Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - AAA


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 1,297,959 1,425,471 1,061,671 853,732 728,735
Giá Vốn Hàng Bán 1,150,433 1,228,778 932,639 730,817 626,990
Lợi Nhuận Gộp 147,526 196,693 129,033 122,915 101,745
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 25,591 30,389 20,724 -9,305 53,245
     Trong đó: Chi phí lãi vay 23,246 28,946 17,066 17,747 16,834
Chi phí bán hàng 31,202 61,899 13,398 7,483 22,944
Chi phí quản lý doanh nghiệp 26,960 23,585 19,065 18,253 18,419
Tổng Chi phí hoạt động 83,753 115,873 53,187 16,431 94,608
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 7,086 33,262 4,125 -63,977 82,365
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 70,857 89,793 79,971 66,795 89,501
Lợi nhuận khác 1,832 1,293 333 256 112
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 72,689 91,086 80,304 67,052 89,613
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 13,081 15,530 12,859 18,071 17,973
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -402 230 -17 246 -201
Lợi ích của cổ đông thiểu số 10,772 10,037 15,433 9,606 4,946
Tổng Chi phí lợi nhuận 23,451 25,797 28,275 27,923 22,718
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 70,782
(60,010)
85,363
(75,326)
82,895
(67,462)
58,341
(48,735)
76,787
(71,841)
Khối Lượng 83,599,988 59,249,988 59,249,988 56,964,988 56,964,988
Giá Cuối Kỳ 19.1 24.4 25.2 25.1 17.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,009
(3,009)
3,150.3
(4,445)
2,743.5
(3,871)
2,398.5
(3,520)
2,218.6
(3,256)
PE 6.4 5.5 6.5 7.1 5.5
Giá Sổ Sách 18.1 19.4 14.6 14.0 12.7

 

Nhựa - Bao Bì:    BMP    NTP    AAA    DNP    INN    SVI    MCP    DAG    RDP    TPC    HII    SPA    VBC    VKC    DTT    TPP    SPP    NSG    HNP    VNP

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357