Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP - ACV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 3,931,584 3,525,923 3,404,944 2,871,558 4,046,954
Giá Vốn Hàng Bán 1,922,603 2,124,176 2,002,998 1,596,971 2,432,538
Lợi Nhuận Gộp 2,008,981 1,401,747 1,401,946 1,274,587 1,614,417
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 964,103 25,735 25,720 -33,566 683,124
     Trong đó: Chi phí lãi vay 24,153 23,937 24,053 16,574 31,106
Chi phí bán hàng 74,436 69,902 62,848 58,382 103,852
Chi phí quản lý doanh nghiệp 188,404 228,309 221,394 153,018 221,257
Tổng Chi phí hoạt động 1,226,943 323,946 309,962 177,834 1,008,233
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 326,254 325,731 376,096 261,526 255,659
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,192,830 1,471,679 1,539,467 1,387,743 941,649
Lợi nhuận khác -937 45,376 4,991 11,100 -125
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,191,893 1,517,055 1,544,458 1,398,844 941,523
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 217,230 306,618 294,631 272,539 167,394
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -242 -31,495 N/A 186,691 1,921
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,766 1,630 2,291 1,259 16,040
Tổng Chi phí lợi nhuận 219,754 276,753 296,922 460,489 185,355
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 977,671
(974,905)
1,243,561
(1,241,931)
1,252,118
(1,249,827)
940,873
(939,614)
788,249
(772,209)
Khối Lượng 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236
Giá Cuối Kỳ 106.1 108.5 69.0 50.6 50.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,024
(2,024)
1,931
(1,931)
2,277
(2,277)
2,050
(2,050)
1,590
(1,590)
PE 52.4 56.2 30.3 24.7 31.8
Giá Sổ Sách 13 12.6 12 11.5 11.4

 

Hàng không:    ACV    VJC    HVN    SAS    SGN    NCT    NCS    NAS    MAS    ARM    IHK

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357