Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 56 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   BHS,   REE,   KSA,   HAR,   QBS,   VND,   DAG,   NKG,   PTL,   SJS,   QPH,   PGS,   NDF,   TTB,   PC1,   SGT,   VSH,   NBB,   PGD,   BVS,   SPP,   SBA,   BSI,   GSP,   MAC,   PV2,   E1VFVN30,   SJD,   VC7,   GMC,   ALV,   NNC,   INN,   VNR,   DP3,   NAG,   VCA,   S4A,   EID,   BCI,   CFC,   CLL,   SED,   L10,   HJS,   PBP,   NSC,   LBM,   TMP,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 47 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   TLH,   VIC,   TVC,   C69,   TOP,   DAH,   DCL,   NAF,   VSC,   ITD,   ACV,   FTS,   TC6,   CKV,   SAB,   TNA,   HOM,   ITS,   AMV,   HMH,   HAH,   DSN,   CNG,   DXP,   TCT,   BTP,   DCD,   MSC,   MCC,   TIP,   TMG,   HVX,   HES,   SFI,   BT6,   STL,   BLI,   PMJ,   C71,   VC5,   SBL,   TST,   DDM,   PTM,   LO5,   G36,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 54 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   SSI,   MBB,   HBC,   AAA,   TCM,   HCM,   CTS,   QCG,   PHR,   PVT,   DRH,   FCN,   KSB,   KSH,   BFC,   CTI,   VGC,   PHC,   KDC,   PAC,   ATS,   ELC,   PXA,   ITC,   HAX,   ANV,   SD9,   TV1,   VAT,   DMC,   TMT,   DHT,   RAL,   SKG,   SLS,   VPD,   KPF,   MCH,   NET,   IPA,   DHP,   TVS,   MTA,   VE8,   PHP,   LAF,   PMC,   HVT,   VE2,   ...
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 34 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   SBT,   DHM,   GMD,   VNM,   GEX,   TNT,   MWG,   S99,   MBS,   PPC,   PNJ,   VIG,   DHG,   DPR,   BMP,   VIB,   VDS,   API,   LIX,   TIC,   SHP,   HOT,   STV,   CLX,   HAD,   TPC,   ISH,   TJC,   QTC,   SFC,   MLS,   TCO,   DNC,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
CLG,   SGP,   HHC,   HAT,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 195 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   BID,   SSI,   KBC,   SBT,   MBB,   HBC,   BHS,   AAA,   REE,   DHM,   KSA,   ASM,   TCM,   GMD,   HCM,   CTS,   QCG,   PHR,   HAR,   QBS,   VND,   PVT,   DRH,   TLH,   VIC,   VNM,   FCN,   KSB,   DAG,   KSH,   BFC,   NKG,   PTL,   CTI,   GEX,   TNT,   SJS,   VGC,   QPH,   TVC,   MWG,   S99,   PHC,   PGS,   NDF,   KDC,   TTB,   C69,   MBS,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 48 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HHS,   OGC,   PVS,   PXL,   DPM,   NTL,   VJC,   SBS,   VNE,   DBC,   PVC,   VCR,   ACV,   DHA,   SD9,   SPD,   VGG,   SD2,   C47,   PVG,   ASP,   VPD,   VNB,   IMP,   LHC,   HMH,   HDM,   BTP,   TL4,   HTC,   VE3,   FOX,   TIP,   PTS,   VFG,   MCP,   AAM,   BBC,   TS4,   SMA,   SPC,   CAP,   GMX,   DC2,   VPK,   DVP,   SMT,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 49 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   VCB,   VC3,   DRC,   VMI,   TEG,   MST,   EIB,   LIG,   LAS,   VIG,   VIS,   LHG,   TRC,   SGO,   WSS,   HAC,   HTI,   HBS,   PVV,   CDC,   KHP,   THT,   HLG,   NTP,   DBD,   BIC,   HOT,   BVG,   SRB,   POS,   NBC,   VCP,   TNB,   SDK,   AMC,   SAC,   SFC,   ACL,   ST8,   TCO,   CTA,   DRL,   VMA,   SGN,   DNW,   FDC,   PNG,   BTW,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 31 Mã CK
Xem biểu đồ
VIX,   DCS,   NLG,   IJC,   EVE,   PET,   ADS,   HDC,   VTO,   ITQ,   CTD,   VOC,   PVI,   BMI,   MTG,   TSB,   CVN,   SD6,   DC4,   C21,   HU1,   PSP,   XPH,   SVI,   APP,   PMC,   ABT,   TNC,   DC1,   DCF,   TDW,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 27 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   ACM,   KHB,   CSM,   HLD,   BMC,   THG,   TMS,   CGP,   GSM,   SDJ,   UIC,   SHP,   NCS,   VE1,   CTX,   ISH,   MVC,   TCL,   L44,   VC5,   MCO,   TTC,   PTI,   CDN,   GEG,   TUG,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
