Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒRSI7
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 30 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SDI,   DPG,   KHL,   VNR,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 30 5 Mã CK
Xem biểu đồ
NHP,   TTH,   RDP,   SEA,   RCL,  
RSI(7) Vượt lên 30 21 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   HSG,   DRC,   AGR,   KDC,   TDH,   LSS,   SVN,   PVE,   VGS,   THG,   SRC,   DBC,   TV2,   DXP,   VGG,   GND,   ADP,   MTH,   TA9,   TSB,  
RSI(7) Vượt xuống 30 24 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   SCR,   DST,   HUT,   HKB,   CTI,   TNG,   ACM,   DHM,   BII,   APS,   HAX,   HDG,   CEE,   BFC,   HAP,   VID,   PDB,   PMS,   LBM,   DVP,   COM,   HPP,   MMC,  
RSI(7) Tại 30 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 30 54 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   KBC,   HSG,   SCR,   DST,   HUT,   HKB,   CTI,   TNG,   DRC,   AGR,   KDC,   ACM,   TDH,   NHP,   TTH,   LSS,   SVN,   DHM,   BII,   APS,   HAX,   PVE,   VGS,   HDG,   SDI,   CEE,   BFC,   HAP,   THG,   DPG,   SRC,   DBC,   KHL,   RDP,   VID,   TV2,   DXP,   VGG,   PDB,   GND,   PMS,   SEA,   VNR,   LBM,   RCL,   ADP,   DVP,   MTH,   TA9,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 18 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   DPS,   TIG,   TTZ,   DS3,   ASA,   ACV,   PVM,   SDD,   VTA,   VPD,   KSD,   BMI,   LEC,   DHP,   VSN,   NAV,   ABT,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 23 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   SHS,   AAA,   DIG,   VC3,   VNE,   VGC,   VNM,   NTL,   JVC,   D2D,   SMA,   TNS,   NAG,   G20,   S4A,   BSP,   DGL,   L44,   NCS,   PSI,   VTB,   ACC,  
RSI(7) Vượt lên 50 63 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   CCL,   DDV,   BMP,   TDG,   TNI,   TVC,   PVB,   SBS,   BWE,   LAS,   KDH,   VNG,   DAH,   SJC,   MST,   PAC,   DCL,   NAF,   PGS,   DIC,   VIG,   CAV,   DPR,   VNH,   KDM,   HAC,   VCA,   UDC,   VCC,   CNG,   TLT,   CSC,   HD2,   SD5,   WSS,   HMC,   ICG,   SAC,   HKT,   VGT,   UNI,   TAG,   MAC,   VIF,   PXI,   FOX,   VLC,   NAS,   ...
RSI(7) Vượt xuống 50 52 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   SSI,   DCM,   MSN,   REE,   TOP,   SJS,   HDC,   VND,   PNJ,   QBS,   NBB,   PLP,   KSH,   PTC,   VE9,   PVL,   MBG,   NTC,   QNS,   GKM,   NHA,   BSI,   BMC,   HLD,   S12,   LIX,   SRF,   BVG,   NBC,   TCS,   UIC,   WSB,   SDJ,   HAT,   HAS,   MVC,   DZM,   HRC,   IVS,   AAM,   HLG,   GEG,   BBS,   ST8,   TCL,   MCP,   PMC,   STK,   ACE,   ...
