Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - ACB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Doanh Thu Thuần 2,147,214 2,019,888 1,908,067 1,946,263 1,656,977
Giá Vốn Hàng Bán 5,193,635 5,002,035 4,647,289 4,556,524 4,142,504
Lợi Nhuận Gộp -3,046,421 -2,982,147 -2,739,222 -2,610,261 -2,485,527
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 78,441 49,410 365,781 164,724 22,006
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 401,477 388,420 335,144 379,873 319,368
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,268,654 1,748,457 1,473,788 1,188,704 1,243,131
Tổng Chi phí hoạt động 1,748,572 2,186,287 2,174,713 1,733,301 1,584,505
Doanh thu hoạt động
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 308,693 292,994 247,925 283,797 236,381
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 54,375 58,518 66,684 79,600 51,701
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh -26,107 13,181 39,679 74,570 7,608
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 2,535 326,630 45,285 -283,755 -140,336
Thu nhập từ hoạt động khác 41,075 45,897 362,704 157,297 32,838
Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần 7,559 17,912 5,553 8,601 5,945
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 388,130 755,132 767,830 320,110 194,137
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,266,690 1,026,563 1,202,109 1,077,669 607,983
Lợi nhuận khác -524,844 -359,174 -607,321 -654,940 -192,153
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 741,846 667,389 594,788 422,729 415,830
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -195,049 -165,441 -116,622 -94,372 -82,008
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận -195,049 -165,441 -116,622 -94,372 -82,008
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 546,797
(546,797)
501,948
(501,948)
478,166
(478,166)
328,357
(328,357)
333,822
(333,822)
Khối Lượng 999,407,901 999,407,901 999,407,901 909,780,511 909,780,511
Giá Cuối Kỳ 30.6 25.9 24.5 17.6 16.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,856
(1,856)
1,643
(1,643)
1,494
(1,494)
1,326.3
(1,457)
1,173.4
(1,289)
PE 16.5 15.8 16.4 12.1 12.9
Giá Sổ Sách 15.4 14.9 14.6 14.1 13.8

 

Ngân hàng- Bảo hiểm:    VCB    BID    CTG    MBB    BVH    ACB    STB    EIB    VIB    SHB    PVI    BIC    VNR    BMI    NVB    PTI    PGI    MIG    ABI    BLI

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357