Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha - ASP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 534,781 578,087 483,494 395,680 452,683
Giá Vốn Hàng Bán 428,456 464,156 370,951 297,382 368,571
Lợi Nhuận Gộp 106,325 113,931 112,544 98,298 84,112
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 6,474 10,662 5,215 5,195 4,665
     Trong đó: Chi phí lãi vay 6,276 5,235 4,301 5,162 4,508
Chi phí bán hàng 76,666 73,132 77,020 70,970 58,137
Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,472 25,677 20,520 19,436 17,765
Tổng Chi phí hoạt động 98,612 109,471 102,755 95,601 80,567
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,168 5,683 1,477 1,087 443
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,881 13,378 11,266 10,004 3,989
Lợi nhuận khác 1,681 11,187 2,265 4,822 4,547
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10,562 24,565 13,531 14,826 8,536
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,131 6,876 6,114 2,278 2,225
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -25 64 -23 -10 14
Tổng Chi phí lợi nhuận 4,106 6,940 6,091 2,268 2,239
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,405
(6,430)
17,753
(17,689)
7,394
(7,417)
12,538
(12,548)
6,325
(6,311)
Khối Lượng 37,339,929 37,339,929 37,339,929 37,339,929 37,339,929
Giá Cuối Kỳ 7.8 7.2 6.5 4.6 3.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,181
(1,181)
1,177
(1,177)
1,313
(1,313)
1,156
(1,156)
916
(916)
PE 6.6 6.1 5.0 3.9 4.1
Giá Sổ Sách 11.5 11.4 11.1 10.9 10.5

 

Nhóm Dầu Khí:    GAS    PLX    PVS    PVI    PVD    PVT    PGS    PLC    PET    PVX    PVB    POS    PXS    PTL    PVC    ASP    PXL    PCT    PVE    PPS

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357