Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 9 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   TCH,   VGS,   VCA,   HMC,   IDV,   SRA,   VNC,   TTD,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 70 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ITA,   VGC,   PVD,   PVX,   NQT,   VNM,   TLD,   KDH,   KVC,   HHG,   CCL,   VOS,   DCS,   ACM,   SPI,   TOP,   KSK,   VNS,   ELC,   SJF,   DBC,   ACV,   CMW,   DCL,   PVL,   PVB,   NHP,   HMH,   SDD,   PV2,   ITD,   RDP,   DNP,   DHA,   G36,   KMR,   CTP,   CMI,   HAP,   TCL,   NET,   ADS,   ITS,   DPR,   MPT,   MAS,   BTP,   VDP,   LM3,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,   ALV,   VKC,   HAH,   MCH,   SDG,   PDN,   UDC,   VAT,   KKC,   PHP,   TAC,   HBS,   MKV,   MTA,   DNY,   IPA,   VC2,   PEC,   TJC,   GND,   VHH,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 53 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   HSG,   QCG,   ROS,   VCG,   EIB,   GMD,   PLX,   DS3,   DPM,   NSH,   NKG,   VIB,   MWG,   JVC,   VIX,   FCN,   BMP,   TCM,   CTD,   KSB,   PHR,   VNG,   KDC,   CAV,   HT1,   SDH,   HID,   APC,   PTB,   TS4,   TMT,   SAB,   BMI,   SJC,   NNC,   DHT,   GKM,   NTP,   S55,   SBV,   PPS,   ACL,   TRA,   SIC,   BHN,   BCP,   ISH,   RCL,   STV,   ...
Fibonacci(3T) Tại F0.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SGP,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 155 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   HDB,   HQC,   HSG,   ITA,   VGC,   QCG,   ROS,   VCG,   PVD,   PVX,   TCH,   EIB,   GMD,   PLX,   NQT,   VNM,   TLD,   DS3,   DPM,   VHC,   KDH,   NSH,   KVC,   HHG,   NKG,   VIB,   CCL,   MWG,   JVC,   VOS,   VIX,   FCN,   BMP,   TCM,   CTD,   DCS,   KSB,   PHR,   VNG,   VGS,   ACM,   SPI,   ALV,   KDC,   CAV,   TOP,   HT1,   KSK,   SDH,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 43 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   SHN,   VRC,   PVI,   NT2,   APG,   VC3,   BCG,   HCD,   SHA,   FCM,   MHC,   HMH,   LIG,   VSH,   C32,   CHP,   TV4,   SFG,   DGC,   KSD,   GDT,   TV2,   ICG,   TMS,   IMP,   SFN,   BTP,   DHP,   TFC,   TV1,   NAV,   BRC,   KHA,   TCT,   PGD,   PSD,   AGM,   DC2,   HGM,   MDG,   L10,   TCR,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 40 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   PDR,   VJC,   TDH,   VIS,   E1VFVN30,   QBS,   EVE,   ITC,   PVG,   DHC,   BVS,   SD2,   THI,   SBA,   CNG,   SRC,   THT,   TVT,   GMC,   CLL,   PME,   SC5,   ORS,   PMS,   POT,   TNC,   HBS,   PTS,   HAS,   HOT,   SCL,   PJT,   LHC,   VE3,   ONE,   VBC,   DTL,   DC4,   HVX,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
ITQ,   PHP,   VSI,   KHP,   DMC,   DP3,   SMT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 223 Mã CK
Xem biểu đồ
LPB,   CTG,   MBB,   OGC,   BID,   VHG,   SAM,   AAA,   CII,   NDN,   NQT,   HVN,   HCM,   DVN,   VIB,   VGT,   ART,   VDS,   SBS,   FMC,   TBD,   VIG,   QNS,   NED,   MIG,   IDC,   PXL,   TOP,   PFL,   SDH,   ATB,   MSR,   TVB,   VCA,   DRI,   DIC,   ACV,   CMW,   LTG,   DPG,   DDV,   GIL,   WTN,   HPI,   SWC,   TIS,   VCW,   NTB,   HD2,   GTT,   ...
