Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   VCG,   VPB,   VIC,   GAS,   E1VFVN30,   PXS,   DHC,   HAH,   VCS,   VIS,   SBV,   SBA,   VCA,   SDA,   TPC,   TYA,   TCT,   SEB,   HU1,   NCT,   BCI,   PLC,   VC6,   GDT,   NST,   DTL,   SSC,   QPH,   LGC,   PMP,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 72 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   STB,   ASM,   HSG,   HUT,   VHG,   TOP,   CTI,   DPM,   VNM,   KDC,   VND,   SAM,   QCG,   ACM,   BCG,   HTT,   KHB,   TIG,   PHC,   CTS,   LSS,   SVN,   BII,   VE9,   PET,   VIP,   HAP,   KMR,   MPT,   ACV,   KDM,   TVS,   TVT,   SRC,   PXA,   PVG,   SD5,   SRF,   TC6,   ITS,   EBS,   VIH,   VIT,   HCC,   HKT,   HMH,   LUT,   DZM,   SGT,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 37 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   IDI,   KBC,   ROS,   VJC,   NHP,   APS,   APC,   STG,   CTD,   SMA,   SPP,   MBG,   ALV,   DL1,   NTP,   VMC,   MTA,   CSV,   VPD,   HMC,   DP3,   IPA,   MCH,   VBC,   NET,   LCS,   GND,   VHH,   SD6,   LAF,   PHP,   BPC,   PMS,   COM,   HLB,   MTH,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   SBT,   MWG,   GEX,   HKB,   TTB,   PPI,   ANV,   TNI,   KSB,   CDO,   DAG,   DRH,   VSC,   DCS,   CMI,   TNT,   ITC,   HHG,   BFC,   TEG,   VKC,   SDH,   BCE,   PCG,   VCC,   VIB,   NDX,   PXI,   ISH,   SVC,   CAP,   CLX,   EMC,   CIG,   TKC,   LBM,   TMS,   BCP,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SJD,   VPH,   TMT,   SGP,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 183 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ITA,   STB,   IDI,   ASM,   KBC,   HSG,   VCB,   ROS,   VCG,   VPB,   PDR,   HUT,   SBT,   VIC,   VJC,   VHG,   MWG,   GAS,   GEX,   TOP,   HKB,   TTB,   CTI,   DPM,   VNM,   KDC,   VND,   PPI,   ANV,   SAM,   QCG,   TNI,   KSB,   E1VFVN30,   ACM,   BCG,   CDO,   DAG,   DRH,   VSC,   HTT,   KHB,   TIG,   PHC,   CTS,   DCS,   PXS,   NHP,   LSS,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 46 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   NVL,   CEO,   VC3,   VNM,   TCM,   PLX,   TVC,   SBS,   VGS,   C32,   DS3,   DAH,   PVT,   PVI,   PTC,   PXL,   LHG,   ADS,   DIC,   TRC,   ACV,   CAV,   ITD,   VMI,   MCG,   BVS,   SD5,   VPD,   TL4,   VIF,   RAL,   FOX,   DHP,   VNB,   VGG,   SD6,   SHP,   ONE,   SD4,   HAS,   DVP,   CLL,   QHD,   TNC,   SVI,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 64 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DXG,   PVS,   AAA,   GTN,   GMD,   DBD,   IJC,   HCM,   PNJ,   SGO,   KDH,   PTB,   CHP,   SJC,   PAC,   TCD,   V11,   HAH,   LGL,   TDC,   SBA,   PPS,   HAC,   CSC,   BMC,   FTS,   DGC,   VIH,   PGC,   BVG,   HJS,   VFG,   NBC,   ICG,   VTJ,   TIP,   UIC,   IDV,   NCT,   AGM,   SAC,   GVT,   SAV,   MEC,   VCP,   DSN,   ACL,   ADC,   LM8,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 15 Mã CK
Xem biểu đồ
SJS,   TNG,   C21,   VDP,   KHP,   MAC,   DCF,   PSP,   TDN,   AAM,   VOC,   XPH,   PSD,   PGT,   TA9,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 29 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   SHN,   CII,   NLG,   BVH,   PPC,   LAS,   HVA,   GSM,   DPR,   HLD,   SLS,   ISH,   IMP,   DC4,   CTX,   THT,   SED,   SDJ,   HAT,   PBP,   MVC,   CGP,   NCS,   GEG,   ICF,   MCP,   HU3,   SPM,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
