Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSMA10
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(10) 123 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ROS,   SCR,   BID,   VHG,   HSG,   VCB,   NLG,   FPT,   CTG,   LCG,   VIC,   KSA,   TSC,   SHI,   VND,   AGR,   NTL,   TEG,   GTN,   HT1,   KHB,   VPH,   SJS,   KDC,   VGC,   PGS,   TTH,   VJC,   E1VFVN30,   BVH,   FCM,   IDI,   PGC,   EVE,   VIP,   ITD,   KDH,   MHC,   SGO,   MWG,   VSC,   HAX,   MSR,   VNG,   JVC,   SRC,   HDG,   VTO,   KHP,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(10) 118 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ITA,   DXG,   KLF,   HKB,   NBB,   STG,   SVN,   NKG,   SWC,   TTB,   TIG,   FTM,   TOP,   ACM,   GEX,   MSN,   TNT,   AMD,   KSK,   C32,   ELC,   SBS,   VDS,   CTD,   MPT,   S99,   LIG,   HAC,   APC,   PVI,   BII,   KDM,   TRC,   PGI,   PXA,   PIA,   VIG,   DNP,   SD2,   VSH,   PC1,   NTC,   CCL,   DPR,   PPC,   KSQ,   DTA,   VC7,   QNS,   ...
Giá vượt lên SMA(10) 67 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   MST,   VMI,   DAG,   QBS,   ITQ,   LHG,   DCL,   THT,   PV2,   VIB,   API,   VIS,   PHH,   HDA,   PXI,   CSC,   VNH,   THG,   SDH,   PVM,   KKC,   PVO,   NAG,   IMP,   NET,   FID,   PLC,   TIP,   PMS,   VAT,   ICG,   VFG,   DC1,   HMC,   TV2,   KTL,   CMX,   QNC,   BIC,   CDN,   BPC,   TIC,   EIN,   PTI,   VE8,   MVB,   S4A,   PMC,   PNG,   ...
Giá vượt xuống SMA(10) 69 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   KBC,   SSI,   SHN,   DAH,   HID,   PVX,   SHS,   DCS,   KSB,   PVT,   NVL,   EIB,   BFC,   KVC,   IJC,   HAI,   CTS,   BCC,   PXS,   NT2,   HDO,   WSS,   PVC,   HD2,   PXL,   SDI,   CAV,   APS,   ACV,   SPD,   PVE,   GIL,   VNE,   G20,   VIT,   HKT,   VNP,   KPF,   TNA,   HVA,   TC6,   ATS,   VNB,   MCP,   SCJ,   NHA,   UNI,   HTC,   CLG,   ...
Giá tại SMA(10) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   TNG,   ITC,   DQC,   SDJ,   HMH,   BCI,   NNT,   LBM,   SSC,   HTV,   STV,  
+ Tất cả SMA(10) 389 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   HQC,   ROS,   ITA,   SCR,   DXG,   BID,   KBC,   SSI,   SHN,   KLF,   DAH,   HID,   ASM,   HKB,   PVX,   VHG,   HSG,   VCB,   NLG,   FPT,   SHS,   CTG,   LCG,   VIC,   DST,   DCS,   KSA,   TSC,   NBB,   KSB,   PVT,   SHI,   STG,   VND,   SVN,   NKG,   SWC,   AGR,   NTL,   NVL,   TEG,   EIB,   GTN,   TTB,   HT1,   TIG,   FTM,   MST,   ...
Giá < SMA(10) 280 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HQC,   ROS,   HPG,   KBC,   FIT,   SSI,   CEO,   SHN,   DAH,   HID,   PVD,   PVX,   VHG,   VCB,   NLG,   SHS,   LCG,   NHP,   DCS,   TLH,   PPI,   TSC,   ATG,   VC3,   TVC,   HVN,   KSB,   HVG,   PVT,   CDO,   AGR,   TTF,   PFL,   NTL,   NVL,   EIB,   HHG,   HT1,   BFC,   VPH,   SJS,   VGC,   PGS,   KVC,   IJC,   TTH,   VGS,   MSN,   VJC,   ...
