Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ - APP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 24,764 21,580 26,054 24,566 27,227
Giá Vốn Hàng Bán 16,280 14,139 17,444 16,809 18,908
Lợi Nhuận Gộp 8,483 7,442 8,610 7,757 8,319
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 248 287 116 46 200
     Trong đó: Chi phí lãi vay 146 257 63 42 175
Chi phí bán hàng 2,493 2,589 3,181 2,726 3,967
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,317 3,491 3,000 2,846 4,458
Tổng Chi phí hoạt động 7,058 6,367 6,297 5,618 8,625
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1 N/A 32 19 6
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,427 1,075 2,345 2,158 -301
Lợi nhuận khác N/A 7 14 N/A -4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,427 1,082 2,359 2,158 -306
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 303 230 496 432 16
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 303 230 496 432 16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,124 852 1,863 1,726 -322
Khối Lượng 4,201,682 4,201,682 3,963,960 3,963,960 3,963,960
Giá Cuối Kỳ 10.3 9.4 10.4 9.5 10.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,324
(1,324)
980
(980)
1,136.8
(1,205)
914.2
(969)
892.5
(946)
PE 7.8 9.6 8.6 9.8 10.6
Giá Sổ Sách 12.6 12.3 12.1 12.6 12.3

 

Nhóm Dầu Khí:    GAS    PVS    PVI    PVD    PVT    PLC    PGS    PET    PVX    PXS    POS    PVC    PTL    PVB    PCT    ASP    PVE    PPS    PXL    PVR
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357