Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
51 BCI
Q1 21,973 23,185 22,433 18,497 2,881,917 2,247,677 928,621 386,614 1,953,296
Q2 193,853 27,038 26,078 21,610 3,012,768 2,344,132 995,875 357,805 2,016,894
Q3 192,263 64,841 65,261 53,115 2,970,290 2,349,672 900,281 400,086 2,070,009
52 BDB
Q1 2,596 -161 -91 -91 15,496 10,804 2,628 2,536 12,868
Q2 25,824 603 541 447 24,098 19,519 11,685 11,593 12,414
Q3 8,818 68 168 135 17,844 13,337 5,296 5,126 12,548
53 BDG
Q1 241,890 12,932 13,595 10,828 494,066 369,009 307,694 307,662 186,372
Q2 300,313 20,631 23,581 18,484 557,856 462,824 382,873 382,841 174,983
Q3 375,334 30,898 32,257 25,806 602,039 508,666 401,250 401,218 200,789
54 BDP
Q1 0 -98 -98 -98 432,176 192,015 190,850 8,034 241,326
55 BDT
Q1 149,377 11,657 13,152 10,423 637,193 431,124 213,851 95,568 423,343
Q2 114,835 18,343 19,937 15,205 648,670 434,028 229,854 128,788 418,816
Q3 182,276 42,072 43,069 35,202 734,921 538,202 283,984 158,626 450,937
56 BDW
Q1 36,043 1,528 1,539 1,225 396,999 68,191 247,322 35,844 149,677
Q2 42,694 2,643 2,722 2,172 396,690 73,300 246,082 34,605 150,608
Q3 44,227 2,833 2,971 2,371 394,303 76,031 240,003 30,326 154,300
57 BED
Q1 8,588 977 1,005 800 55,019 25,809 9,258 8,004 45,761
Q2 25,983 2,366 2,377 1,899 57,338 27,916 21,380 20,593 35,958
Q3 30,549 3,106 3,054 2,426 59,041 29,749 20,679 20,008 38,362
58 BEL
Q1 6,596 326 172 172 55,976 19,176 6,214 3,141 49,761
Q2 7,574 -155 -155 -155 57,602 21,220 7,996 5,082 49,606
59 BFC
Q1 1,187,354 80,406 80,509 65,714 3,669,603 2,852,989 2,485,257 2,297,686 1,184,346
Q2 2,086,249 173,836 173,491 141,856 3,816,702 2,986,225 2,616,494 2,430,942 1,200,207
Q3 1,581,070 90,957 89,573 72,248 3,915,100 3,084,363 2,642,645 2,459,421 1,272,455
60 BGW
Q1 25,834 1,091 1,235 988 200,696 110,961 15,483 11,269 185,213
Q2 26,989 1,135 1,358 1,085 208,416 110,077 24,590 20,353 183,826
61 BHA
Q1 28,423 -37,720 -38,545 -38,545 2,169,858 32,952 1,654,396 306,180 515,463
Q2 41,462 -28,762 -28,771 -28,771 2,161,928 49,607 1,675,236 404,348 486,692
Q3 175,066 95,515 94,765 94,765 2,234,836 145,274 1,653,379 332,491 581,457
62 BHN
Q1 1,275,140 96,811 135,604 98,402 9,218,842 4,684,695 2,589,796 1,793,397 6,629,046
Q2 2,958,149 272,499 274,803 214,783 9,797,336 5,300,192 3,490,203 2,767,354 6,307,133
Q3 2,993,531 409,905 399,250 317,520 9,828,422 5,484,653 3,243,317 2,555,228 6,585,105
63 BHS
Q1 1,380,877 71,676 74,559 58,321 6,685,619 4,386,210 4,350,488 3,723,818 2,335,131
Q2 1,511,636 100,954 98,638 85,678 11,671,804 6,575,743 7,720,005 5,952,394 3,951,800
64 BHT
Q1 0 -1,228 -1,230 -1,230 171,357 149,952 153,361 66,285 17,997
Q2 108 -2,919 -4,369 -4,369 169,670 148,805 156,732 72,692 12,937
Q3 0 -921 -1,384 -1,384 168,582 148,244 157,029 72,963 11,553
65 BIC
Q1 426,537 -2,158 51,658 44,952 5,173,147 4,378,671 3,044,614 640,433 2,076,364
Q2 485,915 2,833 39,967 28,203 5,001,029 4,525,392 2,935,119 662,964 2,013,403
Q3 407,638 -7,869 42,416 33,848 4,677,112 4,003,994 2,584,809 618,838 2,036,798
66 BID
Q1 6,805,759 4,625,261 2,277,065 1,848,920 1,026,251,638 848,900,389 980,500,669 901,315,037 44,119,313
Q2 7,187,464 5,399,045 1,416,271 977,645 1,099,210,264 920,884,169 1,051,070,527 969,897,770 45,198,535
Q3 9,019,977 7,417,859 1,861,896 1,482,992 1,125,908,666 947,823,762 1,079,372,560 984,617,187 43,762,029
67 BII
Q1 7,577 1,995 1,791 1,791 825,739 440,009 216,384 160,193 609,356
Q2 5,899 575 387 -380 845,968 458,021 237,081 183,489 608,887
Q3 9,323 -2,427 -3,111 -3,022 838,512 451,901 231,284 183,523 607,227
68 BKC
Q1 52,702 3,386 4,044 3,715 284,396 116,352 132,806 128,588 151,590
Q2 42,758 2,542 865 837 272,895 112,916 121,845 117,627 151,050
Q3 45,631 2,344 3,593 2,971 276,287 116,645 120,738 115,910 155,549
69 BLF
Q1 117,558 2,404 2,044 2,044 552,346 380,382 410,427 382,357 141,919
Q2 155,305 2,514 2,228 2,228 552,429 376,981 408,282 379,623 144,147
Q3 125,662 1,516 1,291 1,291 546,325 374,173 401,341 373,375 144,984
70 BLI
Q1 214,975 4 54,286 2,015 0 995,278 12,000 1,815 0
71 BMC
Q1 65,962 2,964 2,964 2,366 222,836 129,853 29,237 23,462 193,599
Q2 96,717 4,074 4,074 3,303 221,080 133,215 32,630 27,453 188,450
Q3 31,885 3,265 3,265 2,107 232,144 135,717 41,587 36,410 190,557
72 BMD
Q2 34,495 1,473 1,446 1,096 96,641 84,236 67,933 67,928 28,708
73 BMI
Q1 838,042 2,316 50,574 41,636 5,305,576 4,128,739 3,091,529 1,095,926 2,214,047
Q2 782,260 -1,382 59,851 49,648 5,188,620 4,178,656 2,991,801 828,497 2,196,820
Q3 823,998 25,185 73,266 57,407 5,289,810 3,982,524 3,025,593 804,219 2,264,216
74 BMP
Q1 831,558 122,574 122,579 100,139 2,756,895 2,035,839 359,386 359,218 2,397,509
Q2 1,009,833 157,542 157,571 127,883 2,769,966 1,958,141 434,768 434,768 2,335,198
Q3 966,785 148,857 148,985 120,023 2,906,453 2,050,998 451,232 451,232 2,455,221
75 BMV
Q3 112,433 -3,758 -3,769 -3,769 342,075 174,272 104,555 104,431 237,520

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357