Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 PLX
Q1 35,810,668 1,336,157 1,349,866 1,106,114 58,536,379 37,545,913 34,435,235 31,251,563 24,101,144
Q2 38,344,372 949,266 1,089,961 905,275 58,764,938 37,770,248 33,195,707 30,147,327 25,569,231
Q3 38,300,912 1,054,193 1,106,097 894,133 60,047,611 38,937,382 36,810,098 33,775,794 23,237,513
2 HVN
Q1 20,952,391 789,308 853,725 746,084 96,744,133 23,368,667 79,800,463 33,827,607 16,943,670
Q2 19,456,271 45,679 168,220 77,122 94,035,089 21,303,731 77,699,747 34,987,496 16,335,343
Q3 21,716,133 1,361,405 1,610,750 1,433,282 92,377,826 24,116,359 75,355,726 34,181,745 17,022,099
3 GAS
Q1 16,316,924 2,737,623 2,784,590 2,215,768 61,013,023 37,506,549 18,529,035 10,668,078 42,483,988
Q2 16,221,984 2,407,195 2,380,195 1,894,209 60,377,343 37,037,148 19,000,221 11,365,718 41,377,122
Q3 15,160,958 2,423,288 2,453,540 1,963,287 60,579,566 37,162,880 19,208,546 11,641,623 41,371,020
4 MWG
Q1 15,920,424 703,506 705,609 558,124 14,107,381 11,359,327 9,708,896 9,708,896 4,398,485
Q2 16,011,969 647,617 650,410 511,445 14,651,011 11,577,310 9,971,617 9,971,617 4,679,394
Q3 16,737,183 716,294 719,251 565,071 16,632,493 13,167,690 11,388,021 11,328,721 5,244,472
5 VIC
Q1 15,850,567 1,209,303 1,243,813 593,004 187,255,713 90,043,249 144,098,189 102,353,100 43,157,524
Q2 19,403,340 1,955,702 1,897,786 1,267,983 193,761,946 93,085,693 150,401,708 112,599,254 43,360,238
Q3 21,979,764 1,908,357 1,785,937 902,854 204,937,940 100,624,618 155,219,858 114,442,106 49,718,082
6 VNM
Q1 12,074,425 3,470,305 3,476,088 2,935,005 31,068,545 20,171,593 6,049,114 5,534,020 25,019,430
Q2 13,386,878 3,443,227 3,444,022 2,916,788 31,955,032 20,677,934 7,201,914 6,712,398 24,753,118
Q3 13,308,558 3,228,397 3,223,014 2,697,068 31,595,715 18,889,319 7,567,098 7,089,479 24,028,617
7 HPG
Q1 10,430,779 2,239,620 2,242,909 1,935,296 36,945,826 21,530,443 15,542,328 14,470,323 21,403,498
Q2 10,765,212 1,797,278 1,807,856 1,538,505 39,662,484 23,982,297 16,723,039 15,754,307 22,939,446
Q3 12,730,448 2,477,216 2,487,911 2,140,395 48,342,147 30,643,372 18,205,063 16,469,143 30,137,085
8 FPT
Q1 9,606,952 629,911 643,245 540,340 28,003,927 20,264,901 16,023,450 14,835,526 11,980,477
Q2 10,089,128 779,117 783,483 670,458 28,045,804 20,220,920 15,895,578 14,738,302 12,150,226
Q3 10,973,969 882,252 881,653 744,031 29,693,707 21,767,021 16,659,921 15,768,900 13,033,786
9 MSN
Q1 8,837,248 354,725 351,385 262,829 67,603,539 17,279,459 47,028,003 12,322,024 20,575,536
Q2 9,913,448 361,951 353,265 254,909 65,478,169 14,938,171 41,506,876 13,493,340 23,971,293
Q3 9,691,656 1,102,457 1,092,177 948,465 66,097,873 15,102,219 41,031,792 12,451,541 25,066,081
10 SAB
Q1 7,479,513 1,435,135 1,448,437 1,187,963 18,753,849 10,421,900 5,153,773 5,010,258 13,600,076
Q2 8,271,690 1,674,831 1,664,791 1,378,795 20,098,704 11,948,193 5,226,245 5,081,534 14,872,459
Q3 8,105,659 1,424,507 1,411,252 1,151,719 21,241,532 13,208,725 5,342,290 5,209,060 15,899,242
11 BID
Q1 6,805,759 4,625,261 2,277,065 1,848,920 1,026,251,638 848,900,389 980,500,669 901,315,037 44,119,313
Q2 7,187,464 5,399,045 1,416,271 977,645 1,099,210,264 920,884,169 1,051,070,527 969,897,770 45,198,535
Q3 9,019,977 7,417,859 1,861,896 1,482,992 1,125,908,666 947,823,762 1,079,372,560 984,617,187 43,762,029
12 HSG
Q1 6,271,069 528,393 538,504 415,725 18,819,807 11,913,197 14,134,926 11,889,436 4,684,881
Q2 7,280,384 323,329 332,951 271,577 17,425,735 9,698,074 12,449,861 9,685,328 4,975,873
Q3 6,991,944 255,154 258,047 203,406 21,541,324 12,882,915 16,372,598 13,531,784 5,168,725
