Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-03-04)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 SCJ 3.2 -0.1 -3% 110,000 7,570 14.5 2,40012,00016,2004,30016,200
2 ONE 5.8 0.5 9.4% 360,300 24,973 14.4 4,14119,20027,35185,300900
3 INN 34.0 2 6.2% 347,500 25,277 13.7 31,20010,40073,00016,70072,500
4 SVN 4.2 0.3 7.7% 990,006 91,681 10.8 83,500138,30054,106140,500124,500
5 DDV 15.9 2 14.4% 2,784,400 295,075 9.4 1,600,180753,000546,7004,1002,100
6 HTP 17.4 1.4 8.8% 369,900 42,863 8.6 31,80010,60026,10037,40028,300
7 PFL 3.8 0.4 11.8% 1,548,623 199,126 7.8 220,500153,300230,358165,500128,400
8 BVG 4.8 0.6 14.3% 378,500 50,607 7.5 85,000187,42053,80076,11315,801
9 PVC 9.5 0.8 9.2% 5,291,770 710,164 7.5 509,400492,895591,846602,873375,023
10 OIL 14.2 1.8 14.5% 10,591,400 1,519,533 7.0 1,203,8001,637,7003,675,647965,600690,000
11 HAP 8.1 0.5 6.6% 3,496,300 512,820 6.8 1,405,600719,000677,600200,600195,000
12 PV2 3.9 0.3 8.3% 444,400 68,240 6.5 151,10060036,700357,80027,800
13 DGT 30.1 0.1 0.3% 268,500 42,220 6.4 67,1022,90010,3005,40088,600
14 AFX 14.5 1.2 9% 753,400 134,402 5.6 273,53768,28066,200132,10072,400
15 SBS 7.1 0.9 14.5% 8,044,200 1,490,870 5.4 1,483,5001,469,4001,498,600783,5001,105,000
16 DQC 24.1 1.5 6.9% 579,800 111,820 5.2 284,600140,200218,30054,40077,200
17 KVC 2.6 0.2 8.3% 2,668,000 581,101 4.6 761,2311,069,383797,300175,001803,601
18 SFG 9.9 0.6 6.6% 159,600 35,450 4.5 27,50052,80041,30017,20095,000
19 MHC 8.4 -0.1 -1.2% 1,112,200 261,280 4.3 1,090,800141,300175,500249,200100,000
20 VGI 43.5 3 7.4% 3,316,700 798,680 4.2 650,200720,100846,400574,200612,000
21 PXI 3.6 0.2 6.8% 114,800 27,780 4.1 33,50021,3002,60019,00017,900
22 TMS 42.9 0.4 0.9% 335,100 81,280 4.1 49,100565,30033,30020,40015,200
23 SDT 6.1 0.3 5.2% 359,510 91,672 3.9 269,30027,001121,90043,20024,520
24 PXL 11.5 0.6 5.5% 838,964 218,757 3.8 409,500496,900247,050150,300107,600
25 QBS 3.0 0.2 6.6% 863,900 227,140 3.8 677,100333,500489,60087,20078,700
26 KSH 2.1 0.2 10.5% 3,446,805 910,744 3.8 1,176,000376,3401,823,675421,2001,005,300
27 IVS 8.6 0.5 6.2% 113,200 31,424 3.6 37,90014,20028,0005,10089,742
28 UNI 13.0 -1.1 -7.8% 176,580 49,407 3.6 41,9003,40010,500130,20017,700
29 HHP 15.9 0.4 2.9% 527,300 147,630 3.6 491,4000000
30 DTA 7.9 -0.4 -4.8% 130,000 37,430 3.5 6,10029,10078,40024,80024,600
31 PVP 15.0 1.3 9.5% 1,941,247 567,430 3.4 699,500511,100421,702493,200562,500
32 CDO 1.9 0.2 11.8% 848,200 249,700 3.4 889,000157,105179,60051,710174,909
33 FUEVFVND 20.0 0 0% 1,310,700 390,230 3.4 292,100502,000308,000153,500507,800
34 EIN 25.5 -1.6 -5.9% 232,186 71,961 3.2 168,832151,353105,55266,65760,400
35 HBS 6.2 0.5 8.8% 154,500 47,885 3.2 145,217150,61716,70026,10837,007
36 QCG 9.3 -0.1 -0.9% 2,540,400 789,050 3.2 1,814,700380,800585,500478,400501,700
37 HMC 17.2 0.2 1.2% 136,800 42,680 3.2 65,70078,90073,90030,20026,500
38 AGM 14.5 0.6 4.3% 120,300 38,180 3.2 173,40018,80017,40025,1008,200
39 HCD 3.0 0 -1% 857,700 277,160 3.1 430,400330,300227,400161,600168,100
40 LGL 6.0 -0.2 -3.4% 143,900 48,170 3.0 150,70047,90032,00015,60017,000
41 SCR 8.9 0 0.1% 10,019,400 3,358,220 3.0 7,645,9001,607,3003,156,1002,885,4002,536,500
42 ABB 13.0 0.2 1.6% 2,346,100 787,771 3.0 1,338,9191,097,2501,004,100679,000372,620
