Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 62 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SSI,   KBC,   MBB,   SBT,   EVG,   AAA,   BCG,   HBC,   REE,   TDH,   HAR,   KDC,   VNM,   QCG,   VIX,   PHC,   PET,   TCD,   PV2,   PC1,   BFC,   C32,   S99,   CMG,   KDH,   E1VFVN30,   PGD,   APC,   SFG,   MAC,   SD5,   CSV,   SZL,   CCI,   GMC,   L14,   DP3,   PGT,   VDS,   VTG,   QPH,   HMC,   PJT,   VSI,   DHP,   PMC,   VNF,   CLC,   PMP,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 41 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   TOP,   BVH,   MST,   DCL,   ACV,   JVC,   PGI,   FMC,   PXT,   HAH,   ITS,   CNG,   VTJ,   LAW,   BT6,   TIP,   HMH,   DXP,   VFG,   LUT,   ABT,   MLS,   TDN,   BPC,   VIH,   BLI,   KAC,   VCC,   SBL,   TCS,   TET,   DDM,   SID,   MCC,   VPA,   C71,   EIC,   CMT,   TTN,   DCD,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 54 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   PVD,   VCG,   GMD,   DRC,   FCN,   PLX,   TCM,   PDR,   HCM,   KSB,   LSS,   C47,   PNJ,   VAT,   VRC,   MWG,   SIC,   VSC,   PAC,   VNG,   DL1,   G20,   DTA,   CTD,   LHG,   VHC,   IPA,   IMP,   BVS,   RDP,   SGO,   FID,   NNC,   VC2,   VPD,   NBC,   SD7,   MTA,   MIM,   MTH,   MCH,   GND,   TVS,   SFI,   VTB,   BCI,   EID,   TKC,   SED,   ...
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 38 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   PVI,   VND,   PHR,   CVT,   NVB,   TDG,   GEX,   HAX,   VIG,   DHA,   SDH,   CHP,   NAF,   ITD,   THI,   HNM,   RAL,   DMC,   DC4,   NET,   VIS,   VIB,   STV,   SJD,   DSN,   PDB,   SHP,   S4A,   ALV,   GTA,   CDC,   BCP,   CLX,   TPP,   DTL,   VSA,   LDP,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PVT,   SGP,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 197 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   OGC,   SSI,   KBC,   PVD,   MBB,   VCG,   SBT,   EVG,   ASM,   AAA,   GMD,   BCG,   HBC,   FPT,   REE,   DRC,   FCN,   TDH,   PVI,   PLX,   TCM,   HAR,   PDR,   KDC,   HCM,   VND,   PVT,   VNM,   QCG,   TOP,   PHR,   VIX,   KSB,   CVT,   NVB,   BVH,   LSS,   C47,   PNJ,   PHC,   MST,   PET,   VAT,   VRC,   MWG,   TCD,   SIC,   TDG,   DCL,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 55 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   NVL,   DCS,   CSM,   SBS,   TNI,   BVH,   NTL,   KVC,   VJC,   PXL,   TNG,   SHA,   SJS,   BMP,   MHC,   EVE,   ACV,   VMI,   SDT,   LAS,   WSS,   DQC,   VC7,   VIT,   FMC,   SGO,   SD9,   THG,   VPD,   VGG,   MCP,   SDD,   SPD,   BIC,   ICF,   TL4,   SPP,   HOM,   HMH,   VNB,   ASP,   FOX,   TCT,   PAN,   AGF,   OCH,   AGM,   MHL,   DNY,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 68 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   VCB,   DPM,   VIC,   KHB,   GAS,   VOS,   VIP,   VTO,   IVS,   LCM,   FTS,   SKG,   TRC,   MBG,   CAV,   PVB,   DIC,   HAC,   THT,   ICG,   HVA,   SAB,   MCO,   DBD,   IDJ,   SBV,   VIS,   MNC,   CAP,   LAW,   KHP,   PLC,   SSM,   POS,   DC2,   SHP,   CTA,   KSD,   NDP,   HMC,   VMA,   SPM,   ACC,   SAC,   TVD,   TXM,   KHA,   SEB,   BVG,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 36 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HNG,   DLG,   AGR,   PPI,   DGW,   KDM,   DBC,   VCR,   SDP,   CSV,   UDC,   BMI,   HLD,   VOC,   TCR,   SCJ,   HHC,   PSD,   MTG,   TPC,   PTS,   PSP,   DCF,   XPH,   HJS,   PSE,   EBS,   CLL,   C21,   ST8,   VE8,   HEM,   KCE,   MCF,   BHP,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 26 Mã CK
