Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒRSI7
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 30 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SDI,   DPG,   EID,   BLF,   VBC,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 30 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   HAR,   KSA,   PDR,   HID,   VTO,   C32,   DHM,   PTB,   LAS,   SIC,   SEA,   PTS,  
RSI(7) Vượt lên 30 20 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   FPT,   CEO,   IJC,   HCD,   BSI,   HDA,   C47,   SD5,   DHT,   TCD,   IDV,   VGG,   VIT,   IMP,   S55,   PNT,   DMC,   CAP,   GND,  
RSI(7) Vượt xuống 30 24 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   KBC,   ITA,   BID,   VND,   PPC,   DGW,   SKG,   LHG,   ELC,   MDG,   PLP,   ITQ,   VDP,   PME,   TMT,   VFG,   TTT,   INN,   UIC,   VMD,   STV,   BDG,   HPP,  
RSI(7) Tại 30 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 30 62 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   SCR,   KBC,   VCG,   FPT,   ITA,   HAR,   KSA,   CEO,   BID,   PDR,   VND,   PPC,   DGW,   IJC,   SKG,   HCD,   HID,   VTO,   C32,   DHM,   LHG,   BSI,   ELC,   PTB,   LAS,   MDG,   HDA,   PLP,   SDI,   ITQ,   C47,   SD5,   DHT,   TCD,   DPG,   IDV,   VDP,   VGG,   PME,   SIC,   EID,   VIT,   IMP,   SEA,   TMT,   VFG,   S55,   PTS,   BLF,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 19 Mã CK
Xem biểu đồ
MBS,   DCS,   ACV,   LIG,   PVL,   PVM,   PVG,   BHN,   LIX,   VPD,   NET,   VTA,   CTX,   TXM,   TKC,   HPD,   VSN,   SJ1,   SDK,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 25 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   TCM,   KDC,   LGL,   VHC,   BMI,   PGS,   MAC,   KSD,   CTF,   TRC,   GIL,   TNS,   G20,   MEC,   SMA,   BSP,   ORS,   TVD,   L61,   VXB,   QNC,   NCS,   TMP,   CPC,  
RSI(7) Vượt lên 50 53 Mã CK
Xem biểu đồ
REE,   OGC,   SHN,   SBS,   QCG,   PVC,   DPM,   NDN,   PVB,   PXS,   C69,   DCL,   SBA,   SAB,   TEG,   KSQ,   VKC,   SJD,   VCI,   VNH,   DDV,   NAG,   HD2,   PGI,   PXI,   VLC,   CLW,   HAC,   SVC,   ASA,   VMC,   NAS,   TVT,   RAL,   VGT,   SAC,   LBM,   FOX,   SGT,   LM8,   TLT,   XPH,   SD7,   VCA,   VTB,   VIF,   PJT,   GSP,   TFC,   SD3,   ...
RSI(7) Vượt xuống 50 52 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   FCN,   DRC,   PLX,   EIB,   VIG,   VC3,   LCG,   NTL,   HCM,   CSM,   TDG,   ACM,   PNJ,   NSH,   MHC,   DS3,   JVC,   NDF,   TOP,   QNS,   HDG,   DHC,   PVV,   NTC,   NAF,   D2D,   VSH,   SBV,   PXT,   S12,   PV2,   HAS,   GEG,   VAT,   SPM,   WSB,   RDP,   BVG,   SZL,   HOM,   VHL,   PIA,   L10,   TCL,   SGN,   SDJ,   HU4,   VSI,   SD8,   ...
