Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Bảng so sánh cổ tức theo nămNăm/Tỉ lệ% >= 30% 20% - 30% 10% - 20% <= 10%
2016
2016
COM (50%)
SLS (50%)
ST8 (40%)
IDV (40%)
NCT (40%)
VCS (40%)
MAS (40%)
DSN (36%)
DRL (32%)
PGS (31%)
NCS (30%)
NNC (30%)
MSN (30%)
QHD (30%)
SAB (30%)
GMC (30%)
HTL (30%)
GHC (27%)
VHC (25%)
ABT (25%)
KSB (25%)
SFC (25%)
PSD (25%)
DVP (25%)
GAS (23%)
TIX (20%)
SDG (20%)
HAH (20%)
BFC (20%)
VNM (20%)
TNA (20%)
DHT (20%)
PDB (20%)
DPM (20%)
VCM (20%)
SGC (20%)
CNC (20%)
KHD (20%)
BMP (20%)
RAL (20%)
TRA (20%)
ADP (20%)
LIX (20%)
TDW (19%)
FMC (18%)
DAD (17%)
BTT (17%)
TCT (17%)
SED (16%)
NSC (15%)
NTC (15%)
BDG (15%)
SGN (15%)
VMC (15%)
DRC (15%)
DQC (15%)
HPP (15%)
GDT (15%)
HNP (15%)
NET (15%)
GMX (15%)
DNM (15%)
DHA (15%)
VKC (15%)
NTP (15%)
TLG (15%)
LBM (15%)
CLC (15%)
TMC (14%)
NT2 (13%)
CII (13%)
TIC (13%)
C32 (12%)
HMH (12%)
AGP (12%)
VTV (12%)
CTB (12%)
GLT (12%)
KCE (10%)
MCP (10%)
SJE (10%)
NHA (10%)
QNS (10%)
VSC (10%)
HHC (10%)
MKP (10%)
AGX (10%)
PJT (10%)
RCD (10%)
FPT (10%)
CPC (10%)
TNY (10%)
DPR (10%)
WSB (10%)
KBE (10%)
TBC (10%)
SMC (10%)
V12 (10%)
NDP (10%)
SMN (10%)
PMC (10%)
VNF (10%)
ARM (10%)
DNC (10%)
CSM (10%)
SEB (10%)
SFI (10%)
TIP (10%)
HHA (10%)
AAA (10%)
PNJ (10%)
CMV (10%)
PGI (10%)
LIG (10%)
D2D (10%)
CTI (10%)
PTG (10%)
SRC (10%)
KHA (10%)
SVI (10%)
IN4 (10%)
NHC (10%)
S4A (10%)
VNT (10%)
ND2 (10%)
LM8 (10%)
VFG (10%)
HAD (10%)
DVC (10%)
THG (10%)
DHC (10%)
VNS (10%)
TLH (10%)
VWS (8%)
SRF (8%)
PSE (8%)
SDN (8%)
HVT (8%)
VCC (8%)
SFN (8%)
VGP (8%)
PPC (8%)
CSV (8%)
VPS (8%)
VNC (7%)
PAC (7%)
NFC (7%)
VNL (7%)
TET (7%)
LGC (6.4%)
TMP (6%)
BBC (6%)
HTC (6%)
PSW (6%)
PCE (6%)
SFG (6%)
NSG (5.5%)
PNG (5%)
KHP (5%)
SAS (5%)
PVS (5%)
CCI (5%)
CDN (5%)
AAM (5%)
BST (5%)
PET (5%)
HCM (5%)
VAF (5%)
DBC (5%)
MAC (5%)
DHP (5%)
LAS (5%)
DTN (5%)
TOP (4.5%)
HHS (4%)
DCM (4%)
PHP (4%)
NLG (2.5%)
HND (2%)
2015
2015
KDC (214%)
MAS (120%)
NCT (110%)
KLS (100%)
DSN (83%)
VNM (80%)
NCS (80%)
DVP (70%)
VBC (70%)
CAP (65%)
BMP (60%)
GDT (60%)
SGC (58%)
CTD (55%)
ABT (52%)
DAD (51%)
FMC (50%)
DPR (50%)
PSL (50%)
SLS (50%)
LIX (50%)
HTL (50%)
DGL (49.8%)
STU (45%)
HDM (45%)
ACE (40%)
COM (40%)
NTP (40%)
MEF (40%)
KTS (40%)
IDV (40%)
VCS (40%)
ABC (40%)
DPM (40%)
TMT (38.5%)
IME (37%)
CLC (35%)
CSM (35%)
GAS (35%)
DHG (35%)
AMC (35%)
GLT (34%)
FDC (33%)
ARM (30.5%)
LDP (30.3%)
TRA (30%)
CAV (30%)
QNS (30%)
KHD (30%)
HPP (30%)
NNC (30%)
CNG (30%)
IN4 (30%)
LHC (30%)
VGP (30%)
DNM (30%)
WSB (30%)
PLC (30%)
NET (30%)
SEB (30%)
GHC (30%)
DHT (30%)
VGG (30%)
S33 (30%)
HEC (30%)
ICC (30%)
WCS (30%)
BFC (30%)
LAS (30%)
DRC (30%)
NSC (30%)
NTC (30%)
VFG (30%)
HAH (30%)
KSB (30%)
SAF (28%)
TCT (25%)
VCM (25%)
PAC (25%)
QHD (25%)
HHA (25%)
ADP (25%)
PVB (25%)
DQC (25%)
SDN (25%)
KHA (25%)
CVT (25%)
HAD (25%)
SDK (25%)
ACC (25%)
HSG (25%)
PSD (25%)
TMP (25%)
D2D (25%)
NHC (25%)
SJD (25%)
PPC (25%)
AGF (25%)
GIL (25%)
TDW (24%)
C32 (24%)
PMC (24%)
VCP (23%)
DGC (22.1%)
VCC (22%)
NT2 (22%)
KSC (22%)
KBT (22%)
QTC (22%)
SRC (22%)
CEC (20%)
HBD (20%)
GMX (20%)
GMD (20%)
VHL (20%)
SC5 (20%)
PGD (20%)
VDN (20%)
VPS (20%)
VNS (20%)
VPK (20%)
SMN (20%)
VMD (20%)
NFC (20%)
SDG (20%)
AGM (20%)
NDC (20%)
DHA (20%)
TLG (20%)
DNC (20%)
SBC (20%)
VSA (20%)
HCC (20%)
FPT (20%)
TAC (20%)
VNC (20%)
CJC (20%)
THG (20%)
CPC (20%)
OPC (20%)
TIX (20%)
MKP (20%)
KBE (20%)
CNC (20%)
INN (20%)
SSC (20%)
NTW (20%)
VE2 (20%)
TNA (20%)
PCE (20%)
PNJ (20%)
TRS (20%)
AGX (20%)
DMC (20%)
VNT (20%)
VNL (20%)
EVE (20%)
KCE (20%)
PTD (20%)
PHR (20%)
SJE (20%)
PTG (20%)
HTC (20%)
S55 (20%)
DRL (20%)
NMK (20%)
DAP (20%)
ST8 (20%)
VSC (20%)
LM8 (20%)
SRF (20%)
IMP (20%)
SVI (20%)
VNF (20%)
RAL (20%)
VTH (20%)
PVI (20%)
VNX (19%)
SSM (19%)
TBC (18%)
VE3 (18%)
SNC (18%)
CI5 (18%)
PMP (18%)
PDN (17%)
TNY (17%)
TPS (17%)
HCI (17%)
CLL (17%)
VE4 (16%)
CSV (16%)
SED (16%)
CHP (16%)
DP3 (16%)
BT1 (16%)
PET (16%)
SHP (16%)
SMB (16%)
DAE (16%)
VC1 (16%)
RCL (16%)
LGC (16%)
SZL (16%)
PPS (15.5%)
PSW (15%)
NDX (15%)
CMV (15%)
TCL (15%)
VCW (15%)
CTB (15%)
VCA (15%)
VGL (15%)
SFG (15%)
TV4 (15%)
HPG (15%)
KDH (15%)
SPC (15%)
MWG (15%)
GMC (15%)
VMC (15%)
TIP (15%)
ADC (15%)
HD2 (15%)
AGP (15%)
SDV (15%)
VAF (15%)
VIT (15%)
LBM (15%)
VNR (15%)
TBD (15%)
SMT (15%)
HHC (15%)
HVT (15%)
BCI (15%)
TTC (15%)
CTI (15%)
VKC (15%)
HLD (15%)
NBP (15%)
TRC (15%)
DGW (15%)
LHG (15%)
SFI (15%)
SCD (15%)
HGM (15%)
HPB (15%)
UIC (15%)
PMB (15%)
PRC (15%)
VE8 (15%)
PSE (15%)
VSI (15%)
CAN (15%)
SD4 (15%)
IHK (14.5%)
HCM (14.3%)
BED (14.3%)
ECI (14%)
NNT (14%)
SVC (14%)
PJC (14%)
DLT (14%)
D26 (14%)
CKD (14%)
TDS (14%)
QSP (13.6%)
PNG (13%)
DPP (13%)
LBE (13%)
HEV (13%)
PTI (13%)
DTV (13%)
PXS (13%)
RCC (13%)
PPY (13%)
TIC (13%)
STC (13%)
VDT (12.5%)
CCI (12%)
C21 (12%)
PMS (12%)
BPC (12%)
VC2 (12%)
GSP (12%)
TCO (12%)
ABI (12%)
CLH (12%)
HJS (12%)
NDP (12%)
TMW (12%)
CZC (12%)
BBC (12%)
VXB (12%)
BBS (12%)
LKW (12%)
BMJ (12%)
DBM (12%)
MTP (12%)
ICN (12%)
HTI (12%)
