Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông - ADC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 53,827 113,494 35,972 36,123 45,621
Giá Vốn Hàng Bán 30,659 83,510 25,864 20,937 24,035
Lợi Nhuận Gộp 23,168 29,984 10,109 15,186 21,586
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 59 66 86 62 N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay 59 66 86 62 N/A
Chi phí bán hàng 15,445 18,373 7,107 9,486 15,287
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,429 7,431 2,541 4,446 3,653
Tổng Chi phí hoạt động 20,933 25,870 9,734 13,994 18,940
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 399 8 320 73 73
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,634 4,123 694 1,265 2,720
Lợi nhuận khác 170 297 152 82 86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,804 4,420 846 1,347 2,806
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 675 1,105 207 296 619
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 45 N/A 45 N/A 49
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 720 1,105 252 296 668
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,083 3,315 595 1,051 2,137
Khối Lượng 3,060,000 3,060,000 3,060,000 1,800,000 1,800,000
Giá Cuối Kỳ 14.1 15.1 15.6 21 21.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,302
(2,302)
2,320
(2,320)
2,439
(2,439)
2,231.2
(3,793)
2,150.6
(3,656)
PE 6.1 6.5 6.4 5.5 5.9
Giá Sổ Sách 14.8 14.1 13 10.8 10.9

 

Công Nghệ Viễn Thông:    FPT    FOX    SAM    ELC    CMG    ST8    ABC    ITD    CNC    SGT    POT    SMT    CMT    SVT    CNN    HPT    UNI    CKV    ADC    ONE
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357