Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSMA10
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(10) 73 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   FIT,   TTF,   SBS,   TNI,   CTI,   TTB,   VIX,   NKG,   DCS,   MSR,   KDC,   KSB,   ACM,   MST,   SRC,   PGS,   PC1,   KSH,   SHA,   LGL,   TBD,   BVS,   MBG,   PND,   SSN,   PXA,   BCI,   VIT,   DBD,   STK,   CSC,   MAC,   RAL,   BIC,   C21,   THG,   SIC,   TTZ,   DDV,   EFI,   TYA,   CLL,   PMS,   MAS,   TND,   AMS,   VGG,   DHP,   TL4,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(10) 103 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   ASM,   FTM,   HCM,   NLG,   NVB,   DAH,   QNS,   SJS,   BWE,   IBC,   KVC,   DRH,   VIB,   HDC,   HID,   BCG,   CTD,   VKC,   APS,   EVG,   PVO,   SJD,   ITQ,   TCD,   VNP,   SWC,   DTD,   DPR,   APC,   KMR,   TRC,   SMC,   S99,   VPD,   HLD,   SBA,   CNG,   GKM,   UNI,   PGC,   TAG,   NNC,   V11,   PVM,   SMB,   LIX,   KSQ,   SGO,   CGP,   ...
Giá vượt lên SMA(10) 77 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HPG,   HUT,   HBC,   SHN,   PLX,   GAS,   CEO,   MWG,   HVG,   FCN,   AGR,   TSC,   PVC,   DRC,   CSM,   CDO,   VOS,   PXS,   KDH,   ACV,   TDC,   VGT,   HT1,   MBS,   PVB,   KSK,   TNT,   SFG,   ELC,   PHH,   VTO,   PMG,   PXT,   HD2,   DHA,   HTI,   DS3,   ADS,   WSS,   BCE,   NDF,   HAP,   VLC,   L14,   FID,   PME,   KHA,   VIF,   HMC,   ...
Giá vượt xuống SMA(10) 47 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   HAR,   VPH,   LSS,   HHG,   TOP,   HTT,   ATG,   SDD,   PTB,   TEG,   MCG,   SAS,   RDP,   ITD,   D2D,   UDC,   HRC,   NBB,   UIC,   ISH,   TAC,   KKC,   PIA,   GEG,   ACL,   BVG,   BTD,   BLF,   SRA,   KHS,   SHP,   WSB,   HU1,   TCL,   MVC,   PGD,   NCS,   HVT,   CMX,   LTC,   SGN,   SMA,   CMT,   SID,   ACE,   BSP,  
Giá tại SMA(10) 26 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   VC3,   TS4,   DHM,   VMI,   PVV,   SPP,   HAX,   SRF,   DCL,   CEE,   BSI,   CIA,   PTL,   NDX,   GSP,   VDP,   CTX,   ORS,   MCO,   SLS,   KPF,   CDC,   TKC,   SD7,   SPM,  
+ Tất cả SMA(10) 326 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HPG,   HDB,   NVL,   PVX,   OGC,   ASM,   FIT,   HUT,   HBC,   TTF,   SHN,   SBS,   HAR,   PLX,   GAS,   CEO,   TNI,   FTM,   MWG,   HVG,   CTI,   FCN,   AGR,   TSC,   HCM,   TTB,   NLG,   PVC,   DRC,   NVB,   VIX,   DAH,   NKG,   DCS,   CSM,   CDO,   QNS,   VC3,   VOS,   MSR,   SJS,   KDC,   PXS,   BWE,   IBC,   KDH,   KVC,   VPH,   DRH,   ...
Giá < SMA(10) 325 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HNG,   HDB,   AMD,   PVD,   HAI,   LPB,   FIT,   DST,   HVN,   KSA,   TTF,   SBS,   HAR,   ROS,   DVN,   PVT,   ART,   TNI,   CTI,   PIV,   ATB,   TTB,   NS3,   GTN,   VIX,   NKG,   PPI,   QNS,   VC3,   MSR,   KDC,   VPH,   VIB,   ACV,   KSB,   VGT,   CTD,   CMG,   DRI,   SRC,   LSS,   IDC,   PC1,   VPG,   TOP,   PXL,   NSH,   HTT,   HAX,   ...