NBB,   C69,   PGI,   WSB,   PLC,   TTT,   DNY,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 161 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DXG,   PVD,   PVS,   PVX,   NVL,   CEO,   AAA,   SHN,   GTN,   CII,   NLG,   GMD,   VC3,   DBD,   SJS,   IJC,   HCM,   VNM,   TNG,   TCM,   PNJ,   BVH,   PLX,   NBB,   TVC,   SBS,   SGO,   PPC,   VGS,   C32,   LAS,   DS3,   DAH,   PVT,   PVI,   KDH,   PTB,   C69,   PTC,   CHP,   SJC,   PAC,   TCD,   V11,   HVA,   PXL,   HAH,   LHG,   ADS,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   SHN,   FCN,   DBD,   VNM,   TCM,   NDN,   PLX,   SBS,   VGS,   DS3,   PVT,   SFG,   CHP,   MHC,   PXL,   DCL,   NAF,   ADS,   PPS,   DIC,   TRC,   SMB,   TLT,   FTS,   VPD,   MAC,   DGT,   SZL,   VGG,   SD6,   TVD,   VCW,   PSP,   LHC,   VT1,   TNC,   TA9,   NMK,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 38 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   PVX,   LDG,   SHI,   GMD,   TLH,   MSR,   SGO,   LAS,   SD9,   PTL,   HAH,   GSM,   SDY,   DPR,   NHA,   SLS,   VIH,   PGC,   NBC,   ICG,   SAS,   TIP,   SPV,   DHP,   AGM,   GVT,   TV4,   DSN,   DCF,   TTT,   SD4,   NCS,   SP2,   VIM,   CLL,   HU3,   HTV,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 13 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   DDV,   PTC,   KHP,   MCG,   VIF,   SAC,   VLC,   TDN,   AAM,   PSD,   HRT,   PGT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 27 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   HCM,   KSK,   LCG,   PPC,   HVA,   NTC,   PGI,   BMC,   HLD,   IDJ,   ISH,   PCT,   TAG,   BSP,   WSB,   CTX,   THT,   MEC,   SDJ,   PBP,   MVC,   CGP,   GEG,   CAN,   MCP,   SPM,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PLC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 118 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   KLF,   PVS,   PVX,   LDG,   SHN,   FCN,   SHI,   GMD,   NTL,   DBD,   TLH,   DDV,   HCM,   VNM,   KSK,   TCM,   NDN,   PLX,   LCG,   SBS,   MSR,   SGO,   PPC,   VGS,   LAS,   DS3,   PVT,   PTC,   SD9,   SFG,   CHP,   MHC,   PTL,   HVA,   PXL,   DCL,   NAF,   HAH,   ADS,   NTC,   GSM,   PPS,   DIC,   SDY,   DPR,   TRC,   SMB,   NHA,   KHP,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 33 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   NDN,   SBS,   DHG,   APG,   MHC,   PXL,   NAF,   ASA,   DIC,   VSH,   KHP,   BSI,   VTA,   PGI,   VLG,   FTS,   HD2,   DNS,   SC5,   BMI,   SAS,   AGM,   TV4,   SD6,   AMV,   VCW,   GHC,   VNR,   LHC,   ADP,   HRT,   PGT,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 42 Mã CK
Xem biểu đồ
SHI,   KSK,   EVE,   LCG,   VIX,   DS3,   PVT,   SFG,   S99,   HDG,   DCL,   CEE,   PFL,   SDY,   NNC,   DPR,   TRC,   PVM,   NHA,   PVO,   HLD,   WSS,   SDT,   GSP,   IDJ,   VIH,   SIC,   ICG,   TCS,   WSB,   DHP,   DGT,   SZL,   GVT,   THT,   DSN,   HVT,   NCS,   CAN,   TVN,   VIM,   CLL,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 15 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   KVC,   SMB,   TLT,   POM,   ABC,   VIF,   SAC,   VLC,   VGG,   VDS,   S74,   AAM,   PSD,   KTL,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HAI,   PVE,   ATG,   THG,   KSQ,   HDA,   CVN,   ISH,   PCT,   DNP,   GMC,   VSI,   ACE,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TV1,   PLC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 106 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HAI,   SHN,   SHI,   NTL,   KSK,   EVE,   KVC,   NDN,   LCG,   SBS,   DHG,   VIX,   APG,   DS3,   PVT,   PVE,   SFG,   S99,   MHC,   ATG,   HDG,   PXL,   DCL,   CEE,   NAF,   PFL,   ASA,   THG,   DIC,   SDY,   NNC,   DPR,   TRC,   KSQ,   VSH,   SMB,   PVM,   NHA,   HDA,   KHP,   TLT,   BSI,   VTA,   PGI,   VLG,   FTS,   HD2,   CVN,   PVO,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 22 Mã CK