Xem biểu đồ
TNT,   HHG,   FTM,   DST,   ELC,   LIG,   PTL,   CVN,   TC6,   GSM,   NCT,   S55,   SDJ,   TIP,   GEG,   HVX,   CGP,   NCS,   L10,   LAF,   B82,   BBC,   PSL,   SD4,   SMT,   MVC,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
WSB,   TTC,   SFC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 188 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HNG,   KSA,   VCB,   DLG,   CEO,   NVL,   DPM,   VIC,   TNT,   DCS,   AGR,   KHB,   CSM,   SBS,   GAS,   TNI,   HHG,   BVH,   NTL,   PPI,   DGW,   VOS,   KVC,   VIP,   VJC,   FTM,   KDM,   PXL,   DST,   TNG,   ELC,   SHA,   VTO,   DBC,   SJS,   LIG,   BMP,   VCR,   IVS,   LCM,   FTS,   MHC,   SKG,   EVE,   PTL,   TRC,   ACV,   MBG,   CVN,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 40 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   SHN,   SBS,   HAI,   ADS,   PXL,   DAG,   IVS,   FTS,   SKG,   LAS,   WSS,   SAB,   HLD,   DBD,   CSC,   SD9,   TCR,   VPD,   VGG,   SDD,   MTG,   ICF,   TIC,   SMB,   POM,   TIP,   HMH,   CTC,   VMA,   TLT,   ACC,   PSP,   L44,   DGT,   TS4,   VCW,   SMT,   LM8,   IST,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 41 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   KSK,   NDN,   NT2,   ACM,   SHI,   TNG,   ELC,   SHA,   KSQ,   VTO,   MSR,   SVN,   CAV,   THT,   VC7,   S74,   BTP,   THG,   GSM,   D2D,   SRF,   BCE,   PXI,   LAW,   KHP,   PLC,   SAS,   CTA,   MAS,   HMC,   DCF,   NCS,   TVD,   VIH,   HLG,   DNY,   EAD,   THS,   AME,   DTN,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   CSM,   DGW,   VJC,   KDM,   IJC,   TEG,   VMI,   BMC,   NDX,   CLG,   PSD,   VLC,   TSB,   TPC,   SD6,   PTC,   SAC,   AGF,   OCH,   PSE,   ACL,   ANT,   SCD,   DDV,   PCT,   CTX,   HEM,   KCE,   HRT,   BHP,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 21 Mã CK
Xem biểu đồ
BII,   CII,   SDT,   TMT,   ICG,   TV1,   ATS,   NTC,   NCT,   WSB,   SDJ,   GEG,   CGP,   SPM,   L10,   BSP,   PSL,   STK,   EMC,   MVC,   TNB,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SRC,   TRC,   BMI,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 136 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   TCH,   DPM,   SHN,   KSK,   BII,   CII,   NDN,   NT2,   CSM,   SBS,   ACM,   SHI,   DGW,   HAI,   VJC,   KDM,   ADS,   PXL,   DAG,   TNG,   SRC,   ELC,   SHA,   KSQ,   IJC,   TEG,   VTO,   IVS,   FTS,   SKG,   TRC,   MSR,   VMI,   SDT,   TMT,   SVN,   CAV,   LAS,   WSS,   THT,   ICG,   VC7,   SAB,   BMI,   HLD,   DBD,   CSC,   BMC,   TV1,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 35 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   SHN,   SBS,   DGW,   PXL,   FTS,   GIL,   HD2,   PVE,   PVG,   VTA,   SD9,   IDV,   SDD,   PSD,   KHP,   TIC,   TIP,   PMS,   SAS,   MAS,   VLG,   PSE,   ACL,   ANT,   TS4,   SC5,   DOC,   EAD,   VCW,   NSG,   GHC,   CTX,   HRT,   IST,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 38 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   VHG,   CII,   KSH,   CTI,   DAG,   PVM,   SHA,   PFL,   KMR,   PVV,   ITQ,   SVC,   THT,   PVO,   PTB,   BTP,   TYA,   PXI,   LAW,   BIC,   WSB,   SD6,   CTA,   NCS,   L10,   TVD,   DGT,   VIH,   UNI,   SCD,   PSL,   HBS,   VNT,   PPG,   TVN,   NST,   LM8,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 22 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   TEG,   WSS,   VGG,   BCE,   NDX,   VLC,   ICF,   SMB,   TLT,   L44,   SAC,   AGF,   KTL,   OCH,   VE1,   ABC,   CMS,   PCT,   SJE,   HEM,   KCE,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 17 Mã CK