Giá > SMA(10) 324 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   STB,   ITA,   HAG,   DLG,   DXG,   OGC,   DCM,   BID,   BHS,   LDG,   TCH,   PLX,   HUT,   VCG,   DIG,   ACB,   ASM,   HNG,   HBC,   SBT,   DHM,   DRH,   CII,   HSG,   PVS,   AAA,   PIV,   REE,   HAR,   VIX,   VNM,   FPT,   TDH,   CTG,   MBB,   HAP,   DST,   SAM,   BCG,   PDR,   TIS,   TCM,   NBB,   C69,   GMD,   QCG,   CVT,   STG,   GAS,   ...
SMA(10) vượt lên SMA(20) 34 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   SBT,   DPM,   SHS,   TIG,   KSH,   VOC,   PAC,   PVI,   SVC,   SSN,   SFG,   IDV,   ATA,   TYA,   NCT,   RDP,   STP,   SCJ,   VCR,   SAS,   CLG,   TRA,   SRF,   VPC,   HAT,   SED,   AAM,   PCT,   VCC,   NVB,   DDV,   DLR,   PCN,  
SMA(10) vượt xuống SMA(20) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   LCG,   VJC,   GTT,   SGO,   VNG,   VGG,   D2D,   SMA,   VMS,   PSC,   MVC,   EFI,  

SMA20
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(20) 118 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SCR,   BID,   KBC,   ACB,   ASM,   HBC,   HSG,   PVS,   CTG,   VIC,   KSA,   TSC,   GAS,   SVN,   AGR,   GTN,   TIG,   MST,   KDC,   VJC,   E1VFVN30,   BVH,   ITQ,   KDH,   CSV,   MWG,   VSC,   HDC,   VNG,   JVC,   SRC,   TNG,   VIG,   VTO,   VCS,   ITC,   VOS,   ACV,   PTB,   FMC,   VIS,   DHC,   GIL,   HDA,   CHP,   KSQ,   SAB,   BMC,   SFG,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(20) 71 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   KSB,   VND,   NKG,   ACM,   PGS,   NDN,   TNT,   KSK,   ELC,   SBS,   MPT,   S99,   SGO,   PVI,   TRC,   LGL,   PXA,   SPD,   QNS,   TYA,   DIC,   SBA,   UDC,   BCE,   SHP,   SMB,   DBD,   CIG,   VMC,   SD9,   HLG,   CVN,   OPC,   VCP,   S74,   HVT,   AMS,   PAN,   SRA,   LDP,   HJS,   NCS,   VTH,   SP2,   HAT,   SRT,   DC4,   SSC,   CLC,   ...
Giá vượt lên SMA(20) 49 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   FPT,   MBB,   TIS,   HCM,   HCD,   VMI,   DAG,   QBS,   PGC,   LHG,   PET,   HAX,   SD5,   THT,   PV2,   CSC,   VTJ,   MAS,   NDX,   PMS,   VAT,   ICG,   TMS,   VFG,   HMC,   TV2,   LBM,   QNC,   CDN,   BPC,   EIN,   PTI,   TSB,   S4A,   PNG,   PCT,   SDK,   SFC,   L44,   PGT,   TAC,   QTC,   TXM,   DDV,   TLG,   ND2,   CKV,   PSD,  
Giá vượt xuống SMA(20) 54 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   STB,   HAG,   DXG,   SHN,   KLF,   HUT,   SHS,   LCG,   DCS,   NVL,   KHB,   KVC,   IJC,   PTL,   HAI,   AMD,   PXS,   C32,   DPS,   HAC,   WSS,   BII,   KDM,   PXL,   SDI,   APS,   SD2,   PC1,   PVE,   CCL,   VNP,   KPF,   SZL,   SD3,   TC6,   ATS,   SDJ,   VSI,   UNI,   HTC,   TND,   DNL,   ST8,   SGR,   CAP,   SGT,   AGM,   TDN,   TV4,   ...
Giá tại SMA(20) 9 Mã CK
Xem biểu đồ
PVG,   VLC,   HMH,   HIG,   SPP,   BCI,   NNT,   CMG,   KHA,  
+ Tất cả SMA(20) 301 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   STB,   SCR,   HAG,   DXG,   BID,   KBC,   SHN,   KLF,   HUT,   DAH,   ACB,   ASM,   HBC,   CII,   HSG,   PVS,   FPT,   SHS,   CTG,   LCG,   MBB,   VIC,   DCS,   KSA,   TSC,   TIS,   KSB,   GAS,   VND,   SVN,   NKG,   AGR,   NVL,   GTN,   HCM,   TIG,   MST,   KHB,   HCD,   KDC,   ACM,   PGS,   KVC,   IJC,   NDN,   VMI,   PTL,   VJC,   ...
