Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú - APC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 34,182 45,497 41,114 39,171 28,155
Giá Vốn Hàng Bán 10,226 12,927 11,332 10,817 10,810
Lợi Nhuận Gộp 23,956 32,570 29,782 28,354 17,345
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 66 103 83 191 183
     Trong đó: Chi phí lãi vay 66 100 83 188 183
Chi phí bán hàng 877 2,905 483 656 211
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,669 3,143 5,646 4,392 3,621
Tổng Chi phí hoạt động 6,612 6,151 6,212 5,239 4,015
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 12 774 722 585 288
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 17,357 27,193 24,292 23,700 13,618
Lợi nhuận khác -23 39 -8 -1,767 N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17,333 27,233 24,283 21,933 13,618
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,621 5,236 4,899 4,994 2,964
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,621 5,236 4,899 4,994 2,964
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13,713
(13,713)
21,996
(21,996)
19,384
(19,384)
16,939
(16,939)
10,653
(10,653)
Khối Lượng 12,013,000 12,013,000 12,013,000 12,013,000 12,013,000
Giá Cuối Kỳ 38.4 82.5 45 26.8 23.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,996
(5,996)
5,741
(5,741)
4,930
(4,930)
4,174
(4,174)
3,831
(3,831)
PE 6.4 14.4 9.1 6.4 6.2
Giá Sổ Sách 23.7 22.7 21.3 20.2 19

 

:

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357