WSB,   TYA,   L14,   VC2,   PSE,   THS,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 161 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HHS,   SHN,   OGC,   VHG,   VCB,   VIX,   DCS,   PVS,   PXL,   DPM,   NTL,   NLG,   IJC,   ACM,   VC3,   DRC,   VMI,   EVE,   PET,   TEG,   MST,   ADS,   VJC,   KHB,   SBS,   EIB,   LIG,   HDC,   CSM,   LAS,   VIG,   VTO,   VNE,   VIS,   ITQ,   LHG,   TRC,   DBC,   PVC,   CTD,   SGO,   VCR,   ACV,   WSS,   HAC,   VOC,   DHA,   HLD,   SD9,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 44 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   OGC,   SHI,   PXL,   NHP,   ADS,   SBS,   PXS,   AMD,   LAS,   FCM,   VTO,   VNG,   GIL,   APC,   BMI,   VGG,   MTG,   KHP,   VPD,   PLC,   HMH,   KSD,   SD6,   TLT,   TV2,   DC4,   DBD,   PSP,   SMB,   BIC,   SSM,   HTC,   CIG,   TIP,   AAM,   VE4,   PJS,   ACL,   SD4,   VMA,   LM8,   TFC,   TXM,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 32 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   SHN,   PVX,   HVG,   NVL,   VJC,   KHB,   VIG,   VIS,   MSR,   SGO,   SAS,   VMC,   PVE,   PXI,   SD2,   PVV,   THG,   GSM,   UIC,   PTS,   NBC,   NCS,   TKU,   VE1,   TCL,   SP2,   MCO,   CTT,   DCF,   TAC,   FDC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 26 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   IJC,   GAS,   EVE,   ITQ,   CTD,   VCR,   DHA,   ASP,   TSB,   CVN,   LHC,   THT,   VLC,   DDV,   CMG,   SVI,   ANT,   HRT,   ABT,   TNC,   SAC,   SCL,   NAV,   SGH,   TDW,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 25 Mã CK
Xem biểu đồ
CEE,   VCB,   MST,   TRC,   DIC,   SC5,   ASA,   PVG,   NTC,   WSB,   CSC,   VTV,   CGP,   SDJ,   CTX,   ISH,   TNB,   MVC,   L44,   VC5,   TTC,   BSP,   VNT,   GEG,   TUG,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PTI,   THS,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 129 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   HHS,   SHN,   OGC,   PVX,   CEE,   SHI,   VCB,   PXL,   NTL,   HVG,   IJC,   NVL,   GAS,   EVE,   NHP,   MST,   ADS,   VJC,   KHB,   SBS,   PXS,   AMD,   LAS,   FCM,   VIG,   VTO,   VIS,   ITQ,   TRC,   VNG,   MSR,   CTD,   GIL,   SGO,   DIC,   VCR,   APC,   DHA,   SAS,   VMC,   SC5,   PVE,   BMI,   ASA,   PXI,   VGG,   SD2,   PVG,   ASP,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 33 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   PXL,   GAS,   MST,   SBS,   PXS,   AMD,   VGS,   PPI,   C32,   VNG,   SAS,   HD2,   HNM,   NCT,   DNS,   TSB,   KHP,   IDV,   LHC,   VTA,   KSD,   NDX,   DBT,   GHC,   ADP,   NBC,   ANT,   HRT,   MDG,   NSG,   FDC,   VLG,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 32 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   PFL,   HT1,   LSS,   AGR,   SHA,   VIS,   APG,   CSV,   APC,   PVM,   FMC,   ASA,   PXI,   ICG,   VSA,   PVV,   WSB,   PLC,   TV2,   PVO,   SSM,   SHP,   NCS,   PPG,   CTX,   VE4,   S74,   TV3,   TVN,   KTS,   HU4,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 20 Mã CK
Xem biểu đồ
EVE,   NHP,   VCR,   MBG,   PTB,   VGG,   VLC,   TLT,   KTL,   SMB,   CMG,   BT1,   SVI,   CIG,   VC6,   ABT,   TNC,   SAC,   SD4,   TBC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 13 Mã CK
Xem biểu đồ
