Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 BID
Q1 6,805,759 4,625,261 2,277,065 1,848,920 1,026,251,638 848,900,389 980,500,669 901,315,037 44,119,313
Q2 7,187,464 5,399,045 1,416,271 977,645 1,099,210,264 920,884,169 1,051,070,527 969,897,770 45,198,535
Q3 9,019,977 7,417,859 1,861,896 1,482,992 1,125,908,666 947,823,762 1,079,372,560 984,617,187 43,762,029
2 CTG
Q1 6,165,524 4,608,799 2,544,073 2,039,127 987,383,026 810,111,456 928,919,393 814,137,034 58,195,828
Q2 7,319,397 5,048,339 2,269,556 1,881,862 1,035,620,544 862,639,529 975,300,484 844,430,423 60,045,333
Q3 6,432,242 4,238,157 2,418,555 1,951,708 1,062,291,875 883,530,804 1,000,011,803 875,349,907 62,003,953
3 VCB
Q1 5,275,809 4,137,564 2,736,903 2,209,645 794,278,974 651,019,307 743,965,779 717,219,299 50,165,955
Q2 5,636,870 4,119,462 2,517,897 2,020,830 849,752,472 710,374,666 797,642,613 767,304,182 51,957,976
Q3 5,248,083 4,183,819 2,679,543 2,148,620 898,484,068 752,094,613 844,238,267 800,649,753 54,089,366
4 STB
Q1 1,051,544 308,486 309,456 210,538 344,409,236 222,486,372 321,296,630 312,562,001 23,112,606
Q2 1,011,186 353,110 266,412 253,440 355,813,041 234,502,202 333,328,964 324,555,208 22,484,077
Q3 1,696,464 588,739 449,877 307,282 363,488,056 238,763,462 340,704,657 328,097,719 22,783,399
5 ACB
Q1 1,908,067 1,202,109 594,788 478,166 251,536,647 191,752,856 236,980,600 226,330,080 14,556,047
Q2 2,019,888 1,026,563 667,389 501,948 265,841,867 200,549,932 250,957,542 240,008,409 14,884,325
Q3 2,147,214 1,266,690 741,846 546,797 270,264,504 204,296,136 254,841,109 243,376,900 15,423,395
6 MBB
Q1 2,406,612 1,691,106 1,111,942 889,659 250,066,008 180,408,511 223,758,851 214,037,634 25,061,434
Q2 2,731,954 2,155,032 1,412,393 1,107,918 276,244,750 204,593,082 248,935,607 237,647,573 26,047,201
Q3 2,834,971 2,092,074 1,477,757 1,194,656 291,942,720 221,174,202 263,479,200 250,490,052 27,183,639
7 SHB
Q1 924,533 498,706 307,106 245,042 247,910,479 204,726,572 234,451,112 216,955,907 13,457,119
Q2 861,820 480,716 494,602 390,210 249,738,755 207,441,097 235,878,716 214,758,130 13,857,655
Q3 716,931 1,149,225 528,983 425,794 265,300,246 221,105,232 250,921,269 229,910,027 14,376,870
8 VPB
Q1 4,829,078 3,608,995 1,924,110 1,537,307 229,847,133 162,649,188 211,168,477 146,223,012 18,678,656
Q2 4,752,545 3,650,068 1,339,732 1,068,869 248,713,537 178,700,403 229,190,691 153,706,304 19,522,846
Q3 5,362,519 3,996,570 2,371,552 1,894,542 253,847,293 182,064,688 226,222,971 150,970,967 27,624,322
9 LPB
Q1 1,259,885 702,184 469,512 350,722 138,023,159 94,438,747 129,657,264 122,678,935 8,365,895
Q2 1,281,300 573,841 440,818 355,818 142,179,600 99,530,708 133,457,888 125,283,379 8,721,712
Q3 1,361,924 631,274 523,331 419,331 148,049,466 106,314,364 138,908,422 130,190,969 9,141,044
10 EIB
Q1 687,423 303,450 170,406 136,439 132,826,258 102,346,925 119,229,151 113,732,851 13,597,107
Q2 684,786 352,175 226,773 190,103 135,876,165 106,077,645 122,128,096 117,002,937 13,748,069
Q3 601,983 287,735 59,785 48,529 138,343,275 109,948,675 124,555,734 119,200,026 13,787,541
11 VIB
Q1 692,738 302,843 157,136 125,709 105,981,522 76,138,837 97,113,263 91,219,532 8,868,259