VMS (12%)
L18 (12%)
KST (12%)
V12 (12%)
PGC (12%)
EID (12%)
PEQ (12%)
VEE (12%)
PVS (12%)
BST (12%)
HUT (12%)
HMH (12%)
C71 (12%)
QST (12%)
HOT (11%)
CNN (11%)
MCF (10.6%)
TV1 (10.5%)
CDC (10%)
NGC (10%)
SD6 (10%)
PTH (10%)
TDH (10%)
STV (10%)
HHS (10%)
VGS (10%)
DIH (10%)
HNF (10%)
ITD (10%)
VCB (10%)
VC9 (10%)
HU6 (10%)
TDC (10%)
PSC (10%)
SD5 (10%)
CT3 (10%)
SDT (10%)
THB (10%)
TV2 (10%)
TVG (10%)
VHC (10%)
TCM (10%)
TAG (10%)
HAT (10%)
XMC (10%)
DBT (10%)
BMI (10%)
SGD (10%)
NNG (10%)
REE (10%)
CLM (10%)
DVC (10%)
GEX (10%)
VQC (10%)
THT (10%)
LAI (10%)
FCN (10%)
PVE (10%)
SDC (10%)
PJT (10%)
PAN (10%)
PDB (10%)
ND2 (10%)
KHP (10%)
NTL (10%)
PGI (10%)
CMS (10%)
DHP (10%)
LSS (10%)
PGS (10%)
VSH (10%)
DHC (10%)
VLA (10%)
BHN (10%)
DVH (10%)
PHC (10%)
CMK (10%)
PEN (10%)
BXH (10%)
VTB (10%)
MHC (10%)
BTP (10%)
TVS (10%)
NBW (10%)
UEM (10%)
SGN (10%)
DNL (10%)
SKG (10%)
DNY (10%)
HTV (10%)
SSI (10%)
GTA (10%)
THS (9.5%)
NAV (9%)
QCC (9%)
CEO (9%)
PCT (9%)
CDN (9%)
GDW (9%)
RCD (9%)
APP (9%)
BRC (9%)
SFN (9%)
BID (8.5%)
BMN (8.5%)
BTU (8.1%)
PHP (8%)
POT (8%)
CKV (8%)
VTL (8%)
MTH (8%)
CTT (8%)
SBA (8%)
KTL (8%)
CLW (8%)
D11 (8%)
DC4 (8%)
TVM (8%)
VIR (8%)
TPP (8%)
BVH (8%)
DTN (8%)
DCM (8%)
TJC (8%)
BTG (8%)
HDA (8%)
PVT (8%)
VMA (8%)
CMG (8%)
VC3 (8%)
VIN (8%)
CII (8%)
BTT (8%)
SPD (8%)
HTP (7.5%)
HU3 (7.5%)
LCD (7.5%)
MCC (7.5%)
HNB (7%)
VCG (7%)
AAA (7%)
BCE (7%)
ITS (7%)
THW (7%)
DTT (7%)
PJS (7%)
EBS (7%)
CTG (7%)
HLC (7%)
HJC (7%)
NDN (7%)
VC7 (7%)
ISH (7%)
CT6 (7%)
TVD (7%)
UDJ (7%)
PIC (7%)
NLG (6.6%)
VLC (6.5%)
BTW (6.5%)
BIC (6%)
VT1 (6%)
GER (6%)
AAM (6%)
ALT (6%)
PMJ (6%)
PCN (6%)
MCP (6%)
VLG (6%)
CFC (6%)
HPW (6%)
PTP (6%)
NBC (6%)
ELC (6%)
TS4 (6%)
TDN (6%)
TL4 (6%)
TC6 (6%)
TMC (6%)
TVC (6%)
TPH (6%)
TPC (6%)
ACL (6%)
GTH (6%)
PVG (6%)
BMC (6%)
HFC (6%)
HU1 (6%)
HIG (6%)
SD2 (6%)
DPC (6%)
CSC (6%)
PPP (5.8%)
VTJ (5.5%)
DT4 (5.1%)
VTV (5%)
L35 (5%)
VPH (5%)
HCT (5%)
PSP (5%)
VIX (5%)
DCD (5%)
PIS (5%)
SWC (5%)
TMX (5%)
TNC (5%)
VIP (5%)
HAP (5%)
BVN (5%)
TIG (5%)
HES (5%)
VPD (5%)
QBS (5%)
APC (5%)
S4A (5%)
HAC (5%)
NAP (5%)
DBC (5%)
TAW (5%)
FCM (5%)
SPH (5%)
HDG (5%)
PDR (5%)
BDB (5%)
SJ1 (5%)
VTO (5%)
SGH (5%)
SD3 (5%)
DNW (5%)
MBB (5%)
DDV (5%)
TV3 (5%)
TET (5%)
VMI (5%)
ITQ (5%)
VGT (5%)
MNC (5%)
NAF (5%)
TKC (5%)
STK (5%)
TMS (5%)
PIV (5%)
VND (5%)
CTC (5%)
LIG (5%)
HPT (5%)
BWA (4.5%)
CX8 (4.2%)
VGC (4%)
VTX (4%)
TCS (4%)
BCP (4%)
TXM (4%)
IJC (4%)
PTS (4%)
MDF (3.8%)
DIC (3.5%)
NLS (3.5%)
INC (3.5%)
HU4 (3%)
G20 (3%)
NAG (3%)
HST (3%)
L10 (3%)
IVS (3%)
MDG (3%)
VHF (3%)
BHP (3%)
SHI (3%)
CTW (2.9%)
AUM (2.7%)
VC6 (2.5%)
KMT (2.5%)
ACM (2.5%)
TCR (2%)
PCG (2%)
UPH (2%)
TTP (2%)
CMP (1.9%)
NHP (1.9%)
MTL (1.5%)
TTG (1.5%)
BDW (1.5%)
EMC (1.5%)
ASA (1.0%)
MTC (1%)
CCR (1%)
SAS (0.7%)
NQB (0.5%)
SVG (0.5%)
PVC (0%)
2014
2014
MAS (115%)
VBC (100%)
NCT (77.1%)
DSN (65%)
BTC (65%)
AVS (63%)
NNC (60%)
ABT (60%)
NCS (50.3%)
SFI (50%)
PSL (50%)
MPC (50%)
CTD (50%)
GIL (50%)
LHC (50%)
PSD (45%)
KHD (45%)
FDC (43.5%)
IN4 (42%)
CAP (40%)
SSC (40%)
SDI (40%)
HTL (40%)
DXP (40%)
GAS (40%)
LAS (40%)
WCS (40%)
KSC (35.5%)
CLC (35%)
CNG (35%)
RAL (35%)
DRL (35%)
VFG (35%)
TET (35%)
MKP (35%)
BMP (35%)
SLS (35%)
PMC (34%)
SDN (33%)
IMP (33%)
LDP (30.3%)
DVP (30%)
HDM (30%)
DRC (30%)
DHT (30%)
NSC (30%)
KSB (30%)
GMC (30%)
CAV (30%)
DNM (30%)
SFC (30%)
SAF (30%)
HAT (30%)
BMC (30%)
OPC (30%)
DPR (30%)
DHG (30%)
PLC (30%)
DAP (30%)
MEF (30%)
DPM (30%)
PTG (30%)
PAC (30%)
TRA (30%)
AMC (28%)
ARM (27%)
ABC (25%)
VE4 (25%)
GHC (25%)
BTT (25%)
HAD (25%)
S55 (25%)
HEC (25%)
PGD (25%)
TMP (25%)
TRC (25%)
CSM (25%)
TCT (25%)
LIX (25%)
ADP (25%)
VNF (25%)
VIP (25%)
SDG (25%)
SJD (25%)
ACC (25%)
D2D (25%)
NTW (25%)
KHA (25%)
NFC (25%)
SGC (25%)
WSB (25%)
C32 (24%)
HPP (24%)
MDC (24%)
TAC (23%)
PJS (23%)
VCP (23%)
NDN (22%)
TV2 (22%)
CII (22%)
HTC (22%)
SNC (22%)
BSC (21.5%)
HCM (21%)
IDV (20%)
FPT (20%)
NMK (20%)
CNC (20%)
SFG (20%)
HBD (20%)
NET (20%)
VCC (20%)
SJE (20%)
HGM (20%)
CLM (20%)
KDC (20%)
PBP (20%)
PHR (20%)
VNT (20%)
CPC (20%)
VCM (20%)
PVB (20%)
VNS (20%)
CI5 (20%)
HHA (20%)
KBE (20%)
PPC (20%)
BPC (20%)
TIX (20%)
TNA (20%)
GDT (20%)
VMD (20%)
KCE (20%)
QHD (20%)
PTD (20%)
VHL (20%)
ACE (20%)
INN (20%)
STU (20%)
GMD (20%)
ST8 (20%)
TBC (20%)
VPK (20%)
VTH (20%)
SBC (20%)
SVI (20%)
NDC (20%)
CEC (20%)
TLG (20%)
SC5 (20%)
VCS (20%)
QNS (20%)
HCC (20%)
SDK (19%)
QTC (19%)
TIP (18%)
NT2 (18%)
SD6 (18%)
BHN (18%)
C47 (18%)
DNC (18%)
VNX (18%)
DDN (18%)
VE3 (18%)
DMC (18%)
TCL (18%)
TMT (18%)
PSE (18%)
SD5 (18%)
HOT (17.3%)
BT1 (17%)
VNC (17%)
AGP (17%)
IME (17%)
TV3 (17%)
SEB (17%)
SFN (17%)
TMW (17%)
HMH (17%)
TNY (17%)
PDN (17%)
DBM (17%)
PMP (17%)
THB (16%)
MCF (16%)
SCD (16%)
HTI (16%)
CJC (16%)
VC1 (16%)
HLD (16%)
SZL (16%)
REE (16%)
DAE (16%)
RCL (16%)
DP3 (16%)
HU6 (16%)
CT3 (15.5%)
QCC (15%)
HBC (15%)
PNJ (15%)
SRC (15%)
PVD (15%)
VSC (15%)
VC3 (15%)
VE8 (15%)
NPS (15%)
PGS (15%)
VMC (15%)
DBC (15%)
VXB (15%)
VE2 (15%)
HHC (15%)