CEE,   PVG,   VTV,   KCB,   ACE,   ISH,   TNB,   L44,   VC5,   TTC,   THS,   LM8,   VNT,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
STP,   NST,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 100 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   OGC,   CEE,   PXL,   PFL,   HT1,   LSS,   GAS,   AGR,   SHA,   EVE,   NHP,   MST,   SBS,   PXS,   AMD,   VGS,   PPI,   VIS,   C32,   APG,   CSV,   VNG,   VCR,   APC,   PVM,   SAS,   FMC,   HD2,   MBG,   PTB,   ASA,   HNM,   NCT,   PXI,   VGG,   ICG,   VSA,   PVG,   DNS,   PVV,   TSB,   KHP,   IDV,   WSB,   PLC,   LHC,   VLC,   VTV,   VTA,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 14 Mã CK
Xem biểu đồ
EVE,   CSV,   VGT,   SDD,   VIT,   VLC,   KTL,   SMB,   PGT,   SVI,   PSD,   CMX,   ABT,   CHS,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 26 Mã CK
Xem biểu đồ
CEE,   KSK,   MSN,   AMD,   CAV,   PGI,   HNM,   ICG,   HVA,   IDV,   SZL,   VTV,   DBT,   GHC,   VCC,   ADP,   ACE,   HPP,   L44,   VC9,   TTC,   TDS,   THS,   MDC,   VLG,   SAF,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   C32,   D2D,   PVR,   HAS,   TLT,   NDX,   CMG,   BRC,   VC6,   MDG,   TBC,   NST,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 4 Mã CK
Xem biểu đồ
NCT,   NNT,   DTL,   SBD,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
LM8,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 58 Mã CK
Xem biểu đồ
CEE,   KSK,   MSN,   EVE,   SBS,   AMD,   C32,   CSV,   CAV,   PGI,   D2D,   VGT,   HNM,   NCT,   ICG,   SDD,   VIT,   HVA,   PVR,   IDV,   SZL,   VLC,   VTV,   HAS,   TLT,   KTL,   NDX,   DBT,   SMB,   GHC,   CMG,   PGT,   VCC,   SVI,   ADP,   BRC,   VC6,   PSD,   CMX,   ACE,   HPP,   NNT,   MDG,   L44,   ABT,   VC9,   DTL,   TTC,   TDS,   THS,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 6 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   PVR,   CMG,   ND2,   TBC,   PJC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
MHC,   NCT,   VIT,   PSD,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SDD,   HAS,   PJT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
NNT,   VC9,   SBD,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 16 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   MHC,   NCT,   SDD,   VIT,   PVR,   HAS,   PJT,   CMG,   ND2,   PSD,   NNT,   VC9,   TBC,   PJC,   SBD,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 44 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   BHS,   REE,   QBS,   VND,   NKG,   PTL,   SJS,   PGS,   NDF,   TTB,   SGT,   VSH,   PXA,   NBB,   PGD,   BVS,   SPP,   SBA,   BSI,   GSP,   PV2,   E1VFVN30,   SJD,   VC7,   GMC,   ALV,   VNR,   DP3,   NAG,   VCA,   S4A,   EID,   BCI,   CLL,   L10,   HJS,   PBP,   NSC,   TMP,   CLC,   CMV,   PPS,   TV4,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 34 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   VIC,   TVC,   C69,   MHC,   NAF,   FTS,   TC6,   CKV,   TNA,   HOM,   ITS,   AMV,   HMH,   HAH,   DSN,   CNG,   DXP,   DCD,   MSC,   MCC,   TIP,   TMG,   HVX,   HES,   BT6,   STL,   BLI,   PMJ,   VC5,   SBL,   PTM,   LO5,   G36,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 44 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   MBB,   HBC,   AAA,   TCM,   HCM,   CTS,   QCG,   PHR,   PVT,   FCN,   KSB,   BFC,   CTI,   PHC,   KDC,   PAC,   ATS,   ELC,   ITC,   HAX,   ANV,   SD9,   TV1,   VAT,   DMC,   TMT,   DHT,   RAL,   SKG,   SLS,   MCH,   NET,   IPA,   TVS,   PJT,   VE8,   PHP,   LAF,   PMC,   HVT,   AGM,   TVD,   