Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong - AAM


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 75,544 65,104 64,279 69,851 82,381
Giá Vốn Hàng Bán 72,014 59,727 57,451 64,535 76,764
Lợi Nhuận Gộp 3,530 5,377 6,829 5,315 5,616
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính -175 31 200 595 445
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A 22 259 457 425
Chi phí bán hàng 3,302 3,105 4,931 2,553 4,234
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,938 1,557 2,529 2,291 2,675
Tổng Chi phí hoạt động 5,065 4,693 7,660 5,439 7,354
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,964 51 1,732 650 2,717
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 430 735 900 526 979
Lợi nhuận khác 96 245 23 26 40
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 525 980 924 552 1,019
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 94 184 309 47 173
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 66 N/A -115 N/A -18
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 160 184 194 47 155
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 365 796 730 505 863
Khối Lượng 10,435,840 10,435,840 10,435,840 10,435,840 10,435,840
Giá Cuối Kỳ 9.1 10.2 10.4 10.4 9.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
230
(230)
277
(277)
277
(277)
233
(233)
248
(248)
PE 39.5 36.9 37.6 44.6 40
Giá Sổ Sách 23.5 23.5 23.5 23.4 23.9

 

Thủy Sản:    VHC    SEA    HVG    DAT    SSN    ABT    FMC    ANV    AGF    SJ1    ACL    TS4    AAM    SPH    SPD    SNC    BLF    CMX    ICF    NGC
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357