Fibonacci(3T) Tại F38.2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   HRC,   TTZ,   TCD,   VTB,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 318 Mã CK
Xem biểu đồ
LPB,   CTG,   MBB,   OGC,   BID,   FPT,   VHG,   DST,   PDR,   SAM,   SHN,   AAA,   CII,   VJC,   NDN,   NQT,   TDH,   HVN,   HCM,   VRC,   DVN,   PVI,   DAH,   VIB,   NT2,   VGT,   ART,   APG,   VDS,   SBS,   VC3,   FMC,   TBD,   VIG,   QNS,   VIS,   BCG,   HCD,   NED,   MIG,   SHA,   IDC,   PXL,   TOP,   E1VFVN30,   PFL,   FCM,   SDH,   QBS,   ATB,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 40 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   TDH,   MST,   SBS,   HCD,   PXL,   VCW,   MAC,   STG,   VSH,   BVS,   SBA,   SMB,   SFG,   DBD,   DGC,   GDT,   PHP,   VCC,   PTL,   LM8,   PGS,   VGG,   DHP,   TLT,   SDP,   DTT,   KHP,   TV1,   MHL,   VNL,   PSP,   SEB,   BTW,   MTG,   SCJ,   BRC,   LHC,   NMK,   MDG,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 36 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   KBC,   NQT,   IJC,   SHI,   NTL,   DAH,   CVT,   VIG,   APS,   BCG,   E1VFVN30,   TTH,   MSR,   CMW,   VPG,   CVN,   GSM,   ASP,   ATS,   PME,   SAS,   PGI,   SP2,   DCF,   PTS,   DVC,   NCS,   SPV,   CTX,   PSE,   HGM,   ONE,   DTL,   CNH,   TRS,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 14 Mã CK
Xem biểu đồ
DDV,   VTO,   S99,   TV4,   HRC,   TEG,   VE1,   SZL,   TFC,   TNM,   SAC,   VAF,   VLC,   DP3,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 21 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   HPG,   VCB,   MSN,   PNJ,   BSI,   SJD,   NTC,   GEG,   CNG,   ICG,   TC6,   BSP,   ISH,   TKC,   WSB,   TIE,   MVC,   PJT,   CGP,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
APG,   DHC,   GTA,   VTB,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 115 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   CTG,   KBC,   HPG,   VCB,   SHN,   MSN,   NQT,   TDH,   IJC,   SHI,   NTL,   DAH,   MST,   PNJ,   APG,   CVT,   SBS,   BSI,   VIG,   APS,   BCG,   HCD,   PXL,   E1VFVN30,   TTH,   MSR,   CMW,   DDV,   VTO,   VCW,   MAC,   DHC,   STG,   VSH,   BVS,   S99,   SBA,   SMB,   SJD,   TV4,   SFG,   NTC,   GEG,   DBD,   DGC,   VPG,   CNG,   HRC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 30 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   SBS,   TBD,   HCD,   PXL,   HII,   HJS,   VCW,   HD2,   S99,   SBA,   SJD,   VTA,   HTI,   PHP,   LIX,   C69,   PME,   SAS,   RAL,   NSG,   KHP,   VLG,   GTA,   SRF,   VNL,   TBC,   LHC,   LBM,   KTS,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 19 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   NQT,   VPH,   PFL,   CMW,   MAC,   SD6,   TVN,   PVO,   PVM,   PGI,   THG,   NCS,   WSB,   LUT,   TIE,   CNH,   AMC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 20 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   VTO,   VSH,   SMB,   DTD,   HRC,   ABC,   TEG,   TNA,   VGG,   SZL,   TLT,   API,   SAC,   BTW,   VLC,   KTL,   DP3,   TCO,   CTF,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 16 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KBC,   VCB,   SHS,   MSN,   CTI,   EVG,   APS,   TTH,   STG,   SFG,   CNG,   VIN,   ACE,   ISH,   TA9,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VIP,   TKC,   VAF,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 88 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   FLC,   KBC,   VCB,   SHS,   SHN,   MSN,   NQT,   CTI,   EVG,   NTL,   SBS,   VPH,   TBD,   APS,   HCD,   PXL,   PFL,   TTH,   VIP,   CMW,   HII,   HJS,   VTO,   VCW,   MAC,   HD2,   STG,   VSH,   S99,   SD6,   SBA,   TVN,   SMB,   DTD,   SJD,   SFG,   CNG,   HRC,   ABC,   PVO,   TEG,   VTA,   PVM,   HTI,   TNA,   PHP,   LIX,   C69,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VGT,   BWE,   SJS,   S99,   SMB,   SHP,   TDM,   TBC,   VLC,   KTL,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 24 Mã CK
Xem biểu đồ