Giá < SMA(20) 351 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ^VN30,   HQC,   ROS,   STB,   ITA,   HAG,   DXG,   HPG,   HHS,   BID,   KBC,   FIT,   SSI,   CEO,   SHN,   KLF,   HUT,   ACB,   HID,   PVD,   HKB,   HBC,   PVX,   VHG,   HSG,   VCB,   NLG,   SHS,   CTG,   LCG,   VIC,   NHP,   DCS,   TLH,   PPI,   TSC,   ATG,   VC3,   TVC,   HVN,   HVG,   PVT,   SHI,   CVT,   CDO,   AGR,   TTF,   PFL,   NTL,   ...
Giá > SMA(20) 275 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DLG,   OGC,   DCM,   BHS,   LDG,   TCH,   PLX,   VCG,   DIG,   HNG,   SBT,   DHM,   DRH,   CII,   PVS,   AAA,   PIV,   REE,   HAR,   VIX,   VNM,   FPT,   TDH,   MBB,   HAP,   DST,   SAM,   BCG,   PDR,   TIS,   TCM,   NBB,   C69,   KSB,   GMD,   QCG,   STG,   GAS,   VND,   CTP,   NKG,   SWC,   FCN,   TTB,   HCM,   FTM,   VRC,   SHA,   BFC,   ...
SMA(20) vượt lên SMA(50) 6 Mã CK
Xem biểu đồ
BCG,   VTV,   PTS,   VSN,   SJM,   TW3,  
SMA(20) vượt xuống SMA(50) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   ACB,   KSH,   APC,   VIS,   HU1,   DGL,   S55,   DXV,   DZM,  

SMA50
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(50) 53 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   ACB,   ASM,   HSG,   FPT,   TSC,   AGR,   MST,   NDN,   E1VFVN30,   ELC,   CSV,   MWG,   LAS,   VSC,   HDC,   VCS,   VOS,   PVG,   PC1,   SSN,   VIS,   HAH,   IPA,   SMB,   MAS,   SD9,   HOM,   PLC,   TIP,   CLG,   SGP,   PAN,   DIH,   TCT,   S55,   CAN,   DSN,   NAS,   CDN,   SCD,   TIC,   AAM,   DVP,   THS,   HTV,   SFC,   ABT,   DRL,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(50) 59 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   HAG,   HPG,   KBC,   DAH,   HBC,   PFL,   TTB,   HT1,   FTM,   KDC,   PGS,   MSN,   APG,   SBS,   CTD,   S99,   SGO,   SEA,   PVV,   PGI,   HDG,   CAV,   APS,   VHC,   PVE,   GIL,   VIT,   VTA,   VGG,   QNS,   FTS,   NCT,   WSB,   HMH,   SHP,   DBD,   VTX,   TTC,   VCP,   DBT,   LDP,   KTL,   HJS,   ST8,   LBM,   HNP,   DC4,   HAN,   VE8,   ...
Giá vượt lên SMA(50) 37 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   VCG,   TIS,   GMD,   HCM,   VMI,   LSS,   DAG,   QBS,   LHG,   PET,   VNG,   PV2,   CHP,   PXI,   SBA,   SDH,   DHP,   IMP,   SC5,   ANT,   VFG,   HMC,   TS4,   PTI,   S4A,   PNG,   SPM,   SDK,   CMS,   L44,   QTC,   DDV,   TLG,   ND2,   TNB,   CKV,  
Giá vượt xuống SMA(50) 29 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   SSI,   HUT,   PVS,   PVT,   GAS,   FCN,   EIB,   BFC,   IJC,   PTL,   DPS,   HAC,   WSS,   SDI,   CCL,   HU1,   KPF,   TL4,   UNI,   HTC,   VEF,   NCS,   KHA,   VE1,   TDN,   HND,   PSE,   BXH,  
Giá tại SMA(50) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HVG,   NTC,   SDJ,  
+ Tất cả SMA(50) 181 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   ROS,   HAG,   HPG,   OGC,   BID,   KBC,   SSI,   HUT,   VCG,   DAH,   ACB,   ASM,   HBC,   HSG,   PVS,   FPT,   TSC,   TIS,   HVG,   GMD,   PVT,   GAS,   AGR,   PFL,   FCN,   EIB,   TTB,   HCM,   HT1,   FTM,   MST,   BFC,   KDC,   PGS,   IJC,   NDN,   VMI,   MSN,   PTL,   LSS,   E1VFVN30,   DAG,   APG,   QBS,   ELC,   SBS,   CTD,   DPS,   ...
