Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TV2,  
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PMS,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PMS,   TV2,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VEF,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PMS,   TV2,   HBD,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
PMS,   TV2,   VEF,   HBD,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   LGL,   VEF,   DDM,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 31 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   BII,   MWG,   TLH,   PXS,   VRC,   TRC,   DAG,   KHA,   MAC,   ICG,   CLG,   GIL,   TNA,   POM,   GSM,   L10,   SRA,   PHP,   FOX,   SZE,   SC5,   LBM,   GND,   SPM,   SP2,   HU3,   BT6,   MDG,   COM,   SRT,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
MSN,   SD4,   VQC,   EIN,   MVB,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 19 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   TNI,   NVT,   LSS,   KSB,   BFC,   NHA,   DQC,   NDF,   DHC,   BIC,   PMS,   TV2,   PGT,   SJC,   PPS,   VTV,   TV4,   HBD,  
Pivot Tháng Tại S1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DVP,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 60 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   TNI,   VCB,   BII,   SBS,   NVT,   MSN,   MWG,   TLH,   LSS,   KSB,   PXS,   BFC,   NHA,   DQC,   NDF,   VRC,   TRC,   DAG,   KHA,   LGL,   MAC,   ICG,   DHC,   CLG,   GIL,   BIC,   TNA,   POM,   PMS,   GSM,   TV2,   VEF,   PGT,   L10,   SRA,   SJC,   PHP,   SD4,   FOX,   SZE,   PPS,   SC5,   VTV,   TV4,   LBM,   VQC,   GND,   SPM,   SP2,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 50 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   TOP,   DPM,   DGW,   PV2,   HCM,   PVI,   TNG,   ITC,   HVN,   DHA,   VTA,   VSH,   DXP,   PAN,   GSP,   DNY,   CSV,   TCR,   SD3,   PVG,   PVM,   GMC,   HAH,   DHP,   SZL,   PGI,   QCC,   SAS,   SDJ,   TL4,   WSB,   SAC,   ACE,   AMV,   EBS,   SFI,   HTC,   BPC,   HLG,   NSC,   NAS,   CNT,   TNS,   PPP,   VLG,   HRT,   VSN,   RCC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 47 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   FPT,   ACB,   HBC,   BCG,   TDC,   KDC,   VJC,   PVT,   VTO,   PET,   SWC,   C21,   SDD,   L14,   SMA,   VCP,   SBV,   BVS,   SRF,   BTD,   NBB,   ONE,   FID,   SGR,   CNG,   ORS,   HJS,   HMC,   SAV,   VMC,   NMK,   UIC,   HPT,   SVI,   PGD,   TBD,   TFC,   AMS,   SID,   TND,   TAC,   TVD,   TS4,   L35,   EAD,   LAF,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 105 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   BID,   KSA,   DCM,   CTG,   PVS,   AMD,   HHS,   IJC,   KSK,   ACM,   KHB,   KSH,   APS,   PPI,   TDH,   VIX,   ATG,   GMD,   PIV,   FTM,   VIG,   CTS,   STG,   TCM,   CVT,   TDG,   APG,   HHG,   CMI,   GAS,   SD9,   E1VFVN30,   MBS,   PPC,   LCM,   MHC,   CTP,   DRH,   VTJ,   WSS,   PVE,   TTF,   VPH,   VIS,   VMI,   VAT,   EVE,   HAP,   FMC,   ...
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 92 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   BHS,   ITA,   HSG,   SBT,   LDG,   NVL,   DLG,   TNI,   HNG,   VCB,   TIG,   NVB,   NVT,   SHI,   PLX,   TNT,   MWG,   SAM,   DCL,   ITQ,   QCG,   ASA,   PFL,   NKG,   MPT,   NTL,   NHA,   TTZ,   LIG,   VGC,   ADS,   ABC,   VNH,   DBC,   UDC,   KHA,   LGL,   ITD,   SD2,   PAC,   CLG,   GIL,   HTI,   S55,   CSC,   BIC,   VCR,   MAS,   PSP,   ...