FMC (15%)
SDV (15%)
TBD (15%)
C21 (15%)
HPB (15%)
DTV (15%)
TV4 (15%)
VGP (15%)
CAN (15%)
HVT (15%)
SDT (15%)
KKC (15%)
NTP (15%)
TV1 (15%)
SD4 (15%)
KTS (15%)
CMV (15%)
SED (15%)
NTC (15%)
VNR (15%)
TIC (15%)
UIC (15%)
SMB (15%)
MTP (15%)
GMX (15%)
BTG (15%)
SHP (15%)
DAD (15%)
BST (14%)
MCC (14%)
IHK (14%)
D26 (14%)
VT8 (14%)
ECI (14%)
APP (14%)
VSA (14%)
SGR (14%)
PSW (14%)
NBW (13%)
BED (13%)
V12 (13%)
THT (13%)
PXS (13%)
HEV (13%)
STC (13%)
THG (13%)
VDT (13%)
LBE (13%)
PPS (12.9%)
L18 (12.5%)
RCC (12.5%)
PJC (12%)
VIT (12%)
SVC (12%)
LGC (12%)
L10 (12%)
PVS (12%)
VNL (12%)
ABI (12%)
CLL (12%)
DLT (12%)
EID (12%)
SSM (12%)
PVC (12%)
QST (12%)
BBC (12%)
VMS (12%)
C71 (12%)
C92 (12%)
TDW (12%)
COM (12%)
DPP (12%)
GSP (12%)
SRF (12%)
SD9 (12%)
SBT (12%)
CZC (12%)
D11 (12%)
PGC (12%)
ELC (12%)
TVM (12%)
VEE (12%)
TCM (12%)
PEN (12%)
BBS (12%)
DVC (12%)
VQC (12%)
VC2 (12%)
GDW (12%)
BTW (11.5%)
TCO (11%)
CLW (11%)
TMC (11%)
KHP (11%)
ICN (11%)
UDJ (11%)
BID (10.2%)
NGC (10%)
DHP (10%)
CTG (10%)
SPC (10%)
PCT (10%)
TPP (10%)
CTI (10%)
HPD (10%)
PTI (10%)
SGD (10%)
DVH (10%)
BMI (10%)
HTV (10%)
MTH (10%)
CFC (10%)
KST (10%)
PXI (10%)
BHS (10%)
VSI (10%)
TVG (10%)
NDX (10%)
TC6 (10%)
PAN (10%)
HMC (10%)
SBA (10%)
LM8 (10%)
PRC (10%)
NST (10%)
VIN (10%)
HVG (10%)
HDA (10%)
SKG (10%)
HAH (10%)
CT6 (10%)
BTP (10%)
PSC (10%)
FCN (10%)
TDC (10%)
TAG (10%)
CMI (10%)
DNL (10%)
HCI (10%)
DIH (10%)
DGW (10%)
HHS (10%)
HSG (10%)
HPG (10%)
NBP (10%)
SDC (10%)
AAM (10%)
LBM (10%)
GLT (10%)
VTB (10%)
TVD (10%)
TYA (10%)
PEQ (10%)
BVN (10%)
NHA (10%)
FDT (10%)
ITQ (10%)
VCB (10%)
B82 (10%)
DBT (10%)
STG (10%)
VLA (10%)
BIC (10%)
DHC (10%)
BVH (10%)
VC9 (10%)
CCI (10%)
LKW (10%)
VKC (10%)
NHC (10%)
EVE (10%)
VC6 (9%)
CHP (9%)
TMS (9%)
ANV (9%)
GTA (9%)
PJT (9%)
PGI (9%)
PVI (9%)
ATS (8.5%)
TVC (8.5%)
LCD (8.5%)
TTC (8%)
SD2 (8%)
TDS (8%)
HLC (8%)
BMJ (8%)
HIG (8%)
SHA (8%)
NBC (8%)
MCP (8%)
TPH (8%)
CEO (8%)
LHG (8%)
HTP (8%)
BXH (8%)
SID (8%)
VMA (8%)
PEC (8%)
L61 (8%)
VIR (8%)
TS4 (8%)
PVE (8%)
PMS (8%)
DTN (8%)
HPT (8%)
SPD (8%)
CTT (8%)
IJC (8%)
DHA (8%)
RCD (7.5%)
TJC (7%)
MBB (7%)
ACB (7%)
HKP (7%)
KLS (7%)
VTV (7%)
KTL (7%)
ITS (7%)
PTH (7%)
IVS (7%)
TIE (7%)
THS (7%)
HES (7%)
BCE (7%)
BCP (7%)
BRC (7%)
SCJ (7%)
HU3 (6.5%)
TL4 (6%)
NAV (6%)
BHP (6%)
SJ1 (6%)
TNG (6%)
HFC (6%)
LAI (6%)
HU1 (6%)
NIS (6%)
VCG (6%)
GTH (6%)
EBS (6%)
TDN (6%)
TVS (6%)
VTL (6%)
STV (6%)
CKV (6%)
NLG (5.7%)
VLC (5.5%)
G20 (5.3%)
CX8 (5.1%)
POT (5%)
ISH (5%)
VSH (5%)
SMC (5%)
SD3 (5%)
BWA (5%)
TNC (5%)
QBS (5%)
SAM (5%)
DC4 (5%)
APC (5%)
TMX (5%)
SDP (5%)
AGM (5%)
VTX (5%)
ICG (5%)
VND (5%)
MNC (5%)
VC7 (5%)
TPC (5%)
CTC (5%)
DGC (5%)
EMC (5%)
DNY (5%)
SEC (5%)
HAP (5%)
HDC (5%)
NHS (5%)
PTP (5%)
GER (5%)
CVT (5%)
TTP (5%)
CDC (5%)
TKC (5%)
DQC (5%)
ACL (5%)
MDF (4.8%)
SPH (4.5%)
HST (4.5%)
PCG (4%)
VTO (4%)
VT1 (4%)
PHC (4%)
L35 (4%)
SWC (3.8%)
VMI (3%)
DGT (3%)
PNG (3%)
TTR (3%)
ASP (3%)
SHI (3%)
DCD (3%)
HOM (3%)
LQN (3%)
BDB (3%)
TXM (3%)
VCA (3%)
AUM (2.9%)
JSC (2.7%)
PHP (2.5%)
VGS (2.5%)
TCS (2%)
HCT (2%)
DPC (2%)
TGP (2%)
KMT (1.8%)
LSS (1.5%)
HQC (1.5%)
MTC (1%)
TTG (0%)
CSV (0%)
PIC (0%)
2013
2013
SDI (118.8%)
PRUBF1 (100.0%)
HGM (70%)
GIL (70%)
MAS (67.5%)
NNC (66%)
AVS (63%)
ABT (60%)
PSD (60%)
QTC (55%)
NCS (52%)
NHN (50%)
CNG (50%)
VBC (50%)
RAL (50%)
HCI (50%)
DPM (50%)
VNM (48%)
TCT (45%)
DSN (44%)
GAS (42%)
WCS (40%)
CAP (40%)
DPR (40%)
LAS (40%)
KSC (39%)
SGC (39%)
MEF (35%)
SLS (35%)
KTS (35%)
DRL (35%)
DXP (35%)
BTG (32%)
CJC (30%)
SDG (30%)
DAP (30%)
NTP (30%)
ACC (30%)
PGD (30%)
DNM (30%)
FDC (30%)
TRC (30%)
PHR (30%)
NSC (30%)
BTT (30%)
S33 (30%)
HDM (30%)
VNT (30%)
KSB (30%)
MKP (30%)
VCM (30%)
DHG (30%)
STU (30%)
BMP (30%)
FPT (30%)
SNG (30%)
LDP (29.4%)
TIE (29%)
AMC (28%)
VNL (28%)
NBS (25%)
PTG (25%)
BTC (25%)
D2D (25%)
VC1 (25%)
NET (25%)
PTB (25%)
DBM (25%)
CLC (25%)
NFC (25%)
SDN (25%)
HAD (25%)
IMP (25%)
SAF (25%)
NHC (25%)
LHC (25%)
GDT (25%)
OPC (25%)
SHV (25%)
ADP (25%)
HRC (25%)
NTW (25%)
VFG (25%)
BMC (25%)
HPP (24%)
C32 (24%)
LBE (24%)
ARM (24%)
PMC (24%)
WSB (23%)
GHC (23%)
PET (23%)
VKD (23%)
CSM (23%)
SRF (22.5%)
TNY (22%)
PDN (22%)
KKC (22%)
GLT (22%)
SJD (22%)
DMC (22%)
VIC (21.5%)
VNF (21%)
NBP (21%)
HOT (20.6%)
TIX (20%)
DRC (20%)
SVI (20%)
KBE (20%)
DHT (20%)
TMP (20%)
SSC (20%)
INN (20%)
TV2 (20%)
VHL (20%)
VNR (20%)
VNS (20%)
CI5 (20%)
CTD (20%)
MTH (20%)
DVP (20%)
S55 (20%)
HVG (20%)
SC5 (20%)
HSG (20%)
VSC (20%)
CTB (20%)
TNA (20%)
CEC (20%)
VMD (20%)
STG (20%)
CPC (20%)
PTD (20%)
HAT (20%)
PVD (20%)
FDT (20%)
PAC (20%)
VCF (20%)
PNJ (20%)
DBT (20%)
KDC (20%)
HBD (20%)
HAI (20%)
ACE (20%)
SRC (20%)
VPK (20%)
GMC (20%)
TRA (20%)
PVB (20%)
LHG (20%)
ST8 (20%)
HTL (20%)
DQC (20%)
NDC (20%)
TBC (18.6%)
HMC (18.5%)
SED (18%)
VCC (18%)
CVT (18%)
TCL (18%)
VNX (18%)
PSE (18%)
DAD (17%)
MCP (17%)
THB (17%)
HCM (17%)
QHD (17%)
VE2 (17%)
SDK (17%)
SFN (17%)
NNT (16.9%)
MCF (16.1%)
TAC (16%)
CLL (16%)
RCL (16%)
HU6 (16%)
IME (16%)
