Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

MAJOR SHAREHOLDER TRANSACTION, intra-group transactions


No. Symbol On Name of Shareholders Title Transaction Type Volume
1 STC 29/12/3007 Lê Đức Kế (Chồng bà Nguyễn Bạch Hoa) --- Bán 3,000
2 HMH 30/12/2012 Nguyễn Thành Chương Thành viên HĐQT Bán 2,000
3 DHI 28/12/2012 Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam --- Mua 1,244,672
4 BTH 27/12/2012 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Mua 1,000
5 DHA 23/12/2012 Lê Thị Quyên (em bà Lê Thị Quyết - TVHĐQT) --- Mua 5,000
6 SVN 29/11/2012 Lê Hoài Hưng Chủ tịch HĐQT Mua 10,800
7 TV4 31/08/2012 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4(cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký mua 900
8 FLC 30/08/2012 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT Bán 500,000
9 MDG 30/08/2012 Nguyễn Lương Quân Thành viên HĐQT Đăng ký mua 15,000
10 BED 27/08/2012 Trần Thị Tú Quỳnh (Vợ Ông Lê Mạnh - TVHĐQT --- Đăng ký bán 11,500
11 CNG 27/08/2012 Nguyễn Văn Hưng Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 5,680
12 HOT 27/08/2012 Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT Đăng ký mua 40,000
13 PGD 27/08/2012 Nguyễn Phương Thúy Kế toán trưởng Đăng ký bán 7,000
14 RAL 27/08/2012 Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 30,000
15 REE 27/08/2012 Vietnam Dedt Fund SPC --- Mua 1,085,760
16 TCO 27/08/2012 Hoàng Thị Ngọc Lan Thành viên HĐQT Đăng ký mua 30,000
17 HTI 25/08/2012 Nguyễn Công Minh Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua 100,000
18 DTL 24/08/2012 Nguyễn Thanh Loan (Con ruột ông Nguyễn Thanh Nghĩa - chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) --- Đăng ký bán 950,000
19 FCN 24/08/2012 Phùng Nguyệt Hà (Em Ông Phùng Tiến Trung - TBKS) --- Đăng ký bán 3,000
20 MAFPF1 24/08/2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt --- Đăng ký bán 200,000
21 OPC 24/08/2012 Lê Thị Năm Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 45,000
22 PGD 24/08/2012 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 5,000
23 SHI 24/08/2012 Lotus-Mekong River Equity Fund --- Đăng ký mua 200,000
24 BED 23/08/2012 Trương Thị Hảo Phó Giám đốc Đăng ký bán 2,005
25 CNG 23/08/2012 Nguyễn Thị Hồng Hải Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 9,000

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357