PEC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 27 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   SBT,   GMD,   VNM,   GEX,   TNT,   MWG,   S99,   MBS,   PPC,   PNJ,   DHG,   DPR,   BMP,   VIB,   VDS,   API,   LIX,   SHP,   STV,   CLX,   TPC,   SFC,   VC9,   MLS,   TCO,   DNC,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CLG,   HHC,   HAT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 152 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   SSI,   SBT,   ACB,   MBB,   HBC,   BHS,   AAA,   REE,   ASM,   TCM,   GMD,   HCM,   CTS,   QCG,   PHR,   QBS,   VND,   PVT,   VIC,   VNM,   FCN,   KSB,   BFC,   NKG,   PTL,   CTI,   GEX,   TNT,   SJS,   TVC,   MWG,   S99,   PHC,   PGS,   NDF,   KDC,   TTB,   C69,   MBS,   PPC,   SGT,   PNJ,   PAC,   ATS,   ELC,   VSH,   DHG,   PXA,   MHC,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 34 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   SHI,   PXL,   DPM,   VJC,   SBS,   PXS,   PVC,   VSC,   GIL,   VCR,   SD2,   C47,   ASP,   IDV,   VPD,   LHC,   VLC,   VTA,   SD6,   DDV,   DBD,   TL4,   VE3,   XPH,   UNI,   BBC,   PJS,   VTG,   VMA,   FDC,   TFC,   TXM,   SAF,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 35 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   NDN,   LSS,   VC3,   VPH,   PET,   KHB,   TRC,   SGO,   WSS,   HAC,   FMC,   BMC,   SAB,   HTI,   VSA,   PVV,   THG,   TMS,   GSM,   PTC,   UIC,   GHC,   BVG,   SRB,   PTS,   PPG,   VE4,   TCL,   S74,   SD4,   DC2,   CTA,   MDC,   BTW,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 26 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   NTL,   NLG,   IJC,   GAS,   EVE,   NHP,   ITQ,   PVI,   VHC,   VGG,   TSB,   HAS,   TLT,   DC4,   HTC,   SVI,   APP,   PMC,   HRT,   SAC,   DC1,   ICC,   TBC,   SCL,   TDW,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 16 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   NT2,   TEG,   CSM,   PVE,   PVG,   SDJ,   VE1,   ISH,   TNB,   MVC,   MCO,   TTC,   LM8,   GEG,   TUG,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VC2,   PSE,   THS,   NST,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 115 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   PVX,   SHI,   KSA,   NDN,   VCB,   PXL,   DPM,   NTL,   NLG,   IJC,   LSS,   VC3,   GAS,   NT2,   VPH,   EVE,   PET,   NHP,   TEG,   VJC,   KHB,   SBS,   PXS,   CSM,   ITQ,   TRC,   PVC,   VSC,   GIL,   SGO,   VCR,   WSS,   HAC,   FMC,   PVI,   VHC,   BMC,   SAB,   PVE,   HTI,   VGG,   SD2,   VSA,   C47,   PVG,   ASP,   PVV,   TSB,   THG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 40 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HPG,   OGC,   PVS,   PXL,   GAS,   QPH,   EVE,   MST,   SBS,   PXS,   PPI,   PC1,   VTO,   VNG,   ITD,   PVM,   HD2,   MBG,   ICG,   PVG,   VPD,   VTX,   KSD,   TLT,   DPG,   HDM,   DC4,   SSM,   HTC,   VCC,   CIG,   CMX,   HRT,   MDG,   LM8,   MDC,   SGH,   KHA,   CHS,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 30 Mã CK
Xem biểu đồ
