Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒMFI7
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 20 0 Mã CK
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 4 Mã CK
Xem biểu đồ
DPG,   SRF,   PTS,   GTA,  
MFI(7) Vượt lên 20 37 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   NVB,   PPC,   QBS,   PNJ,   CIA,   VRC,   SD5,   HTI,   IDV,   VGG,   PME,   SFG,   CNG,   C21,   LIX,   DGL,   DTA,   SPM,   SEA,   TRA,   TMT,   LHC,   VDS,   HAT,   HCC,   DMC,   IME,   POS,   GSP,   PMC,   ABT,   DCF,   TMC,   VBC,   DVP,   BSQ,  
MFI(7) Vượt xuống 20 24 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   CTG,   ACB,   HUT,   GMD,   TNG,   TDG,   BWE,   VTO,   PAC,   MCH,   DHT,   D2D,   CTF,   NNC,   VIT,   NHA,   VIE,   PCG,   VSI,   IVS,   FUCVREIT,   LCS,   CDN,  
MFI(7) Tại 20 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 20 65 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   CTG,   ACB,   HUT,   VGC,   GMD,   TNG,   NVB,   PPC,   TDG,   QBS,   PNJ,   BWE,   CIA,   VTO,   VRC,   PAC,   MCH,   SD5,   DHT,   HTI,   DPG,   D2D,   SRF,   IDV,   VGG,   PME,   SFG,   CNG,   C21,   LIX,   CTF,   NNC,   DGL,   VIT,   NHA,   DTA,   SPM,   SEA,   TRA,   TMT,   LHC,   PTS,   VDS,   VIE,   HAT,   HCC,   PCG,   DMC,   IME,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   TV2,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   NLG,   SJS,   AGR,   NDN,   KDC,   TOP,   ELC,   NVT,   VTJ,   SAS,   ASA,   VSG,   HVT,  
MFI(7) Vượt lên 50 38 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   GTN,   NVL,   DPM,   HCD,   PVE,   JVC,   BFC,   LGL,   SAB,   CVN,   PVL,   HLD,   C47,   TCD,   SVC,   MTA,   SDA,   STK,   TL4,   NET,   CLX,   RAL,   SAC,   TNA,   DXP,   DNP,   TXM,   IPA,   QHD,   TKC,   MNC,   ND2,   VPC,   CMT,   PSP,   TIE,   LGC,  
MFI(7) Vượt xuống 50 51 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DIG,   DLG,   HAR,   HVG,   HNG,   CEO,   FCN,   PLX,   TLH,   HCM,   IJC,   KSB,   NT2,   SKG,   VGS,   VIP,   NBB,   DCL,   HDG,   CAV,   HAH,   LAS,   BVS,   VE9,   VSH,   HAS,   GDT,   BTP,   GIL,   HND,   SGR,   G20,   BLF,   DBT,   TMS,   SZL,   HOM,   BIC,   TCT,   INN,   PSE,   BSP,   CLC,   SRT,   CGP,   MHL,   SCD,   TMP,   TJC,   ...