RSI(7) Tại 50 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 50 149 Mã CK
Xem biểu đồ
REE,   HNG,   OGC,   CII,   FCN,   DRC,   SHN,   TCM,   PLX,   EIB,   VIG,   VC3,   LCG,   NTL,   HCM,   SBS,   CSM,   QCG,   PVC,   DPM,   TDG,   ACM,   NDN,   PNJ,   KDC,   NSH,   MHC,   PVB,   DS3,   PXS,   MBS,   DCS,   JVC,   NDF,   ACV,   TOP,   C69,   DCL,   LGL,   VHC,   QNS,   HDG,   LIG,   DHC,   SBA,   PVV,   SAB,   BMI,   NTC,   TEG,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 70 17 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   CTI,   NBB,   VCW,   NCT,   SLS,   HLG,   CAN,   HMH,   DC4,   ND2,   PXM,   YBC,   CYC,   BKC,   BTB,   TCR,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 70 17 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   CTI,   NBB,   VCW,   NCT,   SLS,   HLG,   CAN,   HMH,   DC4,   ND2,   PXM,   YBC,   CYC,   BKC,   BTB,   TCR,  
RSI(7) Vượt lên 70 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   HHS,   AMD,   DAH,   DHG,   TVB,   CHP,   SMB,   DBC,   TC6,   ABC,   PDB,   TNM,   SPC,   HDO,   TAG,   TDN,   VES,  
RSI(7) Vượt xuống 70 14 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   VIX,   GAS,   CCL,   PHC,   VIB,   HNF,   ISH,   BIC,   TCT,   CGP,   SED,   TNB,   DID,  
RSI(7) Tại 70 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 70 59 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   HHS,   AMD,   GEX,   VIX,   VOS,   MSN,   GAS,   CCL,   KSK,   PHC,   CTI,   DAH,   DHG,   NBB,   TVB,   ALV,   CHP,   VCW,   VIB,   SMB,   DBC,   VIS,   HNF,   NCT,   VC2,   VTJ,   SLS,   TC6,   ISH,   CMS,   HLG,   ABC,   PDB,   TNM,   CAN,   HMH,   SPC,   HDO,   BIC,   TCT,   TAG,   TDN,   DC4,   DND,   ND2,   CGP,   PXM,   YBC,   DRL,   ...
RSI(7) < 30 66 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   VPB,   VCB,   DST,   ROS,   MST,   GMD,   HTT,   MWG,   SHI,   VNE,   QBS,   KDH,   DAG,   BWE,   HDC,   SHA,   TTH,   VNS,   HAH,   NVT,   KHB,   ITD,   SDH,   AVF,   G36,   MCH,   SDP,   HRC,   ADS,   SP2,   HLA,   BMC,   SFG,   CSC,   ITS,   GDT,   NHA,   SJC,   VCR,   CLX,   VEF,   X18,   TMS,   DNP,   HCC,   HU1,   TA9,   VST,   PCG,   ...
RSI(7) > 70 52 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   TCH,   CMG,   TTF,   TTB,   BCG,   PTL,   IBC,   KPF,   VCS,   CSV,   FID,   HLD,   APC,   SGO,   V12,   SCJ,   UNI,   ATS,   STK,   VE1,   KHL,   VC9,   VSG,   CIG,   VTH,   SDB,   IPA,   SDV,   S4A,   VNC,   PIT,   VFR,   GGG,   DIH,   RLC,   DNS,   QPH,   VIH,   NAV,   VCM,   V11,   TDM,   NTW,   VE2,   DTL,   TGP,   VGP,   HKP,   VNI,   ...
RSI(7) vượt lên RSI(14) 0 Mã CK
RSI(7) vượt xuống RSI(14) 0 Mã CK

RSI14
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 30 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HTT,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 30 9 Mã CK
Xem biểu đồ
CMI,   SFG,   CSC,   GDT,   DNP,   PCG,   BHC,   LTC,   IME,  
RSI(14) Vượt lên 30 6 Mã CK
Xem biểu đồ
SD5,   IDV,   VIT,   TA9,   TFC,   GND,  
RSI(14) Vượt xuống 30 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VFG,   CLX,   BDG,  
RSI(14) Tại 30 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 30 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HTT,   SD5,   CMI,   IDV,   SFG,   CSC,   GDT,   VIT,   VFG,   CLX,   DNP,   TA9,   PCG,   BHC,   LTC,   IME,   TFC,   BDG,   GND,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 33 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   QCG,   DCS,   PXL,   PAC,   DBD,   PGC,   PVM,   NAG,   EMC,   ICG,   ASA,   TBD,   TL4,   TVT,   NET,   VGT,   FOX,   VTA,   TLT,   TXM,   UDC,   TKC,   PSE,   TVD,   TCS,   HPD,   VPK,   CPC,   FUCVREIT,   ST8,   CDN,   SDK,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 55 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SSI,   ASM,   FIT,   VRE,   SAM,   PLX,   NLG,   BVH,   NVB,   CTS,   TDH,   MHC,   VIP,   LSS,   HHG,   LGL,   BCC,   FTS,   DGC,   ASP,   GTT,   TVS,   SBV,   S12,   KHP,   VKD,   WSS,   PPS,   MAS,   AGF,   PVA,   SAV,   MEC,   SEB,   DXP,   CTX,   ONE,   SMA,   TV1,   BSP,   L10,   DHP,   AFX,   SRB,   POS,   VXB,   ABT,   DCF,   NCS,   ...