Xem biểu đồ
NT2,   VPH,   SRC,   PXA,   PGS,   ICG,   D2D,   AMC,   NCT,   VC9,   TCL,   ACE,   TFC,   KCB,   VIN,   TNB,   ICN,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NBB,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 113 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   VHG,   HHS,   DPM,   SHN,   CII,   NT2,   KSH,   SBS,   CTI,   DGW,   PXL,   DAG,   PVM,   VPH,   SRC,   SHA,   PFL,   TEG,   FTS,   KMR,   PVV,   ITQ,   SVC,   PXA,   WSS,   PGS,   GIL,   THT,   ICG,   HD2,   PVE,   PVO,   NBB,   PVG,   PTB,   VTA,   BTP,   TYA,   SD9,   IDV,   VGG,   SDD,   D2D,   AMC,   BCE,   NCT,   NDX,   PSD,   PXI,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DPS,   VGT,   PTB,   NDX,   PSD,   VLC,   SMB,   KTL,   TTT,   ACL,   SFN,   IST,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 20 Mã CK
Xem biểu đồ
SRC,   PXA,   PGS,   BTP,   IDV,   AMC,   BCE,   LAW,   DBT,   VC9,   TCL,   VIH,   VLG,   TDS,   PMB,   ACE,   GHC,   TFC,   BRC,   LM8,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   SBS,   VNE,   NHA,   PVG,   CMX,   PMS,   AAM,   TLT,   ABC,   PCT,   SJE,   KCE,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SPI,   STG,   SVC,   SD2,   NBB,   NST,   VIN,   TIX,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 54 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHN,   SPI,   SBS,   DPS,   STG,   VNE,   SRC,   SVC,   PXA,   PGS,   SD2,   NHA,   VGT,   NBB,   PVG,   PTB,   BTP,   IDV,   CMX,   AMC,   BCE,   NDX,   PSD,   LAW,   VLC,   DBT,   SMB,   PMS,   VC9,   AAM,   TLT,   TCL,   KTL,   VIH,   VLG,   TDS,   TTT,   ACL,   PMB,   ABC,   ACE,   PCT,   GHC,   SFN,   TFC,   SJE,   NST,   BRC,   KCE,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 11 Mã CK
Xem biểu đồ
VNE,   NHA,   BTP,   CMX,   GMX,   AAM,   ND2,   TNC,   PCT,   SCI,   IST,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
MSN,   SD2,   NBB,   LAW,   VIH,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,   VCS,   PCG,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   PVL,   DVP,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   MSN,   VNE,   PVL,   CTP,   VCS,   PCG,   SD2,   NHA,   NBB,   BTP,   CMX,   LAW,   GMX,   AAM,   ND2,   VIH,   TNC,   PCT,   DVP,   SCI,   IST,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 59 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SSI,   KBC,   MBB,   SBT,   EVG,   AAA,   BCG,   HBC,   REE,   TDH,   HAR,   KDC,   VNM,   QCG,   VIX,   PHC,   PET,   TCD,   PV2,   PC1,   BFC,   VNG,   S99,   CMG,   KDH,   E1VFVN30,   PGD,   APC,   SFG,   MAC,   SD5,   CSV,   SZL,   CCI,   GMC,   L14,   DP3,   VDS,   HMC,   PJT,   VSI,   DHP,   PMC,   VNF,   CLC,   PMP,   DRL,   TNC,   VHL,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 30 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   MST,   DCL,   JVC,   PXT,   HAH,   ITS,   CNG,   VTJ,   LAW,   BT6,   TIP,   HMH,   DXP,   VFG,   LUT,   ABT,   MLS,   TDN,   VIH,   BLI,   KAC,   SBL,   TCS,   SID,   MCC,   VPA,   EIC,   TTN,   DCD,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 44 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   VCG,   GMD,   DRC,   FCN,   PLX,   