Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒEMA10
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(10) 97 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   VPB,   HQC,   VGC,   HAI,   MWG,   ANV,   AMD,   VHM,   VJC,   TGG,   DCM,   KSB,   VPI,   TPB,   SAM,   KVC,   DAG,   HDC,   TDC,   VSC,   KDC,   PPC,   BSI,   PET,   VOS,   VNE,   APS,   VNS,   VIX,   BCG,   HII,   CCL,   HAX,   SHA,   LCG,   PVC,   VGS,   MHC,   NAF,   DPG,   VAT,   ACL,   LSS,   TNT,   SBA,   CSV,   C47,   NBC,   BCC,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(10) 60 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VIC,   PDR,   FCN,   NT2,   KSQ,   C69,   MDG,   GKM,   STC,   ABT,   DHA,   S55,   VTV,   SIC,   NCT,   KSD,   PXI,   LEC,   DGL,   CMX,   SVN,   HNM,   SVI,   SLS,   SJC,   CDC,   TCL,   HU3,   ORS,   SFG,   PGC,   TEG,   LUT,   VNR,   MEC,   HJS,   HRC,   PTI,   CET,   UDC,   DP3,   TMC,   GSP,   BBS,   ONE,   NAG,   NET,   LDP,   SD5,   ...
Giá vượt lên EMA(10) 28 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   GEX,   CSM,   APC,   PVV,   IVS,   DHM,   SDD,   LIG,   PVL,   SBV,   NHA,   BMC,   ST8,   TNA,   LIX,   BTP,   DTA,   DSN,   SRF,   VSI,   TMS,   TVD,   SMC,   RDP,   VNT,   DVP,   PIC,  
Giá vượt xuống EMA(10) 51 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HSG,   PVS,   VCB,   SBT,   TNI,   JVC,   HCD,   DRC,   SHI,   NKG,   VRC,   HHG,   DCS,   APG,   VNG,   TVC,   FCM,   SHN,   IBC,   HKT,   HTT,   TDG,   HID,   HKB,   AGR,   VMI,   C32,   VTO,   D2D,   DHC,   TJC,   DGC,   STK,   VDS,   NNC,   PAC,   NDX,   TC6,   THT,   CAV,   AAM,   VDP,   SDU,   TVS,   RCL,   PDB,   WCS,   TV3,   HU1,   ...
Tại EMA(10) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
QBS,   DPS,   VC3,   PCG,   PC1,   AST,   CIA,   FTS,   ADS,   UIC,   HMC,   KKC,   PGS,   TCR,   VE3,   VFG,  
+ Tất cả EMA(10) 252 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   FLC,   HSG,   VPB,   PVS,   HNG,   VCB,   HQC,   VGC,   VIC,   SBT,   HAI,   MWG,   PDR,   ANV,   AMD,   TNI,   FCN,   JVC,   VHM,   VJC,   HCD,   TGG,   DRC,   DCM,   SHI,   NKG,   VHG,   KSB,   VPI,   TPB,   SAM,   KVC,   VRC,   GEX,   NT2,   HHG,   DCS,   DAG,   QBS,   APG,   DPS,   VNG,   HDC,   TDC,   TVC,   FCM,   VC3,   VSC,   KDC,   ...
Giá < EMA(10) 456 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   HAG,   SHB,   MBB,   SSI,   DXG,   CTG,   STB,   FLC,   ACB,   HSG,   PVS,   NVL,   IDI,   ASM,   BID,   VCB,   SCR,   KBC,   HQC,   CEO,   VND,   DST,   VGC,   ITA,   SBT,   HBC,   VRE,   LPB,   HUT,   HDB,   AAA,   KLF,   ROS,   SHS,   QCG,   OGC,   TCB,   HAI,   NSH,   MSN,   DIG,   TCH,   FPT,   MWG,   PVD,   GAS,   DLG,   HHS,   ...