Xem biểu đồ
REE,   SHI,   NTL,   HVG,   MHC,   DHT,   SD2,   SDY,   NNC,   SMB,   KHP,   FTS,   POM,   PAN,   CMX,   TS4,   VGT,   VLC,   VDS,   HVT,   STK,   KTL,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 27 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   PVV,   DS3,   HDG,   CEE,   NAF,   TRC,   VSH,   VLG,   HLD,   GSP,   VIH,   SCJ,   TDS,   DNP,   CCI,   LTC,   GVT,   GHC,   LHC,   AAM,   ACE,   CX8,   ADP,   VIM,   CLL,   HPP,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 7 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   VTO,   TLT,   ABC,   RDP,   API,   OCH,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 15 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   AMD,   HID,   EIB,   C47,   TTF,   VIG,   BLF,   DBT,   BMI,   VID,   GMC,   VSI,   AGP,   CMT,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PC1,   PLC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 73 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   CTG,   AMD,   REE,   SHI,   NTL,   HID,   SBS,   PVV,   EIB,   HVG,   DS3,   C47,   VTO,   MHC,   TTF,   PC1,   HDG,   VIG,   CEE,   NAF,   DHT,   SD2,   SDY,   NNC,   TRC,   VSH,   SMB,   KHP,   TLT,   VLG,   FTS,   HLD,   POM,   BLF,   ABC,   GSP,   DBT,   PAN,   RDP,   VIH,   CMX,   TS4,   BMI,   SCJ,   TDS,   DNP,   VID,   VGT,   PLC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VOS,   NTL,   VTO,   GSP,   CX8,   ND2,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 14 Mã CK
Xem biểu đồ
REE,   DPS,   HVG,   DS3,   ITQ,   PC1,   BLF,   PAN,   VIH,   BMI,   GVT,   LHC,   VIM,   VXB,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 0 Mã CK
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SD7,   KKC,   NSC,   GMC,   AGP,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 25 Mã CK
Xem biểu đồ
VOS,   REE,   NTL,   DPS,   HVG,   DS3,   ITQ,   VTO,   PC1,   BLF,   SD7,   GSP,   PAN,   KKC,   VIH,   BMI,   NSC,   GVT,   GMC,   LHC,   AGP,   CX8,   VIM,   VXB,   ND2,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 28 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   VCG,   VPB,   VIC,   GAS,   E1VFVN30,   PXS,   DHC,   VCS,   VIS,   SBV,   SBA,   SDA,   TPC,   GSP,   TYA,   TCT,   SEB,   HU1,   NCT,   BCI,   PLC,   GDT,   NST,   DTL,   CX8,   SSC,   PMP,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 24 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   VHG,   CTI,   HTT,   HVG,   LSS,   KMR,   MPT,   TVT,   SRC,   EBS,   VIT,   HKT,   HMH,   LUT,   DZM,   DXP,   S55,   HBS,   BTP,   HLG,   MSC,   PMC,   B82,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 24 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   KBC,   VJC,   NHP,   APC,   STG,   SMA,   MBG,   ALV,   DL1,   NTP,   VMC,   CSV,   HMC,   DP3,   VBC,   NET,   LCS,   SD6,   LAF,   PHP,   BPC,   PMS,   COM,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 19 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   SBT,   MWG,   HKB,   TTB,   ANV,   TNI,   DAG,   DRH,   VSC,   CMI,   HHG,   VKC,   PCG,   NDX,   PXI,   SVC,   CAP,   TKC,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SJD,   VPH,   TMT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 98 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   ASM,   