Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SPC,   MCI,  
Pivot Tháng Vượt lên S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HVG,  
Pivot Tháng ượt xuống S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   PIV,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HVG,   KSK,   PIV,   SPC,   MCI,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   ATG,   CMI,   VEF,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HVG,   SRC,   PVL,  
Pivot Tháng Vượt xuống S2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   SGO,   CTF,   MSC,  
Pivot Tháng Tại S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
KVC,  
+ Pivot Tháng Tất cả S2 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HVG,   HNG,   KSK,   KVC,   ATG,   SGO,   SRC,   CMI,   PVL,   CTF,   MSC,   VEF,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 31 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVX,   VHG,   GMD,   KSH,   BII,   CEE,   SHA,   C69,   ITQ,   VKC,   PGI,   HDA,   DBC,   HAP,   MCG,   VNR,   TYA,   MCO,   TVS,   PIC,   VDS,   LBM,   MNC,   CLC,   TAG,   PTI,   VTC,   VXB,   HTC,   TAC,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HVG,   TCM,   LSS,   TTF,   SRC,   PLP,   PVL,   ASA,   TNA,   HCC,   TVT,   ST8,   ICF,   KHA,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 22 Mã CK
Xem biểu đồ
HTT,   KSA,   SHI,   VNG,   DST,   HCD,   DHM,   KHB,   CMI,   VFG,   CET,   S99,   CTF,   QHD,   HTI,   UIC,   LUT,   MSC,   LTC,   PTC,   SJ1,   VMS,  
Pivot Tháng Tại S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   DHP,   PLC,   MCP,   DAD,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 72 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HTT,   KSA,   PVX,   HVG,   VHG,   GMD,   TCM,   SHI,   VNG,   KSH,   DST,   LSS,   BII,   DAH,   CEE,   TTF,   HCD,   DHM,   SHA,   C69,   KHB,   ITQ,   VKC,   SRC,   CMI,   PLP,   PVL,   PGI,   VFG,   HDA,   DBC,   ASA,   HAP,   CET,   MCG,   S99,   VNR,   TYA,   CTF,   QHD,   HTI,   DHP,   MCO,   TNA,   UIC,   TVS,   LUT,   HCC,   PLC,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 48 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   STB,   ASM,   HVN,   DPM,   TDG,   TOP,   PET,   VRC,   CHP,   CAV,   IMP,   GKM,   PHP,   VDP,   ICG,   LIX,   TNS,   VMC,   VTA,   BVS,   TCL,   WSB,   SAS,   DXP,   PVM,   NAS,   VLA,   SCJ,   GDT,   AMV,   HOM,   VLG,   SAC,   TL4,   CNT,   SD4,   VSN,   DVP,   AMC,   SD3,   SDP,   PIT,   HRT,   SDJ,   TKC,   DAE,   DNY,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 42 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   BVH,   PVT,   HUT,   HT1,   VIG,   SWC,   DS3,   TDC,   TVC,   MHC,   BFC,   SJD,   LGL,   TCD,   SBV,   BXH,   C21,   CSV,   VCC,   PAN,   MAS,   AGM,   TBD,   VC9,   VCP,   TND,   DMC,   SGR,   LEC,   BTD,   TV4,   TS4,   AMS,   HTV,   HVT,   HPT,   BMJ,   AAM,   VIR,   ACL,   SID,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 76 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   CEO,   TCH,   ACB,   HVG,   NKG,   BMP,   FCN,   VIX,   CVT,   DRC,   MWG,   HCM,   ANV,   CTI,   CSM,   PVC,   PC1,   TNG,   NDN,   SKG,   C32,   TTZ,   SMC,   EVE,   SJS,   ELC,   VIP,   VGS,   STG,   NTP,   DQC,   VLC,   VC7,   LHG,   RDP,   NTC,   CVN,   DPR,   SIC,   GIL,   SMA,   WSS,   ASA,   BHN,   PTL,   HAS,   DGL,   UDC,   CAP,   ...
