Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒMFI7
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
OCH,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DPG,   TCS,  
MFI(7) Vượt lên 20 13 Mã CK
Xem biểu đồ
TTH,   VTO,   STK,   C21,   VCC,   VGG,   SEA,   VNR,   POS,   VSA,   SMA,   CMX,   BSQ,  
MFI(7) Vượt xuống 20 11 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   NSH,   MCH,   UIC,   KPF,   AMS,   DBC,   DTA,   SZE,   EMC,   SID,  
MFI(7) Tại 20 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 20 27 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   OCH,   NSH,   TTH,   DPG,   VTO,   MCH,   TCS,   STK,   C21,   VCC,   UIC,   VGG,   KPF,   AMS,   SEA,   VNR,   DBC,   POS,   DTA,   VSA,   SZE,   SMA,   CMX,   BSQ,   EMC,   SID,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 10 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   CTD,   TVS,   BVS,   VC7,   RAL,   NBB,   SPV,   SCL,   SFN,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HID,   TOP,   S99,   SAS,   DHP,  
MFI(7) Vượt lên 50 104 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SBT,   AMD,   KBC,   HSG,   SHS,   VCB,   FPT,   VCG,   CII,   HBC,   TTF,   REE,   LDG,   VGC,   GMD,   JVC,   CEO,   IJC,   AGR,   TLH,   HCM,   PET,   PVC,   DRC,   CVT,   TDH,   NKG,   KDC,   VNE,   PVE,   KVC,   BWE,   KDH,   HDC,   KSB,   HT1,   NT2,   PHR,   VMI,   PVB,   GIL,   PPC,   SKG,   VKC,   QBS,   POM,   LHG,   BCC,   ASA,   ...
MFI(7) Vượt xuống 50 19 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   CMG,   KSH,   NAF,   BIC,   CGP,   SRT,   HNM,   TVT,   TTT,   DNL,   HAS,   TKC,   TCT,   DNY,   HND,   ONE,   MDC,   NAV,  
MFI(7) Tại 50 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 50 138 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SBT,   AMD,   KBC,   HSG,   SHS,   VCB,   FPT,   VCG,   CII,   HBC,   TTF,   REE,   PDR,   LDG,   VGC,   GMD,   JVC,   CEO,   IJC,   MWG,   AGR,   TLH,   HCM,   PET,   PVC,   DRC,   CVT,   TDH,   NKG,   KDC,   VNE,   PVE,   KVC,   BWE,   KDH,   HDC,   HID,   KSB,   CTD,   HT1,   NT2,   CMG,   PHR,   VMI,   PVB,   GIL,   PPC,   TOP,   SKG,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 80 46 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   HDB,   IDI,   DST,   OGC,   ASM,   DCM,   DPM,   MSN,   BMP,   PNJ,   SJS,   NDN,   TVC,   MST,   VPG,   KSK,   FCM,   VCI,   ATG,   VDS,   SFG,   TVB,   HVA,   C47,   STG,   CHP,   PMG,   ITQ,   HD2,   PGC,   PLC,   THG,   VDP,   TLT,   INN,   TDN,   KHP,   BLF,   LM8,   L10,   V15,   DVP,   DDM,   EID,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 7 Mã CK
Xem biểu đồ
KMR,   S12,   GSP,   BVG,   NAS,   IVS,   VFC,  
MFI(7) Vượt lên 80 107 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   HQC,   VRE,   DXG,   ITA,   VIC,   BID,   FIT,   KLF,   DLG,   TCH,   HHS,   HAR,   SHN,   SAM,   GEX,   VJC,   EIB,   NTL,   TSC,   TCM,   SPI,   BVH,   TNG,   NLG,   FMC,   LCG,   DAG,   PHC,   TDG,   AST,   VHC,   TDC,   HDG,   VGT,   PAN,   ITC,   EVE,   MBS,   VGS,   LSS,   HAH,   BFC,   HKB,   SJF,   HHG,   VPI,   TS4,   HTT,   NHP,   ...
MFI(7) Vượt xuống 80 21 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   VIB,   DPS,   VIP,   FTS,   VNP,   DTD,   LUT,   VIS,   LCS,   NTC,   VNH,   SGP,   VE1,   FUCVREIT,   GEG,   SEB,   SHP,   VHL,   HAT,   ICN,  
MFI(7) Tại 80 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 80 181 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   CTG,   SCR,   HQC,   HDB,   VRE,   DXG,   ITA,   IDI,   VIC,   BID,   DST,   OGC,   FIT,   ASM,   KLF,   DLG,   TCH,   DCM,   HHS,   HAR,   SHN,   DPM,   SAM,   GEX,   VJC,   MSN,   EIB,   NTL,   BMP,   TSC,   TCM,   SPI,   BVH,   TNG,   NLG,   PNJ,   FMC,   LCG,   NVB,   DAG,   PHC,   SJS,   TDG,   NDN,   AST,   VHC,   TDC,   HDG,   VIB,   ...
MFI(7) < 20 70 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   PVD,   PGS,   KHB,   SDI,   PND,   SVN,   TTZ,   NDF,   V11,   CSC,   VST,   FID,   VCW,   PVA,   IDV,   VIF,   SD5,   CKD,   SDH,   VRG,   PTE,   PTC,   CMI,   CLC,   SFI,   QHD,   IFC,   BII,   SDU,   BVN,   PVP,   CTF,   KHS,   TNS,   BTW,   SZL,   BHC,   KTL,   TCL,   OPC,   MDG,   STP,   TH1,   TRA,   HU6,   G36,   X18,   HLG,   STV,   ...