RSI(14) Vượt lên 50 45 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   BMP,   SBS,   DPM,   KDC,   PXS,   MBS,   TVB,   TEG,   KSQ,   VKC,   DDV,   VNB,   HD2,   PGI,   PXI,   VLC,   CLW,   HAC,   KSD,   NAS,   RAL,   TPC,   PDB,   SAC,   TNM,   LBM,   LM8,   SPC,   XPH,   SD7,   SPP,   KKC,   VTB,   TAG,   CLC,   VIF,   PJT,   GSP,   TMC,   PSP,   TNC,   VES,   PSD,   TCR,  
RSI(14) Vượt xuống 50 46 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   DLG,   ACB,   CVT,   NKG,   VC3,   LCG,   NTL,   AGR,   PHR,   TDG,   ACM,   APG,   NT2,   DS3,   JVC,   NDF,   QNS,   ITC,   CAV,   PVV,   NTC,   DIC,   POM,   VSH,   PXT,   L14,   PV2,   HAS,   GEG,   HAP,   CMX,   WSB,   RDP,   ISH,   SHP,   PNC,   SFI,   VHL,   CGP,   SGN,   SDJ,   HU4,   VSI,   SD8,   PGD,  
RSI(14) Tại 50 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 50 179 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   SSI,   ASM,   DLG,   ACB,   FIT,   VGC,   VRE,   SAM,   HVN,   CVT,   PLX,   NKG,   NLG,   BMP,   BVH,   VC3,   LCG,   NTL,   SBS,   NVB,   AGR,   QCG,   PHR,   CTS,   DPM,   TDG,   TDH,   ACM,   APG,   KDC,   MHC,   NT2,   DS3,   PXS,   MBS,   DCS,   VIP,   JVC,   NDF,   LSS,   HHG,   PXL,   LGL,   QNS,   ITC,   PAC,   CAV,   PVV,   ...
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 70 5 Mã CK
Xem biểu đồ
VOS,   MSN,   DBC,   VIS,   TGP,  
RSI(14) Vượt lên 70 7 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   PVD,   TTB,   BCG,   VCS,   CIG,   IPA,  
RSI(14) Vượt xuống 70 10 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   VIX,   GAS,   TTF,   CCL,   VIB,   HNF,   TCT,   NAV,   DID,  
RSI(14) Tại 70 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 70 37 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   PVD,   HHS,   AMD,   GEX,   VIX,   VOS,   MSN,   VJC,   GAS,   TTF,   CCL,   TTB,   BCG,   DAH,   NBB,   PTL,   VCS,   VIB,   DBC,   HLD,   VIS,   HNF,   SCJ,   VE1,   HLG,   CIG,   IPA,   TCT,   GGG,   DIH,   DNS,   QPH,   NAV,   TGP,   VGP,   DID,  
RSI(14) < 30 28 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   MST,   QBS,   BWE,   CIA,   SHA,   VPI,   TTH,   VNS,   HAH,   KHB,   ITD,   SDH,   HRC,   SDU,   VCR,   X18,   TMS,   HCC,   VST,   AGM,   PTT,   VIH,   CTA,   CI5,   PKR,   B82,   MIM,  
RSI(14) > 70 18 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   CMG,   KPF,   CSV,   FID,   APC,   V12,   ATS,   STK,   VSG,   VTH,   SDB,   SDV,   RLC,   V11,   DTL,   HKP,   SMN,  
RSI(14) vượt lên RSI(21) 0 Mã CK
RSI(14) vượt xuống RSI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357