Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒMFI7
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   MBG,   DQC,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VOC,   TIC,  
MFI(7) Vượt lên 20 19 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   FCN,   IJC,   VHC,   VNB,   IMP,   QNS,   E1VFVN30,   STP,   VNP,   SRA,   VTB,   MLS,   DIH,   MDG,   PVR,   HDM,   HEM,   VIN,  
MFI(7) Vượt xuống 20 23 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   CEO,   VIC,   MBB,   NTL,   KDC,   V21,   KHP,   DGC,   THG,   SD9,   VLC,   TTC,   HTV,   DC1,   HAT,   ACC,   SCD,   TAC,   VSN,   MHL,   SCL,   BSP,  
MFI(7) Tại 20 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 20 47 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   HPG,   CEO,   ACB,   VIC,   MBB,   NTL,   KDC,   FCN,   VOC,   IJC,   VHC,   MBG,   V21,   VNB,   KHP,   IMP,   DQC,   DGC,   QNS,   THG,   SD9,   E1VFVN30,   VLC,   STP,   VNP,   SRA,   VTB,   MLS,   TTC,   HTV,   DC1,   DIH,   HAT,   ACC,   MDG,   SCD,   PVR,   TAC,   HDM,   VSN,   MHL,   TIC,   SCL,   HEM,   VIN,   BSP,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HCM,   DPS,   ITC,   SDT,   SBA,   NNT,   PJT,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 8 Mã CK
Xem biểu đồ
BVS,   LAS,   RDP,   QNC,   AGF,   VE2,   VE4,   VNT,  
MFI(7) Vượt lên 50 42 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   ROS,   HKB,   VHG,   SHN,   CII,   NKG,   SHI,   GTN,   DGW,   CTI,   IDI,   SPI,   HDO,   FCM,   SEA,   LHG,   SD5,   C47,   DHG,   KDM,   DPG,   SKG,   VIT,   SAB,   CIG,   VGT,   HLD,   PVO,   CSC,   NHA,   BHN,   CLX,   TV2,   CLG,   CDN,   SFI,   BSQ,   SD4,   CMG,   MVB,   DRL,  
MFI(7) Vượt xuống 50 35 Mã CK
Xem biểu đồ
PVT,   TLH,   TCM,   PFL,   VGC,   TTH,   HCD,   VJC,   MST,   DRC,   VIP,   SDI,   TMT,   PVE,   VIS,   HAH,   KKC,   MNC,   VAT,   DBD,   VPD,   SRB,   SMA,   TA9,   KTS,   CCI,   S12,   VMS,   GHC,   ACL,   NST,   MMC,   ABT,   AMS,   VHL,  
MFI(7) Tại 50 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 50 92 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   ROS,   HKB,   VHG,   SHN,   CII,   PVT,   TLH,   NKG,   TCM,   PFL,   VGC,   SHI,   GTN,   HCM,   TTH,   HCD,   VJC,   MST,   DGW,   DPS,   CTI,   IDI,   DRC,   SPI,   HDO,   FCM,   SEA,   LHG,   VIP,   BVS,   SD5,   C47,   LAS,   SDI,   TMT,   DHG,   KDM,   PVE,   VIS,   ITC,   DPG,   SKG,   VIT,   SDT,   SAB,   CIG,   HAH,   VGT,   HLD,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 80 18 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   KBC,   SBT,   VND,   VIX,   SHA,   BII,   PXL,   SRC,   NTC,   TYA,   SDA,   DXP,   X18,   SDK,   VTV,   TTR,   TV4,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 16 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   CTP,   TNT,   PVV,   PGD,   TL4,   L14,   PXI,   SRT,   SP2,   AAM,   MTG,   THB,   EBS,   TMP,   SJM,  
MFI(7) Vượt lên 80 27 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   AGR,   PIV,   VC3,   SVN,   STG,   SWC,   TVB,   APS,   HD2,   PIA,   HVA,   NTP,   RAL,   UDC,   VCA,   AMV,   UIC,   SC5,   HTC,   HNP,   TNC,   EMC,   NVB,   QHW,   THS,   LGC,  
MFI(7) Vượt xuống 80 26 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   DHM,   HAR,   HVG,   VSH,   SBS,   QBS,   PET,   PVG,   GMC,   FTS,   CHP,   SDH,   GSM,   HAS,   LAF,   CDC,   TST,   MEC,   TMS,   PSP,   PCT,   HTL,   GDT,   PDN,   VSA,  
MFI(7) Tại 80 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 80 87 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   FIT,   KBC,   HBC,   DHM,   SBT,   HAR,   AGR,   PIV,   VC3,   SVN,   DAH,   VND,   HVG,   VIX,   STG,   CTP,   SWC,   TVB,   SHA,   TNT,   VSH,   BII,   SBS,   QBS,   PVV,   APS,   PET,   PXL,   HD2,   PIA,   SRC,   PVG,   GMC,   FTS,   NTC,   CHP,   TYA,   HVA,   PGD,   NTP,   SDH,   RAL,   TL4,   GSM,   L14,   PXI,   UDC,   SDA,   VCA,   ...
