Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSMA10
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(10) 111 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KBC,   HQC,   HAI,   TDH,   GAS,   PVT,   NTL,   NVB,   CVT,   APG,   DCS,   TSC,   SBS,   PET,   VOS,   IBC,   TBD,   PPI,   PXS,   VKC,   MSR,   KSK,   VCA,   PVV,   SJF,   MHC,   DCL,   FUESSV50,   CSV,   DDV,   HAH,   CEE,   HII,   MAC,   HMH,   C32,   CHP,   BVS,   D2D,   SSN,   LAS,   CDO,   BCG,   SFG,   CSC,   DBD,   TRC,   HLG,   G36,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(10) 96 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   SBT,   PVS,   DLG,   HHS,   VNE,   DGW,   TTB,   EVG,   KDH,   TVC,   VIB,   VIG,   QNS,   VGS,   LCG,   TTH,   CMW,   BCE,   LSS,   NVT,   VFG,   SWC,   TPC,   HLD,   VCW,   STG,   PV2,   VE9,   GSP,   SBA,   SD2,   PXI,   SMB,   VNP,   VPD,   DGL,   PVO,   PLC,   UDC,   DND,   ASP,   PVM,   SIC,   IVS,   GMC,   CLC,   SFN,   HU3,   LM3,   ...
Giá vượt lên SMA(10) 58 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   HNG,   SHN,   GTN,   TTF,   NT2,   PVI,   DPS,   HCD,   VGT,   TDC,   HKB,   TNI,   ACV,   HDA,   VTO,   HJS,   STK,   NAF,   HD2,   S99,   HDO,   VCR,   PHH,   KSD,   UIC,   ADS,   PHP,   HBS,   FOX,   HU1,   VE1,   TLT,   DTT,   VOC,   KHP,   SDP,   MKV,   TMP,   PVP,   NAV,   DP3,   TV1,   DBT,   API,   BTW,   KHA,   MTG,   VLC,   PSD,   ...
Giá vượt xuống SMA(10) 65 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   VIC,   PVX,   AAA,   ANV,   GEX,   CII,   SHI,   KVC,   FTM,   DAH,   NLG,   BSI,   APS,   VPI,   VIS,   TOP,   FTS,   QBS,   NBC,   TYA,   TMT,   NHP,   SD9,   SJD,   ATG,   GEG,   KMR,   KDM,   NDX,   THI,   CNG,   VMI,   SHP,   TTT,   CMS,   CLL,   LIX,   SAS,   TIP,   BTD,   THG,   ISH,   ACE,   BVG,   BSP,   HKT,   TA9,   ORS,   LCS,   ...
Giá tại SMA(10) 23 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   PHC,   MWG,   CSM,   DAG,   PVB,   PVL,   SAB,   LIG,   WSS,   DHC,   TTZ,   VMC,   PME,   NET,   SGT,   BTP,   DMC,   TKC,   GTA,   PSP,   VAF,   MEC,  
+ Tất cả SMA(10) 353 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ASM,   SBT,   KBC,   HDB,   PVS,   HQC,   VIC,   CEO,   HNG,   DLG,   LDG,   HAI,   HHS,   PVX,   SHN,   AAA,   ANV,   VNE,   GEX,   GTN,   CII,   TDH,   TTF,   GAS,   DGW,   PVT,   PHC,   TTB,   EVG,   KDH,   TVC,   NTL,   SHI,   KVC,   FTM,   NVB,   DAH,   NLG,   VIB,   NT2,   MWG,   PVI,   CVT,   APG,   DCS,   TSC,   SBS,   PET,   BSI,   ...
Giá < SMA(10) 538 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   FLC,   LPB,   SCR,   CTG,   MBB,   HAG,   SSI,   OGC,   KBC,   HDB,   HPG,   ACB,   DXG,   HQC,   VCB,   VPB,   VIC,   HSG,   BID,   NVL,   DIG,   VHG,   SHS,   VRE,   FPT,   HUT,   HBC,   VND,   VGC,   ITA,   KLF,   ROS,   LDG,   VCG,   QCG,   PDR,   HAI,   MBS,   PVD,   HHS,   MSN,   REE,   SAM,   HAR,   AAA,   GMD,   ANV,   KSA,   ...
