ITQ,   PXT,   PXA,   DTD,   TRC,   WSS,   STK,   HAP,   CSC,   MAC,   L14,   RAL,   SGO,   IMP,   IDV,   KHA,   MPT,   HMC,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(10) 98 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HDB,   IDI,   ITA,   VCG,   DCM,   VJC,   EIB,   JVC,   CTS,   FTM,   HCM,   NLG,   CVT,   DRC,   NVB,   DAH,   SHI,   VNE,   PHC,   IBC,   DAG,   KVC,   DRH,   HID,   PHR,   EVE,   VPI,   VKC,   LIG,   PAC,   VCS,   CHP,   BCC,   SJD,   PMG,   TC6,   VSH,   PVG,   TEG,   BCI,   HTI,   PXI,   DGC,   GKM,   UNI,   ASP,   PGC,   NNC,   NAG,   ...
Giá vượt lên EMA(10) 68 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SBT,   HQC,   VRE,   KBC,   KLF,   REE,   PDR,   AAA,   PLX,   GAS,   CEO,   CTI,   FCN,   TLH,   PET,   CSM,   VSC,   NDN,   SJS,   BWE,   KDH,   HDC,   HT1,   ITC,   MBS,   PVB,   SJF,   KSK,   SFG,   ELC,   STG,   FTS,   KMR,   DS3,   ADS,   SMC,   BCE,   CNG,   SD2,   NDF,   FID,   BIC,   PME,   ATS,   HMH,   TIP,   VAT,   PTC,   HAS,   ...
Giá vượt xuống EMA(10) 46 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   DLG,   HAR,   VPH,   VHC,   LSS,   ATG,   SDD,   PTB,   TCD,   DIC,   MCG,   HLD,   PTL,   RDP,   NDX,   ITD,   D2D,   UDC,   HRC,   CTP,   NBB,   SVC,   SIC,   UIC,   INN,   TAC,   KKC,   ACL,   KPF,   BLF,   DNY,   SC5,   SRA,   SEB,   KHS,   SHP,   TCL,   PGD,   TJC,   HVT,   CMX,   HAT,   LTC,   SMA,   CMT,  
Tại EMA(10) 34 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   IJC,   NTL,   VC3,   PXS,   BCG,   TIG,   TS4,   VDS,   PVV,   EVG,   SPP,   SRF,   ASA,   C32,   BSI,   SD9,   DPR,   APC,   SBA,   GSP,   VDP,   CTX,   TMT,   MCO,   SFI,   DBC,   SLS,   CDC,   TKC,   VTB,   SD7,   SPM,   PDC,  
+ Tất cả EMA(10) 319 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HPG,   FLC,   SBT,   HQC,   HDB,   VRE,   KBC,   IDI,   ITA,   NVL,   VCG,   ASM,   KLF,   HBC,   DLG,   TTF,   REE,   HHS,   DCM,   PDR,   QCG,   AAA,   SHN,   VJC,   HAR,   PLX,   EIB,   GAS,   JVC,   CTS,   CEO,   TNI,   FTM,   IJC,   NTL,   MWG,   CTI,   FCN,   TLH,   TSC,   HCM,   TTB,   PET,   NLG,   TDH,   CVT,   DRC,   NVB,   VIX,   ...
Giá < EMA(10) 327 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   HQC,   HNG,   HDB,   AMD,   PVD,   HAI,   PVX,   LPB,   FIT,   DST,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   HHS,   QCG,   SBS,   HAR,   ROS,   DVN,   PVT,   ART,   TNI,   MWG,   HVG,   PIV,   ATB,   AGR,   TSC,   TTB,   TDH,   PVC,   GTN,   DRC,   VIX,   NKG,   CDO,   PPI,   VC3,   VOS,   KDC,   PXS,   VPH,   VHC,   KSB,   VGT,   CTD,   ...
Giá > EMA(10) 351 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   CTG,   HPG,   FLC,   SSI,   SCR,   MBB,   SBT,   VPB,   ACB,   VRE,   DXG,   KBC,   IDI,   HSG,   ITA,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   HVN,   VHG,   CII,   TCH,   VND,   REE,   DCM,   PDR,   DPM,   AAA,   SAM,   GEX,   LDG,   VJC,   PLX,   ANV,   EIB,   VGC,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   VNM,   CTS,   ...