Giá > EMA(10) 185 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   HNG,   VIC,   POW,   BSR,   FTM,   HAR,   PDR,   FCN,   HVN,   TTB,   DAH,   VJC,   SJF,   HCD,   TLD,   OIL,   ITQ,   NT2,   DAG,   CTD,   DNP,   VIB,   PET,   CSM,   APC,   HVG,   DTD,   HSL,   QNS,   GVR,   SJD,   LGL,   EME,   CIG,   VN30F1M,   TTZ,   MDG,   PVC,   ACV,   C32,   BII,   IVS,   HTM,   GKM,   SDD,   MBG,   KOS,   NTC,   PV2,   ...

EMA20
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(20) 69 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HQC,   DCM,   KSB,   VPI,   GEX,   PPC,   BSI,   PET,   APS,   SSN,   VNS,   BCG,   CCL,   SHA,   PVC,   PVV,   VGS,   ACV,   MHC,   DHM,   VAT,   VTO,   STC,   D2D,   SBA,   NBC,   BCC,   ASA,   GIL,   VSH,   DPR,   VPG,   NCT,   ADS,   VKC,   NVT,   SDP,   CSC,   ASP,   VGG,   HDA,   TBD,   TEG,   DL1,   CNG,   TPC,   TVS,   HPD,   MEC,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(20) 56 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   TNI,   DAH,   DRC,   NT2,   TVC,   CIA,   ACL,   ABT,   SWC,   DGC,   VPD,   VTV,   KSD,   LEC,   DGL,   CMX,   SBV,   HNM,   SVI,   PAC,   SLS,   CDC,   BSP,   TDM,   TCL,   HU3,   ORS,   SFG,   PHP,   PGC,   CEC,   VNR,   RCL,   PTI,   CET,   UDC,   DP3,   TMC,   PGS,   ONE,   NCS,   QNC,   NAG,   SAS,   NET,   LDP,   TV4,   VCW,   SDB,   ...
Giá vượt lên EMA(20) 32 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   VHG,   VSC,   CSM,   APC,   SDD,   LIG,   PVL,   HD2,   VLC,   HAC,   NHA,   DDV,   BMC,   ST8,   TNA,   FOX,   QTP,   LIX,   BTP,   DTA,   SRF,   VSI,   DXP,   TMS,   TVD,   SMC,   RDP,   VNT,   GDW,   NAS,   DVP,  
Giá vượt xuống EMA(20) 41 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HSG,   VCB,   ITA,   MWG,   JVC,   SHI,   VRC,   QBS,   APG,   VNG,   FCM,   SHN,   HTT,   QNS,   TDG,   ITD,   KDM,   PC1,   VMI,   HLD,   NTC,   DHC,   DIC,   STK,   VDS,   NNC,   NDX,   UIC,   GEG,   TC6,   THT,   CAV,   AAM,   PDB,   ISH,   CGP,   SGN,   TV3,   HU1,   MCG,  
Giá tại EMA(20) 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VC3,   C32,   HMC,   KKC,   VE3,   VFG,  
+ Tất cả EMA(20) 204 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   FLC,   HSG,   VCB,   HQC,   ITA,   MWG,   PDR,   TNI,   HVN,   JVC,   DAH,   DRC,   DCM,   SHI,   VHG,   KSB,   VPI,   VRC,   GEX,   NT2,   QBS,   APG,   VNG,   TVC,   FCM,   VC3,   VSC,   PPC,   SHN,   BSI,   PET,   CSM,   HTT,   APC,   APS,   QNS,   SSN,   VNS,   TDG,   ITD,   KDM,   BCG,   CCL,   SHA,   PC1,   CIA,   PVC,   PVV,   VGS,   ...
Giá < EMA(20) 414 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   HAG,   SHB,   MBB,   SSI,   DXG,   CTG,   STB,   FLC,   ACB,   PVS,   NVL,   IDI,   ASM,   BID,   VCB,   SCR,   KBC,   HQC,   CEO,   VND,   DST,   VGC,   ITA,   SBT,   HBC,   VRE,   HUT,   HDB,   AAA,   KLF,   PVX,   ROS,   SHS,   QCG,   OGC,   HAI,   NSH,   MSN,   DIG,   TCH,   FPT,   PVD,   GAS,   DLG,   HHS,   VCG,   ANV,   AMD,   ...
