Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSTOCHASTIC7_3
SKD(7) Chuẩn bị vượt lên 20 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HHG,   VCI,   SJD,   ITS,   TC6,  
SKD(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TVS,   LIX,   SSC,   HGM,  
SKD(7) Vượt lên 20 84 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   STB,   CTG,   MBB,   SSI,   HPG,   ACB,   VIC,   BID,   SHS,   FPT,   HUT,   KLF,   MSN,   GMD,   NDN,   HDC,   DCM,   HCM,   TLD,   DRH,   NKG,   TLH,   PNJ,   MWG,   PAN,   BVH,   CCL,   LHG,   VIX,   TCM,   BSI,   VPH,   FMC,   VGT,   VNG,   VPI,   TNG,   SPP,   AGR,   FCM,   SDH,   DAG,   NBC,   VCA,   HID,   SJF,   SKG,   LCM,   DDV,   ...
SKD(7) Vượt xuống 20 55 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HAR,   AAA,   KDH,   PVI,   PMG,   QNS,   E1VFVN30,   ALV,   PXS,   TMT,   BCE,   BCC,   SJS,   STK,   HII,   PVG,   BMI,   C32,   NTC,   THI,   PXT,   GSM,   UDC,   TTT,   DPR,   HAP,   SLS,   KSQ,   SFN,   HU3,   SGT,   MAS,   SEA,   KHS,   VCX,   BVG,   TVA,   VNR,   BCP,   LCS,   PDB,   ICF,   API,   PIA,   L61,   SCL,   PBP,   TCR,   PNC,   ...
SKD(7) Tại 20 0 Mã CK
SKD(7) Tất cả 20 148 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   STB,   CTG,   MBB,   SSI,   HPG,   ACB,   VIC,   BID,   SHS,   FPT,   HUT,   ITA,   KLF,   MSN,   HAR,   AAA,   GMD,   NDN,   HDC,   DCM,   HCM,   TLD,   KDH,   DRH,   HHG,   NKG,   TLH,   PNJ,   MWG,   PAN,   BVH,   CCL,   PVI,   LHG,   VIX,   TCM,   BSI,   VPH,   FMC,   VGT,   PMG,   QNS,   VNG,   VPI,   TNG,   E1VFVN30,   ALV,   SPP,   TVS,   ...
SKD(7) Chuẩn bị vượt lên 80 10 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   PVT,   HVG,   AST,   VTO,   TNA,   SRA,   EID,   BSP,   LM7,  
SKD(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 7 Mã CK
Xem biểu đồ
C47,   IDJ,   BTD,   DSN,   TV1,   SCJ,   LHC,  
SKD(7) Vượt lên 80 52 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   IDI,   CEO,   PDR,   SHN,   GTN,   HVN,   TDH,   TTF,   DGW,   TVC,   NTL,   SBS,   TVB,   PVB,   HLD,   SDD,   NHP,   D2D,   S99,   DTD,   DGC,   VPD,   DGL,   CVN,   DHT,   VAT,   SRC,   SIC,   FOX,   INN,   HCC,   BMC,   SD5,   SDT,   NSG,   TLT,   AMV,   CET,   HVT,   TA9,   VLG,   UNI,   TV3,   MTG,   TJC,   IPA,   LTC,   NAS,   PGD,   ...
SKD(7) Vượt xuống 80 44 Mã CK
Xem biểu đồ
DS3,   NSH,   VIB,   VC3,   TOP,   HVA,   HKB,   HDA,   LIG,   WSS,   PXI,   GEG,   CIA,   HNM,   HMC,   TMS,   DND,   TND,   PHP,   PTL,   LAF,   CAP,   VE1,   S12,   TAC,   SZL,   NHA,   ISH,   VNC,   NAV,   MVC,   DP3,   DBT,   DNY,   BTW,   SEB,   SGR,   SVI,   SGN,   TMB,   RCC,   CGP,   SBD,   PNG,  
SKD(7) Tại 80 0 Mã CK
SKD(7) Tất cả 80 113 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   IDI,   CEO,   PDR,   SHN,   AMD,   GTN,   HVN,   TDH,   TTF,   DS3,   DGW,   PVT,   NSH,   TVC,   NTL,   VIB,   SBS,   VC3,   HVG,   AST,   TOP,   HVA,   HKB,   TVB,   PVB,   HDA,   VTO,   C47,   HLD,   LIG,   WSS,   SDD,   NHP,   D2D,   S99,   DTD,   PXI,   GEG,   CIA,   DGC,   VPD,   DGL,   HNM,   CVN,   HMC,   DHT,   VAT,   TMS,   DND,   ...
