Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2017-11-24)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 TNM 4.8 0.6 14.3% 100,100 800 125.1 00005,000
2 SD8 0.3 -0.1 -25% 126,700 3,540 35.8 00000
3 PVA 0.6 0.1 20% 198,720 8,270 24.0 000062,400
4 G20 1.4 -0.2 -12.5% 239,100 13,406 17.8 000090,900
5 NTB 0.6 0 0% 453,500 30,682 14.8 0000184,915
6 PDB 11.3 0.2 1.8% 158,700 11,180 14.2 4,50019,1802,23327,80035,200
7 FID 1.7 0.1 6.2% 311,930 22,830 13.7 0000194,500
8 AVF 0.4 0.1 33.3% 172,810 17,911 9.6 0000113,100
9 PIV 17.3 1.5 9.5% 2,347,100 264,514 8.9 88,41044,30296,670105,10087,900
10 CMI 2.2 0.2 10% 433,720 60,712 7.1 000075,800
11 LHG 17.9 0.4 2.3% 354,470 51,845 6.8 30,29032,17036,05067,94072,850
12 KHB 1.1 0 0% 779,730 120,931 6.4 00001,037,510
13 KHL 0.6 0 0% 107,700 17,120 6.3 0000160,100
14 PXT 4.4 0.3 6.8% 159,300 25,338 6.3 78,44033,90014,75037,02012,650
15 PXA 1.2 0 0% 494,800 85,020 5.8 20,70051,100217,900273,600158,000
16 NBB 19.9 1.3 7% 782,160 137,782 5.7 655,470308,50096,900125,25081,500
17 HHG 7.4 0.4 5.7% 662,826 125,361 5.3 28,200185,000100,12695,501117,900
18 ITQ 3.0 0.1 3.5% 565,006 108,211 5.2 55,6008,700128,10066,00018,300
19 HNF 36.0 -5.6 -13.5% 119,200 23,191 5.1 14,1104,20060058,70016,600
20 ITC 14.4 0.6 4.3% 173,030 34,688 5.0 13,8301,68060,4901,85029,900
21 HUT 11.2 0.4 3.7% 2,414,261 506,755 4.8 1,136,467406,813546,449222,250625,444
22 DIC 6.2 0 -0.2% 109,650 23,150 4.7 16,03038,54032,1803,86017,890
23 PXS 7.9 0.5 6.9% 817,400 190,887 4.3 431,990222,370233,84074,060150,390
24 PVE 8.0 0.7 9.6% 608,099 156,907 3.9 271,857203,150124,650127,50069,100
25 NTL 10.0 0.3 2.9% 364,330 95,827 3.8 168,360162,970109,64011,78081,440
26 REE 38.7 2.5 6.9% 5,689,340 1,565,289 3.6 1,989,1202,975,0002,789,420678,1101,277,730
27 VKC 6.7 0.4 6.3% 237,178 67,822 3.5 260,10139,74049,10018,50042,800
28 SDD 2.1 0.1 5% 112,124 33,172 3.4 23,70042,75510,66718,800113,430
29 TDH 14.4 0.9 6.7% 832,620 253,625 3.3 363,110171,980297,990148,050319,020
30 ITD 17.1 -0.4 -2.6% 115,120 35,975 3.2 26,08011,33014,85043,72067,580
31 SP2 10.0 0 0% 256,790 80,410 3.2 0000795,100
32 PVB 18.0 1.2 7.1% 906,825 289,849 3.1 1,110,400332,429279,550334,20099,000
33 PFL 1.5 0.1 7.1% 277,700 89,613 3.1 264,800184,50068,20049,300172,117
34 CVN 7.0 0.2 2.9% 126,400 40,820 3.1 124,00041,60040,80016,70032,200
35 IJC 9.9 0.5 5.4% 858,070 279,447 3.1 321,160126,230202,630306,780193,930
36 SKH 29.9 1.6 5.7% 149,700 48,850 3.1 23,50063,40029,10021,40057,300