Q2 766,845 302,475 226,170 180,426 115,353,308 80,700,208 106,605,506 96,535,329 8,747,802
Q3 891,830 480,520 242,904 194,443 116,574,339 90,525,308 107,644,360 97,092,000 8,929,979
12 NVB
Q1 225,379 11,686 11,686 9,331 68,139,677 38,533,748 64,902,181 62,878,050 3,237,496
Q2 245,056 68,482 -3,531 -3,319 63,200,971 35,395,062 59,998,772 55,714,806 3,202,199
Q3 227,793 28,153 1,984 1,462 63,807,257 36,135,997 60,603,596 55,454,001 3,203,661
13 KLB
Q1 -5,053 0 0 0 32,216,141 25,813,927 28,795,341 28,251,337 3,420,800
Q2 -25,958 0 0 0 34,491,839 28,219,215 31,035,971 30,503,400 3,455,868
Q3 -24,167 0 0 0 2,965,800 449,842 3,000,000 0 0
14 HAD
Q1 15,283 1,493 1,493 1,195 174,607 118,673 18,101 18,101 156,506
Q2 59,145 6,419 6,419 5,135 194,423 146,067 41,849 41,849 152,575
Q3 58,634 7,514 7,514 6,012 192,157 151,334 33,571 33,571 158,586
15 VLC
Q1 676,678 54,762 56,299 52,812 1,612,723 1,214,129 305,620 292,736 1,307,104
Q2 707,706 65,419 65,377 58,461 1,594,328 1,176,391 338,369 326,546 1,255,959
Q3 710,532 54,288 56,796 52,998 1,614,194 1,195,428 333,285 320,812 1,280,908
16 SC5
Q1 200,989 11,893 11,893 9,514 2,017,776 1,878,480 1,688,647 1,400,650 329,129
Q2 254,799 -19,839 12,520 10,016 2,052,288 1,877,065 1,747,302 1,481,851 304,986
Q3 526,539 42,296 41,095 32,889 2,111,170 1,931,281 1,773,295 1,645,029 337,876
17 DRL
Q1 21,323 16,299 16,299 15,424 129,186 78,217 3,843 3,843 125,342
Q2 30,794 21,311 21,311 20,083 144,577 94,170 10,601 10,601 133,977
Q3 22,381 14,512 14,512 13,708 138,655 89,639 10,909 10,909 127,746
18 SKV
Q3 245,487 23,357 23,275 18,620 528,777 401,267 256,691 256,691 272,085
19 DPC
Q1 12,116 -114 -114 -95 41,975 41,228 3,066 3,066 38,909
Q2 20,357 1,442 1,440 1,151 40,265 39,793 2,675 2,675 37,590
Q3 16,205 910 910 728 41,269 40,647 2,950 2,950 38,318
20 DNY
Q1 455,935 11,723 11,944 9,636 2,199,038 1,165,811 1,841,435 1,150,652 357,604
Q2 579,376 14,693 14,620 11,573 2,192,620 1,172,363 1,825,360 1,155,862 367,260
Q3 568,569 19,070 19,071 15,191 2,094,453 1,093,634 1,739,003 1,079,854 355,451
21 SAB
Q1 7,479,513 1,435,135 1,448,437 1,187,963 18,753,849 10,421,900 5,153,773 5,010,258 13,600,076
Q2 8,271,690 1,674,831 1,664,791 1,378,795 20,098,704 11,948,193 5,226,245 5,081,534 14,872,459
Q3 8,105,659 1,424,507 1,411,252 1,151,719 21,241,532 13,208,725 5,342,290 5,209,060 15,899,242
22 BST
Q1 3,610 137 146 115 17,008 15,196 4,124 4,124 12,884
Q2 14,238 407 407 329 25,444 23,659 12,232 12,232 13,212
Q3 27,184 1,093 1,095 878 27,462 25,663 13,372 13,372 14,090
23 TVS
Q1 103,627 0 61,135 52,634 1,717,888 1,694,234 1,055,205 1,055,205 662,682
Q2 115,256 0 51,834 47,278 1,757,091 1,733,529 1,050,645 1,050,645 706,447
Q3 52,358 0 14,648 9,834 1,601,294 1,578,807 914,628 914,628 686,666
24 LTC
Q1 16,592 -883 116 92 328,740 302,059 234,582 228,276 94,158
Q2 27,968 -3,066 -4,100 -4,116 330,949 305,788 236,559 236,227 94,390
Q3 7,993 -444 -444 -425 355,259 295,802 222,909 222,429 132,350
25 KTS
Q1 186,416 34,590 34,284 33,927 264,169 207,473 113,067 113,067 151,103
Q2 74,107 3,126 2,701 1,929 325,622 268,210 172,786 172,786 152,835
Q3 158,088 1,597 1,205 695 315,425 254,823 169,541 162,911 145,885

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357