Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG - SỞ HỮU NHÀ NƯỚC - SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI - SỞ HỮU KHÁC


No. Symbol Sở Hữu Nhà Nước Sở Hữu Nước Ngoài Sở Hữu Khác Cổ Đông Chính Volume Last Close
1 AAA 0% 6.87% 93.13%
Phạm Ánh Dương9,264,70017.9%
KALLANG LIMITED6,536,37212.6%
Nguyễn Lê Trung6,221,25012.0%
56,964,988 25.2 (0.3)
2 AAM 0% 17.90% 82.10%
Lương Hoàng Mãnh1,879,88518.9%
Bùi Thùy Giang1,051,68410.6%
Nguyễn Đức Huy Vũ547,5925.5%
10,435,840 9.9 (0)
3 ABC 0% 0% 0%
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam...5,772,00028.3%
NTT DOCOMO Inc4,999,99824.5%
YELLOW STAR INVESTMENT 6 PTE. LTD...4,500,00022.1%
20,393,000 32.1 (0)
4 ABI 0% 0% 0%
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt...19,500,00051.3%
Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia...3,200,0008.4%
Nguyễn Văn Minh600,0001.6%
38,000,000 26 (-0.3)
5 ABT 0% 10.88% 89.12%
CTCP Thực phẩm PAN8,372,65472.8%
Lương Thanh Tùng922,7368.0%
Công ty TNHH Đầu tư NDH...568,7205.0%
11,558,307 41.5 (-0.2)
6 AC4 0% 0% 0% 2,940,862 12.9 (0)
7 ACB 0% 30% 70% 999,407,901 22.5 (-0.2)
8 ACC 73.37% 0.23% 26.40%
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp...7,336,70473.4%
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình...1,148,00011.5%
PYN Elite Fund999,20010.0%
10,000,000 28.4 (0.4)
9 ACE 0% 0% 0%
Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt...1,546,53350.7%
Vương Thị Kim61,1492%
Lê Anh Kiệt52,8471.7%
3,050,781 28 (-0.2)
10 ACL 0% 4.35% 95.65%
Trần Thị Vân Loan11,379,96349.9%
Trần Tuấn Khanh1,079,4364.7%
Trần Thị Thu Vân (Em của ông Trần Minh Nhựt)...1,052,4364.6%
18,399,675 8.4 (0)
11 ACM 0% 0% 0%
Phạm Thị Thúy Hạnh6,323,00012.4%
Nguyễn Xuân Thanh5,003,1009.8%
Nguyễn Văn Hiền1,360,7002.7%
51,000,000 1.8 (0)
12 ACV 0% 0% 0%
Bộ Giao thông Vận Tải2,076,943,01195.4%
Lê Xuân Tùng6,7000%
Lê Thị Diệu Thúy6,2000%
2,177,173,236 49.6 (0)
13 ADC 51% 1.23% 47.77%
Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt...1,144,44037.4%
Lê Hoàng Hải315,11210.3%
Peter Eric Dennis220,5247.2%
3,060,000 15.5 (0.1)
14 ADP 0% 0% 0%
Nguyễn Thị Nhung3,235,14221.1%
Trần Bửu Trí1,651,36310.8%
Lê Đình Quang1,416,0009.2%
15,359,914 36.5 (-0.3)
15 ADS 0% 0% 0%
Vũ Huy Đông4,273,29025.3%
Nguyễn Lê Hùng1,953,00011.6%
Vũ Huy Đức1,176,0007.0%
16,873,481 21.8 (-0.4)
16 AFX 0% 0% 0%
Nguyễn Thanh Xuân82,2000.2%
Phạm Ngọa Long78,9000.2%
Trần Kim Uyên40,2000.1%
35,000,000 3.6 (0)
17 AGF 8.19% 4.23% 87.58%
Công ty Cổ phần Hùng Vương...22,370,62579.6%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà...2,316,8928.2%
Trần Văn Đạt986,2383.5%
28,109,743 9.9 (0)
18 AGM 0% 0% 0%
CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim...9,437,15051.9%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà...5,126,55028.2%
Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang...900,0005.0%
18,200,000 9.3 (-0.3)
19 AGP 0% 0% 0%
Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM...1,480,70720.6%
Phạm Uyên Nguyên655,4969.1%
Nguyễn Văn Kha592,0448.2%
7,187,202 29.9 (0)
20 AGR 74.92% 0.46% 24.62%
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt...158,836,02375.2%
Hà Huy Toàn3,553,1551.7%
Nguyễn Kim Hậu760,9050.4%
211,200,000 3.5 (-0.0)
21 AGX 0% 0% 0%
CTCP Bourbon Bến Lức2,650,60824.5%
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV...1,980,00018.3%
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng VN...1,950,00018.1%
10,800,000 28.5 (0)
22 ALT 34.25% 5.36% 60.39%
CTCP Địa ốc A.C.B1,051,24418.3%
Tổng Công ty Liksin760,21113.3%
Hoàng Văn Điều578,86010.1%
5,736,709 16 (0)
23 ALV 0% 3.08% 96.92%
Trương Thế Sơn230,5405.1%
Lê Văn Long157,7883.5%
Nguyễn Thùy Dương126,8002.8%
4,511,904 3.8 (0.1)
24 AMC 0% 0% 0%
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế...1,140,00040%
Lê Xuân Nghĩa125,6004.4%
Lê Đình Danh61,0002.1%
2,850,000 30.7 (0)
25 AMD 0% 0% 0%
Nguyễn Quý Hưng2,950,7564.7%
Ngô Ngọc Tuân2,900,0004.7%
Nguyễn Thanh Cường2,900,0004.7%
77,999,920 13.2 (0)
Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357