SHS,   NQT,   DRH,   VIP,   CMW,   CSV,   BCC,   SFG,   PLP,   HTI,   IVS,   LIX,   IDJ,   TCS,   FID,   TDS,   DSN,   ACE,   TKC,   VLG,   BHC,   PMT,   SJ1,   SPM,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 11 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   TIG,   SBS,   HJS,   VTO,   VCR,   ABC,   VC7,   SZL,   TLT,   BTW,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   DRC,   APS,   VID,   TIP,   POM,   VIN,   SSC,   SBD,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PGC,   RAL,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 57 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   HNG,   SHS,   SHN,   NQT,   TIG,   DRH,   DRC,   VGT,   BWE,   SBS,   APS,   VIP,   CMW,   CSV,   SJS,   HJS,   VTO,   BCC,   S99,   VID,   VCR,   SMB,   SFG,   PLP,   SHP,   ABC,   VC7,   PGC,   HTI,   IVS,   LIX,   IDJ,   TIP,   TCS,   POM,   FID,   SZL,   RAL,   TDS,   DSN,   TLT,   VIN,   ACE,   TKC,   VLG,   TDM,   TBC,   BTW,   BHC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VTO,   DSN,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 9 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HAR,   DRC,   EBS,   SHP,   PGC,   HTI,   CDC,   HAT,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
NAG,   CAP,   LGC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TLH,   IVS,   TIP,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 17 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HAR,   TLH,   DRC,   VTO,   EBS,   SHP,   PGC,   HTI,   IVS,   NAG,   TIP,   CAP,   DSN,   CDC,   LGC,   HAT,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   TCH,   VGS,   VTO,   HMC,   SRA,   DSN,   VNC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 40 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ITA,   HAR,   PVX,   TLD,   KDH,   KVC,   HHG,   DCS,   ACM,   SPI,   KSK,   ELC,   DBC,   DCL,   PVL,   PVB,   NHP,   SDD,   PV2,   ITD,   RDP,   DNP,   DHA,   CTP,   CMI,   HAP,   TCL,   HTI,   MPT,   MAS,   VDP,   MBG,   SD5,   ICF,   PTI,   PGT,   PIV,   HAT,   CT6,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 13 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,   ALV,   HAH,   SDG,   PDN,   UDC,   VAT,   KKC,   TAC,   HBS,   DNY,   VC2,   TJC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 30 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   HSG,   QCG,   ROS,   EIB,   GMD,   DS3,   NSH,   NKG,   MWG,   BMP,   CTD,   KSB,   CAV,   HID,   APC,   PTB,   TS4,   TMT,   SAB,   SJC,   NTP,   S55,   SBV,   PPS,   ACL,   TRA,   SIC,   RCL,   VPK,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 91 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   HDB,   HQC,   HSG,   ITA,   QCG,   ROS,   HAR,   PVX,   TCH,   EIB,   GMD,   TLD,   DS3,   VHC,   KDH,   NSH,   KVC,   HHG,   NKG,   MWG,   BMP,   CTD,   DCS,   KSB,   VGS,   ACM,   SPI,   ALV,   CAV,   KSK,   ELC,   HID,   DBC,   APC,   PTB,   TS4,   TMT,   HAH,   DCL,   PVL,   PVB,   NHP,   VTO,   SDD,   SAB,   SJC,   PV2,   ITD,   RDP,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 37 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   TDH,   NTL,   VRC,   PVI,   NT2,   SBS,   VC3,   BCG,   HCD,   PXL,   MHC,   DDV,   VCW,   SBA,   DBD,   DGC,   KSD,   VTA,   PHP,   PTL,   NAG,   LM8,   TL4,   PTS,   TV1,   SEB,   TDM,   BRC,   KHA,   VLC,   PSD,   XPH,   AGM,   HGM,   TVD,   TRS,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 35 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   VCB,   HBC,   MSN,   NQT,   BSI,   APS,   VIP,   ITC,   CMW,   BVS,   SD6,   SFG,   HLG,   SGO,   GSM,   TVT,   CLL,   PME,   PGS,   DHP,   PMS,   AMV,   TNC,   HBS,   DTT,   BVG,   NHA,   HOT,   BHC,   SCL,   HAC,   ONE,   NMK,   CTF,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 15 Mã CK
Xem biểu đồ
VPH,   VSH,   DTD,   TV4,   HRC,   TEG,   VGG,   SZL,   VSI,   TLT,   KHP,   TNM,   SAC,   DP3,   SMT,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 22 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   SHS,   VHG,   REE,   AAA,   CII,   PNJ,   VDS,   DIC,   SD2,   SJD,   GEG,   DGL,   CNG,   ICG,   TCL,   BTP,   ISH,   LCS,   MVC,   SFI,   VE3,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