REE (16%)
HEV (16%)
COM (16%)
TVD (16%)
APP (16%)
VGP (16%)
SFC (16%)
SD6 (15%)
SCD (15%)
CAN (15%)
FMC (15%)
TVG (15%)
DPP (15%)
HPB (15%)
VMS (15%)
HPG (15%)
SCL (15%)
PGS (15%)
BVH (15%)
NHS (15%)
VHC (15%)
MPC (15%)
HDA (15%)
VXB (15%)
SFI (15%)
UIC (15%)
HTC (15%)
PLC (15%)
HLD (15%)
EID (15%)
SD5 (15%)
VQC (15%)
PPC (15%)
LM8 (15%)
D11 (15%)
PSL (15%)
VTF (15%)
LIX (15%)
VSH (15%)
STC (15%)
CMS (15%)
MTP (15%)
KHA (15%)
GMX (15%)
TV3 (15%)
DVC (15%)
TMW (15%)
SDT (15%)
DTV (15%)
HHC (15%)
NPS (15%)
BST (15%)
SDV (15%)
SSM (14.5%)
ECI (14%)
KHP (14%)
TS4 (14%)
DVH (14%)
NBC (14%)
C21 (14%)
DBC (14%)
TMC (14%)
B82 (14%)
SZL (14%)
QST (14%)
TNC (14%)
TDC (14%)
TET (13.8%)
VFC (13.5%)
L18 (13.5%)
BCE (13%)
BTW (13%)
TIC (13%)
CLW (13%)
NBW (13%)
SEC (13%)
TMS (13%)
THT (13%)
VTV (13%)
NGC (13%)
VE3 (13%)
PXS (13%)
THG (12.6%)
VNC (12.5%)
PPS (12.5%)
PEN (12%)
TDW (12%)
CCI (12%)
BHP (12%)
LTC (12%)
CT6 (12%)
MDC (12%)
DNC (12%)
CFC (12%)
VCB (12%)
BVN (12%)
VT1 (12%)
PJC (12%)
GDW (12%)
VMC (12%)
GSP (12%)
PVS (12%)
SVC (12%)
CII (12%)
TVM (12%)
SMT (12%)
CZC (12%)
IDV (12%)
PVC (12%)
V12 (12%)
DLT (12%)
BED (12%)
L10 (12%)
SJE (12%)
GMD (12%)
SGD (12%)
BBS (12%)
PJS (11.5%)
IHK (11.5%)
UDJ (11%)
TCS (11%)
CMV (11%)
EVE (11%)
FCN (10%)
PVI (10%)
MCC (10%)
STP (10%)
SSI (10%)
LKW (10%)
AGF (10%)
TPC (10%)
SD4 (10%)
SAP (10%)
IN4 (10%)
SJ1 (10%)
PEQ (10%)
DHC (10%)
TCO (10%)
LBM (10%)
VE4 (10%)
TDH (10%)
TC6 (10%)
DAG (10%)
BHS (10%)
NST (10%)
SKG (10%)
PTI (10%)
AGM (10%)
PAN (10%)
TLH (10%)
AAA (10%)
SD9 (10%)
NBB (10%)
IDI (10%)
NHW (10%)
VC3 (10%)
LCD (10%)
AAM (10%)
BMI (10%)
BXH (10%)
VAT (10%)
ABI (10%)
TCM (10%)
CTG (10%)
PSC (10%)
VC9 (10%)
SMB (10%)
VLA (10%)
APC (10%)
VC5 (10%)
VIN (10%)
VC2 (10%)
BPC (10%)
HPT (10%)
SBA (10%)
KCE (9.5%)
L14 (9%)
DAE (9%)
KTL (9%)
GTA (9%)
ANV (9%)
HU3 (9%)
TDN (9%)
HVT (9%)
VDT (8.5%)
BID (8.5%)
C92 (8.2%)
TTR (8.1%)
STB (8%)
EBS (8%)
SD2 (8%)
KLS (8%)
MBB (8%)
SMC (8%)
S74 (8%)
SKS (8%)
PGI (8%)
VIR (8%)
HMH (8%)
RDP (8%)
ELC (8%)
L61 (8%)
TPP (8%)
PTH (8%)
KST (8%)
BTP (8%)
DIH (8%)
CHP (8%)
VTB (8%)
HLC (8%)
SPC (8%)
TMX (8%)
SHP (8%)
VC6 (8%)
VMA (8%)
ITS (8%)
SHB (7.5%)
QNC (7.5%)
ACB (7%)
TTG (7%)
TTB (7%)
PVG (7%)
BCP (7%)
CT3 (7%)
TTC (7%)
PRC (7%)
DXL (7.0%)
THS (6.5%)
PCG (6.5%)
DCL (6%)
SAM (6%)
CTS (6%)
DPC (6%)
PIC (6%)
IJC (6%)
DIC (6%)
SDC (6%)
FCM (6%)
HU1 (6%)
HU4 (6%)
CEO (6%)
BWA (6%)
NAV (6%)
ASP (6%)
BBC (6%)
GTH (6%)
TPH (6%)
LSS (5.5%)
ASM (5%)
HBC (5%)
HFC (5%)
MNC (5%)
HTP (5%)
DNY (5%)
CKV (5%)
BMJ (5%)
FLC (5%)
VCS (5%)
NIS (5%)
SBT (5%)
GER (5%)
D26 (5%)
SDP (5%)
TDS (5%)
TMT (5%)
PRO (5%)
TKU (5%)
DGT (5%)
TLG (5%)
MDF (5%)
VND (5%)
DC4 (5%)
PVE (5%)
HDG (5%)
TTP (5%)
ONE (5%)
HAP (5%)
DHA (5%)
JVC (5%)
PMS (5%)
VKC (5%)
VTL (4.5%)
HST (4.5%)
SWC (4.4%)
VHF (4.2%)
EIB (4%)
VCG (4%)
POT (4%)
BSC (4%)
BRC (4%)
HCC (4%)
SAV (4%)
DNL (3.8%)
VE8 (3.6%)
VTO (3%)
L35 (3%)
VHG (3%)
CTN (3%)
HQC (3%)
DHP (3%)
CCM (3%)
BDB (3%)
MDG (3%)
SHA (3%)
VIP (3%)
DCD (3%)
TXM (3%)
TV4 (3%)
VSI (2.5%)
TKC (2.5%)
HCT (2%)
VGS (2%)
INC (2%)
KBT (2%)
VNE (2%)
PTP (2%)
HNM (2%)
SPP (2%)
KMT (1.6%)
DBF (1.5%)
HHA (1%)
MAFPF1 (0%)
2012
2012
HGM (120%)
CSG (93%)
BMC (85%)
LHC (75%)
NLC (72%)
TCT (70%)
DSN (70%)
NNC (70%)
NCS (70%)
DXP (70%)
GLT (65%)
ABT (60%)
VNM (58%)
CAP (55%)
QTC (50%)
HCI (48%)
DPM (45%)
VSC (40%)
NET (40%)
DPR (40%)
WCS (40%)
ACC (40%)
GHC (37%)
HSG (35%)
SLS (35%)
TRC (35%)
SRF (35%)
SAF (34.5%)
DRL (31.8%)
TVG (31%)
LAS (30%)
MKP (30%)
RAL (30%)
NBS (30%)
DVP (30%)
CNG (30%)
NTP (30%)
HAI (30%)
MEF (30%)
ST8 (30%)
KTS (30%)
GAS (30%)
KSB (30%)
PHR (30%)
DHG (30%)
HRC (30%)
ARM (30%)
PGD (30%)
BHS (30%)
NHS (30%)
SDG (30%)
LDP (29%)
HOT (27.0%)
S91 (27%)
SEB (26%)
BTT (26%)
TPP (25%)
SDN (25%)
HAD (25%)
D2D (25%)
AGM (25%)
DIH (25%)
SBT (25%)
DAP (25%)
HCC (25%)
VFG (25%)
HLD (25%)
VBC (25%)
DBM (25%)
SEC (25%)
SGC (25%)
MPC (25%)
PGC (24%)
FDT (24%)
C32 (24%)
DAE (23%)
PNJ (23%)
BID (22.7%)
OPC (22%)
COM (22%)
DMC (22%)
MCC (22%)
IMP (22%)
BTG (21%)
TNC (20%)
SNG (20%)
SMC (20%)
TNA (20%)
NTL (20%)
GDT (20%)
SBC (20%)
RCL (20%)
DDN (20%)
FPT (20%)
TRA (20%)
CTD (20%)
MTH (20%)
TET (20%)
HDM (20%)
NDC (20%)
SSC (20%)
VC1 (20%)
SJD (20%)
VCF (20%)
S55 (20%)
GMX (20%)
VNT (20%)
CMV (20%)
KDC (20%)
PTB (20%)
TV2 (20%)
BMP (20%)
INN (20%)
VCM (20%)
HAT (20%)
CPC (20%)
PAC (20%)
STG (20%)
C47 (20%)
CI5 (20%)
C21 (20%)
VNS (20%)
CMS (20%)
VPK (20%)
HPG (20%)
DHT (20%)
DBT (20%)
NPS (20%)
DNM (20%)
DRC (20%)
HCM (20%)
SVI (20%)
PDN (20%)
CLC (20%)
CJC (20%)
HTV (20%)
MCF (20.0%)
UDJ (19%)
VNR (18%)
SED (18%)
VCC (18%)
IDV (18%)
BCI (18%)
VGP (18%)
ELC (18%)
SZL (18%)
HEV (18%)
PTD (18%)
BBC (18%)
LIX (17.5%)
CTB (17%)
VMD (17%)
VNC (17%)
BTC (17%)
L44 (17%)
TBC (17%)
THB (17%)
CTG (16%)
REE (16%)
HU1 (16%)
SFN (16%)
NBB (16%)
MCP (16%)
TVD (16%)
HU3 (16%)
QST (16%)
TAC (16%)
DVH (16%)
DBC (15%)
SCD (15%)
DTV (15%)
BVH (15%)
PVS (15%)
MTP (15%)
TIE (15%)
CAN (15%)
NSC (15%)