KBC,   VCB,   VCG,   VPB,   PDR,   SBT,   VIC,   VJC,   VHG,   MWG,   GAS,   HKB,   TTB,   CTI,   ANV,   TNI,   E1VFVN30,   DAG,   DRH,   VSC,   HTT,   PXS,   HVG,   NHP,   LSS,   CMI,   SJD,   VPH,   APC,   HHG,   STG,   DHC,   SMA,   VCS,   MBG,   VIS,   ALV,   SBV,   KMR,   SBA,   VKC,   MPT,   SDA,   DL1,   TVT,   PCG,   NTP,   SRC,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 31 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   FCN,   NTL,   DBD,   DDV,   QBS,   SBS,   APG,   DS3,   PTC,   MHC,   PXL,   HAH,   ADS,   DIC,   VTA,   POM,   VPD,   IMP,   TL4,   CLG,   AGM,   VLC,   VCW,   SHP,   S74,   HAS,   XPH,   PGT,   HTV,   SVI,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 51 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   SHI,   TLH,   AGR,   EVE,   CTS,   SGO,   PPC,   LAS,   PVI,   SFG,   S99,   PC1,   GSM,   TDC,   PPS,   DPR,   CAV,   HAC,   CSC,   HLD,   SLS,   BVS,   SRF,   VIH,   BVG,   VFG,   NBC,   ICG,   VTJ,   TIP,   IDV,   DHP,   CCI,   SZL,   GVT,   TV4,   ACL,   ADC,   TVD,   HAT,   PBP,   GHC,   VC6,   SD4,   CLW,   TFC,   MCP,   VIM,   CLL,   ...
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
SJS,   TCM,   VDP,   KHP,   TLT,   BSI,   MAC,   VIF,   SAC,   VGG,   AMV,   AAM,   PSD,   HRT,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 31 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   PVS,   PVX,   GTN,   VNM,   KSK,   BVH,   LCG,   TIG,   C47,   HVA,   VSH,   FTS,   SD5,   SD7,   ISH,   TS4,   BMI,   DNP,   CTX,   THT,   MEC,   DSN,   SDJ,   MVC,   VSI,   AGP,   GEG,   CAN,   HU3,   SPM,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TDH,   PLC,   TTT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 130 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   OGC,   PVS,   PVX,   CEO,   GTN,   FCN,   SHI,   NTL,   DBD,   TLH,   DDV,   SJS,   VNM,   AGR,   KSK,   EVE,   TCM,   QBS,   TDH,   BVH,   LCG,   SBS,   TIG,   CTS,   APG,   SGO,   PPC,   LAS,   DS3,   PVI,   C47,   PTC,   SFG,   S99,   MHC,   PC1,   HVA,   PXL,   HAH,   ADS,   GSM,   TDC,   PPS,   DIC,   DPR,   VDP,   CAV,   VSH,   HAC,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   PVS,   NTL,   SBS,   DS3,   MHC,   PXL,   DCL,   NVB,   ADS,   ASA,   CAV,   PVM,   KHP,   TLT,   DPG,   HD2,   VPD,   SC5,   MAC,   VIF,   TVD,   VNR,   VC6,   DMC,   TMP,   DVP,   VT1,   QPH,   HRT,   SMN,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 38 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   PVX,   GTN,   DBD,   VNM,   KSK,   TIG,   MSR,   PHC,   VRC,   HDG,   PFL,   BFC,   TRC,   DGC,   WSS,   SD5,   VIH,   NBC,   ICG,   BMI,   TIP,   DNP,   SPV,   GVT,   VGG,   THT,   SGS,   LM8,   DGL,   PIC,   LHC,   DAD,   VSI,   AGP,   VIM,   CLL,   HTV,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
KVC,   PTC,   IBC,   VTO,   SD2,   POM,   DNS,   ABC,   RAL,   VLC,   TDN,   AAM,   HAS,   XPH,   PSD,   TXM,   ADP,   PGT,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 23 Mã CK
Xem biểu đồ
NLG,   TLH,   EVE,   QCG,   THG,   HDA,   TVS,   CVN,   HLD,   IDJ,   ISH,   PCT,   CTF,   CTX,   MEC,   SED,   GMC,   MVC,   LBM,   GEG,   ACE,   MCP,   CMT,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