MFI(7) Tại 50 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 50 105 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DIG,   HAG,   DLG,   HAR,   HVG,   HNG,   HBC,   CEO,   DST,   FCN,   GTN,   NVL,   PLX,   NLG,   TLH,   SJS,   HCM,   AGR,   DPM,   IJC,   NDN,   KSB,   KDC,   NT2,   SKG,   HCD,   VGS,   VIP,   PVE,   JVC,   TOP,   BFC,   NBB,   DCL,   LGL,   HDG,   CAV,   ELC,   HAH,   SAB,   LAS,   NVT,   CVN,   PVL,   HLD,   C47,   TCD,   BVS,   VE9,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 80 12 Mã CK
Xem biểu đồ
CTI,   EVG,   TVB,   HD2,   SDU,   AGF,   TLT,   KKC,   DCT,   TCS,   MEL,   NSG,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 19 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   VHG,   CCL,   KSK,   VNG,   TIG,   IBC,   FUESSV50,   MCG,   MPT,   S12,   LCM,   NAS,   BVG,   CTX,   UDC,   YBC,   PMB,   C71,  
MFI(7) Vượt lên 80 21 Mã CK
Xem biểu đồ
ATG,   C69,   APC,   DDV,   BCI,   TS4,   VCC,   VGT,   TNM,   VC9,   TAG,   TDN,   DC4,   LEC,   MSC,   ICF,   BTT,   BKC,   NAV,   STP,   DID,  
MFI(7) Vượt xuống 80 29 Mã CK
Xem biểu đồ
VOS,   QCG,   ACM,   VNP,   SMC,   NDF,   PVV,   BCC,   NTC,   VIB,   KDM,   DBC,   VNH,   SDD,   CLW,   KHP,   GEG,   KSD,   NBC,   MEC,   SGP,   TIP,   HU1,   PCT,   BT6,   AGM,   SED,   SFN,   KHA,  
MFI(7) Tại 80 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 80 81 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   VOS,   VHG,   CCL,   KSK,   QCG,   ACM,   VNG,   CTI,   TIG,   VNP,   EVG,   SMC,   NDF,   ATG,   C69,   IBC,   PVV,   TVB,   BCC,   FUESSV50,   MCG,   NTC,   VIB,   KDM,   DBC,   MPT,   APC,   VNH,   DDV,   HD2,   S12,   SDD,   CLW,   KHP,   GEG,   LCM,   KSD,   SDU,   BCI,   TS4,   NAS,   NBC,   BVG,   VCC,   AGF,   VGT,   TNM,   MEC,   VC9,   ...
MFI(7) < 20 85 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SSI,   VCG,   FPT,   VPB,   SHS,   VCB,   VRE,   VND,   MST,   BMP,   MWG,   PVT,   VPI,   VNS,   BSI,   CEE,   PLP,   ITD,   VCW,   SDH,   G36,   SDI,   DHA,   SDP,   HRC,   CMI,   SP2,   PXT,   BMC,   BTS,   SJC,   PMS,   VID,   RDP,   TNS,   PVA,   X18,   HBS,   SPC,   DNY,   TCO,   SDB,   PNT,   TA9,   SDV,   VST,   LDP,   BHC,   ACC,   ...
MFI(7) > 80 105 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   AMD,   PVX,   OGC,   KSA,   GAS,   HTT,   CMG,   TTF,   SBS,   TTB,   BCG,   TDC,   DAH,   TIS,   PXL,   PTL,   TVC,   LIG,   KPF,   MDG,   CSV,   KMR,   S99,   SMB,   KSQ,   VKC,   FID,   GKM,   PVM,   HNF,   VNB,   VMI,   MAC,   TVS,   VC2,   BCE,   PXI,   VNR,   HMC,   EMC,   V12,   MBG,   SCJ,   UNI,   MCP,   VAT,   TND,   VE1,   SLS,   ...
MFI(7) vượt lên MFI(14) 0 Mã CK
MFI(7) vượt xuống MFI(14) 0 Mã CK

MFI14
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 20 0 Mã CK
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 4 Mã CK
Xem biểu đồ
BMC,   DP3,   CAN,   TMP,  
MFI(14) Vượt lên 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DMC,  
MFI(14) Vượt xuống 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
BWE,   PCG,  
MFI(14) Tại 20 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 20 7 Mã CK
Xem biểu đồ
BWE,   BMC,   DP3,   CAN,   PCG,   DMC,   TMP,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 7 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   KSB,   HDC,   RDP,   LBM,   TTT,   CAP,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 12 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   DXG,   HBC,   PVI,   IJC,   DHM,   NTP,   KHB,   VIT,   BIC,   LDP,   LTC,  
MFI(14) Vượt lên 50 20 Mã CK
Xem biểu đồ
HTT,   HAH,   C47,   TCD,   NCT,   VTJ,   GDT,   IMP,   PAN,   TVT,   TNA,   SEB,   SGT,   DBT,   TAG,   PCT,   SD4,   TLG,   DRL,   CMT,  
MFI(14) Vượt xuống 50 16 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   CTG,   ACB,   VGC,   CVT,   BVH,   TDC,   VNS,   CEE,   HVA,   BHN,   PGI,   G20,   TYA,   TCL,   SRA,  
MFI(14) Tại 50 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 50 55 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   MBB,   DXG,   CTG,   ACB,   HBC,   VGC,   ROS,   CVT,   BVH,   HTT,   PVI,   IJC,   KSB,   TDC,   HDC,   DHM,   NTP,   VNS,   HAH,   CEE,   HVA,   KHB,   C47,   TCD,   BHN,   NCT,   PGI,   VTJ,   GDT,   VIT,   IMP,   PAN,   TVT,   RDP,   G20,   TYA,   TNA,   LBM,   SEB,   SGT,   DBT,   TTT,   BIC,   TAG,   PCT,   LDP,   TCL,   CAP,   LTC,   ...