RSI(7) Tại 50 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 50 156 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   MBB,   OGC,   SSI,   ASM,   LDG,   DCM,   SHS,   MSN,   AAA,   DIG,   REE,   VC3,   CCL,   VNE,   VGC,   TOP,   SJS,   DDV,   HDC,   VNM,   NTL,   VND,   PNJ,   QBS,   BMP,   TDG,   TNI,   NBB,   TVC,   JVC,   PVB,   SBS,   DPS,   TIG,   BWE,   PLP,   LAS,   KSH,   TTZ,   PTC,   KDH,   DS3,   VNG,   DAH,   VE9,   SJC,   MST,   PAC,   DCL,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 70 19 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   NLG,   GAS,   FTM,   HT1,   BVH,   C32,   HAH,   FTS,   CSV,   TYA,   CYC,   VCW,   DMC,   CAD,   PXM,   VSA,   SMN,   HLB,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 70 19 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   NLG,   GAS,   FTM,   HT1,   BVH,   C32,   HAH,   FTS,   CSV,   TYA,   CYC,   VCW,   DMC,   CAD,   PXM,   VSA,   SMN,   HLB,  
RSI(7) Vượt lên 70 23 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   EVE,   ANV,   FCM,   TVB,   VTO,   VIS,   ALV,   PPS,   DHA,   DHT,   SMB,   PCG,   ABC,   IMP,   INN,   HDO,   VES,   ORS,   GDW,   CMT,   SPM,   DNY,  
RSI(7) Vượt xuống 70 23 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   ACB,   VOS,   GTN,   GEX,   SHA,   HCM,   NSH,   CMG,   HVA,   VIB,   ISH,   SCD,   TPC,   PNC,   PLC,   SED,   CLW,   NDP,   CGP,   HNF,   AGP,   VAF,  
RSI(7) Tại 70 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 70 73 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   VCB,   VCG,   ACB,   NVL,   VOS,   GTN,   NLG,   GEX,   GAS,   FTM,   SHA,   HCM,   EVE,   HT1,   ANV,   BVH,   NSH,   FCM,   TVB,   VCI,   C32,   APC,   VTO,   CMG,   HAH,   VIS,   HVA,   ALV,   SAB,   PPS,   DHA,   DHT,   SMB,   PCG,   FTS,   CSV,   VIB,   ABC,   ISH,   SCD,   TPC,   PNC,   TYA,   IMP,   INN,   EBS,   DND,   BCI,   PLC,   ...
RSI(7) < 30 57 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   PIV,   SBT,   HNG,   IJC,   DPM,   DAG,   KSB,   BCG,   PHC,   VSC,   KHB,   PXS,   PVT,   PTB,   SD9,   IBC,   AVF,   CMI,   TNT,   TCD,   SPP,   TEG,   SDH,   VKC,   FID,   HLA,   MEL,   DTA,   VEF,   CTF,   MCH,   CLX,   DC4,   IDV,   HCC,   HMH,   EMC,   VBC,   IFC,   VST,   ITS,   LCS,   KTT,   S55,   X18,   SP2,   ADC,   PHP,   API,   ...
RSI(7) > 70 56 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   IDI,   BID,   PVD,   ROS,   CTG,   VPB,   PDR,   HHS,   VJC,   FCN,   MWG,   TTB,   NDN,   E1VFVN30,   SGO,   DHG,   C69,   SJD,   V11,   MHC,   DHC,   CTD,   HDA,   DL1,   SDA,   VMC,   VC2,   NDX,   DNS,   VIH,   PCT,   CAP,   TCT,   SD7,   IPA,   DP3,   SPV,   VHH,   GVT,   LAF,   HVT,   SCL,   VC1,   VNI,   PPY,   VT1,   DTL,   NOS,   GGG,   ...
