Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 BID
Q1 6,805,759 4,625,261 2,277,065 1,848,920 1,026,251,638 848,900,389 980,500,669 901,315,037 44,119,313
Q2 7,187,464 5,399,045 1,416,271 977,645 1,099,210,264 920,884,169 1,051,070,527 969,897,770 45,198,535
Q3 9,019,977 7,417,859 1,861,896 1,482,992 1,125,908,666 947,823,762 1,079,372,560 984,617,187 43,762,029
2 CTG
Q1 6,165,524 4,608,799 2,544,073 2,039,127 987,383,026 810,111,456 928,919,393 814,137,034 58,195,828
Q2 7,319,397 5,048,339 2,269,556 1,881,862 1,035,620,544 862,639,529 975,300,484 844,430,423 60,045,333
Q3 6,432,242 4,238,157 2,418,555 1,951,708 1,062,291,875 883,530,804 1,000,011,803 875,349,907 62,003,953
3 VCB
Q1 5,275,809 4,137,564 2,736,903 2,209,645 794,278,974 651,019,307 743,965,779 717,219,299 50,165,955
Q2 5,636,870 4,119,462 2,517,897 2,020,830 849,752,472 710,374,666 797,642,613 767,304,182 51,957,976
Q3 5,248,083 4,183,819 2,679,543 2,148,620 898,484,068 752,094,613 844,238,267 800,649,753 54,089,366
4 VPB
Q1 4,829,078 3,608,995 1,924,110 1,537,307 229,847,133 162,649,188 211,168,477 146,223,012 18,678,656
Q2 4,752,545 3,650,068 1,339,732 1,068,869 248,713,537 178,700,403 229,190,691 153,706,304 19,522,846
Q3 5,362,519 3,996,570 2,371,552 1,894,542 253,847,293 182,064,688 226,222,971 150,970,967 27,624,322
5 VNM
Q1 12,074,425 3,470,305 3,476,088 2,935,005 31,068,545 20,171,593 6,049,114 5,534,020 25,019,430
Q2 13,386,878 3,443,227 3,444,022 2,916,788 31,955,032 20,677,934 7,201,914 6,712,398 24,753,118
Q3 13,308,558 3,228,397 3,223,014 2,697,068 31,595,715 18,889,319 7,567,098 7,089,479 24,028,617
6 GAS
Q1 16,316,924 2,737,623 2,784,590 2,215,768 61,013,023 37,506,549 18,529,035 10,668,078 42,483,988
Q2 16,221,984 2,407,195 2,380,195 1,894,209 60,377,343 37,037,148 19,000,221 11,365,718 41,377,122
Q3 15,160,958 2,423,288 2,453,540 1,963,287 60,579,566 37,162,880 19,208,546 11,641,623 41,371,020
7 HPG
Q1 10,430,779 2,239,620 2,242,909 1,935,296 36,945,826 21,530,443 15,542,328 14,470,323 21,403,498
Q2 10,765,212 1,797,278 1,807,856 1,538,505 39,662,484 23,982,297 16,723,039 15,754,307 22,939,446
Q3 12,730,448 2,477,216 2,487,911 2,140,395 48,342,147 30,643,372 18,205,063 16,469,143 30,137,085
8 MBB
Q1 2,406,612 1,691,106 1,111,942 889,659 250,066,008 180,408,511 223,758,851 214,037,634 25,061,434
Q2 2,731,954 2,155,032 1,412,393 1,107,918 276,244,750 204,593,082 248,935,607 237,647,573 26,047,201
Q3 2,834,971 2,092,074 1,477,757 1,194,656 291,942,720 221,174,202 263,479,200 250,490,052 27,183,639
9 SAB
Q1 7,479,513 1,435,135 1,448,437 1,187,963 18,753,849 10,421,900 5,153,773 5,010,258 13,600,076
Q2 8,271,690 1,674,831 1,664,791 1,378,795 20,098,704 11,948,193 5,226,245 5,081,534 14,872,459
Q3 8,105,659 1,424,507 1,411,252 1,151,719 21,241,532 13,208,725 5,342,290 5,209,060 15,899,242
10 PLX
Q1 35,810,668 1,336,157 1,349,866 1,106,114 58,536,379 37,545,913 34,435,235 31,251,563 24,101,144
Q2 38,344,372 949,266 1,089,961 905,275 58,764,938 37,770,248 33,195,707 30,147,327 25,569,231
Q3 38,300,912 1,054,193 1,106,097 894,133 60,047,611 38,937,382 36,810,098 33,775,794 23,237,513
11 VIC
Q1 15,850,567 1,209,303 1,243,813 593,004 187,255,713 90,043,249 144,098,189 102,353,100 43,157,524
Q2 19,403,340 1,955,702 1,897,786 1,267,983 193,761,946 93,085,693 150,401,708 112,599,254 43,360,238
Q3 21,979,764 1,908,357 1,785,937 902,854 204,937,940 100,624,618 155,219,858 114,442,106 49,718,082
12 ACB
Q1 1,908,067 1,202,109 594,788 478,166 251,536,647 191,752,856 236,980,600 226,330,080 14,556,047
Q2 2,019,888 1,026,563 667,389 501,948 265,841,867 200,549,932 250,957,542 240,008,409 14,884,325