Pivot Tháng Tại PIVOT 21 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   CDO,   TVB,   ELC,   BSI,   SJS,   ALV,   TC6,   SGT,   MEC,   THT,   DHT,   TV1,   LEC,   DXV,   PTC,   CCI,   DZM,   CDN,   V12,   EID,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 315 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   PVD,   PVX,   BID,   BHS,   KSA,   HAG,   ITA,   HSG,   DCM,   CTG,   SBT,   PVS,   AMD,   HHS,   LDG,   STB,   IJC,   NVL,   DLG,   TNI,   TOP,   HNG,   KSK,   ACM,   KHB,   KSH,   APS,   PPI,   TDH,   FPT,   ACB,   CDO,   VIX,   HBC,   ATG,   DPM,   VCB,   TIG,   NVB,   GMD,   PIV,   FTM,   VIG,   NVT,   SHI,   PLX,   CTS,   STG,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 36 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   ROS,   PVS,   HID,   REE,   KHB,   PDR,   QBS,   VIX,   VNM,   VIG,   PVC,   QNS,   PXA,   GEX,   VC7,   PC1,   PGS,   SGO,   SAB,   TAG,   LUT,   PSD,   THG,   S74,   SNC,   CLL,   BLF,   BBC,   DRL,   VC9,   CLC,   CTX,   DNM,   PBP,   VE1,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R1 48 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   KSA,   AGR,   IJC,   KSK,   NLG,   KSH,   APS,   FCM,   FTM,   EIB,   CMI,   SD9,   MBS,   VND,   LCM,   KSQ,   PNJ,   VTJ,   IDJ,   KDM,   NAG,   CMX,   FMC,   VCS,   PVB,   CVN,   S99,   VIT,   MCO,   ALV,   NBC,   SDA,   TYA,   TCS,   VNC,   PSB,   SGP,   PSI,   DNS,   IPA,   HKP,   VIF,   S4A,   CDN,   VHH,   OPC,   MIM,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ABC,   PGC,   CGP,   HEM,  
Pivot Tháng Tại R1 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R1 88 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   PVD,   KSA,   ROS,   AGR,   PVS,   HID,   IJC,   REE,   KSK,   NLG,   KHB,   KSH,   APS,   PDR,   QBS,   FCM,   VIX,   VNM,   FTM,   VIG,   EIB,   CMI,   SD9,   MBS,   VND,   LCM,   KSQ,   PNJ,   VTJ,   IDJ,   KDM,   PVC,   QNS,   PXA,   NAG,   CMX,   GEX,   VC7,   FMC,   VCS,   PVB,   CVN,   PC1,   S99,   VIT,   PGS,   ABC,   MCO,   SGO,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
MBS,   GEX,   SDA,   PSI,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R2 12 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   AGR,   IJC,   KSK,   KSH,   APS,   LCM,   KSQ,   S99,   ALV,   HNF,   VHH,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R2 16 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   AGR,   IJC,   KSK,   KSH,   APS,   MBS,   LCM,   KSQ,   GEX,   S99,   ALV,   SDA,   PSI,   HNF,   VHH,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   TTN,   VHH,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KSH,   S99,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   KSH,   S99,   TTN,   VHH,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 8 Mã CK
Xem biểu đồ
IJC,   PIV,   HII,   VTJ,   ASP,   APC,   CYC,   SDE,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 8 Mã CK
Xem biểu đồ
IJC,   PIV,   HII,   VTJ,   ASP,   APC,   CYC,   SDE,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VTJ,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
ACL,   EIN,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 32 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   HAI,   PVD,   SSI,   AGR,   HAR,   HID,   IJC,   KSK,   QBS,   CCL,   PIV,   CVT,   MBS,   LCM,   HII,   IDJ,   NAG,   CVN,   DL1,   ASP,   SJD,   APC,   NBC,   SMA,   TAG,   DNY,   HMC,   SGH,   CYC,   SDE,   VSA,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
OPC,  
Pivot Tuần Tại S2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
SD9,   DNP,   BSI,   S99,   ALV,   PSI,  
