Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông - ADC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 47,644 44,685 53,827 113,494 35,972
Giá Vốn Hàng Bán 32,524 26,382 30,659 83,510 25,864
Lợi Nhuận Gộp 15,120 18,303 23,168 29,984 10,109
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 40 46 59 66 86
     Trong đó: Chi phí lãi vay 40 46 59 66 86
Chi phí bán hàng 9,917 12,231 15,445 18,373 7,107
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,397 4,740 5,429 7,431 2,541
Tổng Chi phí hoạt động 14,354 17,017 20,933 25,870 9,734
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 677 109 399 8 320
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,442 1,395 2,634 4,123 694
Lợi nhuận khác 141 92 170 297 152
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,583 1,487 2,804 4,420 846
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 308 356 675 1,105 207
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 33 N/A 45 N/A 45
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 341 356 720 1,105 252
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,242
(1,242)
1,131
(1,131)
2,083
(2,083)
3,315
(3,315)
595
(595)
Khối Lượng 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000
Giá Cuối Kỳ 16.2 16.1 14.1 15.1 15.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,540
(2,540)
2,328
(2,328)
2,302
(2,302)
2,320
(2,320)
2,439
(2,439)
PE 6.4 6.9 6.1 6.5 6.4
Giá Sổ Sách 13.7 15.2 14.8 14.1 13

 

Công Nghệ Viễn Thông:    FPT    FOX    SAM    CMG    ELC    SGT    ST8    POT    ITD    CNC    ABC    VEC    SMT    TTN    SVT    CMT    UNI    CKV    HPT    IFC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357