Q3 2,147,214 1,266,690 741,846 546,797 270,264,504 204,296,136 254,841,109 243,376,900 15,423,395
13 CII
Q1 143,884 1,196,238 1,226,194 1,222,310 18,302,471 4,545,542 11,371,310 2,435,290 6,931,161
Q2 861,325 344,944 378,301 364,063 19,503,781 4,959,636 11,827,709 3,142,767 7,676,072
Q3 449,554 -43,494 -13,204 -37,964 20,283,790 5,053,376 12,648,559 3,215,831 7,635,230
14 ACV
Q1 4,081,966 941,649 941,523 772,209 44,842,295 20,641,256 20,000,381 4,599,659 24,841,914
Q2 2,859,077 1,387,743 1,398,844 939,614 48,023,472 24,454,047 23,079,686 8,514,647 24,943,786
Q3 3,417,674 1,539,467 1,544,458 1,249,827 49,624,295 26,655,641 23,430,682 9,013,597 26,193,613
15 NHN
Q1 3,377,586 918,190 922,632 768,143 39,485,046 17,588,967 29,167,961 28,036,275 10,317,085
16 HVN
Q1 20,952,391 789,308 853,725 746,084 96,744,133 23,368,667 79,800,463 33,827,607 16,943,670
Q2 19,456,271 45,679 168,220 77,122 94,035,089 21,303,731 77,699,747 34,987,496 16,335,343
Q3 21,716,133 1,361,405 1,610,750 1,433,282 92,377,826 24,116,359 75,355,726 34,181,745 17,022,099
17 GEX
Q1 2,851,337 779,066 780,681 624,430 13,534,267 8,031,188 7,235,033 3,432,861 6,299,233
Q2 2,885,693 234,447 231,878 176,331 13,708,234 8,211,067 7,724,845 4,105,291 5,983,389
Q3 3,006,942 280,627 287,175 223,886 13,350,368 7,570,720 7,116,086 3,487,615 6,234,282
18 MWG
Q1 15,920,424 703,506 705,609 558,124 14,107,381 11,359,327 9,708,896 9,708,896 4,398,485
Q2 16,011,969 647,617 650,410 511,445 14,651,011 11,577,310 9,971,617 9,971,617 4,679,394
Q3 16,737,183 716,294 719,251 565,071 16,632,493 13,167,690 11,388,021 11,328,721 5,244,472
19 LPB
Q1 1,259,885 702,184 469,512 350,722 138,023,159 94,438,747 129,657,264 122,678,935 8,365,895
Q2 1,281,300 573,841 440,818 355,818 142,179,600 99,530,708 133,457,888 125,283,379 8,721,712
Q3 1,361,924 631,274 523,331 419,331 148,049,466 106,314,364 138,908,422 130,190,969 9,141,044
20 FPT
Q1 9,606,952 629,911 643,245 540,340 28,003,927 20,264,901 16,023,450 14,835,526 11,980,477
Q2 10,089,128 779,117 783,483 670,458 28,045,804 20,220,920 15,895,578 14,738,302 12,150,226
Q3 10,973,969 882,252 881,653 744,031 29,693,707 21,767,021 16,659,921 15,768,900 13,033,786
21 NVL
Q1 1,931,332 562,909 552,369 408,501 37,662,134 31,343,570 26,949,082 14,624,290 10,713,052
Q2 1,442,512 463,353 465,316 432,668 41,956,021 35,408,168 29,669,498 16,942,972 12,286,522
Q3 2,439,660 557,008 558,090 502,775 47,879,575 40,410,416 35,416,291 19,981,871 12,463,284
22 STG
Q1 320,554 559,954 563,582 453,987 2,851,837 1,681,908 1,166,924 455,123 1,684,913
Q2 385,346 15,818 15,913 12,921 2,408,511 1,226,329 845,555 407,764 1,562,956
Q3 359,606 18,802 31,547 25,968 2,439,534 1,266,292 852,395 416,985 1,587,139
23 SWC
Q1 42,968 543,053 544,438 438,850 1,698,399 1,192,209 251,241 183,718 1,447,158
Q2 40,356 14,115 14,424 12,315 1,304,071 785,646 181,033 109,226 1,123,038
Q3 48,830 15,087 15,834 14,061 1,312,990 778,610 177,470 107,401 1,135,520
24 HSG
Q1 6,271,069 528,393 538,504 415,725 18,819,807 11,913,197 14,134,926 11,889,436 4,684,881
Q2 7,280,384 323,329 332,951 271,577 17,425,735 9,698,074 12,449,861 9,685,328 4,975,873
Q3 6,991,944 255,154 258,047 203,406 21,541,324 12,882,915 16,372,598 13,531,784 5,168,725
25 SHB
Q1 924,533 498,706 307,106 245,042 247,910,479 204,726,572 234,451,112 216,955,907 13,457,119
Q2 861,820 480,716 494,602 390,210 249,738,755 207,441,097 235,878,716 214,758,130 13,857,655
Q3 716,931 1,149,225 528,983 425,794 265,300,246 221,105,232 250,921,269 229,910,027 14,376,870

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357