LM8 (15%)
UIC (15%)
HTC (15%)
AAM (15%)
SFI (15%)
NNT (15%)
DLT (15%)
HPB (15%)
DQC (15%)
TV3 (15%)
SII (15%)
VLA (15%)
CSM (15%)
BST (15%)
TMS (15%)
LBE (15%)
SDV (15%)
KHA (15%)
AMC (15%)
STC (15%)
HMH (15%)
BCE (15%)
DPP (15%)
PLC (15%)
GMC (15%)
HBD (15%)
SJE (15%)
VC2 (15%)
CCI (15%)
RHC (15%)
DHM (15%)
KKC (15%)
VXB (15%)
HHC (15%)
TMP (15%)
PXS (15%)
BVN (15%)
IN4 (15%)
TVM (15%)
SD6 (15%)
VC9 (14%)
HU6 (14%)
KHP (14%)
PMC (14%)
PJC (14%)
PPS (14%)
TPC (14%)
NHC (14%)
DAG (13.9%)
L18 (13.5%)
BTW (13.5%)
EIB (13.5%)
CLW (13.5%)
NBP (13%)
ECI (13%)
EID (13%)
ASIAGF (13%)
TDC (13%)
VKD (13%)
NBW (13%)
BED (12.6%)
SRC (12.5%)
GDW (12.5%)
VE3 (12%)
TDW (12%)
PEQ (12%)
TBX (12%)
CT6 (12%)
PGS (12%)
CII (12%)
VCB (12%)
TCO (12%)
SSF (12%)
KBT (12%)
L61 (12%)
PEC (12%)
MBB (12%)
VTI (12%)
TC6 (12%)
V12 (12%)
STU (12%)
L10 (12%)
NBC (12%)
BMI (12%)
RDP (12%)
THG (12%)
PGI (12%)
TV1 (12%)
BBS (12%)
S33 (12%)
TNY (12%)
PTH (12%)
MDC (12%)
DGT (12%)
B82 (12%)
STP (12%)
SD5 (12%)
PJS (11.5%)
LCD (11%)
LKW (11%)
SDK (11%)
CVT (11%)
BTP (11%)
DPC (11%)
PTI (11%)
PSE (11%)
IHK (10.7%)
FCN (10%)
PET (10%)
UNI (10%)
HPT (10%)
VC3 (10%)
NTW (10%)
SSI (10%)
SD9 (10%)
AAA (10%)
TTP (10%)
VSH (10%)
VTF (10%)
VT1 (10%)
GTA (10%)
SDC (10%)
HST (10%)
LCS (10%)
TIX (10%)
LIG (10%)
VHC (10%)
HVG (10%)
VMC (10%)
VTV (10%)
AGF (10%)
BRC (10%)
STV (10%)
DNC (10%)
GIL (10%)
EMC (10%)
NST (10%)
THT (10%)
HLC (10%)
SGH (10%)
GSP (10%)
VMS (10%)
SEL (10%)
EVE (10%)
APP (10%)
DC4 (10%)
BMJ (10%)
HOM (10%)
VC5 (10%)
CKV (10%)
D11 (10%)
PVD (10%)
TMX (10%)
LBM (10%)
CLL (10%)
PSC (10%)
EBS (10%)
WSB (10%)
SVC (10%)
PPC (10%)
GMD (10%)
PAN (10%)
HBC (10%)
HPR (10%)
HDC (10%)
ABI (10%)
TLG (10%)
TMC (10%)
SHV (10%)
HTI (10%)
TNG (10%)
HPP (10%)
SKS (10%)
BPC (10%)
SJ1 (10%)
PVC (10%)
ACE (10%)
HJS (10%)
PPP (10%)
BIC (10%)
POV (9%)
ANV (9%)
ICI (9%)
DAD (9%)
NAV (9%)
TDN (9%)
QHD (9%)
TCS (9%)
L14 (9%)
HVT (8.5%)
SSM (8.4%)
VE4 (8%)
SFC (8%)
PVG (8%)
SDT (8%)
TDS (8%)
VIR (8%)
EFI (8%)
PSL (8%)
PVI (8%)
PRC (8%)
OCH (8%)
VNL (8%)
SD2 (8%)
VLF (8%)
VC6 (8%)
BSC (8%)
KST (8%)
BXH (8%)
SAV (7.5%)
TTR (7.4%)
CT3 (7%)
SHP (7%)
NGC (7%)
SMT (7%)
DHA (7%)
TTG (7%)
FDC (7%)
FMC (7%)
VBH (7%)
CTC (7%)
LTC (7%)
VTB (7%)
MDF (7%)
ACB (6.8%)
BWA (6%)
TPH (6%)
VSI (6%)
CTS (6%)
TH1 (6%)
PTP (6%)
VDL (6%)
ADP (6%)
STB (6%)
VE9 (6%)
ASP (6%)
TBT (6%)
DNP (6%)
IJC (6%)
PMS (6%)
CID (5.5%)
VHF (5.0%)
VKC (5%)
BCP (5%)
ONE (5%)
LHG (5%)
SAP (5%)
HCT (5%)
L35 (5%)
PVE (5%)
OGC (5%)
MNC (5%)
L43 (5%)
NDN (5%)
SPD (5%)
CFC (5%)
MAS (5%)
HAG (5%)
HDG (5%)
HTL (5%)
VNF (5%)
TLH (5%)
HLG (5%)
ACL (4.5%)
GER (4.5%)
LSS (4.5%)
VDT (4.5%)
NIS (4%)
DIC (4%)
MDG (4%)
HTP (4%)
KCE (4%)
BDB (4%)
POT (4%)
DBF (3.5%)
JSC (3.0%)
TCR (3%)
GTH (3%)
VTO (3%)
TIC (3%)
VIP (3%)
SPC (3%)
CLG (3%)
SHI (3%)
SWC (2.8%)
NLG (2.6%)
DLC (2.5%)
PCG (2.5%)
AGR (2.5%)
VCA (2.5%)
MTG (2%)
KMT (2%)
L62 (2%)
LO5 (2%)
DCD (1.7%)
MTC (1.5%)
QNC (1.3%)
VGS (1.1%)
DLR (1%)
2011
2011
HGM (80%)
CNG (60%)
GIL (60%)
DSN (52%)
CAP (52%)
LHC (50%)
NET (50%)
BMP (50%)
QTC (50%)
BMC (50%)
DPR (50%)
VTF (45%)
ABT (45%)
ACL (45%)
NNC (45%)
NHC (43%)
AAM (42%)
VSC (40%)
DVP (40%)
NHS (40%)
TCT (40%)
VNM (40%)
SRF (40%)
ACC (40%)
CTB (37%)
BHS (35%)
VNT (35%)
DPM (35%)
PVS (35%)
GMC (35%)
TRC (35%)
WCS (30%)
DIH (30%)
DXP (30%)
LDP (30%)
RAL (30%)
APP (30%)
PTS (30%)
BTT (30%)
GLT (30%)
HRC (30%)
KTS (30%)
SBT (30%)
PGD (30%)
SGC (30%)
PHR (30%)
HVG (30%)
CMS (30%)
SDG (30%)
THT (30%)
KSB (29%)
HCC (28%)
VDL (28%)
CJC (28%)
HU3 (25%)
ADC (25%)
HPR (25%)
HAT (25%)
CLC (25%)
MKP (25%)
FMC (25%)
SAF (25%)
HBD (25%)
PNJ (25%)
HAD (25%)
VHC (25%)
NTL (25%)
LSS (25%)
D2D (25%)
KDC (24%)
SEB (24%)
ARM (24%)
PMC (24%)
HOT (23.8%)
THG (23%)
PGS (23%)
DAD (23%)
IDV (23%)
SFN (23%)
C47 (22.5%)
TIC (22%)
VC3 (22%)
KKC (22%)
IMP (22%)
DMC (22%)
HMC (22%)
SGD (22%)
SEC (22%)
MCP (22%)
HTI (22%)
PAC (22%)
VNL (22%)
PVE (21.5%)
CPC (21%)
TTP (20%)
VCS (20%)
OPC (20%)
VXB (20%)
FDG (20%)
CTD (20%)
MDC (20%)
AGD (20%)
VC1 (20%)
TNC (20%)
VMD (20%)
DBC (20%)
DHG (20%)
ST8 (20%)
STG (20%)
NSC (20%)
NPS (20%)
SSC (20%)
GMX (20%)
GDT (20%)
TAG (20%)
CAN (20%)
VNF (20%)
S55 (20%)
CMV (20%)
SDN (20%)
LCS (20%)
VGP (20%)
SBC (20%)
SGH (20%)
DBT (20%)
DHA (20%)
VTB (20%)
DHT (20%)
TPC (20%)
TV3 (20%)
AGF (20%)
PTB (20%)
VTS (20%)
NTP (20%)
INN (20%)
TBX (20%)
CVT (20%)
TRA (20%)
VRC (20%)
LBM (20%)
NHW (20%)
TV2 (20%)
VCF (20%)
TIX (20%)
TC6 (20%)
ACB (20%)
HU1 (20%)
SNG (20%)
FPT (20%)
HMH (20%)
HAI (20%)
VCM (20%)
TET (20%)
VFG (20%)
JVC (20%)
TDC (20%)
EIB (19.3%)
PDN (19%)
VHL (19%)
NBC (18%)
NST (18%)
PET (18%)
VCC (18%)
TVD (18%)
NLC (18%)
PXS (18%)
VC2 (18%)
TCL (18%)
APC (18%)
ELC (18%)
SD5 (18%)
VLA (18%)
VMC (18%)
BTC (18%)
CCI (18%)
HEV (18%)
L18 (18%)
SZL (18%)
CT6 (18%)
CII (18%)
LIG (18%)
AMC (17.5%)
THB (17%)
C21 (17%)
HTC (17%)
MBB (17%)
BCE (17%)
SJC (17%)
VBC (17%)
RHC (17%)
SKS (16%)
TNG (16%)
HBC (16%)
HLC (16%)
HCM (16%)
TAC (16%)
DNP (16%)
