Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT

STT Mã CK Tên Công Ty Ngày GDĐT KLNY LầnĐầu Giá NY KL ĐangLưuHành Cổ Phiếu Quỹ Khối Lượng Niêm yết NN được sở hữu NN còn được phép mua Giá HT Vốn Thị Trường Biểu Đồ
1226 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(Thực Phẩm )
19/01/2006 159,000,000 53 1,451,453,429 0 1,451,453,429 1,209,549,924 623,323,914 ( 40.4% ) 153 (0.1) 222,072 1 month
1227 VNN Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN
03/12/2012 5,726,698 14 5,726,698 0 5,726,698 2,806,082 2,806,082 ( 0% ) 7.3 (0) 42 1 month
1228 VNP Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam
(Nhựa - Bao Bì )
18/08/2015 19,428,913 28 19,428,913 0 19,428,913 9,353,167 9,353,167 ( 0% ) 4.5 (-0.3) 87 1 month
1229 VNR Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
(Ngân hàng- Bảo hiểm )
13/03/2006 34,300,000 37.3 131,075,937 0 131,075,937 64,227,209 22,621,696 ( 31.7% ) 23.9 (0) 3,133 1 month
1230 VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
(Vận Tải/ Cảng / Taxi )
29/07/2008 17,000,000 60 67,859,192 0 67,859,192 33,251,004 5,783,847 ( 40.5% ) 22.6 (-0.6) 1,534 1 month
1231 VNT Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
(Vận Tải/ Cảng / Taxi )
14/08/2009 5,472,000 39.7 8,529,890 55,400 8,585,290 4,206,792 3,642,627 ( 6.6% ) 31 (0) 266 1 month
1232 VNX Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại
10/06/2010 1,224,948 0 1,429,106 0 1,224,948 595,441 595,441 ( 0% ) 1.6 (0) 2 1 month
1233 VOC Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP
(Thực Phẩm )
19/09/2016 121,800,000 13.5 121,800,000 0 121,800,000 0 0 ( 0% ) 25.5 (-0.1) 3,106 1 month
1234 VOS Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
(Vận Tải/ Cảng / Taxi )
08/09/2010 140,000,000 18 138,110,000 1,890,000 140,000,000 68,600,000 61,174,090 ( 5.4% ) 2.2 (-0.2) 309 1 month
1235 VPA Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP
27/01/2016 15,076,177 10 15,076,177 0 15,076,177 7,387,326 7,387,326 ( 0% ) 4.3 (0) 65 1 month
1236 VPC Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam
(Đầu tư phát triển )
18/06/2012 5,625,000 5 5,625,000 0 5,625,000 2,679,850 2,679,850 ( 0% ) 1.3 (0.1) 7 1 month
1237 VPD Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam
(Năng lượng Điện/Khí/ )
12/04/2016 99,996,671 11 102,493,098 0 102,493,098 48,965,328 48,965,328 ( 0% ) 12.6 (0.4) 1,291 1 month
1238 VPH Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
(Bất Động Sản )
09/09/2009 20,083,285 30 52,983,084 0 52,983,084 22,203,210 15,422,271 ( 12.8% ) 12.7 (-0.3) 673 1 month
1239 VPK Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật
(Nhựa - Bao Bì )
21/12/2006 7,600,000 27.5 8,000,000 0 8,000,000 3,920,000 2,277,740 ( 20.5% ) 8.6 (-6.5) 69 1 month
1240 VPR CTCP In và Thương mại Vina
20/12/2016 3,200,000 10.6 3,200,000 0 3,200,000 0 0 ( 0% ) 13.5 (0) 43 1 month
1241 VPS Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam
(Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất )
23/08/2015 17,471,994 15 24,460,792 0 24,460,792 8,561,277 8,555,477 ( 0% ) 19.9 (0) 487 1 month
1242 VQC Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin
26/02/2010 1,400,000 0 3,599,580 0 3,599,580 1,695,451 1,695,451 ( 0% ) 9.1 (-1.6) 33 1 month
1243 VRC Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
26/07/2010 10,116,910 36 14,181,142 323,620 14,504,762 7,107,333 7,105,760 ( 0% ) 33.8 (2) 490 1 month
1244 VRG Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
(Cao Su )
10/11/2014 25,894,868 0 25,894,868 0 25,894,868 12,688,485 12,688,485 ( 0% ) 3.3 (0.4) 85 1 month
1245 VSA Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam
22/12/2015 11,650,000 27 11,650,000 0 11,650,000 5,708,500 5,357,900 ( 3% ) 26.8 (-1.2) 312 1 month
1246 VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam
(Vận Tải/ Cảng / Taxi )
09/01/2008 8,037,334 124 45,557,142 0 45,557,142 22,322,999 44 ( 49% ) 64.4 (0.1) 2,934 1 month
1247 VSG Công ty Cổ phần Container phía Nam
(Vận Tải/ Cảng / Taxi )
18/09/2008 11,044,000 25 11,044,000 0 11,044,000 5,229,260 5,229,260 ( 0% ) 2 (0) 22 1 month
1248 VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
(Năng lượng Điện/Khí/ )
02/11/2005 125,000,000 12.9 202,241,246 4,000,000 206,241,246 101,058,210 66,538,907 ( 17.1% ) 16.9 (0) 3,485 1 month
1249 VSI Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước
(Đầu tư xây dựng )
24/12/2010 12,000,000 30 13,200,000 0 13,200,000 6,468,000 6,014,320 ( 3.4% ) 15.5 (0.4) 205 1 month
1250 VSN Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản
(Thực Phẩm )
21/10/2016 80,914,300 67 80,914,300 0 80,914,300 0 0 ( 0% ) 41.9 (2.7) 3,390 1 month

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357