EMA20
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(20) 87 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   ITA,   REE,   SHN,   VGC,   TNI,   IJC,   CTI,   FCN,   PET,   SHI,   CSM,   VNE,   VC3,   DAG,   KVC,   DRH,   HDC,   ACV,   VHC,   TDC,   HT1,   SJF,   VCI,   KSK,   SKG,   LGL,   SAB,   TBD,   STG,   VTO,   VNS,   SD9,   SSN,   MHC,   DIC,   DHA,   APC,   HTI,   KMR,   TRC,   S99,   HAP,   FID,   RAL,   IMP,   C21,   HMH,   SVC,   MPT,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(20) 70 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   PDR,   HAR,   JVC,   FTM,   NLG,   DRC,   NVB,   DAH,   PHC,   IBC,   BCG,   VPI,   VKC,   CHP,   FTS,   SJD,   SWC,   VSH,   BCI,   DGC,   HLD,   GKM,   SAS,   DBD,   PGC,   D2D,   THG,   TVT,   S74,   VCW,   NET,   HMC,   VE1,   NHA,   CLL,   DBT,   L44,   AGM,   KHP,   S4A,   VNR,   DNY,   TKC,   SDA,   SEB,   IVS,   DXP,   DVP,   PTS,   ...
Giá vượt lên EMA(20) 65 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HSG,   FPT,   HVN,   SAM,   PLX,   GMD,   GAS,   VNM,   CEO,   NTL,   LCG,   NDN,   PHR,   EVE,   SRC,   DPS,   ITC,   VIG,   PPC,   QBS,   SFG,   LAS,   ELC,   C32,   HD2,   DS3,   ADS,   DQC,   VE9,   BCE,   VNB,   NNC,   VLC,   BIC,   PME,   VDP,   TTZ,   VIF,   DDV,   TIP,   FOX,   SD5,   SFI,   PTC,   HAS,   BTP,   TMS,   HOM,   VFG,   ...
Giá vượt xuống EMA(20) 38 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   SPI,   QNS,   VPH,   HID,   HKB,   SPP,   CAV,   TCD,   TEG,   MCG,   NTC,   PTL,   UDC,   HRC,   CGP,   PLC,   NBB,   SIC,   INN,   ISH,   GEG,   ACL,   BLF,   SHP,   WSB,   HU1,   TCL,   MVC,   PGD,   HU4,   TJC,   CMX,   LTC,   SGN,   SMA,   CMT,   SID,  
Giá tại EMA(20) 25 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DCM,   TLH,   TIG,   TS4,   SRF,   BCC,   BSI,   SMC,   SBA,   NDX,   GSP,   CTX,   UIC,   TMT,   MCO,   DBC,   KPF,   CDC,   VTB,   L18,   SD7,   SPM,   PDC,   EMC,  
+ Tất cả EMA(20) 285 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HDB,   VRE,   KBC,   IDI,   HSG,   ITA,   FPT,   HVN,   REE,   DCM,   PDR,   SHN,   SAM,   HAR,   PLX,   VGC,   GMD,   GAS,   JVC,   VNM,   CEO,   TNI,   FTM,   IJC,   NTL,   CTI,   FCN,   TLH,   SPI,   PET,   NLG,   DRC,   NVB,   DAH,   LCG,   SHI,   CSM,   VNE,   QNS,   VC3,   NDN,   PHC,   IBC,   DAG,   KVC,   VPH,   DRH,   HDC,   ACV,   ...
Giá < EMA(20) 326 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   HDB,   AMD,   PVD,   KBC,   ITA,   HAI,   PVX,   ASM,   FIT,   DST,   KLF,   VHG,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   REE,   HHS,   DCM,   PDR,   QCG,   AAA,   SHN,   ROS,   PVT,   TNI,   IJC,   MWG,   HVG,   CTI,   PIV,   FCN,   AGR,   TSC,   TTB,   PET,   TDH,   CVT,   PVC,   GTN,   DRC,   VIX,   NKG,   ...