REE (16%)
TS4 (16%)
SED (16%)
QST (16%)
NBB (16%)
LM8 (15%)
EVE (15%)
DAE (15%)
TDN (15%)
AVF (15%)
SFI (15%)
PSC (15%)
HLY (15%)
TH1 (15%)
SD2 (15%)
S74 (15%)
LBE (15%)
DC2 (15%)
VNR (15%)
UIC (15%)
SD6 (15%)
MCC (15%)
POM (15%)
SVI (15%)
PVD (15%)
VSI (15%)
DQC (15%)
VNS (15%)
HHC (15%)
LIX (15%)
HSG (15%)
SJE (15%)
LHG (15%)
COM (15%)
C92 (15%)
SVC (15%)
STP (15%)
SCD (15%)
VPK (15%)
PVI (15%)
SJD (15%)
FDC (15%)
HPB (15%)
TCM (15%)
TCS (15%)
BCI (15%)
EID (15%)
TMC (15%)
HVT (15%)
KHA (15%)
S64 (15%)
V21 (14%)
VC5 (14%)
L44 (14%)
DPC (14%)
PPS (14%)
TIE (14%)
L61 (14%)
PJC (14%)
NVN (14%)
PVC (14%)
SSM (14%)
CLW (13.5%)
SHB (13%)
HSI (13%)
PTI (13%)
SDA (13%)
ECI (13%)
STC (13%)
DC4 (13%)
NBP (13%)
PXI (13%)
PGI (13%)
LCD (12.5%)
VC9 (12.5%)
BPC (12.5%)
CTC (12%)
BHT (12%)
BST (12%)
PJT (12%)
SD9 (12%)
BBC (12%)
TDW (12%)
PXM (12%)
B82 (12%)
BBS (12%)
NAV (12%)
FDT (12%)
GAS (12%)
ALT (12%)
VCB (12%)
QNC (12%)
ONE (12%)
BVH (12%)
BMI (12%)
V12 (12%)
NGC (12%)
KHP (12%)
L10 (12%)
PVG (12%)
SFC (12%)
BED (11.2%)
IJC (11%)
VE3 (11%)
KMT (11%)
CTX (11%)
SDE (11%)
DLR (11%)
AAA (11.0%)
RDP (10%)
CMT (10%)
CKV (10%)
SDT (10%)
SPP (10%)
HTV (10%)
TKC (10%)
GSP (10%)
DIC (10%)
BSC (10%)
VBH (10%)
SDC (10%)
EFI (10%)
DRL (10%)
KSA (10%)
LAS (10%)
HOM (10%)
HDG (10%)
BXH (10%)
VTV (10%)
CTI (10%)
TMX (10%)
VLF (10%)
TLG (10%)
SSI (10%)
HDC (10%)
VTL (10%)
L43 (10%)
HJS (10%)
L35 (10%)
VIX (10%)
SCJ (10%)
SEL (10%)
TNA (10%)
EBS (10%)
HTL (10%)
RCL (10%)
BIC (10%)
SDF (10%)
SJ1 (10%)
LCM (10%)
ICG (10%)
PXT (10%)
DIG (10%)
DID (10%)
VIS (10%)
DTL (10%)
PAN (10%)
TBC (9.5%)
VC6 (9.3%)
KBT (9%)
PMS (9%)
TCO (9%)
MEC (9%)
ANV (9%)
GTA (9%)
L14 (8.8%)
LM7 (8%)
HBB (8%)
BDB (8%)
OCH (8%)
L62 (8%)
TMP (8%)
BRC (8%)
HCT (8%)
DNC (8%)
VNC (8%)
QHD (8%)
BTP (7%)
PVA (7%)
TSM (7%)
TXM (7%)
ASIAGF (7%)
PPP (7%)
INC (7%)
HPS (7%)
SAV (7%)
HTP (7%)
PHC (7%)
FLC (7%)
DXV (6.5%)
TMS (6%)
PRC (6%)
PHT (6%)
PGC (6%)
BTH (6%)
VTO (6%)
HLG (6%)
TCR (6%)
ITD (6%)
CTS (6%)
VFC (6%)
CSC (5%)
VFR (5%)
MNC (5%)
BT6 (5%)
VKC (5%)
SMC (5%)
DZM (5%)
DNM (5%)
TSB (5%)
SRC (5%)
VIP (5%)
SAP (5%)
SD4 (5%)
TPP (5%)
PGT (5%)
CID (5%)
CDC (5%)
SBA (5%)
OGC (5%)
LCG (5%)
PVR (5%)
SHI (5%)
PLC (5%)
SDP (5%)
HDO (5%)
PIT (5%)
TPH (5%)
MCF (5.0%)
CX8 (4.8%)
HST (4.5%)
SCL (4.5%)
PHH (4%)
HVX (4%)
PTL (4%)
AGR (3.8%)
PVF (3.5%)
CSG (3.5%)
S12 (3%)
STT (3%)
CLG (3%)
LO5 (3%)
BCC (3%)
PCG (3%)
DST (3%)
POT (3%)
MDG (3%)
PXA (2.5%)
JSC (0.9%)
2010
2010
NNC (70%)
NET (62%)
NHC (52%)
ACC (50%)
LHC (50%)
TCT (50%)
TIX (45%)
VNM (40%)
DHG (40%)
NHS (40%)
SBC (40%)
KSB (39%)
DSN (35%)
BHS (35%)
LIX (35%)
VFG (35%)
LSS (35%)
DBT (32%)
PGS (31%)
SJ1 (30%)
HAI (30%)
DVP (30%)
KTS (30%)
ASM (30%)
DPR (30%)
ABT (30%)
NTL (30%)
HVG (30%)
DXG (30%)
ACL (30%)
SDG (30%)
PHR (30%)
D2D (30%)
WCS (30%)
GHA (30%)
BTT (30%)
NBP (27%)
CJC (27%)
DIH (27%)
GIL (27%)
BCI (27%)
INN (27%)
VNC (26%)
VLF (25%)
HBD (25%)
OPC (25%)
HAD (25%)
CTB (25%)
SVI (25%)
HUT (25%)
QTC (25%)
SEB (25%)
HLY (25%)
GLT (25%)
S55 (25%)
TNA (25%)
LDP (25%)
VHL (25%)
KDC (24%)
VSH (24%)
ACB (24%)
SCL (23%)
QNC (22%)
IMP (22%)
KKC (22%)
PMC (21%)
SGH (20%)
MKP (20%)
BMP (20%)
C47 (20%)
ARM (20%)
TAG (20%)
DPM (20%)
B82 (20%)
DAC (20%)
DXP (20%)
NLC (20%)
DCL (20%)
MDC (20%)
STL (20%)
S96 (20%)
LCG (20%)
THT (20%)
VNT (20%)
VIS (20%)
TLG (20%)
TDH (20%)
CSM (20%)
MAX (20%)
CMS (20%)
MIH (20%)
PDR (20%)
NVN (20%)
TV2 (20%)
NSC (20%)
LCS (20%)
VSC (20%)
SDT (20%)
KHA (20%)
TV3 (20%)
SD5 (20%)
DNY (20%)
LAF (20%)
RAL (20%)
KSH (20%)
HTC (20%)
HDA (20%)
VCS (20%)
POM (20%)
LBE (20%)
AAM (20%)
VIC (19.6%)
VXB (19%)
SJC (18.5%)
MCC (18%)
VE9 (18%)
TDN (18%)
CCI (18%)
SBT (18%)
HEV (18%)
VC3 (18%)
SDC (18%)
YSC (18%)
PVE (18%)
TVD (18%)
TC6 (18%)
L43 (18%)
BCE (17%)
L18 (17%)
PTS (17%)
V15 (17%)
ICG (16.5%)
SMC (16%)
VC1 (16%)
CLG (16%)
TAC (16%)
SED (16%)
REE (16%)
QST (16%)
LGC (16%)
VC7 (16%)
PET (16%)
APP (16%)
CTI (16%)
NBB (16%)
SSM (15.3%)
MHL (15%)
PVS (15%)
VMC (15%)
DNP (15%)
PGD (15%)
VCC (15%)
DPC (15%)
TST (15%)
NHW (15%)
S64 (15%)
SFI (15%)
FPT (15%)
SD9 (15%)
FMC (15%)
TIE (15%)
DIG (15%)
TPC (15%)
PAC (15%)
EID (15%)
VBC (15%)
UIC (15%)
PVI (15%)
CSC (15%)
PAN (15%)
TCM (15%)
HPR (15%)
CVT (15%)
PSC (15%)
SAM (15%)
ADC (15%)
DAE (15%)
STB (15%)
SJD (15%)
UNI (15%)
TS4 (15%)
HLG (15%)
DTA (15%)
THB (15%)
SD1 (15%)
CAN (15%)
VNL (15%)
SEC (15%)
BHV (15%)
PVG (15%)
RHC (15%)
MCG (15%)
XMC (15%)
VTF (15%)
HHC (15%)
BKC (15%)
VTB (15%)
NSN (15%)
TH1 (15%)
SD6 (15%)
SD2 (15%)
PXM (15%)
VCR (15%)
HPB (15%)
TNC (15%)
PTI (15%)
V12 (15%)
ST8 (15%)
TRC (15%)
KST (14%)
VC5 (14%)
PXI (14%)
TET (14%)
L61 (14%)
LM8 (14%)
DID (14%)
SMA (14%)
PJC (14%)
C92 (14%)
V21 (14%)
PPS (13.8%)
BPC (13.5%)
EIB (13.5%)
STC (13%)
ICF (13%)
SEL (13%)
HMC (13%)
L35 (13%)
SDN (13%)
CX8 (12.1%)
CSG (12%)
DIC (12%)
DNC (12%)
LBM (12%)
NKD (12%)
S91 (12%)
LO5 (12%)
SDE (12%)
PVC (12%)
KHB (12%)
STS (12%)
DQC (12%)
VST (12%)
TMX (12%)
BST (12%)
BVH (12%)
