Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
601 PTI
Q1 755,231 -8,917 40,682 33,465 5,102,187 3,921,691 3,219,334 738,244 1,881,800
Q2 740,932 -7,318 23,173 21,115 5,126,383 4,053,990 3,329,488 886,786 1,795,809
602 PTL
Q1 8,797 -10,018 -10,873 -10,873 1,779,471 1,030,736 780,915 635,441 998,556
Q2 10,863 -26,401 -25,609 -25,609 1,495,087 767,146 522,140 490,076 972,947
603 PTS
Q1 58,536 1,703 1,701 1,354 178,792 53,252 89,488 25,639 89,304
Q2 54,152 1,156 1,156 944 176,331 49,674 90,041 27,211 86,291
604 PV2
Q1 5,429 687 687 687 207,497 42,886 5,682 5,682 201,815
Q2 4,872 -757 -757 -757 206,720 41,269 5,662 5,662 201,058
605 PVA
Q1 0 -1,090 -1,048 -1,048 745,826 525,316 710,393 550,831 35,434
Q2 275 -1,765 -1,765 -1,765 741,401 521,140 707,732 548,170 33,669
606 PVB
Q1 47,013 -8,819 -5,604 -5,604 470,271 374,370 128,155 128,155 342,116
Q2 15,375 -6,851 6,015 6,015 425,135 332,589 77,004 77,004 348,131
607 PVC
Q1 565,564 -11,470 -16,732 -17,475 1,715,589 1,401,134 745,334 722,458 970,255
Q2 1,079,933 22,692 26,479 27,182 2,339,129 2,032,964 1,387,671 1,366,200 951,458
608 PVD
Q1 502,992 -212,306 -212,325 -214,287 22,327,100 6,114,609 9,081,097 3,101,622 13,246,003
Q2 945,270 -55,225 -52,946 -65,568 22,254,571 6,306,231 9,054,876 3,336,842 13,199,695
609 PVE
Q1 242,286 7,732 7,953 6,096 1,640,485 1,404,726 1,308,359 1,279,881 332,126
Q2 670,670 13,872 15,590 9,734 1,428,104 1,192,278 1,085,089 1,056,512 343,014
610 PVG
Q1 896,740 2,708 3,105 3,105 1,368,519 589,363 983,480 905,235 385,039
Q2 734,926 1,232 1,532 1,532 1,250,241 472,076 863,694 774,379 386,547
611 PVH
Q1 8,069 -949 -1,001 -1,001 652,509 147,888 515,853 107,507 136,657
Q2 5,606 -367 -386 -386 657,532 140,886 521,261 110,013 136,271
612 PVI
Q1 2,056,247 132,515 134,745 109,309 17,527,545 15,094,299 10,617,934 10,514,578 6,909,611
613 PVL
Q1 68 -2,123 -2,123 -2,123 1,120,223 401,718 801,760 691,806 318,463
Q2 68 -1,999 -1,999 -1,999 1,170,890 405,206 854,409 744,522 316,481
614 PVM
Q1 387,243 1,008 2,770 2,770 783,658 509,620 328,603 328,161 455,055
Q2 170,847 10,831 10,913 10,913 741,166 465,566 297,037 296,929 444,129
615 PVP
Q1 241,068 26,281 26,296 16,021 3,148,086 1,079,132 2,108,102 631,971 1,039,985
Q2 204,741 11,700 12,152 11,558 2,976,079 954,703 1,928,058 603,213 1,048,020
616 PVR
Q1 156 -421 -421 -421 996,027 744,382 508,609 508,609 487,418
Q2 0 -2,292 -2,292 -2,292 1,044,795 794,637 559,669 559,669 485,126
617 PVS
Q1 3,374,559 345,498 343,760 275,439 23,995,720 13,663,102 11,967,936 8,150,531 12,027,784
Q2 4,312,877 432,717 437,020 367,384 24,764,134 14,421,689 12,758,272 8,759,666 12,005,863
618 PVT
Q1 1,652,047 154,204 162,864 126,568 9,374,095 4,142,094 4,958,916 2,170,675 4,415,179
Q2 1,370,419 65,121 79,010 67,723 9,000,548 3,510,282 4,724,653 1,978,564 4,275,895
619 PVV
Q1 33,053 -6,791 -9,675 -10,092 1,270,616 929,526 1,120,114 1,037,400 150,501
Q2 39,491 2,010 2,123 129 1,305,740 927,219 1,155,636 1,074,197 150,105
620 PVX
Q1 622,398 -2,300 11,449 4,077 13,728,257 10,268,019 10,736,670 9,964,338 2,991,587
Q2 1,099,458 -962 6,443 1,557 13,463,238 10,140,686 10,528,683 9,931,727 2,934,556
621 PWS
Q1 19,731 2,915 3,112 2,489 402,419 70,580 157,020 25,743 245,399
Q2 23,409 4,242 4,278 3,436 397,931 71,131 149,107 24,495 248,824
622 PXA
Q1 1,248 -1,981 -1,981 -1,981 199,095 171,156 177,607 136,541 21,487
Q2 1,889 -4,148 -4,148 -4,148 196,734 168,784 179,394 138,728 17,339
623 PXC
Q1 43,706 -1,580 39 39 327,386 310,781 344,617 344,617 -17,231
Q2 95,737 -2,565 -11,231 -11,231 328,089 317,446 356,551 356,551 -28,462
624 PXI
Q1 70,399 -12,261 -11,008 -11,008 1,238,893 1,076,718 949,916 749,856 288,977
Q2 149,238 -11,129 -8,897 -8,897 1,235,712 1,173,722 955,632 789,475 280,080
625 PXL
Q1 4,415 1,732 2,120 2,120 994,466 586,808 167,724 167,724 826,742
Q2 11,781 3,943 3,882 3,882 999,371 592,942 168,747 168,747 830,624

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357