Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 BID
Q1 6,805,759 4,625,261 2,277,065 1,848,920 1,026,251,638 848,900,389 980,500,669 901,315,037 44,119,313
Q2 7,187,464 5,399,045 1,416,271 977,645 1,099,210,264 920,884,169 1,051,070,527 969,897,770 45,198,535
Q3 9,019,977 7,417,859 1,861,896 1,482,992 1,125,908,666 947,823,762 1,079,372,560 984,617,187 43,762,029
2 CTG
Q1 6,165,524 4,608,799 2,544,073 2,039,127 987,383,026 810,111,456 928,919,393 814,137,034 58,195,828
Q2 7,319,397 5,048,339 2,269,556 1,881,862 1,035,620,544 862,639,529 975,300,484 844,430,423 60,045,333
Q3 6,432,242 4,238,157 2,418,555 1,951,708 1,062,291,875 883,530,804 1,000,011,803 875,349,907 62,003,953
3 VCB
Q1 5,275,809 4,137,564 2,736,903 2,209,645 794,278,974 651,019,307 743,965,779 717,219,299 50,165,955
Q2 5,636,870 4,119,462 2,517,897 2,020,830 849,752,472 710,374,666 797,642,613 767,304,182 51,957,976
Q3 5,248,083 4,183,819 2,679,543 2,148,620 898,484,068 752,094,613 844,238,267 800,649,753 54,089,366
4 STB
Q1 1,051,544 308,486 309,456 210,538 344,409,236 222,486,372 321,296,630 312,562,001 23,112,606
Q2 1,011,186 353,110 266,412 253,440 355,813,041 234,502,202 333,328,964 324,555,208 22,484,077
Q3 1,696,464 588,739 449,877 307,282 363,488,056 238,763,462 340,704,657 328,097,719 22,783,399
5 ACB
Q1 1,908,067 1,202,109 594,788 478,166 251,536,647 191,752,856 236,980,600 226,330,080 14,556,047
Q2 2,019,888 1,026,563 667,389 501,948 265,841,867 200,549,932 250,957,542 240,008,409 14,884,325
Q3 2,147,214 1,266,690 741,846 546,797 270,264,504 204,296,136 254,841,109 243,376,900 15,423,395
6 SHB
Q1 924,533 498,706 307,106 245,042 247,910,479 204,726,572 234,451,112 216,955,907 13,457,119
Q2 861,820 480,716 494,602 390,210 249,738,755 207,441,097 235,878,716 214,758,130 13,857,655
Q3 716,931 1,149,225 528,983 425,794 265,300,246 221,105,232 250,921,269 229,910,027 14,376,870
7 MBB
Q1 2,406,612 1,691,106 1,111,942 889,659 250,066,008 180,408,511 223,758,851 214,037,634 25,061,434
Q2 2,731,954 2,155,032 1,412,393 1,107,918 276,244,750 204,593,082 248,935,607 237,647,573 26,047,201
Q3 2,834,971 2,092,074 1,477,757 1,194,656 291,942,720 221,174,202 263,479,200 250,490,052 27,183,639
8 VPB
Q1 4,829,078 3,608,995 1,924,110 1,537,307 229,847,133 162,649,188 211,168,477 146,223,012 18,678,656
Q2 4,752,545 3,650,068 1,339,732 1,068,869 248,713,537 178,700,403 229,190,691 153,706,304 19,522,846
Q3 5,362,519 3,996,570 2,371,552 1,894,542 253,847,293 182,064,688 226,222,971 150,970,967 27,624,322
9 VIC
Q1 15,850,567 1,209,303 1,243,813 593,004 187,255,713 90,043,249 144,098,189 102,353,100 43,157,524
Q2 19,403,340 1,955,702 1,897,786 1,267,983 193,761,946 93,085,693 150,401,708 112,599,254 43,360,238
Q3 21,979,764 1,908,357 1,785,937 902,854 204,937,940 100,624,618 155,219,858 114,442,106 49,718,082
10 LPB
Q1 1,259,885 702,184 469,512 350,722 138,023,159 94,438,747 129,657,264 122,678,935 8,365,895
Q2 1,281,300 573,841 440,818 355,818 142,179,600 99,530,708 133,457,888 125,283,379 8,721,712
Q3 1,361,924 631,274 523,331 419,331 148,049,466 106,314,364 138,908,422 130,190,969 9,141,044
11 EIB
Q1 687,423 303,450 170,406 136,439 132,826,258 102,346,925 119,229,151 113,732,851 13,597,107
Q2 684,786 352,175 226,773 190,103 135,876,165 106,077,645 122,128,096 117,002,937 13,748,069
Q3 601,983 287,735 59,785 48,529 138,343,275 109,948,675 124,555,734 119,200,026 13,787,541
12 VIB
Q1 692,738 302,843 157,136 125,709 105,981,522 76,138,837 97,113,263 91,219,532 8,868,259
Q2 766,845 302,475 226,170 180,426 115,353,308 80,700,208 106,605,506 96,535,329 8,747,802
