Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
601 PVX
Q1 622,398 -2,300 11,449 4,077 13,728,257 10,268,019 10,736,670 9,964,338 2,991,587
Q2 1,125,036 -3,939 8,988 5,856 13,500,609 10,147,636 10,583,075 10,040,653 2,917,535
602 PWS
Q1 19,731 2,915 3,112 2,489 402,419 70,580 157,020 25,743 245,399
Q2 23,409 4,242 4,278 3,436 397,931 71,131 149,107 24,495 248,824
603 PXA
Q1 1,248 -1,981 -1,981 -1,981 199,095 171,156 177,607 136,541 21,487
Q2 1,889 -4,148 -4,148 -4,148 196,734 168,784 179,394 138,728 17,339
604 PXC
Q1 43,706 -1,580 39 39 327,386 310,781 344,617 344,617 -17,231
Q2 95,737 3,405 1,268 1,268 329,605 313,562 345,656 345,656 -16,051
605 PXI
Q1 70,399 -12,261 -11,008 -11,008 1,238,893 1,076,718 949,916 749,856 288,977
Q2 149,238 -11,129 -8,897 -8,897 1,235,712 1,173,722 955,632 789,475 280,080
606 PXL
Q1 4,415 1,732 2,120 2,120 994,466 586,808 167,724 167,724 826,742
Q2 11,781 3,943 3,882 3,882 999,371 592,942 168,747 168,747 830,624
607 PXM
Q1 507 -7,007 -3,396 -3,396 109,360 85,709 412,178 412,178 -302,818
Q2 1,527 -31,497 -26,676 -26,676 88,265 74,132 417,758 417,758 -329,493
608 PXS
Q1 343,626 25,402 25,254 20,174 2,153,414 1,290,155 1,309,606 1,132,801 843,807
Q2 398,097 -750 16,947 13,525 2,046,440 1,206,740 1,268,869 1,143,910 777,571
609 PXT
Q1 70,481 3,869 3,754 3,754 507,624 421,436 423,942 399,412 83,682
Q2 37,636 282 1,436 1,436 491,733 410,661 406,615 381,545 85,118
610 QBS
Q1 861,145 19,529 21,595 16,598 2,148,698 1,158,071 1,305,148 948,406 843,550
Q2 961,532 37,200 35,592 28,044 2,120,962 1,147,953 1,249,568 888,742 871,394
611 QCG
Q1 268,805 13,394 6,425 2,412 8,237,235 6,691,720 4,249,292 4,010,354 3,987,943
Q2 299,316 268,161 267,517 212,550 9,681,147 8,156,399 5,590,476 5,079,044 4,090,671
612 QHD
Q1 58,784 1,465 1,459 1,166 167,306 100,774 72,049 72,049 95,257
Q2 46,625 324 331 266 144,748 79,907 49,785 49,785 94,963
613 QNC
Q1 174,347 6,794 6,945 5,502 1,719,138 611,157 1,511,655 853,927 207,483
Q2 265,065 -33,555 -34,065 -34,066 1,731,463 640,418 1,559,987 905,997 171,476
614 QNS
Q1 1,838,016 213,816 239,092 222,162 6,916,365 2,240,761 2,876,028 2,630,558 4,040,337
Q2 2,106,516 301,264 299,792 266,765 7,083,569 2,388,216 2,934,365 2,724,138 4,149,203
615 QPH
Q1 28,519 14,448 14,246 13,534 465,012 139,510 202,812 111,191 262,200
Q2 8,462 6,601 5,840 5,502 460,790 152,145 179,650 92,627 281,140
616 QST
Q1 6,958 -1,282 -1,199 -1,199 33,835 8,872 17,811 17,711 16,024
Q2 29,404 -11 78 78 54,333 28,756 38,231 35,431 16,102
617 QTC
Q1 33,170 2,471 2,972 2,342 84,796 53,396 36,237 36,237 48,559
Q2 38,403 1,482 4,048 3,143 93,358 60,344 49,724 48,541 43,634
618 QTP
Q1 2,119,989 89,266 88,036 88,036 15,045,700 2,057,757 12,084,303 3,312,006 2,961,397
Q2 2,294,604 47,881 47,019 47,019 14,675,612 2,189,096 11,602,745 3,311,206 3,072,866
619 RAL
Q1 879,389 60,714 60,932 48,053 2,083,183 1,864,381 1,419,182 1,418,345 664,001
Q2 532,448 41,128 44,393 34,554 2,215,240 1,999,391 1,585,140 1,584,302 630,100
620 RCC
Q1 94,274 -959 -587 -966 1,112,948 771,594 668,959 607,753 443,989
Q2 188,549 -7,959 -9,063 -9,499 1,111,530 755,458 699,740 628,618 411,789
621 RCL
Q1 34,895 4,239 4,305 3,430 274,989 242,689 53,910 53,001 221,079
Q2 7,861 1,339 1,360 1,028 291,903 230,918 80,662 79,661 211,241
622 RDP
Q1 221,615 6,594 6,486 5,189 1,091,453 528,304 649,509 490,831 441,944
Q2 387,121 9,937 21,058 16,853 1,295,128 635,799 856,520 652,842 438,608
623 REE
Q1 1,088,954 400,064 400,913 348,802 11,595,210 4,189,131 4,022,354 2,941,924 7,572,857
Q2 1,157,161 373,345 375,042 352,186 11,897,215 4,584,820 4,032,207 3,051,825 7,865,009
624 RGC
Q1 14,762 -145 -167 -167 925,839 93,540 113,141 24,040 812,698
Q2 12,328 -5,155 -5,295 -5,295 914,348 87,682 106,946 18,379 807,402
625 RIC
Q1 64,946 -21,697 -21,930 -21,930 1,349,218 328,890 319,056 182,060 1,030,162
Q2 75,828 -9,780 -9,918 -9,881 1,331,071 321,463 311,474 182,847 1,019,597

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357