13 CTG
Q1 6,165,524 4,608,799 2,544,073 2,039,127 987,383,026 810,111,456 928,919,393 814,137,034 58,195,828
Q2 7,319,397 5,048,339 2,269,556 1,881,862 1,035,620,544 862,639,529 975,300,484 844,430,423 60,045,333
Q3 6,432,242 4,238,157 2,418,555 1,951,708 1,062,291,875 883,530,804 1,000,011,803 875,349,907 62,003,953
14 BVH
Q1 5,424,597 -500,935 486,332 393,637 75,107,586 30,561,636 60,856,842 15,280,492 13,451,293
Q2 6,126,246 -212,213 852,955 708,737 82,903,252 37,021,483 68,141,908 20,327,676 14,082,410
Q3 6,555,202 -723,245 196,779 168,071 85,783,172 40,748,798 71,559,662 20,553,095 13,533,965
15 VCB
Q1 5,275,809 4,137,564 2,736,903 2,209,645 794,278,974 651,019,307 743,965,779 717,219,299 50,165,955
Q2 5,636,870 4,119,462 2,517,897 2,020,830 849,752,472 710,374,666 797,642,613 767,304,182 51,957,976
Q3 5,248,083 4,183,819 2,679,543 2,148,620 898,484,068 752,094,613 844,238,267 800,649,753 54,089,366
16 VJC
Q1 5,106,696 418,086 418,440 376,450 23,358,460 12,430,063 16,483,687 11,917,668 6,874,773
Q2 11,316,755 1,480,464 1,489,003 1,420,117 24,747,021 11,016,240 17,425,670 11,918,931 7,321,351
Q3 6,186,599 1,075,133 1,075,299 965,806 26,213,624 11,050,903 17,920,310 12,638,721 8,293,313
17 VPB
Q1 4,829,078 3,608,995 1,924,110 1,537,307 229,847,133 162,649,188 211,168,477 146,223,012 18,678,656
Q2 4,752,545 3,650,068 1,339,732 1,068,869 248,713,537 178,700,403 229,190,691 153,706,304 19,522,846
Q3 5,362,519 3,996,570 2,371,552 1,894,542 253,847,293 182,064,688 226,222,971 150,970,967 27,624,322
18 TVN
Q1 4,475,317 263,472 265,700 233,519 15,102,111 6,184,947 7,402,957 6,684,738 7,699,154
Q2 4,728,657 14,305 22,736 14,044 14,701,885 6,147,560 6,991,845 6,261,617 7,710,040
Q3 14,935,575 647,936 664,452 584,320 13,777,695 5,131,735 5,766,170 5,036,269 8,011,525
19 CTD
Q1 4,361,300 356,769 375,312 300,649 11,513,312 10,142,993 4,979,035 4,968,228 6,534,276
Q2 6,183,123 493,151 517,176 412,399 12,865,478 11,457,176 6,479,574 6,468,661 6,385,904
Q3 7,640,855 574,536 596,980 477,505 13,439,172 11,923,157 6,594,611 6,583,699 6,844,561
20 ACV
Q1 4,081,966 941,649 941,523 772,209 44,842,295 20,641,256 20,000,381 4,599,659 24,841,914
Q2 2,859,077 1,387,743 1,398,844 939,614 48,023,472 24,454,047 23,079,686 8,514,647 24,943,786
Q3 3,417,674 1,539,467 1,544,458 1,249,827 49,624,295 26,655,641 23,430,682 9,013,597 26,193,613
21 VGT
Q1 3,898,371 144,619 134,266 126,373 20,344,204 9,481,733 12,676,074 7,076,787 7,668,129
Q2 4,393,244 209,761 210,971 177,065 20,788,767 9,606,126 13,337,600 7,685,858 7,451,168
Q3 4,771,664 174,237 231,470 208,634 20,880,037 9,507,571 13,272,007 7,429,501 7,608,029
22 NHN
Q1 3,377,586 918,190 922,632 768,143 39,485,046 17,588,967 29,167,961 28,036,275 10,317,085
23 PVS
Q1 3,374,559 345,498 343,760 275,439 23,995,720 13,663,102 11,967,936 8,150,531 12,027,784
Q2 4,312,877 432,717 437,020 367,384 24,764,134 14,421,689 12,758,272 8,759,666 12,005,863
Q3 3,185,364 45,522 125,462 71,071 24,220,068 13,873,132 12,223,395 8,295,749 11,996,673
24 SVC
Q1 3,150,716 15,240 47,577 39,111 3,150,882 1,507,992 1,979,443 1,420,313 1,171,440
Q2 3,575,565 -10,391 41,495 34,377 3,716,950 1,750,542 2,526,972 1,951,921 1,189,977
Q3 3,468,769 -15,553 26,569 20,704 3,782,376 1,805,262 2,570,219 1,989,029 1,212,157
25 PNJ
Q1 3,148,658 311,241 311,075 248,739 3,595,808 3,106,734 1,846,742 1,784,913 1,749,066
Q2 2,358,427 156,100 161,601 128,945 3,561,007 3,055,472 1,825,565 1,773,662 1,735,442
Q3 2,295,181 157,654 158,065 126,079 4,063,461 3,480,268 1,335,006 1,313,200 2,728,456

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357