Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2020-09-18)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 SD2 6.8 0.6 9.7% 161,100 5,191 31.0 02,00020012,70027,900
2 TLP 9.0 -0.8 -8.2% 9,959,800 806,410 12.4 2007,997,60035,9001,7009,300
3 STH 14.9 0.3 2.1% 412,400 35,270 11.7 20,90024,40023,60021,90024,300
4 FUESSV30 10.4 0.1 0.9% 425,670 37,674 11.3 43050100,3401207,100
5 PGS 15.1 1.3 9.4% 388,597 39,893 9.7 24,53876,60060,90036,80016,731
6 CMBB2007 1.5 0.2 13.2% 549,190 57,156 9.6 78,8605,200318,1504,00020,350
7 FUESSVFL 9.9 0.2 2.1% 304,610 33,137 9.2 70,20021052,25010,00034,910
8 KSQ 1.6 0.1 6.7% 217,700 23,982 9.1 21,10033,0002,40030066,320
9 VC9 5.3 0.4 8.2% 149,600 20,841 7.2 14,60036,90773,60017,00011,400
10 CVN 17.0 1.5 9.7% 388,237 60,151 6.5 25,40016,200196,20014,01071,100
11 KHP 6.4 0 -0.2% 143,950 24,282 5.9 12,22046,56048,87034,9102,560
12 PVE 2.0 0 0% 137,100 23,310 5.9 0000230,100
13 ATG 0.6 0 -6.1% 601,170 106,108 5.7 295,06042,990101,440103,13060,200
14 KTT 4.4 -0.4 -8.3% 297,609 54,421 5.5 520,20000010
15 CMBB2006 1.3 0.2 21.8% 648,880 122,179 5.3 125,07062,10098,220187,52018,120
16 LCS 2.0 -0.1 -4.8% 106,900 20,600 5.2 79,70010063,4000500
17 L14 57.0 4 7.6% 285,539 57,371 5.0 38,25942,49097,80040,40029,018
18 PVX 1.7 -0.1 -5.6% 8,762,200 1,778,300 4.9 000012,095,100
19 HKB 0.7 -0.1 -12.5% 396,800 81,093 4.9 0000810,930
20 KSH 1.0 0 0% 3,357,500 736,491 4.6 6,056,3000000
21 HVA 4.3 0.5 13.2% 104,300 25,490 4.1 0000186,900
22 DCL 20.8 0.9 4.5% 174,660 43,630 4.0 97,15024,99016,67039,77024,770
23 TTB 5.8 0.3 6.4% 3,177,110 794,380 4.0 1,025,7301,055,080767,870578,830407,890
24 SFG 7.2 0.3 4.8% 257,010 64,989 4.0 172,600152,540108,91011,75052,330
25 HIG 10.5 0.6 6.1% 107,300 30,170 3.6 77,10034,4001,10079,0009,900
26 VND 12.9 0.3 2.4% 2,251,700 684,664 3.3 557,0701,179,800901,320471,780365,890
27 FUEVFVND 13.0 0.1 0.9% 622,760 205,605 3.0 528,82076,44027,510114,090128,990
28 CSBT2007 1.0 0 -1% 231,830 78,713 2.9 263,35000033,890
29 VIB 25.0 1.5 6.4% 2,409,700 856,126 2.8 712,800585,6001,960,100591,500303,200
30 E1VFVN30 14.2 0.2 1.4% 1,377,340 490,844 2.8 424,97024,280194,740153,340972,740
31 DIC 1.0 0 0% 335,743 123,494 2.7 0000302,341
32 MBB 18.8 0.6 3.6% 11,784,520 4,357,513 2.7 7,410,5402,613,9803,695,3404,580,6802,230,940
33 DCS 0.6 0.1 20% 524,382 196,151 2.7 00001,961,512
34 TCB 21.8 0.5 2.3% 5,334,940 2,041,387 2.6 3,654,0301,258,8801,835,3101,578,2701,236,940
35 TPB 23.8 0.8 3.5% 2,844,100 1,175,682 2.4 1,330,1101,310,0101,276,5701,036,9801,144,310
36 CSTB2007 1.2 0 2.5% 293,000 121,689 2.4 120,010201,490328,5904,510155,320
37 PGN 13.2 0 0% 168,410 71,739 2.3 41,70028,600107,90023,70048,390
38 LSS 6.2 0.4 6.7% 300,590 129,302 2.3 638,47055,57089,750118,570154,830
39 BSI 8.4 0.1 1.1% 134,140 59,577 2.3 87,83082,26064,88038,78025,550
40 POW 10.0 0 0% 7,011,680 3,175,829 2.2 2,820,6401,159,3804,040,1204,308,1504,063,310
41 CEO 7.3 0.2 2.8% 3,468,912 1,573,770 2.2 2,233,5911,126,1001,047,6002,229,7771,660,419
42 C47 9.7 0.5 5% 259,550 118,232 2.2 224,610128,610202,700159,98066,140
43 FPT 51.2 1.2 2.4% 3,306,720 1,532,255 2.2 1,563,0101,918,1301,906,7301,127,400872,160
44 CFPT2008 1.6 0.1 8.8% 137,550 65,331 2.1 82,820148,01011,0803,830141,590
45 TV2 48.3 0 0% 164,690 78,334 2.1 82,43031,88053,51089,67059,100
46 TDG 2.3 0.2 6.9% 863,920 420,547 2.1 509,510668,390655,070216,270292,770
47 BMP 61.0 2.4 4.1% 396,850 196,562 2.0 132,34089,510719,540256,81077,330
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357