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 47 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   HAI,   HTT,   NVL,   REE,   ROS,   VPB,   DST,   PFL,   SFG,   VNH,   VCR,   VFG,   SBA,   FID,   VAT,   BCE,   PXI,   KPF,   BSI,   S55,   TMS,   THT,   PNC,   ABC,   MCO,   BIC,   PLC,   TC6,   LDP,   CAN,   QTP,   TCR,   VCA,   HRC,   VTB,   CGP,   GMC,   RIC,   SJ1,   PSP,   VTC,   ACC,   CCM,   SPM,   TVD,   MVC,  
Pivot Tháng Tại PIVOT 18 Mã CK
Xem biểu đồ
PHC,   PVB,   TVB,   PV2,   DHT,   ASP,   POM,   TYA,   QHD,   HAT,   SED,   POT,   ONE,   PPS,   MCP,   MAC,   S74,   DAD,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 231 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   HPG,   CEO,   CTG,   FPT,   STB,   ASM,   HAI,   TCH,   HTT,   ACB,   NVL,   REE,   HVG,   NKG,   BMP,   HVN,   FCN,   VIX,   ROS,   VPB,   CVT,   DRC,   MWG,   BVH,   HCM,   ANV,   PVT,   CTI,   HUT,   CSM,   HT1,   VIG,   DPM,   PHC,   PVC,   TDG,   DST,   PC1,   TNG,   NDN,   SWC,   PVB,   TOP,   SKG,   C32,   TTZ,   PET,   SMC,   DS3,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 27 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   VCG,   VCB,   VNM,   HVG,   DRC,   NLG,   GEX,   PNJ,   CSM,   PC1,   QNS,   DHC,   VCS,   HMC,   CAP,   CMX,   CLL,   SNC,   ICN,   TMP,   BPC,   BTS,   TA9,   NTW,   D11,   AME,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 37 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   BID,   IDI,   VIC,   VJC,   LDG,   NKG,   BMP,   GAS,   PVC,   SMC,   EVE,   MBS,   ELC,   VIP,   SJF,   CTD,   STG,   DQC,   KMR,   NCT,   SDA,   D2D,   DNS,   SGP,   CTX,   IPA,   PSB,   MEC,   HU1,   EID,   SFN,   PMC,   TIE,   MIM,   HBS,   VIF,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 6 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   ADS,   PGC,   DL1,   ABC,   CGP,  
Pivot Tháng Tại R1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   PGS,   POT,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 74 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   VCG,   HAI,   TCH,   VCB,   BID,   VNM,   IDI,   VIC,   PDR,   HVG,   VJC,   LDG,   NKG,   BMP,   DRC,   NLG,   GEX,   GAS,   PNJ,   CSM,   PVC,   PC1,   SMC,   EVE,   MBS,   ELC,   VIP,   SJF,   QNS,   CTD,   STG,   DHC,   VCS,   DQC,   KMR,   ADS,   PGC,   NCT,   SDA,   PGS,   D2D,   HMC,   DNS,   SGP,   CTX,   DL1,   ABC,   CAP,   CMX,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   GEX,   GAS,   FMC,   NCT,   POT,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BVN,  
Pivot Tháng Vượt lên R2 11 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   VIC,   BMP,   CMG,   DQC,   DTA,   SDA,   HNF,   MEC,   BTW,   SHG,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,  
Pivot Tháng Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R2 19 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   BID,   VIC,   BMP,   GEX,   GAS,   FMC,   CMG,   DQC,   DTA,   NCT,   SDA,   HNF,   POT,   MEC,   BTW,   AFX,   SHG,   BVN,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   BMP,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CMG,   THI,   MEC,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   BMP,   CMG,   THI,   MEC,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 8 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   BMP,   DQC,   SRC,   DTA,   ATS,   HU1,   DTL,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 8 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   BMP,   DQC,   SRC,   DTA,   ATS,   HU1,   DTL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VMS,   VXB,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 23 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   TCH,   IDI,   VIC,   HVG,   BMP,   DRC,   CSM,   LSS,   CMG,   ELC,   VIP,   DQC,   SJD,   SRC,   DTA,   EMC,   HMC,   ATS,   HU1,   ST8,   DTL,   DNY,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TIX,  
