Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP - AMD


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Doanh Thu Thuần 291,628 390,771 322,264 369,547 301,403
Giá Vốn Hàng Bán 265,097 366,249 298,648 349,765 271,607
Lợi Nhuận Gộp 26,531 24,522 23,616 19,781 29,796
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 3,334 1,362 520 315 13
     Trong đó: Chi phí lãi vay 3,179 1,241 478 7 153
Chi phí bán hàng 2,138 810 789 442 59
Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,894 8,453 7,261 4,968 15,654
Tổng Chi phí hoạt động 16,366 10,625 8,570 5,725 15,726
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 503 409 281 238 79
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,535 14,337 15,315 14,278 14,149
Lợi nhuận khác -95 -230 -310 95 926
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10,440 14,107 15,005 14,374 15,075
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,923 3,510 3,665 4,445 2,957
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 287 147 293 443 N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,210 3,657 3,958 4,888 2,957
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,230 10,450 11,047 9,486 12,117
Khối Lượng 64,878,394 62,399,936 62,399,936 62,399,936 30,000,000
Giá Cuối Kỳ 13.6 14.8 11.1 12.1 10.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
589
(589)
664.6
(691)
700.2
(728)
583.8
(607)
492.9
(1,066)
PE 23.0 21.4 15.3 20 9.3
Giá Sổ Sách 11.8 11.4 11.2 11.0 6.2

 

Khoáng Sản:    MSR    SQC    KSB    KSV    AMD    MVB    HGM    LBM    FCM    MTA    TVD    NBC    KSA    BMC    THT    CCM    TC6    TDN    DHM    TCS

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357