APG,   PAC,   GTA,   VTB,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 113 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   VCB,   SHS,   VHG,   HBC,   REE,   SHN,   MSN,   AAA,   CII,   NQT,   TDH,   NTL,   VRC,   PVI,   NT2,   PNJ,   APG,   VDS,   SBS,   BSI,   VC3,   VPH,   APS,   BCG,   HCD,   PXL,   VIP,   DIC,   MHC,   ITC,   CMW,   DDV,   VCW,   VSH,   BVS,   SD2,   SD6,   SBA,   DTD,   SJD,   TV4,   SFG,   GEG,   DBD,   DGC,   DGL,   HLG,   CNG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 26 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   TBD,   PXL,   CSV,   DPG,   MAC,   HD2,   STG,   BVS,   SFG,   DGC,   PVM,   PHP,   SFN,   VCC,   PME,   PMS,   TLT,   TFC,   PTS,   VTH,   GTA,   SRF,   MHL,   VNL,   TBC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   SHS,   SAM,   NQT,   CTI,   NTL,   CVT,   PFL,   MSR,   NBC,   NVT,   CMW,   SBA,   SJD,   DBD,   VPG,   CNG,   TNA,   GMC,   IVS,   SMC,   BTP,   VGG,   POT,   DVC,   SPV,   SEB,   SPM,   TCO,   CNH,   TRS,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   VSH,   ABC,   SZL,   CAP,   VLC,   XPH,   DP3,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   DRC,   APS,   C32,   GEG,   TC6,   NCT,   TCS,   VIN,   ACE,   ISH,   TA9,   MVC,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
RAL,   VTB,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 80 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   DIG,   SHS,   SAM,   SHN,   NQT,   CTI,   NTL,   DRC,   CVT,   SBS,   TBD,   APS,   PXL,   PFL,   MSR,   NBC,   NVT,   CMW,   CSV,   DPG,   MAC,   HD2,   STG,   VSH,   BVS,   C32,   SBA,   SJD,   SFG,   GEG,   DBD,   DGC,   VPG,   CNG,   ABC,   PVM,   TNA,   GMC,   TC6,   IVS,   PHP,   SFN,   VCC,   SMC,   BTP,   NCT,   PME,   TCS,   VGG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
SJF,   HMH,   VSH,   NNC,   SFG,   KMR,   LIX,   SZL,   CAP,   SRF,   VNL,   SGR,   TBC,   PGD,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 12 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   BWE,   MAC,   STG,   SBA,   SFN,   PGI,   SVC,   TA9,   LUT,   HVX,   AMC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HJS,   PHP,   LM7,   NAV,   DBT,   TMP,   LGC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 6 Mã CK
Xem biểu đồ
PLX,   BMI,   SHP,   DHT,   IVS,   CDC,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 4 Mã CK
Xem biểu đồ
CSM,   PGC,   TCD,   API,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 43 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   PLX,   BWE,   CSM,   SJF,   HJS,   HMH,   MAC,   BMI,   STG,   VSH,   NNC,   SBA,   SFG,   KMR,   SHP,   DHT,   PGC,   IVS,   PHP,   LIX,   SFN,   PGI,   SZL,   SVC,   CAP,   TA9,   TCD,   CDC,   SRF,   LUT,   LM7,   NAV,   VNL,   DBT,   SGR,   TMP,   API,   TBC,   PGD,   LGC,   HVX,   AMC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SJS,   NNC,   GKM,   DBT,   LGC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 12 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   NQT,   TLH,   PET,   CMW,   HMH,   DPR,   CDC,   PTC,   PMT,   PGD,   PTP,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 7 Mã CK
Xem biểu đồ
TIG,   TVB,   VC7,   PHP,   VNB,   MTG,   SJ1,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 10 Mã CK
Xem biểu đồ
HDC,   KDC,   AGR,   BIC,   TIP,   POM,   ISH,   SSC,   SBD,   MNC,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 34 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   NQT,   TIG,   HDC,   TLH,   PET,   KDC,   AGR,   TVB,   CMW,   SJS,   HMH,   NNC,   BIC,   GKM,   VC7,   DPR,   PHP,   TIP,   POM,   ISH,   CDC,   VNB,   DBT,   MTG,   PTC,   PMT,   PGD,   SSC,   PTP,   SJ1,   SBD,   LGC,   MNC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
MKV,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
VIX,   FCN,   KDC,   HMH,   EBS,   GKM,   TAG,   MNC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 0 Mã CK
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TCM,   TIP,   OPC,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 12 Mã CK
Xem biểu đồ
VIX,   FCN,   TCM,   KDC,   HMH,   EBS,   GKM,   TIP,   MKV,   OPC,   TAG,   MNC,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357