37 MHC 6.6 0.3 4.4% 475,430 157,061 3.0 412,830404,940136,230120,18091,370
38 SGO 1.2 -0.1 -7.7% 198,600 68,120 2.9 0000396,700
39 NDF 6.5 -0.7 -9.7% 956,010 338,856 2.8 375,220592,010234,300144,100357,700
40 HAX 38.1 0.3 0.8% 230,330 81,812 2.8 189,23044,62046,180169,310111,440
41 DST 15.0 0.4 2.7% 976,100 347,380 2.8 70,500159,210393,600141,810152,405
42 DXG 19.8 1.2 6.8% 7,140,690 2,611,197 2.7 4,060,9201,786,9703,615,2201,817,8602,567,760
43 GTT 0.5 0.1 25% 118,900 44,257 2.7 000094,300
44 SCR 9.8 0.4 4.4% 5,251,650 1,975,574 2.7 4,317,290899,7902,089,6301,477,3001,421,390
45 VNS 14.4 -0.1 -0.7% 183,700 69,415 2.6 86,17042,32040,700118,48043,370
46 DLG 3.4 0.2 7% 2,781,060 1,059,967 2.6 1,706,3201,449,5601,083,1001,349,890588,810
47 HKB 2.3 0.1 4.6% 458,826 180,810 2.5 211,230294,010225,400214,100113,200
48 VIB 24.8 0 0% 201,020 80,640 2.5 124,542292,89995,70059,00063,800
49 QCG 13.4 0.9 6.8% 921,500 375,503 2.5 397,020182,910135,920230,620434,510
50 PAC 48.5 0 0% 119,360 49,675 2.4 63,11044,96045,57023,130110,880
51 LDG 18.9 1.1 6.2% 2,872,000 1,196,595 2.4 1,151,130788,8201,215,1101,190,9801,197,020
52 BFC 34.3 -0.7 -2% 329,290 137,327 2.4 83,100266,090128,230287,060123,210
53 VGC 25.7 0.6 2.4% 1,828,240 763,186 2.4 2,595,509454,220895,600902,500511,430
54 QNS 58.8 -1.6 -2.7% 312,474 132,382 2.4 119,61269,68367,100251,800209,725
55 NLG 28.4 1 3.8% 1,772,770 766,253 2.3 761,540547,6601,455,3601,020,560779,270
56 DCS 2.1 0.1 5% 437,861 190,522 2.3 119,700122,14476,819163,84533,515
57 VOS 2.3 0.1 6% 946,840 415,763 2.3 420,450476,310441,840388,460156,080
58 NDN 9.5 0.3 3.3% 683,204 305,141 2.2 400,302204,464441,050416,300203,410
59 GMD 42.8 1.5 3.8% 1,436,540 651,364 2.2 804,610646,580547,240274,010906,320
60 EVG 6.2 0.2 3.3% 312,260 142,105 2.2 146,910106,740139,660110,260122,730
61 HNG 9.4 0.3 3.6% 2,274,740 1,050,307 2.2 916,8401,019,350760,1401,028,0601,916,670
62 SKG 35.0 0.8 2.3% 508,330 242,290 2.1 300,030139,720376,930436,360167,080
63 SJS 32.9 1.7 5.4% 353,350 169,393 2.1 202,840177,370262,08093,630186,290
64 PET 10.1 0.2 2.5% 461,090 221,620 2.1 432,170221,890137,910144,630341,100
65 DPS 2.2 0.2 10% 795,170 385,772 2.1 526,000286,900719,800316,400485,310
66 HT1 14.6 0.2 1.4% 959,130 470,346 2.0 679,090418,570352,230473,5301,420,340
67 DGW 20.8 1.4 7% 759,200 378,664 2.0 393,120470,480352,450345,190587,660
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357