Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Truyền thông VMG - ABC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Doanh Thu Thuần 2,115,272 2,003,889 1,950,204 1,809,791 1,542,524
Giá Vốn Hàng Bán 2,094,842 1,965,220 1,913,025 1,772,242 1,510,954
Lợi Nhuận Gộp 20,431 38,669 37,179 37,549 31,570
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 1,198 1,052 728 724 511
     Trong đó: Chi phí lãi vay 1,198 1,052 728 724 511
Chi phí bán hàng 4,777 4,336 3,319 3,573 2,756
Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,310 12,174 9,374 9,320 7,360
Tổng Chi phí hoạt động 18,285 17,562 13,421 13,617 10,627
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 6,040 10,434 7,846 8,083 4,469
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,201 31,545 32,018 30,903 21,978
Lợi nhuận khác -33 -4 7 393 35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,168 31,541 32,026 31,296 22,013
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,042 6,277 6,482 338 5,701
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A 6,000 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,806 2,271 2,462 4,202 N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 4,848 8,548 8,944 10,540 5,701
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,320 22,993 23,082 20,756 16,312
Khối Lượng 20,393,000 20,393,000 20,393,000 20,393,000 20,393,000
Giá Cuối Kỳ 18.9 23.8 18.8 N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,440
(3,440)
4,077
(4,077)
2,944
(2,944)
2,248
(2,248)
1,567
(1,567)
PE 5.5 5.8 6.4 N/A N/A
Giá Sổ Sách 34.1 33.9 32.6 31.2 33.4

 

Công Nghệ Viễn Thông:    FPT    FOX    SAM    CMG    ELC    SGT    ST8    POT    CNC    ITD    ABC    VEC    SMT    TTN    HPT    SVT    UNI    CMT    CNN    CKV

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357