Giá > SMA(10) 373 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   PVS,   CTG,   HPG,   FLC,   SSI,   SCR,   MBB,   SBT,   HQC,   VPB,   ACB,   VRE,   DXG,   KBC,   IDI,   HSG,   ITA,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   ASM,   KLF,   VHG,   CII,   TCH,   VND,   HBC,   DLG,   REE,   HHS,   DCM,   PDR,   DPM,   QCG,   AAA,   SAM,   GEX,   LDG,   VJC,   PLX,   ANV,   EIB,   ...
SMA(10) vượt lên SMA(20) 18 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   DAH,   TIS,   PVO,   PND,   TCD,   HD2,   VSH,   PSG,   PVA,   S74,   NET,   SD5,   HCC,   SZL,   IVS,   HU3,   VPK,  
SMA(10) vượt xuống SMA(20) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
CTS,   POM,   TC6,   BCI,   HTI,   TVT,   CLL,   LBM,   GSM,   SFI,   HAS,   HJS,   PPS,  

SMA20
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(20) 94 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   VCG,   REE,   PDR,   DPM,   SAM,   SBS,   PLX,   VGC,   NTL,   TLH,   NLG,   CVT,   DRC,   SHI,   VNE,   VC3,   MSR,   DAG,   KVC,   DRH,   HDC,   ACV,   PHR,   SRC,   MBS,   SJF,   VCI,   KSK,   PXL,   NHP,   FUESSV50,   SPP,   SFG,   SAB,   PVO,   STG,   FTS,   PND,   SD9,   MHC,   DIC,   DHA,   APC,   KMR,   ADS,   SMC,   S99,   CNG,   DBD,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(20) 68 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   IDI,   JVC,   CTS,   FTM,   DAH,   BCG,   VPI,   VKC,   TBD,   CHP,   SJD,   TCD,   VNP,   HTI,   BCE,   HLD,   PTL,   RDP,   TAG,   NBC,   V11,   D2D,   LIX,   PLC,   THT,   TVT,   KHA,   VCW,   NET,   SPV,   VE1,   VCP,   CLL,   DBT,   PIA,   AGM,   KHP,   S4A,   KPF,   VNR,   TNS,   SDA,   BHC,   POS,   DVP,   PTS,   SFN,   VE2,   HBS,   ...
Giá vượt lên SMA(20) 60 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   HSG,   NVL,   SHS,   FPT,   GMD,   GAS,   MSN,   CEO,   LCG,   E1VFVN30,   NDN,   BWE,   KDH,   NT2,   VGT,   EVE,   DPS,   ITC,   VIG,   PPC,   VDS,   SKG,   QBS,   LAS,   HVA,   ELC,   C32,   VNS,   HD2,   DS3,   TCS,   DQC,   VE9,   NNC,   VLC,   BIC,   PME,   VDP,   TTZ,   DDV,   FOX,   L44,   SD5,   BHN,   HAS,   BTP,   TMS,   HOM,   HAC,   ...
Giá vượt xuống SMA(20) 31 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   QNS,   VPH,   HKB,   TOP,   PVG,   BCI,   LUT,   MCG,   NTC,   NDX,   HRC,   NBB,   ISH,   GEG,   ACL,   BLF,   DNY,   SHP,   HU1,   TCL,   MVC,   PGD,   CMX,   HAT,   TRA,   LTC,   SGN,   SMA,   CMT,   SID,  
Giá tại SMA(20) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   VNM,   PHC,   TIG,   TS4,   CAV,   SRF,   BCC,   SBA,   PGC,   GSP,   CTX,   DBC,   CDC,   TKC,   VTB,   SD7,   SPM,   EMC,  
+ Tất cả SMA(20) 272 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   FLC,   HDB,   IDI,   HSG,   NVL,   SHS,   VCG,   FPT,   CII,   REE,   PDR,   DPM,   SAM,   SBS,   PLX,   VGC,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   VNM,   CTS,   CEO,   FTM,   NTL,   TLH,   NLG,   CVT,   DRC,   NVB,   DAH,   LCG,   SHI,   VNE,   E1VFVN30,   QNS,   VC3,   NDN,   MSR,   PHC,   BWE,   DAG,   KDH,   KVC,   VPH,   DRH,   HDC,   ACV,   NT2,   ...