SKD(7) %K vượt lên %D 6 Mã CK
Xem biểu đồ
EVG,   VFG,   TPC,   VNH,   HAS,   DXP,  
SKD(7) %K vượt xuống %D 13 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   NVB,   TSC,   TDC,   HTT,   CHP,   ADS,   GDT,   RAL,   KHP,   WSB,   PSE,   L10,  
SKD(7) < 20 120 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SCR,   HDB,   HQC,   VCB,   VPB,   HSG,   DIG,   VHG,   VRE,   ROS,   VCG,   QCG,   PVD,   PLX,   VJC,   DPM,   KSH,   FIT,   DRC,   DAH,   BMP,   PPC,   FCN,   CTD,   VDS,   PET,   PHR,   KSB,   TNT,   HDG,   VIS,   KDC,   CSM,   PFL,   PXA,   VNS,   ELC,   HAX,   CMW,   TYA,   VSC,   APC,   VIP,   VCW,   MCH,   SJC,   VID,   ATA,   NRC,   ...
SKD(7) > 80 72 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   VNE,   VHC,   DPS,   HCD,   TDG,   ACV,   HJS,   PV2,   MCG,   NNC,   KHB,   TTZ,   BCG,   SDG,   SMB,   VCR,   AVF,   VPG,   HRC,   KHL,   KSD,   ABC,   VTA,   HBS,   HU1,   SD7,   IDV,   ACL,   NAG,   PVA,   TCD,   VES,   VSI,   DHP,   BVN,   GGG,   DTT,   SCD,   TNM,   PTS,   DMC,   BXH,   S96,   MKV,   GTA,   RCL,   G20,   PSP,   VNL,   ...

STOCHASTIC14_5
SKD(14) Chuẩn bị vượt lên 20 5 Mã CK
Xem biểu đồ
NTP,   TC6,   TL4,   SRT,   PTI,  
SKD(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   QNS,   LIX,   DXV,   HGM,  
SKD(14) Vượt lên 20 60 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   STB,   HPG,   VIC,   NVL,   VGC,   KLF,   MSN,   NDN,   IJC,   CTI,   PNJ,   MWG,   BVH,   CCL,   CVT,   VIX,   TCM,   SBS,   VPH,   FMC,   VGT,   HVG,   TNG,   SPP,   AGR,   SDH,   DAG,   HID,   SKG,   DCL,   GIL,   MAC,   SAB,   SDD,   NHP,   DHA,   SHP,   CTP,   CVN,   TCL,   KKC,   SMC,   INN,   VDP,   TCS,   SD5,   TLT,   POT,   MTA,   ...
SKD(14) Vượt xuống 20 38 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   KSH,   PVI,   HDG,   E1VFVN30,   VIS,   STK,   HII,   PVG,   BMI,   DBD,   THI,   CNG,   EBS,   SGO,   GSM,   UDC,   DPR,   KSQ,   SFN,   LM8,   SGT,   THG,   SC5,   KHS,   VNR,   ICF,   API,   AMS,   SCL,   MHL,   TCR,   CTF,   SB1,   GHC,   VC2,   TCO,   VBC,  
SKD(14) Tại 20 0 Mã CK
SKD(14) Tất cả 20 108 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   STB,   KBC,   HPG,   VIC,   NVL,   VGC,   KLF,   MSN,   NDN,   IJC,   DCM,   CTI,   KSH,   PNJ,   MWG,   BVH,   CCL,   PVI,   CVT,   VIX,   TCM,   SBS,   VPH,   FMC,   VGT,   QNS,   HVG,   HDG,   TNG,   E1VFVN30,   VIS,   SPP,   AGR,   SDH,   DAG,   HID,   SKG,   DCL,   GIL,   STK,   HII,   MAC,   SAB,   PVG,   BMI,   SDD,   NHP,   DBD,   THI,   ...