Giá > SMA(10) 166 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ASM,   SBT,   PVS,   IDI,   CEO,   HNG,   DST,   DLG,   POW,   BSR,   TCH,   EIB,   SHN,   AMD,   VNE,   GTN,   TTF,   OIL,   GAS,   DS3,   VHC,   KDH,   VRC,   NSH,   MST,   NT2,   PVI,   TSC,   VC3,   DPS,   HCD,   TDG,   PC1,   AST,   TDC,   CAV,   HVA,   TVS,   GVR,   HKB,   TNI,   DIC,   BCE,   LSS,   HDA,   VTO,   C47,   HJS,   TPC,   ...
SMA(10) vượt lên SMA(20) 23 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   KVC,   NVB,   VC3,   PVE,   TIS,   HJS,   HD2,   ASA,   VMI,   PVO,   ICG,   VMC,   PVA,   SDT,   NSG,   KHP,   TCT,   SAC,   PSG,   PND,   PPP,   PTP,  
SMA(10) vượt xuống SMA(20) 18 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   VPB,   HUT,   KSB,   AST,   TS4,   L14,   S99,   GSM,   SBV,   HU1,   FID,   SAV,   HVT,   DCF,   LUT,   TIE,   KHA,  

SMA20
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(20) 88 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HQC,   HNG,   AMD,   TIG,   GAS,   PVT,   NVB,   CVT,   APG,   TSC,   SBS,   PET,   IBC,   TDC,   PXL,   MSR,   KSK,   SJF,   FUESSV50,   ACV,   HAH,   CEE,   NAF,   HLD,   DHM,   HMH,   CHP,   BVS,   BCG,   SFG,   DBD,   TRC,   VMI,   DGL,   HNM,   PVO,   DPR,   HAP,   UIC,   ADS,   IMP,   PGS,   PVM,   VTA,   C21,   VNH,   LIX,   SFN,   LM8,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(20) 81 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   KBC,   NVL,   HBC,   VND,   LDG,   HHS,   CII,   TDH,   EVG,   NTL,   SHI,   FTM,   NT2,   LHG,   BSI,   TBD,   VPI,   HDG,   VGS,   SHA,   TNI,   ITC,   MHC,   EVE,   VCW,   STG,   DHC,   SD6,   SBA,   D2D,   VNP,   EBS,   SGO,   UDC,   ASP,   SIC,   IVS,   HU3,   IDJ,   LM3,   PGI,   OCH,   FID,   SVC,   SC5,   TNC,   KHS,   TNS,   PMS,   ...
Giá vượt lên SMA(20) 42 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   SHN,   TTF,   VRC,   DPS,   HCD,   VGT,   HKB,   PVE,   DDV,   VTO,   HJS,   HD2,   MCG,   S99,   TTZ,   VCR,   PHP,   HBS,   FOX,   HU1,   DHP,   TFC,   TNM,   KHP,   DMC,   MKV,   HAC,   NAV,   PSP,   DP3,   TV1,   DBT,   BTW,   KHA,   MTG,   VLC,   PSD,   TBC,   NAS,   KTL,   ST8,  
Giá vượt xuống SMA(20) 56 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   OGC,   ACB,   VIC,   FPT,   PDR,   MBS,   PVX,   GEX,   KVC,   BVH,   PPC,   PMG,   VIG,   APS,   QNS,   LCG,   VIS,   KDC,   TOP,   FCM,   QBS,   DIC,   SD9,   SJD,   NTC,   GEG,   KMR,   KDM,   THI,   CNG,   HLG,   SHP,   PLC,   CMS,   CLL,   GMC,   ATS,   SGT,   TIP,   ISH,   TPP,   HKT,   TA9,   ORS,   LCS,   SD4,   MVC,   UNI,   HOT,   ...