MFI(7) > 80 79 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   NS3,   DCS,   DAH,   VC3,   IBC,   BCG,   ACM,   HCD,   LCM,   CCL,   PVV,   PXL,   PV2,   TIS,   CVN,   PVO,   PHH,   KSD,   PVL,   MCG,   PTL,   PXI,   DGC,   UNI,   SMB,   VNB,   TAG,   PGI,   NAG,   PVM,   HDA,   L61,   SCJ,   HRC,   ABI,   BMJ,   HMC,   SBV,   HIG,   IDJ,   TND,   TCR,   GDT,   L44,   ACL,   MCO,   CLG,   ICG,   AAM,   ...
MFI(7) vượt lên MFI(14) 0 Mã CK
MFI(7) vượt xuống MFI(14) 0 Mã CK

MFI14
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VC7,   VTB,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PVB,   NHA,  
MFI(14) Vượt lên 20 6 Mã CK
Xem biểu đồ
PVC,   DHA,   VPD,   VDP,   SAV,   ALT,  
MFI(14) Vượt xuống 20 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   PVD,   TTF,   QBS,   CNG,   STK,   CLC,   OPC,   AGM,   VAF,   PCG,  
MFI(14) Tại 20 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 20 21 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   PVD,   TTF,   PVC,   PVB,   QBS,   DHA,   VC7,   VPD,   CNG,   STK,   VDP,   NHA,   CLC,   VTB,   SAV,   OPC,   AGM,   VAF,   PCG,   ALT,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 14 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   QCG,   CEO,   SPI,   VGS,   FCM,   C32,   TEG,   DQC,   NNC,   BMC,   L10,   VE3,   B82,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 10 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   DGW,   HID,   NBC,   HAP,   ITD,   SD6,   SDT,   DNP,   PDB,  
MFI(14) Vượt lên 50 22 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   NVL,   NTL,   BMP,   TNG,   NVB,   PVI,   KVC,   MBS,   SKG,   NHP,   PVG,   PXT,   SDP,   MBG,   DHT,   PLC,   CIG,   CAP,   DMC,   ACC,   AGF,  
MFI(14) Vượt xuống 50 27 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   VPB,   ACB,   PVX,   PDR,   JVC,   FCN,   TLH,   HCM,   VRC,   LCG,   SHI,   BWE,   VHC,   HDC,   PC1,   HAX,   LAS,   SBA,   RAL,   NBB,   THT,   ORS,   THI,   HAS,   TA9,   SGD,  
MFI(14) Tại 50 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 50 73 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   VPB,   ACB,   PVX,   HSG,   NVL,   VCB,   DST,   PDR,   QCG,   JVC,   CEO,   FCN,   NTL,   BMP,   TLH,   SPI,   HCM,   VRC,   TNG,   DGW,   LCG,   NVB,   PVI,   SHI,   KVC,   BWE,   VHC,   HDC,   HID,   MBS,   VGS,   FCM,   SKG,   NHP,   PC1,   HAX,   LAS,   C32,   PVG,   TEG,   PXT,   DQC,   SDP,   SBA,   MBG,   NBC,   NNC,   DHT,   BMC,   ...
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 80 13 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   TS4,   TNT,   CSV,   BCE,   HDA,   SBV,   TMT,   VC9,   DVP,   HBE,   EID,   DC4,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TLD,   ACM,   PSI,   HHC,  
MFI(14) Vượt lên 80 12 Mã CK
Xem biểu đồ
CVN,   MCG,   PHP,   DIC,   PTL,   PGI,   IDJ,   S74,   IVS,   CLL,   LO5,   TXM,  
MFI(14) Vượt xuống 80 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VIP,   UNI,   TYA,   TV4,   SRA,   ONE,  
MFI(14) Tại 80 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 80 35 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   TLD,   ACM,   TS4,   VIP,   TNT,   CSV,   CVN,   MCG,   BCE,   PHP,   DIC,   PTL,   UNI,   PGI,   HDA,   SBV,   IDJ,   TMT,   TYA,   TV4,   VC9,   S74,   SRA,   IVS,   ONE,   PSI,   CLL,   LO5,   DVP,   TXM,   HBE,   EID,   DC4,   HHC,  
MFI(14) < 20 172 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   SBS,   PET,   NS3,   CSM,   QNS,   MSR,   ACV,   VIB,   VGT,   OCH,   VMI,   TOP,   HTT,   PXL,   TVB,   TIS,   DPG,   NTB,   AVF,   TBD,   DHC,   PVO,   PFL,   SDI,   TVN,   SWC,   PHH,   VNP,   PMG,   PND,   MCH,   ATA,   SSN,   HD2,   PSG,   VE9,   MIG,   ABC,   NTC,   SMB,   VNH,   SAS,   DBD,   VNB,   GTT,   GMC,   HLA,   NDF,   SGP,   ...
MFI(14) > 80 41 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   FTM,   DAH,   TVC,   HKB,   LCM,   KSD,   PVL,   LUT,   LCS,   PXI,   TAG,   L61,   SCJ,   HRC,   GSP,   CTX,   KHA,   FUCVREIT,   TCR,   KKC,   MCO,   SDA,   ICG,   LM8,   TMP,   SEB,   VE2,   TH1,   MSC,   PTS,   SMA,   CLH,   VTS,   CKV,   DTL,   LTC,   SMT,   NFC,   ABT,   VC1,  
MFI(14) vượt lên MFI(21) 0 Mã CK
MFI(14) vượt xuống MFI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357