SKD(14) Chuẩn bị vượt lên 80 14 Mã CK
Xem biểu đồ
AST,   VGS,   SHA,   TIS,   TTZ,   CIA,   FOX,   TFC,   SCD,   VOC,   PMS,   LM7,   S4A,   VSN,  
SKD(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 9 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   EIB,   HIG,   CET,   SRF,   VNC,   CMX,   MEC,   VCP,  
SKD(14) Vượt lên 80 26 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   CEO,   DGW,   TTB,   TDG,   TVB,   PVB,   HLD,   BCG,   QTP,   DGC,   DGL,   DHT,   HU1,   BTD,   SRA,   TNM,   HVT,   UNI,   TV3,   TJC,   IPA,   LTC,   NAS,   SMT,   BBS,  
SKD(14) Vượt xuống 80 24 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   VC3,   HVA,   HKB,   GEG,   VNP,   HMC,   PHP,   PTL,   CAP,   FID,   S12,   TAC,   SZL,   ISH,   NAV,   DP3,   BTW,   SGR,   BRC,   SGN,   CGP,   SBD,   CCM,  
SKD(14) Tại 80 0 Mã CK
SKD(14) Tất cả 80 73 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   CEO,   TCH,   EIB,   DGW,   TTB,   NSH,   VC3,   TDG,   AST,   VGS,   SHA,   HVA,   HKB,   TVB,   PVB,   TIS,   HLD,   TTZ,   GEG,   BCG,   CIA,   QTP,   DGC,   VNP,   DGL,   HMC,   DHT,   PHP,   PTL,   FOX,   HU1,   BTD,   CAP,   FID,   S12,   SRA,   TAC,   SZL,   HIG,   ISH,   CET,   TFC,   SCD,   SRF,   VOC,   TNM,   PMS,   VNC,   HVT,   ...
SKD(14) %K vượt lên %D 14 Mã CK
Xem biểu đồ
NBC,   VCA,   TS4,   ITC,   TPC,   L14,   DHC,   D2D,   CLL,   VNA,   TMP,   SJ1,   PTC,   SJE,  
SKD(14) %K vượt xuống %D 25 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   MST,   NVB,   TSC,   TDC,   SWC,   WSS,   STG,   KPF,   CDO,   ICG,   ADS,   HU3,   LAF,   HCC,   NHA,   ACE,   TPP,   BSP,   MVC,   PSE,   VE3,   NSC,   LHC,   FUCVREIT,  
SKD(14) < 20 153 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   SCR,   CTG,   MBB,   ACB,   HQC,   VCB,   VPB,   HSG,   BID,   DIG,   VHG,   SHS,   VRE,   FPT,   HUT,   ITA,   ROS,   VCG,   QCG,   PVD,   SAM,   HAR,   GMD,   KSA,   PLX,   VJC,   TIG,   DPM,   HCM,   TLD,   FIT,   DRH,   HHG,   NKG,   TLH,   DRC,   PAN,   BMP,   PPC,   FCN,   CTD,   VDS,   PET,   VOS,   PHR,   PMG,   KSB,   VNG,   ...
SKD(14) > 80 62 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   DST,   DS3,   VHC,   VIB,   HCD,   ACV,   VTO,   VFG,   C47,   VCW,   PV2,   MCG,   NNC,   KHB,   DTD,   PXI,   SDG,   SMB,   AVF,   VPG,   HRC,   KHL,   KSD,   VPD,   ABC,   DND,   SIC,   HBS,   IDV,   ACL,   NAG,   PVA,   TCD,   VSI,   DHP,   NSG,   BVN,   GGG,   DMC,   BXH,   MKV,   GTA,   RCL,   LGC,   TCT,   PSG,   SNC,   V15,   PSD,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357