Giá > EMA(20) 240 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   HNG,   VIC,   LPB,   TCB,   POW,   BSR,   FTM,   HAR,   MWG,   PDR,   TNI,   FCN,   HVN,   TTB,   DAH,   VJC,   SJF,   HCD,   TGG,   DRC,   TLD,   OIL,   TIS,   ITQ,   PPI,   NT2,   DAG,   CTD,   DNP,   TVC,   DVN,   VSC,   VIB,   ART,   IBC,   PET,   CSM,   HKT,   MTG,   PXL,   APC,   DTD,   QPH,   SBS,   HSL,   GVR,   PCG,   ATB,   SJD,   ...

EMA30
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(30) 46 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   KSB,   TDC,   PPC,   PET,   APS,   SSN,   VGS,   ACV,   MHC,   VIP,   SBA,   LIG,   GIL,   PVL,   VPD,   NCT,   HD2,   ADS,   UIC,   NVT,   CSC,   ASP,   ORS,   VGG,   HDA,   TBD,   TEG,   CNG,   TPC,   TNA,   FOX,   HPD,   LIX,   GHC,   DSN,   CET,   DXP,   GSP,   RDP,   SD4,   SD5,   TCT,   SVC,   SCJ,   TDN,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(30) 51 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   PDR,   DAH,   DRC,   SHI,   VPI,   NT2,   VNG,   FCM,   VSC,   KSQ,   QNS,   HLD,   ACL,   ABT,   VSH,   DGC,   STK,   VTV,   LEC,   DGL,   SBV,   SVI,   PAC,   HMH,   CDC,   TCL,   HU3,   VCC,   SFG,   PHP,   PGC,   BVG,   LUT,   VNR,   RCL,   CAP,   PTI,   UDC,   DP3,   ONE,   NCS,   UDJ,   SAS,   NET,   LDP,   TV4,   TV3,   VCW,   DNW,   ...
Giá vượt lên EMA(30) 22 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   CSM,   APC,   TVB,   VLC,   NHA,   DDV,   BMC,   ST8,   C21,   BTP,   DTA,   SRF,   HDO,   TMS,   TVD,   SMC,   VNT,   GDW,   KPF,   NAS,   DVP,  
Giá vượt xuống EMA(30) 32 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   ANV,   NKG,   VRC,   QBS,   APG,   SHN,   SKG,   HTT,   TDG,   ITD,   PC1,   VMI,   C32,   NTC,   DHC,   DIC,   DPR,   NNC,   VKC,   NDX,   TC6,   THT,   BSP,   AAM,   GSM,   PDB,   ISH,   CGP,   SGN,   HU1,   MCG,  
Giá tại EMA(30) 7 Mã CK
Xem biểu đồ
VC3,   VNS,   SDD,   SHP,   KKC,   VE3,   VFG,  
+ Tất cả EMA(30) 158 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   VCB,   HAR,   MWG,   PDR,   ANV,   DAH,   DRC,   SHI,   NKG,   KSB,   VPI,   VRC,   NT2,   QBS,   APG,   VNG,   TDC,   FCM,   VC3,   VSC,   PPC,   SHN,   PET,   CSM,   SKG,   HTT,   APC,   APS,   KSQ,   QNS,   SSN,   VNS,   TDG,   ITD,   PC1,   TVB,   VGS,   VMI,   ACV,   C32,   MHC,   HLD,   SDD,   ACL,   NTC,   DHC,   VIP,   ABT,   SBA,   ...
Giá < EMA(30) 425 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   HAG,   SHB,   MBB,   SSI,   DXG,   CTG,   STB,   FLC,   ACB,   HSG,   PVS,   NVL,   IDI,   ASM,   BID,   VCB,   SCR,   KBC,   HQC,   CEO,   VND,   DST,   VGC,   ITA,   SBT,   HBC,   VRE,   HUT,   HDB,   AAA,   KLF,   PVX,   ROS,   SHS,   QCG,   OGC,   HAI,   NSH,   MSN,   DIG,   TCH,   FPT,   PVD,   GAS,   DLG,   HHS,   VCG,   AMD,   ...