43 PVV 1.8 0.2 12.5% 637,000 220,550 2.9 575,800167,600229,300170,100114,300
44 AGR 12.2 0.4 3.8% 3,775,700 1,311,790 2.9 814,9001,205,9002,298,700913,300765,400
45 VHG 1.8 0.2 12.5% 2,428,900 846,870 2.9 2,405,100645,200621,300179,8001,052,300
46 VEA 45.1 0.4 0.9% 368,700 130,030 2.8 57,000135,800179,00085,900143,700
47 WSS 5.7 0.5 9.6% 359,033 127,950 2.8 458,400154,60098,80082,70025,600
48 NNC 34.5 -1 -3% 146,000 52,210 2.8 185,70030,20054,70033,80037,000
49 BKG 12.1 0.3 3% 787,300 283,900 2.8 142,000328,30074,40092,600852,700
50 JVC 5.1 0.1 1.6% 1,579,900 579,700 2.7 1,353,400297,000424,000539,300485,300
51 MPT 2.5 -0.2 -7.4% 1,099,000 404,363 2.7 544,525564,7001,035,009462,395175,600
52 FID 2.4 0.2 9.1% 1,020,700 379,929 2.7 904,400286,710133,800300,740554,485
53 ACM 1.6 0.1 6.7% 4,487,900 1,685,474 2.7 1,827,9452,269,0261,058,746609,340624,700
54 LAS 10.8 0.9 9.1% 1,892,800 717,855 2.6 2,157,551771,250257,300470,623498,806
55 XMC 12.3 0.6 5.1% 104,700 40,100 2.6 96,9008,80020,00059,3008,400
56 ITD 12.5 -0.4 -3.1% 290,000 111,200 2.6 120,600470,200282,20015,30036,500
57 STK 29.3 1.2 4.3% 276,600 109,290 2.5 503,90043,00098,50036,80024,100
58 ATB 1.7 0.1 6.2% 1,051,400 422,687 2.5 594,500384,937533,800172,400345,900
59 VE9 2.1 -0.2 -8.7% 150,800 60,970 2.5 121,600111,000122,00038,50019,300
60 PVG 9.3 -0.1 -1.1% 180,200 73,960 2.4 131,90072,300113,60138,30045,600
61 EVF 10.7 0.3 2.9% 1,406,652 594,814 2.4 2,461,2631,003,825147,867188,307175,800
62 ART 5.6 0 0% 9,235,000 3,925,546 2.4 6,667,2882,431,8063,315,0302,263,6834,288,975
63 IDI 7.0 0.2 3.1% 4,110,100 1,786,270 2.3 3,740,5001,427,0001,470,000966,0001,321,700
64 PVB 20.0 1.2 6.4% 884,701 385,150 2.3 248,200195,641483,536334,900199,032
65 SRA 9.0 -0.1 -1.1% 387,022 169,195 2.3 301,800132,931101,939110,100140,100
66 HHG 2.3 0.1 4.5% 995,500 445,237 2.2 301,042296,918628,700440,100778,600
67 VIG 4.4 0 0% 3,564,345 1,607,419 2.2 2,412,4001,405,200873,4491,014,800940,400
68 VHC 41.9 -0.1 -0.2% 2,492,300 1,124,630 2.2 2,105,6001,549,6001,357,000540,300872,400
69 PVM 24.4 3.1 14.6% 735,043 331,824 2.2 262,700173,300132,100256,200214,800
70 DNP 22.1 0.9 4.2% 134,800 61,100 2.2 260,09821,81012,40054,90011,485
71 NAB 14.1 0 0% 118,000 54,388 2.2 82,30046,10079,56011,80071,800
72 C69 14.8 -0.8 -5.1% 672,400 312,685 2.2 478,400785,223169,400217,200165,900
73 TNT 3.5 0.2 6.2% 397,500 186,000 2.1 319,800475,800140,00094,200149,300
74 BSR 15.5 1.5 10.7% 36,625,600 17,155,397 2.1 11,209,50418,355,41036,721,30010,974,31310,129,231
75 ACV 76.5 1 1.3% 487,800 230,140 2.1 216,300194,169222,80096,800140,477
76 VNH 3.7 0.4 12.1% 585,200 279,550 2.1 896,400354,800374,600140,200188,000
77 DPM 18.7 0.2 1.4% 5,484,700 2,627,360 2.1 3,625,7005,360,1002,506,7001,483,0001,263,400
78 SWC 23.8 -0.2 -0.8% 184,600 89,650 2.1 84,40072,30058,800182,300105,500
79 ACC 15.8 -0.4 -2.5% 129,400 62,850 2.1 178,40068,00042,90033,30053,900
80 POM 18.5 1 6% 672,000 331,110 2.0 937,200761,800443,700585,30050,600
81 CVPB2015 16.1 -0.5 -3% 195,000 96,270 2.0 35,50052,60045,40031,300153,400
82 PVT 17.9 0.5 2.9% 10,506,700 5,192,100 2.0 3,394,0004,480,1004,314,9004,408,7003,547,100
83 APG 9.3 0.2 2.5% 2,007,200 999,720 2.0 707,6001,231,2001,439,300739,100711,700
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357