DMC (12%)
TDW (12%)
LCD (12%)
VHH (12%)
BBS (12%)
MMC (12%)
TMT (11%)
VE3 (11%)
VTL (11%)
PFL (11%)
DRC (10%)
NTP (10%)
HPS (10%)
GDT (10%)
RDP (10%)
DLR (10%)
BSC (10%)
PXT (10%)
IDI (10%)
PVX (10%)
VNR (10%)
DHA (10%)
CPC (10%)
CCL (10%)
LIG (10%)
VKC (10%)
AGF (10%)
PTL (10%)
DTL (10%)
CMI (10%)
SZL (10%)
HTV (10%)
SD4 (10%)
VTV (10%)
GMC (10%)
WSS (10%)
ONE (10%)
VNA (10%)
FDC (10%)
PJT (10%)
TLH (10%)
ILC (10%)
SCJ (10%)
PGC (10%)
CTD (10%)
VFR (10%)
BT6 (10%)
CMV (10%)
PMS (10%)
SVC (10%)
BTC (10%)
LTC (10%)
BXH (10%)
OGC (10%)
TTP (10%)
VBH (10%)
HDC (10%)
DC4 (10%)
SIC (10%)
SSI (10%)
TKU (10%)
PIT (10%)
SNG (10%)
STP (10%)
HMH (10%)
VNS (10%)
CII (10%)
HGM (10%)
TMS (10%)
CDC (10%)
NIS (10%)
HTP (10%)
IDV (10%)
TKC (10%)
BBC (10%)
AVF (10%)
VNF (10%)
SDP (9.5%)
AAA (9.1%)
TPP (9%)
CKV (9%)
ANV (9%)
GTA (9%)
VMD (9%)
VHG (9%)
ELC (9%)
GFC (8.1%)
HTI (8%)
PSI (8%)
PHH (8%)
VCH (8%)
CLC (8%)
EBS (8%)
SD3 (8%)
SAP (8%)
SHI (8%)
BTH (8%)
DXV (8%)
L10 (8%)
SSG (8%)
SGD (8%)
V11 (8%)
MCP (8%)
HOM (8%)
DAD (8%)
VOS (8%)
POT (8%)
CTN (8%)
SSC (8%)
UDC (7.8%)
NVB (7.5%)
CTC (7%)
VCG (7%)
VIP (7%)
HJS (7%)
PGT (7%)
APG (7%)
HCM (7%)
MDG (7%)
AGR (7%)
KHP (7%)
EFI (7%)
L44 (7%)
SHB (6.5%)
SBS (6%)
GMD (6%)
TBC (6%)
COM (6%)
HBB (6%)
LM3 (6%)
MKV (6%)
OCH (6%)
TNG (6%)
VNE (6%)
TCR (6%)
PPG (6%)
PXS (6%)
L62 (6%)
IDJ (6%)
PSG (6%)
VTO (6%)
SJE (6%)
PVF (5.8%)
BED (5.1%)
MAC (5%)
BTS (5%)
HTL (5%)
TJC (5%)
QCG (5%)
TIC (5%)
SCD (5%)
KSD (5%)
HT1 (5%)
KAC (5%)
SPP (5%)
SDY (5%)
VSI (5%)
PNJ (5%)
CTM (5%)
PNC (5%)
KTB (5%)
ATA (5%)
HAS (5%)
MNC (5%)
S74 (5%)
CNT (5%)
CTA (5%)
SAV (5%)
VGP (5%)
RCL (5%)
HST (5%)
BCC (5%)
MIC (5%)
CID (5%)
VAT (5%)
ITC (5%)
MCF (4.6%)
PXL (4.5%)
INC (4%)
ECI (4%)
NKG (4%)
VGS (4%)
MTG (3.5%)
HVX (3.2%)
DST (3%)
STG (3%)
CCM (3%)
IVS (3%)
BTP (3%)
PPP (3%)
TXM (3%)
HU1 (3%)
DTT (2.2%)
PVA (2%)
PV2 (2%)
DHI (2%)
TNM (2%)
PXA (1.5%)
2009
2009
DTC (110%)
VTS (80%)
BHV (65%)
DAC (60%)
NHC (53%)
DXP (50%)
ACC (50%)
HLY (45%)
SSM (43.6%)
VHL (40%)
VFMVF1 (39%)
TIX (36%)
PGD (35%)
LHC (35%)
DXG (35%)
ATA (33%)
SRF (32%)
NTL (30%)
ACL (30%)
SFC (30%)
SHI (30%)
PNJ (30%)
CVT (30%)
VSC (30%)
VNM (30%)
LIX (30%)
TBX (30%)
DIG (30%)
STP (30%)
TDH (30%)
BMC (30%)
DHG (30%)
DHA (30%)
TTP (28%)
CJC (27%)
OPC (25%)
DCL (25%)
SVI (25%)
HAD (25%)
APC (25%)
NBP (25%)
FPT (25%)
DVD (25%)
KSB (25%)
LSS (25%)
SNG (25%)
LHG (25%)
DVP (25%)
VPH (25%)
BHS (25%)
TCL (25%)
TMT (25%)
ICF (25%)
QNC (25%)
NKD (24%)
TMC (24%)
ACB (24%)
KDC (24%)
TNA (23%)
GMC (22%)
TV2 (22%)
VNS (22%)
VDL (22%)
SAM (22%)
LUT (21%)
SD5 (20%)
KKC (20%)
GLT (20%)
D2D (20%)
TSC (20%)
RAL (20%)
TCT (20%)
GIL (20%)
HCM (20%)
SGH (20%)
VFMVF4 (20%)
ABT (20%)
NLC (20%)
HAI (20%)
LCG (20%)
DMC (20%)
HGM (20%)
CTB (20%)
PAC (20%)
SZL (20%)
PHR (20%)
SJ1 (20%)
SFN (20%)
DPR (20%)
VIT (20%)
S55 (20%)
PVS (20%)
SAF (20%)
SJS (20%)
HBD (20%)
TRC (20%)
GHA (20%)
IMP (20%)
CII (20%)
ASM (20%)
SGC (20%)
KHA (20%)
HIG (20%)
DHT (20%)
SDN (20%)
VCS (20%)
DPM (20%)
CLC (20%)
B82 (20%)
SDT (20%)
MHL (20%)
HRC (20%)
RHC (20%)
PMC (19.6%)
SCD (19%)
QTC (19%)
PVI (19%)
SJC (18.5%)
NTP (18%)
CCM (18%)
NSC (18%)
VGP (18%)
VNR (18%)
VC1 (18%)
BT6 (18%)
SD7 (18%)
VC2 (18%)
SD6 (18%)
SD9 (18%)
S74 (18%)
CTN (18%)
SDC (18%)
NST (18%)
SHS (18%)
SKS (18%)
PSC (18%)
VC3 (18%)
EID (18%)
CMG (17%)
TST (17%)
HEV (17%)
BCI (17%)
SHN (17%)
L43 (17%)
VNC (17%)
CAP (16.2%)
SDH (16%)
TRA (16%)
CPC (16%)
L62 (16%)
BBC (16%)
L18 (16%)
CTC (16%)
V15 (16%)
TBC (16%)
SMC (16%)
ICG (16%)
VC9 (16%)
S91 (16%)
QST (16%)
HT1 (15.5%)
HLA (15%)
DBC (15%)
CNT (15%)
CFC (15%)
IJC (15%)
VTB (15%)
TCS (15%)
DCT (15%)
V12 (15%)
MEC (15%)
S64 (15%)
SVC (15%)
BPC (15%)
VMC (15%)
L10 (15%)
MCG (15%)
VC6 (15%)
HLC (15%)
BMP (15%)
VC7 (15%)
GMD (15%)
DNP (15%)
TIE (15%)
SCC (15%)
SSC (15%)
PPC (15%)
DAE (15%)
AAM (15%)
SPP (15%)
HHC (15%)
XMC (15%)
PHC (15%)
TDN (15%)
LGC (15%)
SDU (15%)
THT (15%)
VCC (15%)
PAN (15%)
SSI (15%)
DIC (15%)
SIC (15%)
SD2 (15%)
TC6 (15%)
L61 (15%)
VHC (15%)
NGC (15%)
DRC (15%)
NBC (15%)
NBB (14%)
CAN (14%)
VC5 (14%)
SEB (14%)
HAX (14%)
UIC (14%)
TAC (14%)
V11 (14%)
DAG (14%)
MPC (14%)
SDP (14%)
HOM (13%)
TPP (13%)
S96 (13%)
HT2 (13%)
HDO (13%)
ITC (13%)
PJC (13%)
SBT (13%)
LM3 (12.8%)
GDT (12.7%)
CX8 (12.5%)
SHB (12.5%)
BBS (12%)
MAS (12%)
PET (12%)
SDS (12%)
BST (12%)
VIS (12%)
ECI (12%)
NPS (12%)
HUT (12%)
SRC (12%)
DNC (12%)
TMX (12%)
PMS (12%)
HBC (12%)
SD4 (12%)
PVE (12%)
BMI (12%)
S12 (12%)
SGD (12%)
STC (12%)
HSI (12%)
VCG (12%)
TMP (12%)
BTH (12%)
MCP (12%)
DCC (12%)
CTM (12%)
MDC (12%)
ILC (12%)
FMC (12%)
DPC (12%)
LAF (12%)
VCB (12%)
LO5 (12%)
NAV (12%)
EBS (12%)
BXH (12%)
HTV (12%)
THB (12%)
VNT (12%)
BVH (11%)
VTL (11%)
HCT (11%)
HMC (11%)
KHP (11%)
C92 (11%)
DNT (11%)
COM (11%)
PVG (10.5%)
HAS (10%)
BMJ (10%)
RCL (10%)
CTD (10%)
SDY (10%)
MCO (10%)
TMS (10%)
SD3 (10%)
SEC (10%)
PVA (10%)
PVX (10%)
MKP (10%)
DQC (10%)
PGS (10%)
TTF (10%)
SC5 (10%)
CID (10%)
CIC (10%)
HAG (10%)