DHM,   VCB,   PFL,   NVL,   KSK,   BII,   VJC,   KHB,   VGS,   VIG,   MSR,   VSC,   DIC,   CAV,   PVE,   VGG,   SD2,   PVV,   IDV,   SZL,   NTP,   DBD,   SHP,   SFN,   VC6,   VE1,   ACL,   MCO,   CTT,   HU4,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 20 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   DCS,   IBC,   VCR,   DHA,   MAC,   DNS,   NNC,   VLC,   HAS,   CMG,   XPH,   SVI,   ADP,   AAM,   BBC,   ABT,   TAC,   NAV,   TDW,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 19 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   CEE,   VHG,   MSN,   PGI,   SC5,   ASA,   TIC,   VTV,   HAD,   ACE,   ISH,   TNB,   MVC,   TTC,   THS,   VNT,   GEG,   TUG,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 109 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HPG,   CEO,   OGC,   DHM,   CEE,   KSA,   VHG,   VCB,   DCS,   PVS,   PXL,   PFL,   NVL,   GAS,   KSK,   MSN,   QPH,   BII,   EVE,   MST,   VJC,   KHB,   SBS,   PXS,   VGS,   PPI,   PC1,   VIG,   VTO,   VNG,   MSR,   VSC,   IBC,   ITD,   DIC,   VCR,   PVM,   CAV,   DHA,   PGI,   MAC,   HD2,   MBG,   SC5,   PVE,   ASA,   VGG,   SD2,   ICG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 22 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   SHN,   OGC,   KVC,   PXL,   DHA,   MAC,   D2D,   HNM,   SDD,   NNC,   THT,   KSD,   NDX,   C21,   BTP,   DBT,   PGT,   AAM,   HU3,   GMX,   NSG,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HT1,   SHA,   MSN,   LAS,   VIG,   SDT,   ASA,   ICG,   PVG,   TIC,   KPF,   INN,   ACE,   VCP,   SFI,   QTC,   TV3,   KTS,   VLG,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DCS,   PVS,   HHG,   SBS,   VTO,   VCR,   VPD,   VLC,   KTL,   CMG,   FOX,   BT1,   CIG,   VC6,   SED,   MDG,   ABT,   VE2,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 11 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   CEE,   DAH,   VIT,   VTV,   NTP,   KCB,   ISH,   HPP,   TTC,   VNT,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SSN,   STP,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 72 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   HHS,   SHN,   OGC,   CEE,   DCS,   PVS,   KVC,   PXL,   HT1,   SHA,   MSN,   HHG,   SBS,   LAS,   VIG,   VTO,   DAH,   SSN,   VCR,   DHA,   MAC,   SDT,   D2D,   ASA,   HNM,   ICG,   PVG,   SDD,   VIT,   NNC,   VPD,   TIC,   KPF,   THT,   VLC,   VTV,   KSD,   INN,   KTL,   NDX,   NTP,   C21,   BTP,   DBT,   CMG,   PGT,   FOX,   BT1,   CIG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 10 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   DCS,   FPT,   KKC,   HLG,   TCT,   BT1,   SED,   ABT,   POT,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
CEE,   NCT,   STK,   VTV,   DBT,   PSD,   SFI,   RCD,   HPP,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 15 Mã CK
Xem biểu đồ
DAG,   VGC,   TVB,   SMC,   G20,   SDD,   MTG,   PVR,   VNB,   V21,   NDX,   BTP,   CMG,   LGC,   VE2,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 7 Mã CK
Xem biểu đồ
VIG,   HBS,   ISH,   NNT,   QTC,   DTL,   SBD,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 41 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   CEE,   DCS,   FPT,   DAG,   VGC,   TVB,   VIG,   SMC,   G20,   HBS,   NCT,   SDD,   MTG,   PVR,   VNB,   V21,   STK,   VTV,   KKC,   HLG,   NDX,   TCT,   BTP,   DBT,   CMG,   BT1,   PSD,   LGC,   SED,   SFI,   RCD,   ISH,   HPP,   NNT,   ABT,   QTC,   DTL,   VE2,   SBD,   POT,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 6 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   DAG,   PVR,   CMG,   ND2,   PJC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TJC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DHP,   VE2,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
NNT,   SBD,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 11 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   DAG,   PVR,   DHP,   CMG,   ND2,   NNT,   TJC,   VE2,   PJC,   SBD,  

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357