Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang - AFX


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh Thu Thuần 224,138 236,757 229,283 207,078 227,729
Giá Vốn Hàng Bán 209,178 221,547 217,145 195,417 213,681
Lợi Nhuận Gộp 14,959 15,210 12,138 11,661 14,048
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 710 2,776 3,778 2,731 3,922
     Trong đó: Chi phí lãi vay 341 1,541 2,047 1,744 2,454
Chi phí bán hàng 6,615 8,648 5,894 5,332 7,402
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,817 4,004 3,608 3,033 1,149
Tổng Chi phí hoạt động 12,142 15,428 13,280 11,096 12,473
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 264 274 2,251 361 810
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,082 57 1,110 926 2,384
Lợi nhuận khác 70 19,043 251 275 1,381
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,151 19,099 1,361 1,201 3,765
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 226 1,083 N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 226 1,083 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,925
(2,925)
18,017
(18,017)
1,361
(1,361)
1,201
(1,201)
3,765
(3,765)
Khối Lượng 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
Giá Cuối Kỳ 4 3.9 5.5 3.4 3.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
672
(672)
696
(696)
533
(533)
489
(489)
229
(229)
PE 6.0 5.6 10.3 7.0 15.3
Giá Sổ Sách 10.6 10.5 10 10 10

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    BHN    QNS    SBT    KDC    VCF    VSN    GTN    VOC    TAC    DBC    HHC    BBC    FMC    CMF    BSQ    HNF

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357