Giá < SMA(50) 336 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HQC,   ITA,   BID,   FIT,   SSI,   CEO,   SHN,   KLF,   HUT,   ACB,   HID,   PVD,   ASM,   PVX,   VHG,   DPM,   PVS,   VCB,   CTG,   VIC,   NHP,   DCS,   TLH,   KSA,   PPI,   TSC,   ATG,   VC3,   TVC,   HVN,   PVT,   SHI,   CVT,   CDO,   GAS,   CTP,   SVN,   AGR,   TTF,   NTL,   FCN,   TEG,   EIB,   PHR,   HHG,   GTN,   TIG,   MST,   BFC,   ...
Giá > SMA(50) 322 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   ROS,   STB,   SCR,   HAG,   DLG,   DXG,   HPG,   OGC,   DCM,   BHS,   KBC,   LDG,   TCH,   PLX,   VCG,   DIG,   HNG,   HKB,   HBC,   SBT,   DHM,   DRH,   CII,   HSG,   AAA,   PIV,   REE,   NLG,   HAR,   VIX,   VNM,   FPT,   TDH,   SHS,   LCG,   MBB,   HAP,   DST,   SAM,   BCG,   PDR,   TIS,   TCM,   NBB,   C69,   KSB,   HVG,   GMD,   ...
SMA(50) vượt lên SMA(100) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
GTN,   SGO,   KSQ,   PDB,   SCJ,  
SMA(50) vượt xuống SMA(100) 7 Mã CK
Xem biểu đồ
TOP,   DRC,   LAS,   TTZ,   BLI,   KHL,   STK,  

SMA100
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(100) 36 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   DPM,   DST,   KSA,   SHI,   MST,   VGS,   IDI,   MPT,   ITQ,   SGO,   LAS,   HDC,   VNG,   VOS,   VHC,   PTB,   HAH,   VPD,   HMH,   KKC,   DHP,   SD9,   CLG,   VFG,   TCT,   KTL,   VMS,   DNL,   DSN,   PTI,   AAM,   DVP,   QTC,   TKC,   LAF,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(100) 35 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   CTG,   PVT,   VGC,   IJC,   NVT,   NT2,   ITD,   CSV,   MWG,   VSC,   PVV,   MSR,   PXA,   PVG,   ACV,   PC1,   FMC,   VTA,   D2D,   SHP,   HTC,   TTC,   CVN,   S74,   PAN,   LDP,   HJS,   ADP,   HAN,   TDS,   PVR,   BSI,   MTP,   STK,  
Giá vượt lên SMA(100) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   ASM,   DAG,   PET,   PV2,   NTP,   SDH,   CIG,   TS4,   XPH,   DAD,   PNG,   THS,   SFC,   L44,   ND2,  
Giá vượt xuống SMA(100) 31 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   DAH,   HSG,   PVS,   PPI,   TIG,   KVC,   PTL,   HAI,   PXS,   VIP,   WSS,   BII,   TRC,   SDP,   PXL,   CCL,   SZL,   TLT,   UNI,   PVL,   TA9,   MCF,   ACE,   SGT,   AGM,   PSL,   NVB,   HND,   PSE,   BXH,  
Giá tại SMA(100) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TNG,   BVS,  
+ Tất cả SMA(100) 120 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   OGC,   BID,   DAH,   ASM,   VHG,   DPM,   HSG,   PVS,   CTG,   DST,   KSA,   PPI,   PVT,   SHI,   TIG,   MST,   VGC,   KVC,   IJC,   VGS,   PTL,   HAI,   DAG,   PXS,   IDI,   VIP,   NVT,   MPT,   NT2,   ITQ,   ITD,   CSV,   SGO,   PET,   MWG,   LAS,   VSC,   HDC,   PVV,   WSS,   MSR,   VNG,   BII,   TRC,   SDP,   TNG,   PXA,   PXL,   PV2,   ...