Giá < SMA(20) 411 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   HDB,   AMD,   VRE,   PVD,   KBC,   ITA,   HAI,   PVX,   VCG,   LPB,   ASM,   FIT,   DST,   KLF,   VHG,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   REE,   HHS,   DCM,   PDR,   QCG,   AAA,   SHN,   SAM,   SBS,   ROS,   PLX,   VGC,   PVT,   VNM,   ART,   TNI,   IJC,   NTL,   MWG,   HVG,   CTI,   PIV,   ATB,   FCN,   ...
Giá > SMA(20) 303 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   CTG,   HPG,   SSI,   SCR,   MBB,   VPB,   ACB,   DXG,   IDI,   HSG,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   FPT,   HVN,   TCH,   VND,   DPM,   GEX,   LDG,   VJC,   HAR,   DVN,   ANV,   EIB,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   CTS,   NVT,   FTM,   TNG,   BMP,   BVH,   TCM,   VRC,   HCM,   NS3,   PNJ,   TLD,   FMC,   VNG,   DAH,   ...
SMA(20) vượt lên SMA(50) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   BMP,  
SMA(20) vượt xuống SMA(50) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   NTL,   SRF,   DHC,   PXT,   L14,   VE1,   TBC,   HU4,   TXM,   GHC,   SGN,   NFC,  

SMA50
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(50) 51 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   NTL,   FCN,   TCM,   DAH,   BCG,   TIG,   VGT,   DHG,   ITC,   BFC,   PXL,   LAS,   LGL,   LIG,   VTO,   VNS,   SD9,   TCD,   HTI,   TRC,   DBD,   NNC,   HMH,   VIF,   TTT,   DBT,   KKC,   PMS,   AMS,   VGG,   PTC,   DHP,   TL4,   VFG,   TBC,   SDA,   DVP,   SD4,   VSA,   DGL,   PIC,   LHC,   HBE,   VKD,   GHC,   NSC,   VTV,   VAF,   PSB,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(50) 40 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   FTM,   DRC,   QNS,   KDC,   TDC,   PHR,   CHP,   BSI,   SJD,   VSH,   DGC,   SAS,   V11,   PVM,   C21,   TVT,   VCW,   VE1,   VCP,   CLL,   AGM,   KHP,   SFI,   PTS,   TCT,   HBS,   TCL,   MDG,   SSC,   PGD,   DGT,   LEC,   VHL,   NCS,   TVD,   SMT,   PDC,   TV1,   PKR,  
Giá vượt lên SMA(50) 38 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HSG,   SHN,   PLX,   GMD,   CEO,   LCG,   NT2,   MBS,   SFG,   HVA,   C32,   NTP,   DS3,   SDP,   ABC,   GMC,   VLC,   PME,   VDP,   SBV,   DDV,   TIP,   TMT,   TYA,   SD5,   SCL,   BTP,   CAP,   HOM,   HCC,   SZL,   KTL,   MTG,   TXM,   ARM,   API,   HRT,  
Giá vượt xuống SMA(50) 21 Mã CK
Xem biểu đồ
VPH,   CAV,   MCG,   HDA,   RAL,   CGP,   FUCVREIT,   ISH,   GSM,   BLF,   DNL,   DNP,   IVS,   DXP,   SHP,   WSB,   HU4,   CMX,   SGN,   CMT,   BSP,  
Giá tại SMA(50) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
VNM,   TLH,   TS4,   SRF,   DPR,   SMC,   SBA,   GSP,   THG,   ORS,   MCO,   VTB,   EMC,  
+ Tất cả SMA(50) 163 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HSG,   PDR,   SHN,   SBS,   PLX,   GMD,   VNM,   CEO,   FTM,   NTL,   FCN,   TLH,   TCM,   DRC,   DAH,   LCG,   QNS,   KDC,   VPH,   TDC,   NT2,   BCG,   TIG,   VGT,   PHR,   DHG,   ITC,   BFC,   MBS,   TS4,   PXL,   SFG,   CAV,   LAS,   LGL,   HVA,   SRF,   LIG,   C32,   CHP,   VTO,   NTP,   BSI,   VNS,   SJD,   SD9,   TCD,   VSH,   DPR,   ...
