Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - AGF


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 670,633 661,065 847,165 1,142,219 640,921
Giá Vốn Hàng Bán 622,907 593,440 788,074 1,095,642 589,403
Lợi Nhuận Gộp 47,726 67,625 59,091 46,577 51,518
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 17,629 18,954 18,443 27,468 21,387
     Trong đó: Chi phí lãi vay 13,432 13,819 15,384 17,767 13,095
Chi phí bán hàng 31,278 41,033 31,812 29,924 35,511
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,083 8,363 4,178 4,177 4,373
Tổng Chi phí hoạt động 53,990 68,350 54,433 61,569 61,271
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 7,142 4,126 4,405 6,854 10,608
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 878 3,400 9,062 -8,138 854
Lợi nhuận khác 742 -44 -338 -590 159
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,620 3,356 8,724 -8,728 1,013
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 243 N/A N/A -203 203
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A 1,932 N/A 103 -255
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 243 1,932 0 -100 -52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,377 1,424 8,724 -8,628 1,066
Khối Lượng 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743
Giá Cuối Kỳ 7.2 8.9 9.2 11.8 14.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
103
(103)
92
(92)
-151
(-151)
-382
(-382)
22
(22)
PE 69.7 96.7 -60.9 -30.9 645.5
Giá Sổ Sách 28.1 28.1 28 27.7 30.5

 

Thủy Sản:    VHC    SEA    HVG    DAT    SSN    ABT    FMC    ANV    AGF    SJ1    ACL    TS4    SPH    AAM    SPD    SNC    CMX    BLF    ICF    NGC
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357