Giá tại SMA(20) 9 Mã CK
Xem biểu đồ
KSH,   WSS,   VMC,   PME,   NET,   BTP,   VAF,   MEC,   VTB,  
+ Tất cả SMA(20) 276 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   OGC,   SBT,   KBC,   PVS,   ACB,   HQC,   VIC,   NVL,   HNG,   FPT,   HBC,   VND,   DLG,   LDG,   PDR,   MBS,   HHS,   PVX,   SHN,   AMD,   GEX,   CII,   TDH,   TTF,   TIG,   GAS,   PVT,   EVG,   KSH,   VRC,   NTL,   SHI,   KVC,   FTM,   NVB,   NT2,   BVH,   LHG,   PPC,   CVT,   APG,   TSC,   SBS,   PET,   BSI,   DPS,   IBC,   TBD,   HCD,   ...
Giá < SMA(20) 461 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   FLC,   LPB,   SCR,   CTG,   MBB,   HAG,   SSI,   OGC,   PVS,   HPG,   ACB,   DXG,   HQC,   VCB,   VPB,   VIC,   HSG,   BID,   NVL,   DIG,   VHG,   SHS,   HNG,   VRE,   FPT,   HUT,   VGC,   ITA,   KLF,   ROS,   VCG,   QCG,   PDR,   HAI,   PVD,   HHS,   MSN,   PVX,   REE,   SAM,   HAR,   AMD,   GMD,   KSA,   PLX,   VNM,   VJC,   GEX,   ...
Giá > SMA(20) 264 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ASM,   SBT,   KBC,   HDB,   IDI,   CEO,   DST,   HBC,   VND,   DLG,   POW,   LDG,   BSR,   TCH,   EIB,   SHN,   AAA,   ANV,   VNE,   GTN,   HVN,   CII,   TDH,   TTF,   OIL,   HDC,   DS3,   DGW,   VHC,   PHC,   TTB,   EVG,   KDH,   VRC,   NSH,   NTL,   FTM,   MST,   DAH,   NLG,   VIB,   NT2,   LHG,   TSC,   BSI,   VC3,   TBD,   HCD,   QNS,   ...
SMA(20) vượt lên SMA(50) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
EVG,   LIG,   RAL,  
SMA(20) vượt xuống SMA(50) 8 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   VE9,   VE1,   TNM,   SGN,   TVD,   GHC,   CT6,  

SMA50
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(50) 69 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   VRC,   PVI,   APG,   SBS,   PET,   VGT,   SHA,   TNI,   PXL,   NBC,   PVV,   PVE,   WSS,   HMH,   SD9,   SBA,   PXI,   BCG,   KMR,   DBD,   HLG,   VPG,   VPD,   PLC,   TV2,   TMS,   UIC,   IMP,   PHP,   CLC,   GDT,   VTA,   TNA,   PTL,   HBS,   SGT,   THG,   VE1,   TL4,   RAL,   SDT,   DHP,   VTH,   TFC,   PTS,   KHP,   SDP,   VGG,   VLG,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(50) 49 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   VHG,   FPT,   LDG,   AAA,   EVG,   KSH,   SHI,   NT2,   PAN,   APS,   QNS,   VIS,   FCM,   CMG,   QBS,   EVE,   MAC,   VCW,   STG,   BVS,   CNG,   EBS,   ASP,   PVM,   PME,   GMC,   C21,   SAS,   TNC,   KHS,   DTT,   CET,   PMS,   VNR,   DSN,   ORS,   MKV,   NCS,   DXP,   PJT,   SSC,   ONE,   SBD,   NBP,   CNH,   VCP,   TRS,   PNG,  
Giá vượt lên SMA(50) 23 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   GTN,   HCD,   DDV,   VTO,   HJS,   HTT,   ABC,   NSG,   TNM,   DMC,   DCF,   NAV,   DP3,   SAC,   BTW,   MTG,   VLC,   NAS,   KTL,   VAF,   CTF,   SPC,  
Giá vượt xuống SMA(50) 33 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   CTG,   SBT,   VPB,   BID,   MSN,   SAM,   VJC,   HCM,   PPC,   FMC,   VIG,   PC1,   E1VFVN30,   DIC,   GIL,   SJD,   SHP,   DGL,   GSM,   HTI,   TIP,   ISH,   TPP,   TKC,   BSP,   LCS,   WSB,   TIE,   SGN,   VE3,   CGP,   MEC,  
Giá tại SMA(50) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
TIG,   NVT,   HRC,   PAC,   VMC,   NET,   GTA,   API,   VTB,   SJE,  
+ Tất cả SMA(50) 184 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   CTG,   SBT,   DXG,   VPB,   BID,   VHG,   FPT,   LDG,   MSN,   SAM,   SHN,   AAA,   VJC,   GTN,   TIG,   DCM,   HCM,   EVG,   KSH,   VRC,   SHI,   NT2,   PAN,   PVI,   PPC,   APG,   SBS,   PET,   FMC,   HCD,   VGT,   VIG,   APS,   QNS,   PC1,   E1VFVN30,   SHA,   VIS,   FCM,   TNI,   PXL,   CMG,   QBS,   NBC,   PVV,   DIC,   PVE,   EVE,   DDV,   ...