TCM,   PDR,   HCM,   KSB,   LSS,   C47,   PNJ,   VRC,   MWG,   VSC,   PAC,   CTP,   DL1,   G20,   DTA,   CTD,   LHG,   IPA,   VCS,   IMP,   BVS,   NNC,   NBC,   SD7,   MIM,   MTH,   MCH,   GND,   TVS,   SFI,   VTB,   BCI,   EID,   TKC,   SED,   OPC,   PDC,   CPC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 37 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   PVI,   VND,   PHR,   CVT,   NVB,   PVL,   TDG,   GEX,   HAX,   VIG,   DHA,   SDH,   CHP,   NAF,   THI,   HNM,   RAL,   DMC,   DC4,   NET,   VIS,   VIB,   STV,   SJD,   DSN,   PDB,   SHP,   S4A,   ALV,   GTA,   CDC,   BCP,   CLX,   TPP,   DTL,   VSA,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PVT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 171 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SSI,   KBC,   PVD,   MBB,   VCG,   SBT,   EVG,   ASM,   AAA,   GMD,   BCG,   HBC,   FPT,   REE,   DRC,   FCN,   TDH,   PVI,   PLX,   TCM,   HAR,   PDR,   KDC,   HCM,   VND,   PVT,   VNM,   QCG,   PHR,   VIX,   KSB,   CVT,   NVB,   LSS,   C47,   PNJ,   PHC,   MST,   PET,   PVL,   VRC,   MWG,   TCD,   TDG,   DCL,   GEX,   VSC,   HAX,   PV2,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 45 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   DPM,   NDN,   SBS,   TNI,   VJC,   ADS,   PXL,   DAG,   SHA,   BMP,   FTS,   WSS,   DIC,   PVE,   VIT,   SGO,   DBD,   VTA,   SD9,   IDV,   VPD,   SDD,   SRF,   CLG,   KHP,   VLC,   ICF,   TL4,   HMH,   ASP,   TSB,   VTG,   SD6,   GMX,   VMA,   ACC,   XPH,   AGM,   CMS,   DDV,   VCW,   SMT,   VNC,   CDN,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 38 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   KLF,   VCB,   SPI,   KHB,   ACM,   GAS,   SHI,   CTI,   VOS,   TRC,   CVN,   HAC,   THT,   ICG,   BMC,   SBV,   BTP,   TYA,   GSM,   CAP,   BCE,   LAW,   BIC,   SRA,   CTA,   KSD,   SPM,   SEB,   BVG,   VIH,   SRB,   PSL,   THS,   PPG,   TV4,   GHC,   SCO,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 20 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   CSM,   PPI,   DGW,   IJC,   VCR,   HLD,   S74,   VGG,   NDX,   CTC,   TLT,   SAC,   HJS,   OCH,   PSE,   PCT,   HEM,   KCE,   HRT,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 15 Mã CK
Xem biểu đồ
TNT,   BII,   ELC,   PGS,   NCT,   SDJ,   GEG,   HVX,   L10,   LAF,   BBC,   SD4,   EMC,   MVC,   TNB,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NBB,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 119 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   KLF,   VCB,   HHS,   NVL,   DPM,   TNT,   BII,   NDN,   SPI,   KHB,   CSM,   SBS,   ACM,   GAS,   TNI,   SHI,   CTI,   PPI,   DGW,   VOS,   VJC,   ADS,   PXL,   DAG,   ELC,   SHA,   IJC,   BMP,   VCR,   FTS,   TRC,   CVN,   WSS,   DIC,   PGS,   HAC,   THT,   ICG,   PVE,   VIT,   HLD,   SGO,   DBD,   NBB,   BMC,   VTA,   S74,   SBV,   BTP,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 26 Mã CK
Xem biểu đồ
CSM,   SBS,   HAI,   PXL,   PVM,   TEG,   HD2,   HLD,   PVG,   SD9,   VPD,   SCJ,   SDD,   PSD,   ICF,   DPG,   QPH,   CTC,   TLT,   L44,   OCH,   ACL,   PTI,   HRT,   LM8,   VC6,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 30 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   TCH,   KSK,   NDN,   VGS,   SHA,   KSQ,   PFL,   MSR,   PVV,   PGS,   ICG,   FMC,   DBD,   BTP,   IDV,   VGG,   NCT,   LAW,   HPD,   SGS,   SD6,   L10,   VIH,   TAC,   SD4,   CZC,   AME,   DTN,   TIX,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   DGW,   VJC,   IBC,   SDP,   PVE,   THG,   CMX,   SRF,   BCE,   VLC,   TSB,   XPH,   HLG,   PSE,   ABC,   KCE,   MCF,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