Giá > EMA(30) 249 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   HNG,   VIC,   LPB,   TCB,   POW,   BSR,   FTM,   HAR,   MWG,   PDR,   ANV,   TNI,   FCN,   HVN,   TTB,   VHM,   DAH,   VJC,   SJF,   HCD,   TGG,   DRC,   SHI,   TLD,   OIL,   TIS,   ITQ,   VPI,   PPI,   NT2,   DAG,   QBS,   CTD,   DNP,   TVC,   FCM,   DVN,   VSC,   VIB,   ART,   IBC,   PET,   CSM,   HKT,   MTG,   PXL,   APC,   DTD,   QPH,   ...

EMA50
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(50) 41 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   FCN,   KSB,   PET,   APS,   KSH,   VGS,   ACV,   MHC,   SBA,   GIL,   VPD,   MSR,   NCT,   POM,   CMX,   CSC,   VGG,   HDA,   CMI,   CNG,   HIG,   MCO,   LIX,   KHP,   DSN,   SRF,   HDO,   SMB,   GSP,   SMC,   TIP,   TCT,   SNC,   NAS,   HOT,   SVC,   TL4,   SCJ,   TDN,   SZL,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(50) 46 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   SHI,   VPI,   NT2,   NTL,   PMG,   IBC,   ITD,   CIA,   NTC,   DHA,   VSH,   DGC,   STK,   VTV,   LEC,   DGL,   VKC,   SVI,   PAC,   SLS,   TCL,   VCC,   PHP,   TBD,   VC1,   TPC,   VNR,   RCL,   GHC,   BTP,   PTI,   UDC,   PDB,   TBC,   PMB,   ONE,   NCS,   SAS,   NET,   LDP,   SGN,   HSI,   MCP,   VCW,   PBP,  
Giá vượt lên EMA(50) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
MTG,   LIG,   SBV,   VLC,   NHA,   ABC,   BMC,   ST8,   TMS,   TVD,   KPF,   CLG,  
Giá vượt xuống EMA(50) 20 Mã CK
Xem biểu đồ
DRC,   QBS,   APG,   VNG,   SHN,   SKG,   KSQ,   TDG,   VMI,   DHC,   DPR,   NNC,   NDX,   SHP,   THT,   AAM,   TVS,   ISH,   HU1,   MCG,  
Giá tại EMA(50) 7 Mã CK
Xem biểu đồ
VC3,   VNS,   PC1,   SDD,   ADS,   KKC,   VE3,  
+ Tất cả EMA(50) 126 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   PDR,   FCN,   DRC,   SHI,   KSB,   VPI,   NT2,   QBS,   APG,   VNG,   NTL,   PMG,   VC3,   SHN,   IBC,   PET,   SKG,   MTG,   APS,   KSQ,   VNS,   TDG,   ITD,   KSH,   PC1,   CIA,   VGS,   VMI,   ACV,   MHC,   SDD,   NTC,   DHC,   SBA,   DHA,   LIG,   GIL,   VSH,   DGC,   STK,   DPR,   VPD,   VTV,   MSR,   NCT,   POM,   LEC,   DGL,   CMX,   ...
Giá < EMA(50) 430 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   HAG,   SHB,   MBB,   SSI,   DXG,   CTG,   STB,   FLC,   ACB,   HSG,   VPB,   PVS,   NVL,   IDI,   ASM,   BID,   VCB,   SCR,   KBC,   HQC,   CEO,   VND,   DST,   VGC,   ITA,   SBT,   HBC,   VRE,   HUT,   HDB,   AAA,   KLF,   PVX,   ROS,   SHS,   QCG,   OGC,   HAI,   NSH,   MSN,   DIG,   TCH,   HAR,   FPT,   PVD,   GAS,   DLG,   HHS,   ...
