Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam - ALP


Mã chứng khoán ALP đã Hủy Niêm Yết => Xem Chi Tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    [ 2005 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013
Doanh Thu Thuần 492,412 139,178 231,192 902,221 320,272
Giá Vốn Hàng Bán 468,343 130,027 217,368 861,364 318,668
Lợi Nhuận Gộp 24,069 9,151 13,824 40,858 1,604
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 22,655 10,411 10,628 22,302 16,743
     Trong đó: Chi phí lãi vay 11,869 10,849 10,034 19,679 9,727
Chi phí bán hàng 9,929 3,532 7,630 5,261 3,263
Chi phí quản lý doanh nghiệp 58,826 69,044 23,903 51,841 53,713
Tổng Chi phí hoạt động 91,410 82,987 42,161 79,404 73,719
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 4,168 477 866 4,413 8,369
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -63,173 -73,360 -27,471 -34,134 -63,747
Lợi nhuận khác 2,778 -5,977 1,411 1,960 652
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -63,666 -80,281 -28,345 -34,339 -63,597
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 80 386 N/A 419 59
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -516 -276 -252 -615 -264
Lợi ích của cổ đông thiểu số -3,918 -5,240 -2,900 12,450 -11,934
Tổng Chi phí lợi nhuận -4,354 -5,130 -3,152 12,254 -12,139
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -63,231
(-59,313)
-80,391
(-75,151)
-28,093
(-25,193)
-34,143
(-46,593)
-63,393
(-51,459)
Khối Lượng 192,484,413 192,484,413 192,484,413 192,484,413 192,484,413
Giá Cuối Kỳ 4.1 4.1 6.2 4 3.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-1,072
(-1,072)
-1,031
(-1,031)
-1,051
(-1,051)
-1,047
(-1,047)
-1,002
(-1,002)
PE -3.8 -4.0 -5.9 -3.8 -3.3
Giá Sổ Sách 8.4 8.7 9.1 9.2 9.5

 

:

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357