Pivot Tuần Tại S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   POT,  
+ Pivot Tuần Tất cả S2 28 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   TCH,   IDI,   VIC,   HVG,   BMP,   DRC,   CSM,   LSS,   NSH,   CMG,   ELC,   VIP,   DQC,   SJD,   SRC,   DTA,   EMC,   HMC,   ATS,   POT,   HU1,   ST8,   TIX,   VMS,   DTL,   VXB,   DNY,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 21 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   FPT,   VIC,   BMP,   VIX,   DRC,   HCM,   CSM,   DGW,   NDN,   PPC,   VTO,   VCI,   NTP,   DTA,   DIC,   TV2,   SD7,   VNT,   TRA,   MIM,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 38 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   FIT,   HAR,   NKG,   E1VFVN30,   HDG,   VIG,   VC3,   DHG,   CTS,   DHM,   PXL,   VE9,   PFL,   PXA,   PME,   DDV,   VC7,   GKM,   HKT,   DHT,   PVL,   PHP,   SMA,   ICG,   MCG,   VCC,   SPC,   SHP,   HMH,   X18,   ORS,   MCP,   V12,   SD3,   LM8,   MVC,   L61,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 62 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   IDI,   HVG,   HNG,   VHG,   GMD,   TSC,   ANV,   PNJ,   HT1,   NT2,   KDH,   NSH,   CMG,   CCL,   BWE,   TOP,   SKG,   SMC,   TDC,   HKB,   GSM,   ELC,   VIP,   BMI,   DQC,   APC,   SJD,   VNS,   ADS,   VIS,   MBG,   HLD,   EMC,   HMC,   BHN,   VNR,   ATS,   VMC,   VE1,   RAL,   DL1,   TCT,   CMX,   TVS,   DXP,   DCF,   DIH,   HU1,   KKC,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống S1 28 Mã CK
Xem biểu đồ
CTI,   DTD,   VNG,   MST,   TNG,   HHG,   CVN,   VNH,   TRC,   NHA,   ABC,   UNI,   TTT,   HCC,   NAS,   CAN,   POS,   SGN,   INN,   BVG,   XPH,   TIX,   VMS,   NAV,   S4A,   BPC,   IFS,   MH3,  
Pivot Tuần Tại S1 7 Mã CK
Xem biểu đồ
C32,   SVC,   PTL,   PLC,   POT,   RIC,   BTS,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 156 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   FPT,   HAG,   BID,   IDI,   VIC,   FIT,   HAR,   HVG,   HNG,   NKG,   BMP,   VIX,   DRC,   VHG,   E1VFVN30,   HDG,   GMD,   TSC,   HCM,   ANV,   PNJ,   CTI,   CSM,   HT1,   VIG,   DTD,   VNG,   VC3,   NT2,   DGW,   KDH,   MST,   DHG,   NSH,   TNG,   CMG,   NDN,   CTS,   CCL,   PPC,   BWE,   TOP,   SKG,   C32,   VTO,   DHM,   SMC,   TDC,   HKB,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 31 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   FMC,   KDH,   TOP,   EVE,   TDC,   VIP,   VCS,   HAX,   VIB,   SAB,   NCT,   NNC,   SBV,   HMC,   ATS,   VMC,   SD2,   TPC,   TVS,   POT,   DIH,   GDT,   MTA,   SVI,   PTS,   DTL,   TPP,   D11,   TKC,   ACL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 66 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DXG,   KBC,   AAA,   HBC,   TSC,   PLX,   HT1,   TLH,   CCL,   TDH,   SKG,   BCG,   HID,   DS3,   PXS,   PPI,   HKB,   LCG,   SHA,   VGS,   DRH,   LGL,   CMI,   TCD,   VLC,   QPH,   PGI,   DGC,   SDD,   VSH,   HAP,   CET,   VCC,   SEA,   PAN,   IDV,   CDC,   THT,   DNP,   TNA,   SLS,   BIC,   TND,   VTJ,   CIG,   SED,   TC6,   ONE,   SCJ,   ...
