Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nam Việt - ANV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 668,098 697,998 756,944 726,401 764,850
Giá Vốn Hàng Bán 566,882 610,509 668,068 626,172 661,515
Lợi Nhuận Gộp 101,216 87,489 88,875 100,229 103,335
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 19,716 19,241 27,694 17,748 22,170
     Trong đó: Chi phí lãi vay 16,244 16,428 19,059 17,170 20,592
Chi phí bán hàng 34,915 30,819 40,522 32,719 36,942
Chi phí quản lý doanh nghiệp -1,522 10,866 23,540 29,336 67,885
Tổng Chi phí hoạt động 53,109 60,926 91,756 79,803 126,997
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 4,918 7,035 7,526 4,046 21,320
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 49,450 33,597 1,897 138,126 -116,872
Lợi nhuận khác -18,195 -3,258 1,453 -2,017 -1,062
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 31,255 30,339 3,349 136,110 -117,934
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,538 6,063 678 13,525 -1,472
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -911 -562 -105 N/A 735
Lợi ích của cổ đông thiểu số 997 -50 -92 -1,191 -4,726
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,624 5,451 481 12,334 -5,463
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 28,629
(27,632)
24,839
(24,889)
2,777
(2,869)
122,585
(123,776)
-117,197
(-112,471)
Khối Lượng 65,605,250 65,605,250 65,605,250 65,605,250 65,605,250
Giá Cuối Kỳ 6.3 3.8 2.6 3.4 3.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,731
(2,731)
595
(595)
300
(300)
-129
(-129)
-1,871
(-1,871)
PE 2.3 6.4 8.7 -26.1 -1.7
Giá Sổ Sách 19.9 20.3 20 19.9 18

 

Thủy Sản:    MPC    VHC    SEA    HVG    DAT    SSN    ANV    FMC    ABT    AGF    SJ1    ACL    TS4    AAM    SPH    SPD    CMX    SNC    BLF    ICF

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357