Giá < SMA(50) 411 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   AMD,   PVD,   KBC,   ITA,   HAI,   PVX,   LPB,   OGC,   ASM,   FIT,   DST,   KLF,   VHG,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   REE,   HHS,   DCM,   QCG,   AAA,   SBS,   ROS,   VGC,   PVT,   VNM,   ART,   TNI,   IJC,   NTL,   MWG,   HVG,   PIV,   ATB,   FCN,   AGR,   TSC,   SPI,   TTB,   PET,   TDH,   CVT,   ...
Giá > SMA(50) 321 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   CTG,   HPG,   SSI,   SCR,   MBB,   VPB,   ACB,   HDB,   VRE,   DXG,   IDI,   HSG,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   HVN,   CII,   TCH,   VND,   PDR,   DPM,   SAM,   GEX,   LDG,   VJC,   HAR,   DVN,   PLX,   ANV,   EIB,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   CTS,   NVT,   CEO,   FTM,   TNG,   BMP,   CTI,   BVH,   ...
SMA(50) vượt lên SMA(100) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
BWE,   BCE,   VAT,   PPS,  
SMA(50) vượt xuống SMA(100) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   GSP,  

SMA100
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(100) 28 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   TTB,   TDH,   CSM,   TIG,   HT1,   PVB,   LAS,   VNS,   SVN,   MHC,   DS3,   ADS,   DGC,   VDP,   HMH,   L44,   SZL,   PTS,   MDG,   VSA,   NAV,   PIC,   TXM,   PMC,   HAT,   NSC,   TV1,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(100) 24 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   DAH,   SJF,   BMI,   SJD,   DPR,   PXI,   TAG,   RAL,   CLL,   SFI,   DBC,   VNR,   DXP,   SHP,   HU1,   SD4,   MKV,   SSC,   TLG,   PGD,   DGL,   VHL,   EID,  
Giá vượt lên SMA(100) 21 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   HSG,   GMD,   PET,   LCG,   TDG,   VOS,   DHG,   ITC,   SFG,   PLP,   DHC,   VSH,   VC7,   KMR,   SBV,   TIP,   TYA,   PTC,   HOM,   OPC,  
Giá vượt xuống SMA(100) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   VIX,   VPH,   CMG,   HKB,   MCG,   DHT,   HDA,   ORS,   FUCVREIT,   TCL,   CMX,  
Giá tại SMA(100) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
TLH,   TS4,   LGL,   SRF,   C32,   CHP,   TRC,   GSP,   IDJ,   MCO,   CIG,   TA9,   LEC,  
+ Tất cả SMA(100) 98 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   HSG,   VGC,   GMD,   CEO,   FTM,   TLH,   TTB,   PET,   TDH,   VIX,   DAH,   LCG,   CSM,   TDG,   VOS,   VPH,   TIG,   HT1,   CMG,   DHG,   ITC,   HKB,   PVB,   SJF,   BMI,   TS4,   SFG,   LAS,   LGL,   SRF,   C32,   CHP,   PLP,   DHC,   VNS,   SJD,   SVN,   MHC,   VSH,   VC7,   DPR,   KMR,   DS3,   TRC,   MCG,   ADS,   PXI,   DGC,   DHT,   ...