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 95 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   HSG,   HAI,   IDI,   SCR,   REE,   HHS,   HVG,   CVT,   VHG,   MWG,   TCM,   ANV,   NT2,   APG,   IJC,   C32,   SSN,   MHC,   TVB,   TNT,   NBB,   HII,   CDO,   JVC,   PVV,   NTL,   DQC,   NVT,   ADS,   DCL,   PGC,   VIS,   RDP,   HAH,   ITD,   SDA,   SBA,   KSQ,   VDP,   PXT,   ASA,   BHN,   VNB,   HAC,   SGP,   THB,   PTL,   QHD,   SSC,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 99 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ASM,   CII,   DLG,   NKG,   FCN,   DCM,   VPB,   SAM,   BVH,   DAG,   VNG,   VC3,   VNE,   DGW,   TDG,   PVI,   MST,   DAH,   SWC,   PVB,   KSB,   PPC,   DHM,   FCM,   KVC,   SJS,   PVE,   PXL,   VSC,   EVG,   STG,   APS,   NHP,   PFL,   PXA,   PTB,   VPH,   BCC,   CAV,   DHA,   KDM,   LCM,   PAC,   PVL,   VNH,   GIL,   ASP,   VNP,   NAG,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 24 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   HVN,   VIG,   PC1,   TTZ,   VRC,   GSM,   DHC,   C47,   DHT,   PGS,   POM,   VOC,   HLG,   SGR,   HRC,   MCP,   SZL,   CGP,   SFN,   AMS,   CLX,   PDN,   HVX,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 315 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   DIG,   CEO,   HSG,   ASM,   HAI,   DXG,   KBC,   CII,   IDI,   SCR,   AAA,   PDR,   REE,   HBC,   HHS,   HVG,   DLG,   NKG,   HVN,   FCN,   DCM,   VPB,   CVT,   VHG,   MWG,   SAM,   BVH,   TCM,   TSC,   ANV,   PLX,   FMC,   HT1,   VIG,   TLH,   DAG,   VNG,   VC3,   NT2,   VNE,   DGW,   TDG,   KDH,   PC1,   PVI,   MST,   DAH,   APG,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 25 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   PVS,   CEO,   ACB,   HVG,   VGC,   HDC,   PC1,   KDC,   TTZ,   VHC,   DGC,   SDT,   PTL,   BVS,   NBC,   HU1,   NSG,   SFI,   HOM,   SFN,   SNC,   HBS,   VBC,   DNY,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   HUT,   PHC,   HVA,   TTH,   HDA,   TCR,   DC4,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 39 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   HAI,   VNM,   PDR,   PVT,   PVV,   NVT,   MPT,   DCL,   SDA,   SIC,   ASA,   HNF,   VAT,   MDG,   QHD,   HAS,   DL1,   VDL,   VCX,   SCD,   VTH,   MEC,   PIC,   GTA,   AMV,   PMS,   SC5,   L10,   PTI,   TIE,   SMT,   TTD,   TA9,   HRT,   SDJ,   AFX,   VIF,   VLB,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 56 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ASM,   SHS,   DLG,   NKG,   NLG,   TNI,   DAG,   EIB,   VOS,   KSK,   DST,   DAH,   FCM,   KVC,   SJS,   TVC,   C69,   ITQ,   SD9,   PTB,   BCC,   DHA,   CMI,   PV2,   PAC,   ALV,   VMI,   SD5,   VCR,   GIL,   L14,   CET,   PXI,   BSI,   NDX,   CTF,   BMC,   CMS,   MCO,   VC9,   BIC,   HAT,   LUT,   SPP,   INN,   MSC,   VDS,   EID,   VTV,   ...
Pivot Tuần Tại R1 13 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   BVH,   BII,   PIV,   JVC,   ASP,   DBC,   SJC,   HLG,   SCJ,   MCP,   S74,   TVD,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 141 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   MBB,   PVS,   KLF,   HPG,   CEO,   ASM,   HAI,   ACB,   VNM,   SHS,   PDR,   HVG,   DLG,   NKG,   DCM,   NLG,   VGC,   BVH,   TNI,   PVT,   HUT,   DAG,   EIB,   VOS,   PHC,   HDC,   KSK,   DST,   PC1,   BII,   KDC,   DAH,   PIV,   TTZ,   FCM,   KVC,   VHC,   SJS,   TVC,   C69,   ITQ,   JVC,   PVV,   SD9,   NVT,   PTB,   HVA,   BCC,   MPT,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   VNM,   TA9,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
PVT,   HNF,   VTH,   HRT,   TTN,   AFX,   VLB,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 25 Mã CK
Xem biểu đồ
HTT,   KSA,   NKG,   TNI,   PHC,   KSK,   KVC,   C69,   KHB,   HVA,   BCC,   CMI,   NAF,   ALV,   VMI,   VFG,   S99,   CTF,   G20,   PNC,   SGT,   INN,   SJ1,   PCT,   CCM,  
Pivot Tuần Tại R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HAT,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 36 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HTT,   VNM,   KSA,   NKG,   TNI,   PVT,   PHC,   KSK,   KVC,   C69,   KHB,   HVA,   BCC,   CMI,   NAF,   ALV,   VMI,   VFG,   HNF,   S99,   CTF,   G20,   PNC,   SGT,   HAT,   INN,   VTH,   SJ1,   PCT,   CCM,   TA9,   HRT,   TTN,   AFX,   VLB,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TTN,   AFX,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 11 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   KVC,   C69,   KHB,   ALV,   S99,   CTF,   SDU,   PNC,   INN,   SJ1,  
Pivot Tuần Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R3 13 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   KVC,   C69,   KHB,   ALV,   S99,   CTF,   SDU,   PNC,   INN,   SJ1,   TTN,   AFX,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357