Giá < SMA(50) 446 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   FLC,   LPB,   SCR,   CTG,   MBB,   HAG,   SBT,   PVS,   HPG,   HQC,   VCB,   VPB,   HSG,   BID,   DIG,   VHG,   SHS,   VRE,   HUT,   VGC,   ITA,   DLG,   KLF,   ROS,   VCG,   QCG,   HAI,   PVD,   HHS,   MSN,   PVX,   REE,   HAR,   AMD,   GMD,   KSA,   PLX,   VNM,   VJC,   CII,   TTF,   DPM,   DCM,   HCM,   CTI,   TLD,   FIT,   DRH,   ...
Giá > SMA(50) 306 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ASM,   SSI,   OGC,   KBC,   HDB,   ACB,   DXG,   IDI,   VIC,   NVL,   CEO,   HNG,   FPT,   DST,   HBC,   VND,   POW,   LDG,   PDR,   BSR,   MBS,   TCH,   EIB,   SHN,   ANV,   VNE,   GEX,   NDN,   GTN,   HVN,   TDH,   TIG,   IJC,   OIL,   GAS,   HDC,   DS3,   DGW,   PVT,   VHC,   PHC,   TTB,   EVG,   KDH,   KSH,   NSH,   TVC,   NTL,   SHI,   ...
SMA(50) vượt lên SMA(100) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SDG,   ACL,   CLH,   HGM,  
SMA(50) vượt xuống SMA(100) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VNS,   BTP,   PGD,  

SMA100
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(100) 26 Mã CK
Xem biểu đồ
NT2,   CVT,   HCD,   CSV,   HII,   HMH,   SD6,   BVS,   SBA,   SJD,   BCG,   SFG,   HRC,   PHP,   LIX,   RAL,   TFC,   PTS,   KHP,   TKC,   LM7,   VNL,   TBC,   CIG,   LHC,   LBM,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(100) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   STB,   SCR,   SAM,   IJC,   CTI,   NTL,   VPH,   VIP,   CNG,   SRC,   PME,   IVS,   GMC,   PGI,   DHP,   TIE,   FUCVREIT,   VBC,  
Giá vượt lên SMA(100) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   HJS,   LIG,   S99,   SZL,   SRF,   DP3,   BTW,   SEB,   KHA,   CTF,   TCO,  
Giá vượt xuống SMA(100) 15 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   SHS,   VIG,   APS,   STG,   VID,   SHP,   DGL,   CVN,   TC6,   TIP,   TA9,   CDC,   MEC,   AMC,  
Giá tại SMA(100) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TIG,   GTA,   SPM,   VAF,  
+ Tất cả SMA(100) 76 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   STB,   SCR,   VCB,   SHS,   SAM,   SHN,   TIG,   IJC,   CTI,   NTL,   NT2,   CVT,   VPH,   HCD,   VIG,   APS,   CSV,   HJS,   HII,   VIP,   LIG,   STG,   HMH,   VID,   SD6,   BVS,   SBA,   SJD,   S99,   BCG,   SFG,   CNG,   HRC,   SHP,   DGL,   CVN,   SRC,   PME,   TC6,   IVS,   GMC,   PHP,   LIX,   TIP,   PGI,   RAL,   SZL,   DHP,   TFC,   ...