Giá < SMA(100) 457 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   AMD,   KBC,   ITA,   HAI,   PVX,   LPB,   OGC,   ASM,   FIT,   DST,   KLF,   HVN,   VHG,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   HHS,   DCM,   QCG,   AAA,   SBS,   HAR,   ROS,   DVN,   VGC,   ART,   TNI,   IJC,   MWG,   HVG,   PIV,   ATB,   TSC,   SPI,   TTB,   NS3,   TDH,   CVT,   PVC,   GTN,   NKG,   SHI,   DCS,   ...
Giá > SMA(100) 281 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   PVS,   CTG,   HPG,   SSI,   SCR,   MBB,   VPB,   ACB,   HDB,   VRE,   PVD,   DXG,   IDI,   HSG,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   CII,   TCH,   VND,   REE,   PDR,   DPM,   SHN,   SAM,   GEX,   LDG,   VJC,   PLX,   ANV,   EIB,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   PVT,   VNM,   CTS,   NVT,   CEO,   TNG,   NTL,   ...
SMA(100) vượt lên SMA(200) 0 Mã CK
SMA(100) vượt xuống SMA(200) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SPI,   ICG,  

SMA200
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(200) 21 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   TLH,   TCM,   VGS,   PC1,   VSH,   ADS,   SMB,   TNA,   IMP,   HMH,   CDN,   TBC,   DXP,   AMV,   VE2,   HBS,   PSD,   TCL,   TA9,   NSC,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(200) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
SD9,   DPR,   DGC,   BCE,   GSP,   SVC,   TIP,   CLL,   CKD,   TKC,   SRA,   SPM,  
Giá vượt lên SMA(200) 26 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   PET,   LCG,   KDC,   PPC,   TS4,   SFG,   LAS,   TVB,   C32,   NTP,   MHC,   CNG,   STK,   VLC,   SFI,   PTC,   SCL,   BTP,   CAP,   VNR,   XPH,   SZL,   KTL,   MTG,   OPC,  
Giá vượt xuống SMA(200) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   VPH,   SDI,   PTB,   MCG,   INN,   ISH,   PIC,   CMX,   VIN,  
Giá tại SMA(200) 6 Mã CK
Xem biểu đồ
LUT,   TRC,   IDJ,   MCO,   DBC,   PDC,  
+ Tất cả SMA(200) 75 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   GMD,   FTM,   TLH,   TCM,   PET,   LCG,   KDC,   VPH,   VGS,   PPC,   PC1,   TS4,   SFG,   LAS,   TVB,   C32,   SDI,   PTB,   NTP,   SD9,   MHC,   VSH,   DPR,   LUT,   TRC,   MCG,   ADS,   DGC,   BCE,   CNG,   STK,   VLC,   SMB,   TNA,   GSP,   IMP,   HMH,   SVC,   IDJ,   TIP,   INN,   ISH,   CLL,   MCO,   CKD,   SFI,   PTC,   SCL,   BTP,   ...
Giá < SMA(200) 305 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   AMD,   KBC,   HSG,   ITA,   HAI,   PVX,   OGC,   ASM,   FIT,   DST,   KLF,   VHG,   HUT,   HBC,   KSA,   DLG,   TTF,   HHS,   DCM,   QCG,   AAA,   FTM,   IJC,   HVG,   PIV,   TLH,   TCM,   TSC,   SPI,   TDH,   CVT,   GTN,   DAH,   SHI,   DCS,   CSM,   VNE,   VSC,   PVE,   CDO,   PPI,   VC3,   PXS,   DAG,   KVC,   ...
Giá > SMA(200) 437 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   PVS,   CTG,   HPG,   SSI,   SCR,   MBB,   VPB,   ACB,   HDB,   VRE,   PVD,   DXG,   IDI,   DIG,   NVL,   VIC,   VCB,   BID,   SHS,   VCG,   FPT,   LPB,   HVN,   CII,   TCH,   VND,   REE,   PDR,   DPM,   SHN,   SAM,   GEX,   LDG,   SBS,   VJC,   HAR,   ROS,   DVN,   PLX,   ANV,   EIB,   VGC,   GMD,   GAS,   JVC,   MSN,   PVT,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357