Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒRSI7
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 30 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VIS,   SDI,   VMS,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 30 13 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   KBC,   DIG,   NLG,   DGW,   EIB,   EVE,   HDG,   HT1,   LAS,   STG,   SFC,   SEA,  
RSI(7) Vượt lên 30 10 Mã CK
Xem biểu đồ
NAF,   PAN,   VPH,   THG,   VMC,   SD9,   VGG,   SRA,   VC1,   B82,  
RSI(7) Vượt xuống 30 30 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   TCH,   CII,   NVB,   VHM,   TDH,   PVT,   REE,   GTN,   PHC,   BCG,   TLH,   L14,   SAB,   CMG,   DBC,   TTH,   ALV,   BCE,   SD6,   DQC,   API,   DHT,   MNC,   WCS,   CLC,   DXV,   SCL,   TCR,   HPP,  
RSI(7) Tại 30 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 30 56 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   KBC,   NSH,   DIG,   TCH,   CII,   NVB,   VHM,   NLG,   TDH,   DGW,   PVT,   REE,   GTN,   PHC,   EIB,   EVE,   HDG,   HT1,   VIS,   BCG,   TLH,   L14,   LAS,   SAB,   NAF,   PAN,   VPH,   CMG,   SDI,   DBC,   TTH,   ALV,   THG,   STG,   VMC,   BCE,   SD9,   SD6,   VGG,   DQC,   SRA,   VC1,   API,   DHT,   MNC,   WCS,   SFC,   CLC,   SEA,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 21 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   PPC,   PET,   APS,   ACV,   DHM,   ACL,   SBA,   VSH,   UIC,   CSC,   PHP,   CNG,   HPD,   MEC,   SMA,   QNC,   SD5,   OPC,   TCT,   SVC,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 18 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   TGG,   DRC,   TVC,   HKT,   DGC,   VTV,   NCT,   BSP,   HU3,   ORS,   TNS,   G20,   DP3,   PGS,   NCS,   TDN,   LAF,  
RSI(7) Vượt lên 50 35 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   GEX,   VGT,   CSM,   APC,   SBS,   PVV,   IVS,   SDD,   VAT,   LIG,   PVL,   HD2,   SBV,   VLC,   HAC,   NHA,   VCA,   DDV,   VNH,   BMC,   ST8,   TNA,   FOX,   LIX,   BTP,   DTA,   DSN,   SRF,   TMS,   TVD,   SMC,   RDP,   VNT,   NAS,  
RSI(7) Vượt xuống 50 48 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HSG,   VCB,   SBT,   TNI,   JVC,   SHI,   NKG,   PPI,   TOP,   VRC,   DCS,   APG,   VNG,   FCM,   IBC,   HTT,   QNS,   TDG,   PC1,   CIA,   HKB,   NTC,   D2D,   DHC,   TJC,   STK,   VDS,   NNC,   PAC,   NDX,   GEG,   TC6,   THT,   CAV,   PIA,   VDP,   SDU,   BVG,   TVS,   RCL,   PDB,   SD8,   SGN,   TV3,   HU1,   MCG,   ACE,  
RSI(7) Tại 50 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 50 122 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   FLC,   HSG,   VCB,   SBT,   TNI,   JVC,   HCD,   TGG,   DRC,   SHI,   NKG,   VHG,   PPI,   TOP,   VRC,   GEX,   DCS,   APG,   VNG,   TVC,   FCM,   VGT,   PPC,   IBC,   PET,   CSM,   HKT,   HTT,   APC,   SBS,   APS,   QNS,   TDG,   PC1,   CIA,   HKB,   PVV,   ACV,   IVS,   DHM,   SDD,   VAT,   ACL,   NTC,   D2D,   DHC,   SBA,   LIG,   VSH,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 70 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SJF,   MTG,   DHA,   PXM,   VSI,   HSI,   VCW,   S4A,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 70 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SJF,   MTG,   DHA,   PXM,   VSI,   HSI,   VCW,   S4A,  
RSI(7) Vượt lên 70 12 Mã CK
Xem biểu đồ
SJD,   TVB,   CHP,   ABC,   AMV,   HDO,   SMB,   AGM,   GDW,   GMC,   OCH,   CLG,  
RSI(7) Vượt xuống 70 13 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   ITQ,   VIB,   SHN,   HSL,   KSQ,   VMI,   GKM,   GDT,   AAM,   ISH,   NAG,   CGP,  
RSI(7) Tại 70 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 70 35 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   SJF,   ITQ,   VIB,   SHN,   MTG,   HSL,   KSQ,   SJD,   TVB,   VMI,   GKM,   DHA,   CHP,   GDT,   ABC,   AMV,   AAM,   PXM,   HRC,   VSI,   HDO,   SMB,   ISH,   AGM,   NAG,   CGP,   GDW,   GMC,   HSI,   OCH,   VCW,   CLG,   S4A,   MAC,  
RSI(7) < 30 70 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   VRE,   ROS,   DLG,   LDG,   EVG,   PNJ,   AVF,   FIT,   SAM,   BWE,   CTI,   LHG,   TSC,   VCS,   FCC,   BVH,   PIV,   SJS,   CVN,   PXS,   VCI,   KDH,   VIG,   TYA,   PLC,   BMI,   FRT,   PXT,   NRC,   PTB,   PVG,   C47,   KMR,   TMT,   DBD,   G36,   NTP,   FID,   NDF,   HTI,   ATS,   HLA,   ICG,   VCR,   BIC,   ITC,   DL1,   MCH,   TVT,   ...