Giá < SMA(100) 511 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   LPB,   HAG,   SBT,   PVS,   HQC,   VCB,   HSG,   DIG,   VHG,   SHS,   VRE,   HUT,   DST,   VGC,   ITA,   DLG,   KLF,   ROS,   VCG,   QCG,   HAI,   PVD,   HHS,   PVX,   REE,   HAR,   AMD,   AAA,   GMD,   KSA,   PLX,   VNM,   GTN,   HVN,   CII,   TTF,   DPM,   DCM,   EVG,   KSH,   FIT,   DRH,   SHI,   HHG,   KVC,   MST,   NKG,   TLH,   DVN,   ...
Giá > SMA(100) 252 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   SCR,   CTG,   MBB,   ASM,   SSI,   OGC,   KBC,   HDB,   HPG,   ACB,   DXG,   IDI,   VPB,   VIC,   BID,   NVL,   CEO,   HNG,   FPT,   HBC,   VND,   POW,   LDG,   PDR,   BSR,   MBS,   TCH,   MSN,   EIB,   SHN,   ANV,   VNE,   VJC,   GEX,   NDN,   TDH,   TIG,   OIL,   GAS,   HDC,   DS3,   DGW,   PVT,   HCM,   CTI,   VHC,   TLD,   ...
SMA(100) vượt lên SMA(200) 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SRA,  
SMA(100) vượt xuống SMA(200) 0 Mã CK

SMA200
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(200) 24 Mã CK
Xem biểu đồ
VRC,   SBS,   PET,   HCD,   HMH,   SMB,   DGL,   DPR,   DTT,   SRF,   PTS,   BXH,   TKC,   VLG,   LUT,   VNL,   SGR,   KHA,   TBC,   AGM,   PPP,   NSC,   HVX,   BBS,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(200) 21 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   PVD,   CVT,   VPH,   TNG,   SBA,   SJD,   SHP,   TC6,   SFN,   PGI,   POT,   DVC,   TDN,   TMP,   TIE,   CDC,   HGM,   NBP,   CNH,   TRS,  
Giá vượt lên SMA(200) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
TIG,   TVB,   TNA,   CAP,   SZL,   KHP,   LM7,   DBT,   BTW,   MTG,   VLC,   XPH,   KTL,  
Giá vượt xuống SMA(200) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   VGC,   PLX,   DRC,   PHR,   VNG,   VID,   SDI,   PGC,   TIP,   POM,   TCS,   ISH,  
Giá tại SMA(200) 1 Mã CK
Xem biểu đồ
JVC,  
+ Tất cả SMA(200) 72 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   KBC,   VGC,   PVD,   PLX,   TIG,   VRC,   DRC,   JVC,   CVT,   SBS,   PET,   VPH,   HCD,   PHR,   VNG,   TNG,   TVB,   HMH,   VID,   SDI,   SBA,   SJD,   SMB,   SHP,   DGL,   DPR,   PGC,   TC6,   TNA,   SFN,   TIP,   POM,   PGI,   TCS,   CAP,   SZL,   POT,   ISH,   DTT,   SRF,   PTS,   KHP,   BXH,   DVC,   TKC,   VLG,   LUT,   TDN,   TMP,   ...
Giá < SMA(200) 355 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HAG,   OGC,   SBT,   KBC,   HQC,   HSG,   VHG,   HNG,   HUT,   DST,   HBC,   VGC,   ITA,   DLG,   KLF,   ROS,   VCG,   QCG,   HAI,   HHS,   PVX,   HAR,   AMD,   AAA,   GMD,   KSA,   PLX,   GTN,   CII,   TTF,   IJC,   DPM,   DCM,   EVG,   KSH,   FIT,   DRH,   VRC,   SHI,   HHG,   KVC,   MST,   NKG,   TLH,   DRC,   MWG,   CCL,   PVC,   JVC,   ...
Giá > SMA(200) 397 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   LPB,   SCR,   CTG,   MBB,   ASM,   SSI,   HDB,   PVS,   HPG,   ACB,   DXG,   IDI,   VCB,   VPB,   VIC,   BID,   NVL,   CEO,   DIG,   SHS,   VRE,   FPT,   VND,   POW,   LDG,   PDR,   BSR,   MBS,   TCH,   MSN,   REE,   SAM,   EIB,   SHN,   ANV,   VNE,   VNM,   VJC,   GEX,   NDN,   HVN,   TDH,   OIL,   GAS,   HDC,   DS3,   DGW,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357