HHG,   ELC,   TTH,   NBB,   TV1,   ATS,   CAP,   GEG,   TCL,   SEB,   VCC,   ACE,   DVP,   SMT,   LCS,   MVC,   VIN,   TNB,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SRC,   GIL,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 94 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   TCH,   DPM,   KSK,   NDN,   CSM,   SBS,   HHG,   DGW,   VGS,   HAI,   VJC,   PXL,   PVM,   SRC,   ELC,   SHA,   KSQ,   PFL,   TEG,   TTH,   MSR,   PVV,   IBC,   SDP,   PGS,   GIL,   ICG,   HD2,   PVE,   FMC,   HLD,   DBD,   NBB,   PVG,   TV1,   ATS,   BTP,   SD9,   THG,   IDV,   VPD,   CAP,   VGG,   SCJ,   CMX,   SDD,   SRF,   BCE,   NCT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   TLH,   DGW,   PXL,   SDT,   RDP,   PVG,   SD9,   VC2,   DBT,   C21,   DOC,   NSG,   IST,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 17 Mã CK
Xem biểu đồ
DAG,   SHA,   ITQ,   NCT,   LAW,   SSM,   NDP,   INN,   TCL,   VIH,   VLG,   LHC,   VCP,   ACE,   VNT,   LCS,   LM8,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 19 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   LAS,   SDP,   NHA,   VPD,   CMX,   PSD,   VLC,   ICF,   FOX,   TTC,   L44,   KTL,   VE1,   ABC,   SC5,   SJE,   KCE,   MCF,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 11 Mã CK
Xem biểu đồ
SRC,   PXA,   SD2,   NBB,   AMC,   VC9,   VCC,   TFC,   KCB,   VIN,   ICN,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SSN,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 62 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   SBS,   TLH,   DGW,   PXL,   DAG,   SRC,   SHA,   SSN,   SDT,   ITQ,   PXA,   LAS,   SDP,   SD2,   RDP,   NHA,   NBB,   PVG,   SD9,   VC2,   VPD,   CMX,   AMC,   NCT,   PSD,   LAW,   VLC,   DBT,   ICF,   SSM,   FOX,   TTC,   NDP,   VC9,   L44,   INN,   TCL,   KTL,   VIH,   VLG,   LHC,   VE1,   VCC,   C21,   ABC,   VCP,   SC5,   ACE,   DOC,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 7 Mã CK
Xem biểu đồ
C32,   PXS,   NHA,   FID,   TTC,   TTT,   LHC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 16 Mã CK
Xem biểu đồ
MSN,   SRC,   VTO,   SMC,   PVB,   PXA,   ITD,   AMC,   LAW,   KKC,   VC9,   VIH,   PMB,   RCD,   TFC,   LM8,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 8 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   TVB,   PVG,   MTG,   VNB,   MHL,   SJE,   KCE,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 3 Mã CK
Xem biểu đồ
STG,   PGI,   NDP,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CMT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 35 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   MSN,   STG,   SRC,   TVB,   VTO,   C32,   PXS,   SMC,   PVB,   PXA,   ITD,   PGI,   NHA,   FID,   PVG,   AMC,   LAW,   MTG,   VNB,   KKC,   TTC,   NDP,   VC9,   VIH,   TTT,   LHC,   PMB,   MHL,   RCD,   CMT,   TFC,   SJE,   KCE,   LM8,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,   ND2,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
LAW,   VIH,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   PCG,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   OGC,   VHC,   PCG,   LAW,   ND2,   VIH,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357