Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2020     » Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 1,573,568 61,819 73,911 66,832 7,768,232 4,556,886 4,527,287 3,064,318 3,240,945
Q2 1,813,708 75,662 76,013 80,721 7,786,585 4,344,554 4,544,987 3,174,569 3,241,598
2 AAM
Q1 41,177 549 755 666 219,151 177,906 12,336 11,261 206,815
Q2 23,776 -718 -718 -595 218,940 177,816 12,760 11,718 206,180
3 AAV
Q1 91,802 6,113 5,795 4,951 596,585 344,678 219,124 164,823 377,460
Q2 90,243 4,713 4,711 4,601 621,206 347,139 240,003 185,685 381,203
4 ABC
Q1 1,032,527 13,705 14,019 13,790 755,435 679,507 175,753 168,805 579,681
Q2 924,810 17,013 17,186 15,925 743,155 668,426 153,736 146,837 589,419
5 ABI
Q1 473,049 0 102,330 81,821 2,679,873 2,501,334 1,696,182 201,662 983,691
Q2 338,826 0 79,136 64,602 2,858,002 2,663,852 1,791,779 255,665 1,066,223
6 ABR
Q1 30,438 13,694 13,740 10,666 262,949 175,663 40,571 38,143 222,378
Q2 24,374 7,633 7,774 5,324 277,974 192,129 50,273 47,691 227,702
7 ABS
Q1 112,752 2,016 2,029 1,624 619,556 313,425 214,504 214,118 405,051
Q2 142,306 6,272 7,562 6,050 655,137 349,359 257,669 257,382 397,468
8 ABT
Q1 75,347 797 800 711 493,103 209,326 90,747 85,606 402,356
Q2 92,779 10,108 10,108 9,848 498,275 213,805 88,565 83,424 409,710
9 ACB
Q1 3,419,444 2,017,589 1,924,923 1,537,053 387,396,053 323,166,193 357,983,688 326,249,408 29,412,365
Q2 3,111,946 2,334,194 1,894,664 1,521,655 396,760,420 333,299,081 365,927,975 333,051,741 30,832,445
10 ACC
Q1 91,216 9,802 9,918 8,239 556,303 437,455 299,784 253,136 256,519
Q2 116,139 21,792 22,182 19,575 617,914 478,306 344,369 298,004 273,545
11 ACL
Q1 237,392 1,814 1,194 1,053 1,397,310 1,042,936 729,980 729,980 667,330
Q2 242,209 5,372 5,062 4,084 1,484,511 1,141,160 813,146 813,146 671,365
12 ACM
Q1 0 -2,519 -2,519 -2,519 579,721 139,524 153,176 117,308 426,546
Q2 0 -2,758 -2,758 -2,758 579,185 144,141 155,397 119,529 423,787
13 ACV
Q1 3,634,689 1,925,198 1,926,724 1,551,755 58,742,092 38,359,635 21,259,711 6,462,311 37,482,381
Q2 1,004,873 -416,048 -410,527 -324,632 58,697,468 38,959,757 21,545,257 6,421,496 37,152,211
14 ADC
Q1 59,281 1,909 2,524 1,817 107,996 77,013 50,697 50,697 57,299
Q2 56,519 1,445 1,583 1,161 119,573 83,706 65,397 65,397 54,176
15 ADP
Q1 138,882 14,416 14,416 11,533 302,817 219,038 61,330 61,330 241,487
Q2 140,249 26,428 26,338 21,052 332,896 251,222 79,578 79,578 253,318
16 ADS
Q1 294,997 -2,004 -1,979 -1,829 1,761,771 1,402,654 1,360,807 1,247,570 400,965
Q2 391,020 -8,711 -8,423 -7,740 1,698,823 1,354,747 1,310,519 1,212,107 388,304
17 AFX
Q1 174,363 328 350 350 509,792 367,739 150,856 150,786 358,936
Q2 263,848 12,518 12,596 11,625 399,602 250,075 29,041 28,967 370,561
18 AGF
Q1 173,342 -1,399 -2,090 -2,090 794,719 519,196 635,430 621,580 159,289
Q2 187,607 3,931 6,366 5,488 769,381 501,998 604,604 590,801 164,777
19 AGG
Q1 42,854 1,361 2,841 655 5,630,751 4,778,742 4,176,606 3,159,024 1,454,145
Q2 17,260 161,914 193,925 195,519 8,115,463 7,461,173 6,210,824 4,709,581 1,904,638
20 AGM
Q1 472,167 3,060 3,993 3,068 989,985 813,477 545,535 541,225 444,450
Q2 517,545 7,909 10,428 8,651 884,216 713,737 457,631 453,433 426,585
21 AGP
Q1 133,353 10,267 10,267 8,214 544,870 373,684 323,961 302,871 220,909
Q2 107,879 8,487 8,614 6,908 560,597 391,218 351,528 333,974 209,069
22 AGR
Q1 48,510 0 16,285 13,028 2,052,949 1,722,892 123,837 110,737 1,929,111
Q2 59,837 0 36,861 29,489 2,155,910 1,631,928 163,986 151,810 1,991,925
23 ALT
Q1 42,776 -4,565 -4,522 -4,522 245,347 135,210 34,512 34,512 210,835
Q2 38,500 -3,024 -3,010 -3,440 249,702 137,604 42,307 41,714 207,395
24 AMC
Q1 31,040 1,162 1,201 1,139 92,803 42,354 42,333 36,257 50,471
Q2 33,637 1,915 1,804 1,696 95,694 45,651 50,437 45,543 45,257
25 AMD
Q1 215,998 4,748 4,362 2,778 2,799,325 2,051,980 851,763 789,928 1,947,562
Q2 385,449 2,687 2,883 2,100 2,699,556 1,941,014 750,501 679,253 1,949,056Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357