Q3 891,830 480,520 242,904 194,443 116,574,339 90,525,308 107,644,360 97,092,000 8,929,979
13 HVN
Q1 20,952,391 789,308 853,725 746,084 96,744,133 23,368,667 79,800,463 33,827,607 16,943,670
Q2 19,456,271 45,679 168,220 77,122 94,035,089 21,303,731 77,699,747 34,987,496 16,335,343
Q3 21,716,133 1,361,405 1,610,750 1,433,282 92,377,826 24,116,359 75,355,726 34,181,745 17,022,099
14 NVB
Q1 225,379 11,686 11,686 9,331 68,139,677 38,533,748 64,902,181 62,878,050 3,237,496
Q2 245,056 68,482 -3,531 -3,319 63,200,971 35,395,062 59,998,772 55,714,806 3,202,199
Q3 227,793 28,153 1,984 1,462 63,807,257 36,135,997 60,603,596 55,454,001 3,203,661
15 BVH
Q1 5,424,597 -500,935 486,332 393,637 75,107,586 30,561,636 60,856,842 15,280,492 13,451,293
Q2 6,126,246 -212,213 852,955 708,737 82,903,252 37,021,483 68,141,908 20,327,676 14,082,410
Q3 6,555,202 -723,245 196,779 168,071 85,783,172 40,748,798 71,559,662 20,553,095 13,533,965
16 MSN
Q1 8,837,248 354,725 351,385 262,829 67,603,539 17,279,459 47,028,003 12,322,024 20,575,536
Q2 9,913,448 361,951 353,265 254,909 65,478,169 14,938,171 41,506,876 13,493,340 23,971,293
Q3 9,691,656 1,102,457 1,092,177 948,465 66,097,873 15,102,219 41,031,792 12,451,541 25,066,081
17 PLX
Q1 35,810,668 1,336,157 1,349,866 1,106,114 58,536,379 37,545,913 34,435,235 31,251,563 24,101,144
Q2 38,344,372 949,266 1,089,961 905,275 58,764,938 37,770,248 33,195,707 30,147,327 25,569,231
Q3 38,300,912 1,054,193 1,106,097 894,133 60,047,611 38,937,382 36,810,098 33,775,794 23,237,513
18 HAG
Q1 824,014 -31,741 8,481 16,380 50,801,154 10,551,688 34,426,129 11,831,264 16,375,025
Q2 1,652,526 1,035,775 1,013,685 1,002,452 52,400,258 9,784,613 34,212,615 10,587,539 18,187,643
Q3 1,521,724 176,600 169,924 158,019 52,810,353 7,938,022 34,670,188 11,443,382 18,140,165
19 NHN
Q1 3,377,586 918,190 922,632 768,143 39,485,046 17,588,967 29,167,961 28,036,275 10,317,085
20 KLB
Q1 -5,053 0 0 0 32,216,141 25,813,927 28,795,341 28,251,337 3,420,800
Q2 -25,958 0 0 0 34,491,839 28,219,215 31,035,971 30,503,400 3,455,868
Q3 -24,167 0 0 0 2,965,800 449,842 3,000,000 0 0
21 NVL
Q1 1,931,332 562,909 552,369 408,501 37,662,134 31,343,570 26,949,082 14,624,290 10,713,052
Q2 1,442,512 463,353 465,316 432,668 41,956,021 35,408,168 29,669,498 16,942,972 12,286,522
Q3 2,439,660 557,008 558,090 502,775 47,879,575 40,410,416 35,416,291 19,981,871 12,463,284
22 HNG
Q1 470,258 -28,422 10,093 10,077 34,218,419 7,346,767 23,759,810 5,435,474 10,458,609
Q2 1,273,795 1,032,551 1,030,298 1,003,078 34,227,666 6,746,161 23,749,388 6,180,756 10,478,278
Q3 933,801 115,611 111,175 114,700 31,767,347 4,008,807 21,374,464 5,902,031 10,392,883
23 ACV
Q1 4,081,966 941,649 941,523 772,209 44,842,295 20,641,256 20,000,381 4,599,659 24,841,914
Q2 2,859,077 1,387,743 1,398,844 939,614 48,023,472 24,454,047 23,079,686 8,514,647 24,943,786
Q3 3,417,674 1,539,467 1,544,458 1,249,827 49,624,295 26,655,641 23,430,682 9,013,597 26,193,613
24 DTK
Q1 2,564,319 80,807 78,680 78,680 26,326,320 2,618,302 19,719,593 4,668,721 6,606,727
Q2 2,999,637 175,929 175,840 173,500 26,246,757 3,040,900 19,463,383 5,216,066 6,783,374
Q3 2,417,657 157,895 157,713 160,053 25,344,059 2,617,480 18,400,633 5,122,514 6,943,427
25 GAS
Q1 16,316,924 2,737,623 2,784,590 2,215,768 61,013,023 37,506,549 18,529,035 10,668,078 42,483,988
Q2 16,221,984 2,407,195 2,380,195 1,894,209 60,377,343 37,037,148 19,000,221 11,365,718 41,377,122
Q3 15,160,958 2,423,288 2,453,540 1,963,287 60,579,566 37,162,880 19,208,546 11,641,623 41,371,020

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357