+ Pivot Tuần Tất cả S2 42 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   HAI,   PVD,   SSI,   AGR,   HAR,   HID,   IJC,   KSK,   QBS,   CCL,   PIV,   CVT,   SD9,   MBS,   LCM,   HII,   VTJ,   IDJ,   NAG,   DNP,   BSI,   CVN,   S99,   DL1,   ASP,   SJD,   ALV,   APC,   NBC,   SMA,   TAG,   DNY,   HMC,   PSI,   SGH,   ACL,   CYC,   EIN,   OPC,   SDE,   VSA,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 20 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   QBS,   HBC,   PIV,   ITQ,   TDG,   VTO,   VAT,   VC7,   FMC,   VCC,   ASP,   APC,   IDV,   IMP,   INN,   D2D,   MDG,   CTX,   ARM,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 29 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   VCG,   DIG,   HTT,   TIG,   SHI,   VOS,   PFL,   PXL,   NKG,   TNG,   HKT,   TVS,   CMS,   DDV,   NTP,   BHN,   BIC,   ONE,   TCR,   SD3,   BMI,   HDA,   HMH,   SJC,   MVC,   DNM,   VE1,   FUCVREIT,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 77 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   FIT,   HAI,   PVD,   KSA,   AGR,   HAR,   HID,   IJC,   TOP,   KSK,   ACM,   KHB,   KSH,   APS,   VIX,   CCL,   GMD,   VIG,   EIB,   STG,   CVT,   APG,   SD9,   MBS,   VND,   LCM,   HII,   PTL,   IDJ,   C47,   PVC,   PVE,   VPH,   NAG,   HAP,   IVS,   DNP,   VCS,   S99,   DL1,   KDH,   MCO,   SJD,   ALV,   NBC,   SMA,   SBV,   VID,   HRC,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống S1 33 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   STB,   NLG,   MWG,   HHG,   TDC,   BMP,   PNJ,   PHC,   IDI,   NTL,   NHA,   TTZ,   PTB,   ADS,   BVG,   ABC,   VNH,   DGC,   TRC,   LGL,   S55,   SPP,   SLS,   TV1,   POS,   XPH,   SGN,   NAS,   IFS,   ACL,   S4A,   OPC,  
Pivot Tuần Tại S1 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SPI,   WSS,   TCD,   PC1,   DXP,   CDC,   GMC,   DP3,   DXV,   VTB,   GMX,   V12,   LO5,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 172 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HQC,   SHB,   FIT,   HAI,   PVD,   KSA,   HAG,   AGR,   HAR,   STB,   HID,   IJC,   TOP,   VCG,   KSK,   DIG,   ACM,   NLG,   KHB,   KSH,   APS,   QBS,   VIX,   HBC,   HTT,   SPI,   TIG,   CCL,   GMD,   PIV,   VIG,   SHI,   EIB,   STG,   MWG,   CVT,   VOS,   ITQ,   TDG,   APG,   HHG,   TDC,   SD9,   MBS,   VND,   PFL,   PXL,   LCM,   HII,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 33 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   TOP,   CTS,   CVT,   CTI,   HII,   PVC,   WSS,   PXA,   NAG,   KDH,   ANV,   DHC,   HRC,   MTA,   DGL,   FID,   VIB,   NNC,   KTL,   HMC,   DXV,   MNC,   BLF,   SFI,   TJC,   CLC,   PJT,   TMS,   CCI,   V12,   TAC,   GTA,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 38 Mã CK
Xem biểu đồ
BII,   DST,   HKB,   BCG,   E1VFVN30,   KSB,   MPT,   VIT,   VRC,   VNS,   ICG,   VLC,   CLG,   PXT,   NBB,   CTF,   SEA,   VTH,   SNC,   SAV,   LEC,   PTC,   KTT,   TA9,   AMV,   VTV,   V21,   BSP,   PSE,   VNL,   BT6,   TFC,   TND,   HPP,   MDC,   TVD,   TS4,   MCP,  
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 103 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   DXG,   BID,   KSA,   DCM,   IJC,   SHS,   CEO,   REE,   ACM,   KHB,   KSH,   PPI,   FCM,   VIX,   SPI,   STG,   TCM,   LAS,   CMI,   MBS,   VND,   LSS,   LCM,   PXS,   KSQ,   PTL,   MHC,   DRH,   KDM,   HAX,   CMX,   TVB,   SSN,   HAP,   DIC,   VCS,   PVB,   S99,   SGO,   SBA,   SDD,   ALV,   VNB,   HAC,   NBC,   SVC,   SMA,   TC6,   CMG,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 74 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   KVC,   VCG,   DIG,   HUT,   VC3,   HTT,   NVT,   SAM,   ASA,   PFL,   PXL,   BMP,   JVC,   PHC,   PVL,   NKG,   NHA,   SWC,   HD2,   LIG,   VGC,   ADS,   VNP,   ABC,   NDF,   VNH,   UDC,   C69,   L14,   UNI,   SDP,   DIH,   BVS,   SRF,   HTI,   BIC,   THT,   ONE,   TCR,   DTL,   THG,   PXI,   TST,   CNG,   NET,   SLS,   STK,   PGT,   DP3,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 17 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   HVN,   MEC,   SGR,   GSM,   TPC,   KSD,   PLC,   SZL,   TV1,   ORS,   VOC,   CGP,   VTB,   CLX,   AMS,   HTV,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 