MFI(7) < 20 93 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HSG,   PVD,   CTG,   PPI,   TEG,   TIS,   TTF,   HHG,   DAG,   EIB,   NT2,   SMC,   VSC,   VNS,   PC1,   DBC,   KMR,   SDP,   VCS,   NTB,   IBC,   NAF,   PTB,   CMI,   BMP,   HU1,   DHP,   MCP,   PDB,   DMC,   SD7,   VE9,   DGL,   MVC,   IVS,   TND,   ONE,   QHD,   VFG,   SCJ,   ADP,   RCC,   BT6,   PVL,   PNG,   TDN,   TCT,   IME,   PTI,   ...
MFI(7) > 80 94 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   BHS,   LDG,   KLF,   DIG,   DRH,   KSA,   DST,   NBB,   VRC,   HAI,   KSK,   GEX,   FTM,   HAP,   QPH,   PNJ,   TDC,   S99,   MPT,   VDS,   MCG,   APC,   VTO,   THT,   VMI,   LIG,   DHA,   LGL,   PV2,   PPC,   SJD,   SLS,   BCI,   VID,   VNH,   BCE,   V15,   TJC,   TC6,   VTJ,   GSP,   TCR,   VC2,   VMC,   SMB,   TTZ,   POS,   KAC,   MCO,   ...
MFI(7) vượt lên MFI(14) 0 Mã CK
MFI(7) vượt xuống MFI(14) 0 Mã CK

MFI14
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SD3,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PTB,   HTL,   MMC,  
MFI(14) Vượt lên 20 15 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HID,   VOC,   VNS,   IJC,   BMP,   DGC,   SAS,   DC1,   DIH,   VRG,   LTC,   GTS,   DRL,   LGC,  
MFI(14) Vượt xuống 20 9 Mã CK
Xem biểu đồ
EIB,   DBC,   IBC,   V21,   DSN,   PTI,   TFC,   MCC,   DAD,  
MFI(14) Tại 20 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 20 28 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HID,   EIB,   VOC,   VNS,   IJC,   DBC,   IBC,   V21,   PTB,   BMP,   DGC,   SD3,   SAS,   DC1,   DIH,   DSN,   PTI,   TFC,   MCC,   HTL,   VRG,   LTC,   GTS,   DAD,   MMC,   DRL,   LGC,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 10 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   VCB,   TTF,   DGW,   POM,   DMC,   CLX,   CGP,   PGT,   DZM,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 18 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   DXG,   HPG,   GAS,   HCM,   ATA,   DHC,   SD9,   KKC,   ATS,   PAN,   TIP,   SZE,   NAV,   PHP,   SCD,   CAN,   PXM,  
MFI(14) Vượt lên 50 28 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   CTG,   FPT,   VC3,   HHG,   VPH,   QCG,   BCC,   TOP,   CSM,   CTD,   ACV,   PVI,   SSN,   BMI,   BMC,   G20,   KPF,   CSC,   VTJ,   SRF,   PLC,   TV2,   HTC,   CMG,   TDS,   MVB,   SSM,  
MFI(14) Vượt xuống 50 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   TDH,   SAM,   IDI,   LAS,   HDC,   QNS,   IDV,   VNP,   NCT,   VPD,   TA9,   RCD,   INN,   VMS,   DXV,   NCS,   VTC,   TXM,  
MFI(14) Tại 50 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 50 75 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ROS,   DXG,   HPG,   BID,   HUT,   CTG,   TDH,   FPT,   VCB,   VC3,   GAS,   TTF,   HCM,   HHG,   SAM,   VPH,   QCG,   DGW,   BCC,   IDI,   TOP,   CSM,   CTD,   LAS,   HDC,   ACV,   PVI,   SSN,   BMI,   POM,   BMC,   QNS,   G20,   ATA,   DHC,   SD9,   KPF,   CSC,   IDV,   KKC,   ATS,   VNP,   VTJ,   NCT,   VPD,   DMC,   TA9,   RCD,   SRF,   ...