PLC,   SAV,   TTT,   GTA,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 114 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   SSI,   PVS,   PVX,   GTN,   NLG,   NTL,   DBD,   TLH,   VNM,   KSK,   EVE,   KVC,   QCG,   SBS,   TIG,   MSR,   PHC,   DS3,   PTC,   IBC,   VTO,   MHC,   VRC,   HDG,   PXL,   DCL,   NVB,   PFL,   BFC,   ADS,   ASA,   SD2,   THG,   TRC,   CAV,   PVM,   HDA,   TVS,   KHP,   TLT,   DPG,   HD2,   CVN,   DGC,   HLD,   WSS,   POM,   SD5,   DNS,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 8 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   SD2,   VMI,   KHP,   ICG,   DGL,   TDN,   TTC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 25 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   DLG,   PVV,   SMC,   DS3,   TNT,   VIG,   DCL,   THG,   NNC,   VCR,   VCC,   SD5,   SDT,   HCC,   MAS,   BMI,   SCJ,   SGT,   MEC,   SED,   VNR,   DXV,   L44,   CLL,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 206 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   LPB,   HVN,   GEX,   DBD,   ART,   TOP,   DDV,   DVN,   ATB,   SBS,   MSR,   VKD,   TVB,   SSN,   SWC,   VNP,   DRI,   IBC,   KDF,   AVF,   VTO,   TND,   SDI,   V11,   PXL,   PVL,   PFL,   NTC,   VNA,   SCS,   QNS,   GSM,   C21,   TIS,   SDY,   ACV,   SDH,   G20,   VCA,   TNS,   SMB,   VNH,   HAC,   BTD,   PVM,   DNA,   NTB,   VCX,   TLT,   ...
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   TSC,   PVE,   PET,   TEG,   KSQ,   HLD,   BLF,   KKC,   PCT,   LM8,   GMC,   TMS,   MCP,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 1 Mã CK
Xem biểu đồ
LIX,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 254 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   SCR,   LPB,   HHS,   TSC,   DLG,   HVN,   GEX,   DBD,   ART,   TOP,   DDV,   DVN,   ATB,   HCD,   SBS,   MSR,   PVV,   VKD,   TVB,   SSN,   SWC,   VNP,   SMC,   DRI,   DS3,   IBC,   PVE,   TNT,   KDF,   AVF,   VTO,   TND,   SDI,   V11,   VIG,   PXL,   DCL,   PET,   PVL,   PFL,   NTC,   VNA,   TEG,   SCS,   QNS,   GSM,   SD2,   THG,   C21,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 7 Mã CK
Xem biểu đồ
KDC,   VTO,   VIP,   NNC,   PAN,   AMC,   LGC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 18 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   HHS,   DST,   CDO,   EIB,   TTZ,   DS3,   ITC,   ITQ,   TC6,   VIH,   NSC,   GVT,   GTH,   RCD,   VIM,   TSB,   HPP,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 5 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   TVB,   VMI,   VNB,   KTS,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 15 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   CCL,   PPI,   DCS,   VAT,   BCE,   HLD,   PVG,   DBT,   ISH,   MCO,   GMC,   NDP,   HRC,   TMS,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
EID,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 46 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   STB,   ROS,   HHS,   DST,   CCL,   KDC,   PPI,   CDO,   EIB,   DCS,   TVB,   TTZ,   DS3,   ITC,   ITQ,   VTO,   VIP,   VAT,   NNC,   BCE,   VMI,   HLD,   PVG,   TC6,   DBT,   PAN,   ISH,   VIH,   VNB,   NSC,   GVT,   MCO,   GMC,   NDP,   HRC,   TMS,   EID,   GTH,   RCD,   VIM,   AMC,   TSB,   LGC,   HPP,   KTS,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 0 Mã CK
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   HAG,   HUT,   DPM,   DCS,   DS3,   SVN,   BCE,   PVG,   PAN,   CIG,   GMC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CTD,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
EMC,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   HAG,   HUT,   DPM,   DCS,   DS3,   SVN,   CTD,   BCE,   PVG,   PAN,   EMC,   CIG,   GMC,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357