Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang - AFX


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 121,254 224,138 236,757 229,283 207,078
Giá Vốn Hàng Bán 119,159 209,178 221,547 217,145 195,417
Lợi Nhuận Gộp 2,095 14,959 15,210 12,138 11,661
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 512 710 2,776 3,778 2,731
     Trong đó: Chi phí lãi vay 224 341 1,541 2,047 1,744
Chi phí bán hàng 5,137 6,615 8,648 5,894 5,332
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,122 4,817 4,004 3,608 3,033
Tổng Chi phí hoạt động 8,771 12,142 15,428 13,280 11,096
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,006 264 274 2,251 361
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -5,670 3,082 57 1,110 926
Lợi nhuận khác 163 70 19,043 251 275
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -5,506 3,151 19,099 1,361 1,201
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 289 226 1,083 N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 289 226 1,083 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -5,795
(-5,795)
2,925
(2,925)
18,017
(18,017)
1,361
(1,361)
1,201
(1,201)
Khối Lượng 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
Giá Cuối Kỳ 3.7 3.7 3.6 5.0 3.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
472
(472)
672
(672)
696
(696)
533
(533)
489
(489)
PE 7.8 5.5 5.1 9.4 6.4
Giá Sổ Sách 10.4 10.6 10.5 10 10

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    BHN    QNS    KDC    SBT    VCF    VSN    GTN    VOC    DBC    TAC    BBC    HNF    CMF    BSQ    SMB    IFS

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357