Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP - AMD


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh Thu Thuần 1,412,377 203,105 165,064 291,628 390,771
Giá Vốn Hàng Bán 1,365,746 178,842 136,997 265,097 366,249
Lợi Nhuận Gộp 46,631 24,263 28,067 26,531 24,522
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 4,713 4,344 4,498 3,334 1,362
     Trong đó: Chi phí lãi vay 4,703 4,299 4,482 3,179 1,241
Chi phí bán hàng 1,323 2,135 910 2,138 810
Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,194 8,843 10,981 10,894 8,453
Tổng Chi phí hoạt động 21,230 15,322 16,389 16,366 10,625
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 493 6,222 515 503 409
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25,731 15,001 12,176 10,535 14,337
Lợi nhuận khác -33 -224 -598 -95 -230
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25,698 14,777 11,578 10,440 14,107
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,868 3,749 3,995 2,923 3,510
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 476 228 248 287 147
Tổng Chi phí lợi nhuận 6,344 3,977 4,243 3,210 3,657
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19,830
(19,354)
11,028
(10,800)
7,584
(7,336)
7,517
(7,230)
10,598
(10,451)
Khối Lượng 64,878,394 64,878,394 64,878,394 64,878,394 62,399,936
Giá Cuối Kỳ 9.1 10.7 12.3 13.6 14.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
689
(689)
552
(552)
556
(556)
589
(589)
664.6
(691)
PE 13.2 19.3 22.1 23.0 21.4
Giá Sổ Sách 12.1 11.9 11.9 11.8 11.4

 

Khoáng Sản:    MSR    SQC    KSV    KSB    MVB    AMD    HGM    NBC    LBM    FCM    TVD    CCM    MTA    BMC    THT    TC6    TDN    TCS    YBC    KSH

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357