Giá > EMA(20) 375 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   CTG,   HPG,   SSI,   SCR,   MBB,   VPB,   ACB,   VRE,   DXG,   IDI,   HSG,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   LPB,   HVN,   CII,   TCH,   VND,   DPM,   SAM,   GEX,   LDG,   SBS,   VJC,   HAR,   DVN,   PLX,   ANV,   EIB,   GMD,   GAS,   MSN,   VNM,   CTS,   ART,   NVT,   FTM,   TNG,   NTL,   BMP,   BVH,   ...

EMA30
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(30) 75 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KBC,   REE,   DCM,   SHN,   VGC,   TNI,   FCN,   TLH,   VC3,   ACV,   TDC,   HID,   EVE,   DPS,   BFC,   SJF,   PPC,   VCI,   SPP,   LGL,   TBD,   ELC,   VCS,   STG,   VTO,   BCC,   VNS,   SD9,   SSN,   HD2,   DIC,   APC,   HTI,   KMR,   TRC,   DQC,   S99,   DBD,   HAP,   PVM,   RAL,   HMH,   TTT,   SGR,   FOX,   KKC,   L44,   VGG,   PTC,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(30) 56 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   FTM,   NLG,   DRC,   NVB,   DAH,   QNS,   VPI,   VKC,   HII,   CHP,   SJD,   VSH,   TEG,   ADS,   DGC,   BCE,   GKM,   SAS,   PGC,   TAG,   D2D,   TVT,   SIC,   VCW,   NET,   HMC,   VE1,   CLL,   DBT,   SD5,   AGM,   KHP,   BVG,   S4A,   VNR,   CDC,   POS,   PTS,   HBS,   MKV,   SSC,   TLG,   DGT,   LEC,   VHL,   NCS,   HBE,   VKD,   HAT,   ...
Giá vượt lên EMA(30) 50 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HSG,   FPT,   PLX,   GMD,   VNM,   CEO,   NTL,   CTI,   LCG,   NT2,   PHR,   HAH,   ITC,   VIG,   MBS,   SFG,   LAS,   HVA,   TVB,   C32,   DS3,   VE9,   VNB,   NNC,   VLC,   BIC,   PME,   C21,   VDP,   TTZ,   VIF,   DDV,   TIP,   SFI,   BTP,   HOM,   VFG,   SZL,   KTL,   ICF,   DVP,   TCT,   ONE,   LHC,   TXM,   ARM,   API,   VAF,   HRT,  
Giá vượt xuống EMA(30) 26 Mã CK
Xem biểu đồ
VPH,   HKB,   CAV,   TCD,   MCG,   NTC,   NAG,   HRC,   CGP,   S74,   INN,   ISH,   GSM,   ACL,   BLF,   DNL,   SHP,   WSB,   HU1,   TCL,   PGD,   HU4,   CMX,   SGN,   CMT,   BSP,  
Giá tại EMA(30) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
BCG,   TIG,   TS4,   SRF,   BSI,   LUT,   SMC,   SBA,   NDX,   GSP,   TMT,   MCO,   DBC,   VTB,   DXP,   TA9,   SPM,   PDC,   EMC,  
+ Tất cả EMA(30) 226 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   VRE,   KBC,   HSG,   FPT,   REE,   DCM,   PDR,   SHN,   PLX,   VGC,   GMD,   VNM,   CEO,   TNI,   FTM,   NTL,   CTI,   FCN,   TLH,   NLG,   DRC,   NVB,   DAH,   LCG,   QNS,   VC3,   VPH,   ACV,   TDC,   HID,   NT2,   BCG,   TIG,   PHR,   HAH,   EVE,   DPS,   ITC,   VIG,   BFC,   HKB,   MBS,   VPI,   SJF,   PPC,   VCI,   TS4,   VKC,   SPP,   ...
Giá < EMA(30) 352 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   AMD,   PVD,   KBC,   ITA,   HAI,   PVX,   OGC,   ASM,   FIT,   DST,   KLF,   VHG,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   REE,   HHS,   DCM,   PDR,   QCG,   AAA,   SHN,   ROS,   VGC,   PVT,   TNI,   IJC,   MWG,   HVG,   PIV,   FCN,   TLH,   AGR,   TSC,   SPI,   TTB,   PET,   TDH,   CVT,   PVC,   GTN,   DRC,   ...