Giá > EMA(50) 250 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VIC,   LPB,   TCB,   POW,   BSR,   FTM,   MWG,   ANV,   TNI,   FCN,   HVN,   TTB,   VHM,   DAH,   SJF,   HCD,   TGG,   SHI,   TLD,   OIL,   TIS,   ITQ,   VHG,   VPI,   PPI,   TPB,   NT2,   DAG,   QBS,   CTD,   NTL,   DNP,   TVC,   FCM,   DVN,   VIB,   ART,   IBC,   PET,   CSM,   HKT,   MTG,   PXL,   DTD,   QPH,   SBS,   HSL,   GVR,   PCG,   ...

EMA60
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(60) 35 Mã CK
Xem biểu đồ
PET,   KSH,   VGS,   ACV,   MHC,   SBA,   GIL,   VPD,   NCT,   POM,   CMX,   CSC,   ICG,   VGG,   HDA,   PGC,   CNG,   ST8,   LIX,   KHP,   DSN,   SRF,   PTI,   UDC,   TMS,   GSP,   SMC,   NCS,   TIP,   TCT,   NAS,   SVC,   SCJ,   CLG,   SZL,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(60) 35 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   PPI,   NT2,   PMG,   IBC,   ITD,   CIA,   DHA,   MPT,   VSH,   DGC,   VTV,   MSR,   LEC,   DGL,   NNC,   VKC,   SVI,   PVO,   TCL,   PHP,   TBD,   VC1,   TPC,   HPD,   GHC,   PDB,   TBC,   PMB,   SAS,   HSI,   MCP,   VCW,   HOT,   PBP,  
Giá vượt lên EMA(60) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
MTG,   LIG,   HD2,   VLC,   NHA,   DDV,   ABC,   BMC,   SRA,   SMB,   VPK,   TVD,  
Giá vượt xuống EMA(60) 20 Mã CK
Xem biểu đồ
DRC,   QBS,   APG,   VNG,   TDC,   SHN,   SKG,   KSQ,   TDG,   DHC,   STK,   DPR,   PAC,   SHP,   THT,   AAM,   TVS,   NET,   HU1,   MCG,  
Giá tại EMA(60) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   VC3,   EVE,   APS,   VNS,   PC1,   SDD,   ADS,   KKC,   VE3,  
+ Tất cả EMA(60) 112 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   DRC,   PPI,   NT2,   QBS,   APG,   VNG,   TDC,   NTL,   PMG,   VC3,   SHN,   IBC,   PET,   EVE,   SKG,   MTG,   APS,   KSQ,   VNS,   TDG,   ITD,   KSH,   PC1,   CIA,   VGS,   ACV,   MHC,   SDD,   DHC,   SBA,   DHA,   LIG,   MPT,   GIL,   VSH,   DGC,   STK,   DPR,   VPD,   VTV,   MSR,   NCT,   HD2,   POM,   LEC,   DGL,   CMX,   ADS,   NNC,   ...
Giá < EMA(60) 440 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   HAG,   SHB,   MBB,   SSI,   DXG,   CTG,   STB,   FLC,   ACB,   HSG,   VPB,   PVS,   NVL,   IDI,   ASM,   BID,   VCB,   SCR,   KBC,   HQC,   CEO,   VND,   DST,   VGC,   ITA,   SBT,   HBC,   VRE,   HUT,   HDB,   AAA,   KLF,   PVX,   ROS,   SHS,   QCG,   OGC,   HAI,   NSH,   MSN,   DIG,   TCH,   HAR,   FPT,   PVD,   GAS,   DLG,   HHS,   ...
Giá > EMA(60) 241 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VIC,   LPB,   TCB,   POW,   BSR,   FTM,   MWG,   ANV,   TNI,   HVN,   TTB,   VHM,   DAH,   SJF,   HCD,   TGG,   SHI,   TLD,   OIL,   TIS,   ITQ,   VHG,   VPI,   PPI,   TPB,   NT2,   DAG,   CTD,   NTL,   PMG,   DNP,   TVC,   FCM,   DVN,   VIB,   ART,   IBC,   CSM,   HKT,   MTG,   PXL,   DTD,   QPH,   SBS,   HSL,   GVR,   PCG,   ITD,   KDM,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357