RSI(7) vượt lên RSI(14) 0 Mã CK
RSI(7) vượt xuống RSI(14) 0 Mã CK

RSI14
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 30 0 Mã CK
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 30 9 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   ACM,   BCG,   APS,   PDB,   PHP,   OCH,   LO5,   COM,  
RSI(14) Vượt lên 30 9 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,   DRC,   KDC,   LSS,   PVE,   GND,   MTH,   TA9,   TSB,  
RSI(14) Vượt xuống 30 8 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   KSB,   VSC,   SPP,   CLX,   VBC,   LCS,   NSC,  
RSI(14) Tại 30 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 30 26 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   CTP,   DPM,   DRC,   KDC,   ACM,   KSB,   BCG,   VSC,   LSS,   APS,   PVE,   SPP,   CLX,   VBC,   LCS,   PDB,   GND,   PHP,   OCH,   NSC,   LO5,   MTH,   TA9,   TSB,   COM,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 33 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   HVN,   DBD,   QBS,   HCD,   VIX,   LAS,   DS3,   PV2,   DCL,   PXL,   VAT,   PVM,   KSQ,   TLT,   VTA,   SDY,   BVS,   PVG,   VGT,   KSD,   HOM,   DNP,   TL4,   PXI,   FOX,   CDC,   DHP,   TRA,   LUT,   MDG,   TDN,   PSI,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 33 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   SSI,   VC3,   GMD,   CVT,   VNM,   VKD,   BHN,   L14,   PVA,   GTT,   DGC,   S12,   LIX,   TNA,   SDT,   BSP,   TVD,   CLW,   S96,   SHP,   DCF,   VSI,   DAD,   AFX,   DRL,   L44,   NCS,   POS,   MCP,   VAF,   SMN,   ACC,  
RSI(14) Vượt lên 50 52 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   PVS,   DIG,   NKG,   DDV,   HID,   BMP,   HT1,   PLX,   PVB,   SBS,   TVB,   DAH,   MST,   PET,   DIC,   VIG,   DHA,   DPR,   HAC,   UDC,   CNG,   CSC,   HD2,   SD5,   WSS,   SLS,   TS4,   SC5,   ICG,   SAC,   IMP,   TAG,   MAC,   VIF,   NCT,   VNB,   VLC,   NAS,   VES,   TFC,   ORS,   TKC,   GMC,   PSP,   XPH,   GDW,   TNC,   CAN,   KTL,   ...
RSI(14) Vượt xuống 50 31 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   DXG,   LDG,   DCM,   HDC,   TNG,   PNJ,   PHR,   NBB,   PTC,   PVL,   NTC,   QNS,   GKM,   KMR,   NHA,   ISH,   NBC,   TCS,   WSB,   SDJ,   HRC,   CLL,   AAM,   CGP,   GEG,   BBS,   TCL,   STK,   PDN,   KTS,  
RSI(14) Tại 50 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 50 149 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   MBB,   HPG,   DXG,   SSI,   PVX,   PVS,   LDG,   DCM,   DIG,   VC3,   HVN,   GMD,   CVT,   DBD,   NKG,   DDV,   HDC,   VNM,   HID,   TNG,   PNJ,   QBS,   HCD,   BMP,   PHR,   HT1,   NBB,   PLX,   PVB,   SBS,   VIX,   TVB,   VKD,   LAS,   PTC,   DS3,   DAH,   PV2,   MST,   DCL,   PVL,   PET,   PXL,   NTC,   VAT,   QNS,   GKM,   DIC,   KMR,   ...
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 70 6 Mã CK
Xem biểu đồ
DGW,   SHA,   VCI,   APC,   VIS,   DTC,  
RSI(14) Vượt lên 70 7 Mã CK
Xem biểu đồ
EVE,   ANV,   DHG,   HDA,   NDX,   IPA,   DP3,  
RSI(14) Vượt xuống 70 11 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   ACB,   VOS,   GEX,   CMG,   VIB,   BCI,   PLC,   NDP,   HNF,   AGP,  
RSI(14) Tại 70 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 70 41 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   ACB,   CTG,   VOS,   SHI,   FCN,   DGW,   GEX,   SHA,   EVE,   ANV,   NDN,   DHG,   VCI,   APC,   VTO,   CMG,   VIS,   HDA,   SDA,   NDX,   VIB,   DNS,   CAP,   SD7,   IPA,   BCI,   DP3,   PLC,   LAF,   HVT,   NDP,   V12,   HNF,   AGX,   AGP,   GGG,   QPH,   VHF,   DTC,   DNY,  
RSI(14) < 30 19 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   SBT,   DAG,   PHC,   KHB,   IBC,   CMI,   SDH,   FID,   MEL,   VIH,   HCC,   IFC,   VST,   KTT,   X18,   VXB,   BCP,   TTN,  
RSI(14) > 70 25 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   IDI,   ROS,   VPB,   PDR,   VJC,   MWG,   TTB,   E1VFVN30,   SGO,   SJD,   V11,   DHC,   DL1,   VMC,   VC2,   INN,   TCT,   VHH,   GVT,   VC1,   PPY,   DTL,   VIM,   NS2,  
RSI(14) vượt lên RSI(21) 0 Mã CK
RSI(14) vượt xuống RSI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357