265 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   DXG,   BID,   KSA,   HAG,   DCM,   HHS,   IJC,   SHS,   CEO,   TOP,   KVC,   REE,   VCG,   DIG,   ACM,   KHB,   KSH,   PDR,   PPI,   HUT,   FCM,   VIX,   VC3,   HTT,   SPI,   BII,   NVT,   DST,   CTS,   HKB,   STG,   TCM,   SAM,   CVT,   LAS,   BCG,   CMI,   CTI,   E1VFVN30,   MBS,   VND,   ASA,   LSS,   PFL,   PXL,   LCM,   HII,   KSB,   PXS,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 44 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   DXG,   SCR,   BID,   DCM,   SHS,   CEO,   KSH,   TTB,   MBS,   LSS,   KDC,   PXS,   PVI,   TTH,   KDM,   VGS,   VIP,   SMC,   SJS,   SGO,   NBC,   DNY,   MAS,   DBT,   RAL,   DHP,   NSG,   SNC,   API,   TMT,   ICF,   ACE,   SVI,   MCC,   TNB,   GDT,   TNC,   TXM,   GMX,   LCS,   TTC,   SDE,   MVB,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 14 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   FCN,   HVG,   TVC,   BCC,   VNG,   ELC,   C32,   SRC,   TTT,   VPK,   MLS,   DZM,   AGF,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 36 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   ITA,   REE,   PDR,   FCM,   TCM,   LAS,   CMI,   PPC,   CTP,   VIS,   HAX,   CMX,   KMR,   HAP,   S99,   DAG,   DTA,   ITD,   ALV,   TC6,   RDP,   DHT,   MTG,   S74,   VNC,   L10,   SDJ,   SCL,   HNF,   TTD,   VQC,   VIF,   HRT,   VSA,   VCX,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 57 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   VHG,   HNG,   SHN,   EVG,   HTT,   BII,   LCG,   DPS,   NVT,   HT1,   TNT,   BCG,   CTI,   ASA,   KSB,   DAH,   BMP,   NKG,   MPT,   NHA,   VNE,   LIG,   VRC,   VKC,   KHA,   SD2,   UNI,   CLG,   BIC,   VCR,   DTL,   DC4,   KSD,   NET,   CAP,   VC2,   STK,   PGT,   SRA,   LEC,   SJC,   SCI,   CTA,   NDX,   DMC,   TA9,   VTV,   LM8,   PSE,   ...
Pivot Tuần Tại R1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
TTF,   BMC,   VMC,   TV4,   PGD,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 156 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   DXG,   SCR,   BID,   BHS,   HPG,   ITA,   DCM,   VHG,   SHS,   CEO,   HNG,   REE,   TCH,   SHN,   KSH,   PDR,   FCN,   FCM,   EVG,   HTT,   HVG,   BII,   LCG,   DPS,   NVT,   HT1,   TNT,   TCM,   LAS,   TTB,   BCG,   CMI,   CTI,   MBS,   PPC,   ASA,   LSS,   KDC,   KSB,   TVC,   PXS,   DAH,   BMP,   PVI,   CTP,   TTH,   KDM,   BCC,   NKG,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VNC,   TV4,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   GIL,  
Pivot Tuần Vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SCL,   HNF,   TTN,   HRT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 32 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   VHG,   SBT,   TNI,   TCH,   SHN,   TDH,   HTT,   TNT,   CTI,   DAH,   BCC,   NKG,   NHA,   LIG,   TEG,   ELC,   VKC,   KHA,   G20,   CLG,   TV2,   VDS,   VC2,   STK,   SJC,   DMC,   TA9,   PSE,   MLS,   COM,   VDL,  
Pivot Tuần Tại R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
MPT,   LEC,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 42 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   VHG,   ROS,   SBT,   TNI,   TCH,   SHN,   TDH,   HTT,   TNT,   CTI,   DAH,   BCC,   NKG,   MPT,   NHA,   LIG,   TEG,   ELC,   VKC,   KHA,   G20,   CLG,   GIL,   TV2,   VDS,   VNC,   VC2,   STK,   LEC,   SJC,   SCL,   DMC,   TA9,   TV4,   HNF,   PSE,   MLS,   TTN,   COM,   VDL,   HRT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SCL,   TTN,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 8 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   ROS,   HTT,   NHA,   VKC,   TV2,   MLS,   COM,  
Pivot Tuần Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R3 10 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   ROS,   HTT,   NHA,   VKC,   TV2,   SCL,   MLS,   TTN,   COM,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357