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 80 24 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DCM,   HVG,   STG,   BCG,   VJC,   NDN,   MPT,   BVS,   APS,   PET,   PIA,   IDJ,   SLS,   AMV,   TCR,   S74,   FID,   VPC,   SDK,   L10,   KCB,   HDM,   VNT,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DHM,   PVT,   KSA,   KHB,   HAI,   VOS,   SDH,   L14,   VTB,   ANT,   HHC,   TCS,   DTL,   SP2,   MTG,   TTR,   DNY,   DTT,  
MFI(14) Vượt lên 80 11 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   DST,   THT,   DHA,   DPR,   ASA,   ICG,   UIC,   DP3,   LUT,   SGP,  
MFI(14) Vượt xuống 80 13 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   KSH,   FTM,   SBS,   PXA,   PVG,   VIB,   GSM,   HNM,   DBD,   NAG,   SRT,   ACL,  
MFI(14) Tại 80 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 80 66 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DCM,   DHM,   PVT,   TSC,   PIV,   KSA,   KHB,   DST,   HVG,   STG,   BCG,   VJC,   HAI,   KSH,   FTM,   NDN,   SBS,   MPT,   BVS,   APS,   PET,   PXA,   THT,   DHA,   PIA,   PVG,   DPR,   VIB,   VOS,   IDJ,   SDH,   SLS,   GSM,   L14,   HNM,   ASA,   DBD,   AMV,   TCR,   ICG,   S74,   VTB,   NAG,   FID,   UIC,   ANT,   DP3,   HHC,   VPC,   ...
MFI(14) < 20 30 Mã CK
Xem biểu đồ
SMC,   VCS,   IMP,   MCP,   SD7,   VE9,   MAS,   RCC,   CDN,   PNG,   IME,   CYC,   QTP,   ACC,   SB1,   DC4,   HU4,   CHS,   VT1,   OCH,   LO5,   YRC,   BPC,   UEM,   VDL,   ISH,   VC5,   VIN,   CNN,   CKV,  
MFI(14) > 80 84 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   BHS,   LDG,   DIG,   DRH,   DAH,   HNF,   NBB,   ACM,   VRC,   KSK,   HAP,   TNT,   QPH,   PNJ,   VSH,   TDC,   S99,   VDS,   PVV,   VIG,   MCG,   VMI,   ASP,   LIG,   LGL,   ITQ,   PV2,   GMC,   API,   SJD,   TL4,   BCI,   VID,   VNH,   BCE,   GSP,   HAS,   QNC,   SDJ,   VC2,   POS,   KAC,   MCO,   ANV,   UNI,   HIG,   D11,   ALT,   SHP,   ...
MFI(14) vượt lên MFI(21) 0 Mã CK
MFI(14) vượt xuống MFI(21) 0 Mã CK

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357