Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV - ALV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 5,252 25,541 34,928 54,178 20,647
Giá Vốn Hàng Bán 5,406 22,091 30,392 48,609 18,920
Lợi Nhuận Gộp -154 3,450 4,536 5,569 1,728
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 111 89 81 1 N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay 111 N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 72 212 233 281 263
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,040 921 1,202 -91 300
Tổng Chi phí hoạt động 3,223 1,222 1,516 191 563
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 4,997 460 289 303 295
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,620 2,689 3,308 5,682 1,460
Lợi nhuận khác N/A -6 N/A 830 N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,620 2,683 3,308 6,512 1,460
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A 508 611 616 193
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -80 -139 -86 N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -9 474 613 1,125 N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận -89 843 1,138 1,741 193
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,692
(1,701)
2,788
(2,314)
3,396
(2,783)
7,021
(5,896)
1,267
(1,267)
Khối Lượng 3,157,936 3,157,936 3,007,936 3,007,936 3,007,936
Giá Cuối Kỳ 8.9 13.1 11.5 9.2 3.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,020
(4,020)
3,882
(3,882)
3,283.3
(3,447)
2,576.5
(2,705)
1,050.6
(1,103)
PE 2.2 3.4 3.3 3.4 3.0
Giá Sổ Sách 21.2 17.2 17.9 17.1 11.8

 

Khoáng Sản:    MSR    SQC    KSV    KSB    AMD    HGM    MVB    FCM    LBM    NBC    TVD    CCM    BMC    MTA    THT    TC6    TDN    KSH    TCS    YBC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357