Giá > EMA(30) 377 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   CTG,   HPG,   SSI,   SCR,   MBB,   VPB,   ACB,   HDB,   VRE,   DXG,   IDI,   HSG,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   LPB,   HVN,   CII,   TCH,   VND,   DPM,   SAM,   GEX,   LDG,   SBS,   VJC,   HAR,   DVN,   PLX,   ANV,   EIB,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   VNM,   CTS,   ART,   NVT,   CEO,   FTM,   TNG,   ...

EMA50
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(50) 59 Mã CK
Xem biểu đồ
REE,   VGC,   FTM,   FCN,   TLH,   MSR,   ACV,   VHC,   BFC,   SJF,   LAS,   LGL,   LIG,   VTO,   SD9,   APC,   HTI,   KMR,   TRC,   DBD,   VNB,   NNC,   SMB,   FID,   THG,   HMH,   SVC,   HIG,   NET,   TTT,   DBT,   KKC,   AGM,   VGG,   PTC,   DHP,   TL4,   TBC,   SAV,   TLT,   CIG,   L18,   DVP,   PTS,   PSD,   OPC,   SD4,   VSA,   DMC,   DGL,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(50) 43 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   HAR,   DRC,   KDC,   BCG,   PHR,   TBD,   CHP,   SJD,   VSH,   ADS,   PXI,   SMC,   DGC,   SBA,   NTC,   SAS,   TAG,   TVT,   VCW,   SPV,   GDT,   CLL,   SD5,   KHP,   VNR,   AMV,   SDK,   POS,   HU1,   MDG,   MKV,   SSC,   TLG,   MSC,   LEC,   VHL,   NCS,   HBE,   GHC,   HAT,   SGN,   TV1,  
Giá vượt lên EMA(50) 43 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HSG,   SHN,   PLX,   GMD,   CEO,   NTL,   LCG,   TDC,   ITC,   VIG,   MBS,   SFG,   C32,   NTP,   VNS,   DS3,   SDP,   ABC,   CNG,   GMC,   VLC,   BMC,   PME,   VDP,   VIF,   TIP,   TMT,   TYA,   SFI,   BTP,   CAP,   HOM,   HCC,   XPH,   SZL,   KTL,   MTG,   TXM,   ARM,   API,   HRT,   SMT,  
Giá vượt xuống EMA(50) 20 Mã CK
Xem biểu đồ
VPH,   CAV,   BSI,   TCD,   MCG,   RAL,   S74,   FUCVREIT,   ISH,   BLF,   DNL,   IVS,   SHP,   WSB,   TCL,   PGD,   HU4,   CMX,   CMT,   PDC,  
Giá tại EMA(50) 11 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   TIG,   TS4,   SRF,   GSP,   ORS,   MCO,   DBC,   DXP,   TA9,   EMC,  
+ Tất cả EMA(50) 176 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HSG,   REE,   PDR,   SHN,   HAR,   PLX,   VGC,   GMD,   CEO,   FTM,   NTL,   FCN,   TLH,   DRC,   DAH,   LCG,   MSR,   KDC,   VPH,   ACV,   VHC,   TDC,   BCG,   TIG,   PHR,   ITC,   VIG,   BFC,   MBS,   SJF,   TS4,   SFG,   CAV,   LAS,   LGL,   SRF,   LIG,   TBD,   C32,   CHP,   VTO,   NTP,   BSI,   VNS,   SJD,   SD9,   TCD,   VSH,   APC,   ...
Giá < EMA(50) 362 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   AMD,   PVD,   KBC,   ITA,   HAI,   PVX,   OGC,   ASM,   FIT,   DST,   KLF,   VHG,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   REE,   HHS,   DCM,   QCG,   AAA,   ROS,   VGC,   PVT,   TNI,   IJC,   MWG,   HVG,   PIV,   FCN,   TLH,   TSC,   SPI,   TTB,   PET,   TDH,   CVT,   PVC,   GTN,   VIX,   NKG,   SHI,   DCS,   ...
