Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình - ALT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 40,199 29,129 31,859 28,052 36,515
Giá Vốn Hàng Bán 33,465 24,038 25,997 23,407 27,888
Lợi Nhuận Gộp 6,734 5,091 5,863 4,646 8,627
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính -20 43 134 371 275
     Trong đó: Chi phí lãi vay 6 19 50 81 100
Chi phí bán hàng 1,124 772 1,129 1,156 967
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,207 4,270 4,144 3,590 4,733
Tổng Chi phí hoạt động 4,311 5,085 5,407 5,117 5,975
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 302 706 567 638 467
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,457 1,657 2,230 529 3,942
Lợi nhuận khác 3 -32 1 -1 N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,460 1,625 2,230 528 3,942
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 456 226 222 N/A 119
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 456 226 222 0 119
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,004 1,399 2,009 528 3,824
Khối Lượng 5,736,709 5,736,709 5,736,709 5,736,709 5,412,250
Giá Cuối Kỳ 12.4 10 11.8 12.5 13.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,035
(1,035)
1,353
(1,353)
1,191
(1,191)
1,012
(1,012)
1,101.9
(1,168)
PE 12.0 7.4 9.9 12.3 11.3
Giá Sổ Sách 35.9 35.5 35.3 35.6 35.6

 

Giáo Dục:    DBD    VNB    DST    EID    SED    STC    PNC    BED    EBS    ALT    DAD    EFI    SGD    SMN    HTP    DAE    ECI    QST    SAP    LBE
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357