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 80 19 Mã CK
Xem biểu đồ
GAS,   TTB,   KVC,   CTI,   TVC,   VCS,   DTD,   APC,   HMC,   SLS,   HKT,   VIE,   TXM,   LAF,   VFR,   PTI,   AAM,   MEL,   SED,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 19 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   VOS,   FCN,   VIG,   MHC,   TNT,   HID,   BII,   FTS,   DGC,   PXI,   ASA,   GIL,   CMS,   CTX,   VTH,   VHL,   NAV,   LCS,  
MFI(14) Vượt lên 80 13 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   E1VFVN30,   TNI,   SMC,   KSQ,   GKM,   EMC,   MBG,   SMA,   TVD,   ICF,   VMS,   DID,  
MFI(14) Vượt xuống 80 15 Mã CK
Xem biểu đồ
VIX,   TTF,   VIP,   KSH,   ITC,   PVV,   SVN,   S99,   PVG,   HAS,   HAP,   BCI,   TRC,   TCT,   TCR,  
MFI(14) Tại 80 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 80 66 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HHS,   VIX,   VOS,   FCN,   GAS,   VIG,   TTF,   TTB,   E1VFVN30,   KVC,   TNI,   CTI,   MHC,   VIP,   TNT,   SMC,   HID,   KSH,   ITC,   BII,   TVC,   PVV,   SVN,   FTS,   DGC,   VCS,   DTD,   S99,   KSQ,   APC,   GKM,   PVG,   PXI,   HMC,   EMC,   HAS,   MBG,   HAP,   BCI,   TRC,   ASA,   GIL,   SLS,   CMS,   HKT,   VIE,   CTX,   TXM,   VTH,   ...
MFI(14) < 20 184 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   VRE,   HVN,   MST,   SBS,   MSR,   SWC,   VNP,   TIS,   ACV,   TOP,   PXL,   CIA,   QNS,   VPI,   PFL,   TVB,   SSN,   DBD,   NTC,   VCW,   VIB,   SMB,   AVF,   G36,   MCH,   SDI,   HRC,   NTB,   VNH,   PVM,   DDV,   HNF,   DPG,   VNB,   MIG,   GTT,   IDV,   SP2,   HD2,   S12,   VLC,   HLA,   VGG,   CLW,   HAC,   GEG,   SAS,   C21,   ITS,   ...
MFI(14) > 80 78 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   TCH,   PVX,   OGC,   KSA,   HT1,   VHG,   SHN,   CMG,   CCL,   KSK,   NVB,   BCG,   ACM,   VNG,   TIG,   PPI,   DAH,   APS,   PTL,   SBA,   BCC,   KPF,   MDG,   FUESSV50,   MCG,   CSV,   KMR,   KDM,   DBC,   ITQ,   FID,   PHP,   MPT,   VIS,   VMI,   MAC,   TVS,   VC2,   BCE,   VNR,   SDD,   KHP,   LCM,   V12,   KSD,   SCJ,   UNI,   VAT,   VE1,   ...
MFI(14) vượt lên MFI(21) 0 Mã CK
MFI(14) vượt xuống MFI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357