Giá > EMA(50) 378 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   CTG,   HPG,   SSI,   SCR,   MBB,   VPB,   ACB,   HDB,   VRE,   DXG,   IDI,   HSG,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   LPB,   HVN,   CII,   TCH,   VND,   PDR,   DPM,   SAM,   GEX,   LDG,   SBS,   VJC,   HAR,   DVN,   PLX,   ANV,   EIB,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   VNM,   CTS,   ART,   NVT,   CEO,   FTM,   ...

EMA60
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(60) 54 Mã CK
Xem biểu đồ
REE,   VGC,   FTM,   FCN,   TLH,   ACV,   VHC,   BCG,   TIG,   BFC,   SJF,   LAS,   LGL,   VNS,   SD9,   APC,   HTI,   KMR,   TRC,   DBD,   NNC,   THG,   HMH,   NET,   TTT,   DBT,   KKC,   AGM,   VGG,   PTC,   HCC,   TBC,   TLT,   CIG,   XPH,   L18,   DVP,   PTS,   PSD,   OPC,   SD4,   VSA,   DMC,   MSC,   DGL,   PIC,   LHC,   LM7,   NCS,   DP3,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(60) 35 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   HAR,   PVT,   MSR,   KDC,   TBD,   PVO,   CHP,   VTO,   SJD,   VSH,   ADS,   PXI,   VPD,   DGC,   SBA,   SAS,   TAG,   TVT,   VCW,   GDT,   SD5,   DHP,   VNR,   POS,   HU1,   MDG,   MKV,   SSC,   TLG,   VHL,   HBE,   GHC,   HAT,   TV1,  
Giá vượt lên EMA(60) 40 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   GMD,   CEO,   NTL,   TCM,   AGR,   LCG,   TDC,   ITC,   VIG,   SFG,   C32,   NTP,   HD2,   DS3,   ABC,   CNG,   GMC,   VLC,   SMB,   FID,   BMC,   PME,   VDP,   VIF,   DDV,   TIP,   TMT,   TYA,   CLL,   SFI,   BTP,   CAP,   HOM,   SZL,   KTL,   MTG,   TXM,   ARM,   API,  
Giá vượt xuống EMA(60) 18 Mã CK
Xem biểu đồ
VPH,   CAV,   BSI,   TCD,   MCG,   RAL,   SVC,   FUCVREIT,   BLF,   DNL,   IVS,   SHP,   WSB,   TCL,   PGD,   CMX,   CMT,   PDC,  
Giá tại EMA(60) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   TS4,   SRF,   ASA,   DPR,   GSP,   ORS,   MCO,   DBC,   DXP,   TA9,   PMC,   EMC,  
+ Tất cả EMA(60) 160 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   REE,   SHN,   HAR,   VGC,   GMD,   PVT,   CEO,   FTM,   NTL,   FCN,   TLH,   TCM,   AGR,   DAH,   LCG,   MSR,   KDC,   VPH,   ACV,   VHC,   TDC,   BCG,   TIG,   ITC,   VIG,   BFC,   SJF,   TS4,   SFG,   CAV,   LAS,   LGL,   SRF,   TBD,   PVO,   ASA,   C32,   CHP,   VTO,   NTP,   BSI,   VNS,   SJD,   SD9,   TCD,   HD2,   VSH,   DPR,   APC,   ...
Giá < EMA(60) 361 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   AMD,   PVD,   KBC,   ITA,   HAI,   PVX,   OGC,   ASM,   FIT,   DST,   KLF,   VHG,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   HHS,   DCM,   QCG,   AAA,   ROS,   VGC,   PVT,   TNI,   IJC,   MWG,   HVG,   PIV,   TLH,   TSC,   SPI,   TTB,   PET,   TDH,   CVT,   PVC,   GTN,   VIX,   NKG,   SHI,   DCS,   CSM,   VNE,   ...
Giá > EMA(60) 378 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   CTG,   HPG,   SSI,   SCR,   MBB,   VPB,   ACB,   HDB,   VRE,   DXG,   IDI,   HSG,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   LPB,   HVN,   CII,   TCH,   VND,   PDR,   DPM,   SHN,   SAM,   GEX,   LDG,   SBS,   VJC,   HAR,   DVN,   PLX,   ANV,   EIB,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   VNM,   CTS,   ART,   NVT,   CEO,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357