Giá < SMA(100) 276 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ITA,   FIT,   CEO,   SHN,   KLF,   DAH,   HID,   PVD,   PVX,   VHG,   DPM,   HSG,   PVS,   VCB,   VIC,   NHP,   DST,   DCS,   TLH,   PPI,   ATG,   VC3,   TVC,   HVG,   SHI,   CDO,   GAS,   NTL,   TEG,   PHR,   HHG,   GTN,   TIG,   MST,   HCD,   TOP,   ACM,   KVC,   TVB,   PTL,   DRC,   HAI,   DGW,   BCC,   AMD,   APG,   KSH,   KSK,   PXS,   ...
Giá > SMA(100) 396 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   ^VN30,   ROS,   STB,   SCR,   HAG,   DLG,   DXG,   HPG,   HHS,   OGC,   DCM,   BID,   BHS,   KBC,   SSI,   LDG,   TCH,   PLX,   HUT,   VCG,   DIG,   ACB,   ASM,   HNG,   HKB,   HBC,   SBT,   DHM,   DRH,   CII,   AAA,   PIV,   REE,   NLG,   HAR,   VIX,   VNM,   FPT,   TDH,   SHS,   CTG,   LCG,   MBB,   HAP,   SAM,   BCG,   TSC,   PDR,   ...
SMA(100) vượt lên SMA(200) 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CAD,  
SMA(100) vượt xuống SMA(200) 0 Mã CK

SMA200
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(200) 23 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   KSA,   SHI,   DAG,   LHG,   PET,   VHC,   PTC,   NCT,   SMB,   VTV,   CLG,   GMC,   KTL,   GSP,   DSN,   TDS,   AAM,   DVP,   SPM,   CTX,   LAF,   STK,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(200) 32 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   IJC,   AMD,   SBS,   NVT,   PXA,   PXL,   APS,   BMP,   KPF,   TL4,   HAH,   VPD,   VLC,   BCE,   SHP,   HTC,   VEF,   HJS,   PSC,   DC4,   VBC,   VE2,   PSW,   PVR,   UDJ,   PSE,   WCS,   NPS,   MTP,   GMX,   CLW,  
Giá vượt lên SMA(200) 15 Mã CK
Xem biểu đồ
BCG,   MST,   VMI,   VGS,   LSS,   QBS,   DHA,   PV2,   SSN,   NTP,   GTA,   PLC,   TS4,   PNG,   THS,  
Giá vượt xuống SMA(200) 11 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   KLF,   FCN,   HT1,   SDP,   PVL,   SRF,   DNL,   ADP,   BXH,   HAD,  
Giá tại SMA(200) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   HIG,   XPH,  
+ Tất cả SMA(200) 84 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   KLF,   VCG,   ASM,   KSA,   BCG,   SHI,   FCN,   HT1,   MST,   VGC,   IJC,   VMI,   VGS,   LSS,   AMD,   DAG,   QBS,   SBS,   NVT,   LHG,   PET,   DHA,   SDP,   PXA,   PXL,   PV2,   APS,   VHC,   BMP,   SSN,   PTC,   KPF,   TL4,   NCT,   NTP,   HAH,   VPD,   VLC,   GTA,   BCE,   SHP,   SMB,   HTC,   VTV,   PVL,   PLC,   CLG,   SRF,   GMC,   ...
Giá < SMA(200) 280 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ITA,   SCR,   DLG,   HHS,   OGC,   KBC,   FIT,   CEO,   SHN,   KLF,   PVD,   HKB,   PVX,   VHG,   DHM,   DPM,   PVS,   VCB,   AAA,   HAR,   VIC,   NHP,   DST,   DCS,   PPI,   TSC,   VC3,   TVC,   HVG,   PVT,   CDO,   GAS,   TTF,   NTL,   FCN,   TEG,   HHG,   GTN,   HT1,   TIG,   HCD,   TOP,   ACM,   KVC,   TVB,   DRC,   HAI,   DGW,   TNT,   ...
Giá > SMA(200) 395 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   ^VN30,   ROS,   STB,   HAG,   DXG,   HPG,   DCM,   BID,   BHS,   SSI,   LDG,   TCH,   PLX,   HUT,   VCG,   DAH,   DIG,   ACB,   HID,   HNG,   HBC,   SBT,   DRH,   CII,   HSG,   PIV,   REE,   NLG,   VIX,   VNM,   FPT,   TDH,   SHS,   CTG,   LCG,   MBB,   HAP,   SAM,   TLH,   BCG,   PDR,   ATG,   TIS,   TCM,   NBB,   HVN,   C69,   KSB,   ...

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357