RSI(7) > 70 31 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   TTB,   TLD,   DNP,   QPH,   BII,   MBG,   KHB,   MPT,   TDM,   SDV,   NOS,   POT,   CMI,   SEB,   HJS,   CAP,   GGG,   INC,   CMW,   VPK,   PMB,   TMC,   TTN,   CTT,   SNC,   SC5,   SDB,   PBP,   CDG,   NTW,  
RSI(7) vượt lên RSI(14) 0 Mã CK
RSI(7) vượt xuống RSI(14) 0 Mã CK

RSI14
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 30 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VIS,   TTT,   VMS,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 30 9 Mã CK
Xem biểu đồ
PVT,   FIT,   SJS,   KDH,   FRT,   ALV,   API,   DIH,   SDT,  
RSI(14) Vượt lên 30 2 Mã CK
Xem biểu đồ
NAF,   SD9,  
RSI(14) Vượt xuống 30 6 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   NVB,   PVG,   NTP,   DL1,   CLX,  
RSI(14) Tại 30 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 30 20 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   NVB,   PVT,   FIT,   SJS,   VIS,   KDH,   NAF,   FRT,   PVG,   ALV,   NTP,   SD9,   DL1,   API,   TTT,   DIH,   SDT,   CLX,   VMS,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 36 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   HVN,   KSB,   VGT,   PET,   PXL,   APS,   VNS,   KSK,   PVV,   NCT,   KHL,   HNM,   UIC,   CSC,   ORS,   HDA,   TBD,   TEG,   CNG,   TNA,   FOX,   HPD,   VE1,   DSN,   CET,   DXP,   GSP,   RDP,   SD5,   TCT,   SVC,   TL4,   LM7,   VE3,   TDN,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 26 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   PDR,   DRC,   FCM,   VSC,   KDM,   CIA,   HLD,   VSH,   DGC,   STK,   VTV,   DGL,   SVI,   PAC,   HMH,   GTT,   BSP,   HU3,   PVA,   PHP,   RCL,   PGS,   NCS,   NET,   TV3,  
RSI(14) Vượt lên 50 26 Mã CK
Xem biểu đồ
CSM,   MTG,   APC,   SBS,   TVB,   LIG,   PVL,   HD2,   VLC,   HAC,   NHA,   DDV,   BMC,   ST8,   LIX,   BTP,   DTA,   SRF,   TMS,   TVD,   SMC,   VNT,   GDW,   KPF,   NAS,   DVP,  
RSI(14) Vượt xuống 50 36 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   ANV,   JVC,   VHM,   SHI,   VRC,   QBS,   APG,   VNG,   SHN,   HTT,   QNS,   TDG,   ITD,   PC1,   VMI,   C32,   NTC,   DHC,   DIC,   DPR,   NBB,   NNC,   VKC,   NDX,   GEG,   TC6,   THT,   AAM,   PDB,   ISH,   SD8,   CGP,   SGN,   HU1,   MCG,  
RSI(14) Tại 50 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 50 124 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   VCB,   MWG,   PDR,   ANV,   HVN,   JVC,   VHM,   DRC,   SHI,   KSB,   VRC,   QBS,   APG,   VNG,   FCM,   VSC,   VGT,   SHN,   PET,   CSM,   MTG,   HTT,   PXL,   APC,   SBS,   APS,   QNS,   VNS,   TDG,   ITD,   KDM,   PC1,   TVB,   CIA,   KSK,   PVV,   VMI,   C32,   HLD,   NTC,   DHC,   DIC,   LIG,   VSH,   PVL,   DGC,   STK,   DPR,   VTV,   ...
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 70 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HSL,   HSI,  
RSI(14) Vượt lên 70 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SJD,   POT,  
RSI(14) Vượt xuống 70 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   VIB,  
RSI(14) Tại 70 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 70 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   TLD,   DNP,   VIB,   QPH,   HSL,   SJD,   POT,   GGG,   CTT,   HSI,  
RSI(14) < 30 27 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   TCB,   BWE,   FCC,   PIV,   CVN,   PXS,   VIG,   BMI,   PXT,   KMR,   TMT,   DBD,   FID,   NDF,   HTI,   ATS,   ITC,   TFC,   IDJ,   CTF,   TTN,   AGF,   B82,   RAL,   SDH,   DHP,  
RSI(14) > 70 11 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   TTB,   BII,   MBG,   KHB,   SDV,   CMI,   CMW,   TMC,   SDB,   CDG,  
RSI(14) vượt lên RSI(21) 0 Mã CK
RSI(14) vượt xuống RSI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357