Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Power Chart Signals (POWER SIGNALS)


     THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THEO HỆ THỐNG ĐIỂM là hệ thống tính điểm dựa trên các tín hiệu đã được định nghĩa sẵn và được cho điểm từ chính bạn. THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THEO HỆ THỐNG ĐIỂM là 1 dạng Bộ Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ nâng cao. Bạn có thể kết hợp nhiều tín hiệu và khả năng xuất hiện nhiều tín hiệu nhất sẽ được tính toán dựa trên thang điểm. Điểm khác biệt là bạn có thể cho điểm trên tín hiệu được định nghĩa sẵn và tìm ra Mã chứng khoán có điểm cao nhất hoặc thấp nhất. (Ví dụ bạn chọn 20 tín hiệu và yêu cầu phải xảy ra ít nhất từ 10 tín hiệu. Bộ Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ bắt buộc kết quả tìm kiếm mã chứng khoán phải xảy ra đồng thời tất cả các tín hiệu bạn chọn) Thông thường điểm được cho dựa trên tín hiệu Tăng/Giảm và điểm Cộng + cho tín hiệu tăng, điểm Trừ - cho tín hiệu giảm, hoặc bạn có thể tùy biến cho điểm theo sở thích để phù hợp với tiêu chính tính điểm của bạn. Kết Quả:tổng điểm trên các tín hiệu bạn đã chọn và được đánh điểm tương ứng nằm bên phần tay phải, bao gồm cả điểm Cộng + và Trừ -. (Những tín hiệu được đánh 0 điểm sẽ không được tính và hệ thống điểm cũng như không được lưu vào bộ lọc khi bạn lưu thông tin.) Lưu Bộ Lọc và Cập Nhật Bộ Lọc là phần quan trọng để bạn lưu lại những thông tin bạn đã chọn và cho điểm. Phần thông tin được lưu này sẽ giúp bạn tìm ra những cổ phiếu có tín hiệu phù hợp với bạn và được sử dụng cho Công Cụ Phân Tích Kỹ Thuật Vẽ Biểu Đồ "Power Signal"Hệ Thống Cảnh Báo theo tổng điểm bạn đã thiết lập.

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357