HPG (10%)
TV3 (10%)
HDC (10%)
ASP (10%)
DID (10%)
TNC (10%)
BCC (10%)
TS4 (10%)
PPG (10%)
SAP (10%)
ST8 (10%)
HVG (10%)
FDC (10%)
TH1 (10%)
UDJ (10%)
..C (10%)
AGF (10%)
SDA (10%)
DBT (10%)
PHT (10%)
PTS (10%)
PIT (10%)
HLG (10%)
SDJ (10%)
PHH (10%)
SSS (10%)
VBC (10%)
CDC (10%)
HHL (10%)
VSH (10%)
SAV (10%)
VTV (10%)
HTP (10%)
HDG (10%)
CSG (10%)
HPS (9.3%)
HST (9%)
DST (9%)
BTS (9%)
ALV (8.8%)
LBE (8%)
DAD (8%)
BKC (8%)
RDP (8%)
TLG (8%)
CKV (8%)
TCO (8%)
TCR (8%)
VFG (8%)
SED (8%)
NNC (8%)
VIG (7.5%)
TIC (7%)
VNL (7%)
BTC (7%)
REE (7%)
HBE (7%)
ALT (7%)
PPI (7%)
GTH (7%)
L44 (7%)
PNC (7%)
LBM (7%)
POT (7%)
GTA (7%)
PJT (6.8%)
VIP (6%)
HSC (6%)
TPH (6%)
VFR (6%)
VGS (6%)
MKV (6%)
VBH (6%)
CSC (6%)
PGC (6%)
ALP (6%)
LGL (6%)
PVF (6%)
CTS (5.8%)
BED (5.7%)
REM (5.5%)
BTT (5%)
INN (5%)
ANV (5%)
LIG (5%)
MCV (5%)
TCM (5%)
POM (5%)
DDM (5%)
PGT (5%)
TLH (5%)
SFI (5%)
HSG (5%)
PPP (5%)
EIB (4%)
VTO (4%)
NHW (4%)
HTC (4%)
L35 (4%)
DHC (4%)
ITD (4%)
SME (4%)
KLS (3.5%)
DHI (3%)
STG (2%)
LM7 (2%)
2008
2008
VTS (95%)
NHC (60%)
BHV (59%)
TCT (55%)
HSC (53%)
VSC (50%)
DAC (45%)
NTP (42%)
ABT (40%)
DTC (40%)
NPS (40%)
SCJ (36%)
BMC (35%)
VDL (35%)
ACB (33.8%)
DXP (32%)
TSC (32%)
HPG (30%)
HRC (30%)
TTP (30%)
DC4 (30%)
QNC (30%)
TRC (30%)
TDH (30%)
SJS (30%)
YSC (30%)
VNM (29%)
MIC (27%)
HAX (26%)
FPT (26%)
TBX (26%)
PVD (25%)
GHA (25%)
SDS (25%)
GIL (25%)
DHG (25%)
CLC (25%)
VIS (25%)
CJC (25%)
HCC (25%)
NTL (25%)
SNG (25%)
BTH (24%)
SCC (24%)
PAC (22%)
SAF (22%)
ILC (22%)
HPS (21.0%)
VTB (21%)
SGH (20%)
VNS (20%)
VNA (20%)
NGC (20%)
DPM (20%)
PAN (20%)
STL (20%)
MMC (20%)
RHC (20%)
SC5 (20%)
VCS (20%)
TAC (20%)
SJ1 (20%)
TBC (20%)
RCL (20%)
S55 (20%)
B82 (20%)
DMC (20%)
ACL (20%)
DHA (20%)
NLC (20%)
BMP (20%)
HBD (20%)
STP (20%)
RAL (20%)
DHT (20%)
SD5 (20%)
PSC (20%)
DPR (20%)
HSG (20%)
KHA (20%)
PVS (20%)
IMP (20%)
HAI (20%)
DCL (20%)
MCP (20%)
TJC (20%)
SGC (20%)
TMC (19%)
HDC (19%)
DRC (19%)
VGP (18%)
VSH (18%)
VC2 (18%)
NKD (18%)
KDC (18%)
CII (18%)
CCM (18%)
CTN (18%)
L43 (18%)
VNR (18%)
SDT (18%)
ANV (18%)
SKS (18%)
NBC (18%)
NST (18%)
LGC (17%)
LTC (17%)
PTS (17%)
SJC (17%)
HEV (17%)
TST (17%)
CAP (16.2%)
DZM (16%)
TC6 (16%)
TNG (16%)
SJE (16%)
SD2 (16%)
HMC (16%)
SD7 (16%)
SMC (16%)
VC3 (16%)
CDC (16%)
SDN (16%)
CTC (16%)
SGD (16%)
ALT (16%)
L18 (16%)
THT (16%)
S96 (16%)
SZL (15%)
V11 (15%)
HAG (15%)
COM (15%)
CTB (15%)
XMC (15%)
DCT (15%)
TDN (15%)
BCI (15%)
PIT (15%)
TNA (15%)
DAE (15%)
NSC (15%)
MEC (15%)
HHC (15%)
TMS (15%)
TCS (15%)
SD6 (15%)
HAS (15%)
SD9 (15%)
SCD (15%)
VMC (15%)
SSS (15%)
VTV (15%)
ST8 (15%)
SSC (15%)
HSI (15%)
SDJ (15%)
S64 (15%)
VC7 (15%)
VCC (15%)
SDY (15%)
DBC (15%)
LSS (15%)
GMC (15%)
VC6 (15%)
VSP (15%)
BPC (15%)
PPG (15%)
DNP (15%)
BT6 (15%)
PLC (15%)
PGS (14.5%)
LBE (14%)
VC5 (14%)
UIC (14%)
VNC (14%)
CAN (14%)
NBB (14%)
DDM (13.6%)
ICG (13.5%)
SJM (13%)
SD3 (13%)
TPP (13%)
PJC (13%)
SRA (13%)
SFN (13%)
EBS (12.5%)
LCG (12.5%)
LUT (12.3%)
VHC (12%)
HLC (12%)
L10 (12%)
BST (12%)
NAV (12%)
HBE (12%)
HUT (12%)
LBM (12%)
PVE (12%)
FMC (12%)
STC (12%)
VCG (12%)
VBH (12%)
CNT (12%)
BMI (12%)
IME (12%)
THB (11%)
BBS (10.5%)
PVA (10%)
ONE (10%)
SFI (10%)
VID (10%)
SDA (10%)
VSG (10%)
HJS (10%)
HTP (10%)
SVC (10%)
DTT (10%)
DIC (10%)
SFC (10%)
PVC (10%)
TS4 (10%)
OPC (10%)
SIC (10%)
MCO (10%)
S12 (10%)
CID (10%)
SSI (10%)
PET (10%)
SAV (10%)
KSH (10%)
TTC (10%)
BCC (10%)
BBC (10%)
HCT (10%)
DPC (10%)
SAP (10%)
VTL (10%)
SPP (10%)
TPH (10%)
TTF (10%)
AGF (10%)
KHP (10%)
PVI (10%)
L62 (9%)
DQC (9%)
DST (9%)
BTS (8.5%)
SHC (8%)
SD8 (8%)
VIP (8%)
C92 (8%)
SD4 (8%)
VFR (8%)
DHI (8%)
SJD (8%)
DXV (7%)
VE9 (7%)
ASP (7%)
HLA (7%)
MKV (7%)
TXM (6.2%)
GTA (6%)
S91 (6%)
VGS (6%)
POT (6%)
L61 (6%)
LAF (6%)
DCC (6%)
HTV (6%)
TRA (6%)
ALP (6%)
PMS (6%)
SBT (5%)
PTM (5%)
VIC (5%)
VKP (5%)
FBT (5%)
VPK (4%)
PNJ (4%)
VFC (4%)
VTO (4%)
SDD (3%)
HT2 (3%)
PPC (3%)
PPP (3%)
TNC (3%)
PTC (3%)
HCM (3%)
PVG (3%)
SEB (2.3%)
SRB (2.2%)
VHL (2%)
2007
2007
ACL (48%)
SCJ (46%)
LSS (40%)
TSC (40%)
NPS (40%)
PAN (40%)
FPT (36%)
SSI (30%)
DRC (30%)
DPR (30%)
QNC (30%)
HAX (30%)
HRC (30%)
TRC (30%)
TNA (30%)
NTP (30%)
ABT (30%)
VNM (29%)
ICF (28%)
BHV (27%)
EBS (25%)
BVS (25%)
TLT (25%)
DTC (25%)
SNG (25%)
BMC (25%)
SAM (25%)
DHG (25%)
HSC (24%)
LTC (24%)
TCT (24%)
ALT (24%)
S55 (22%)
VFMVF1 (22%)
ILC (22%)
RCL (20%)
VSH (20%)
SSS (20%)
HPC (20%)
VIS (20%)
TAC (20%)
HLY (20%)
CJC (20%)
VHG (20%)
SDT (20%)
DHA (20%)
SAF (20%)
IMP (20%)
RHC (20%)
NHC (19%)
NSC (19%)
DIC (19%)
PVD (18.5%)
HEV (18.3%)
FMC (18%)
NKD (18%)
TTP (18%)
SSC (18%)
RAL (18%)
KDC (18%)
ANV (18%)
CTN (18%)
DMC (18%)
NLC (18%)
NST (18%)
HDC (18%)
PSC (18%)
SGH (17.5%)
PTS (17%)
VC3 (17%)
SJC (17%)
TMC (17%)
SDC (17%)
SGD (16%)
TNG (16%)
SJ1 (16%)
KHP (16%)
SJE (16%)
SCC (16%)
STP (16%)
GIL (16%)
S91 (16%)
BBS (15.6%)
SD5 (15%)
LGC (15%)
VNE (15%)
GHA (15%)
GMC (15%)
VMC (15%)
CTB (15%)
PTC (15%)
XMC (15%)
ASP (15%)
PPC (15%)
HBD (15%)
TRI (15%)
DXP (15%)
VNC (15%)
DNP (15%)
S96 (15%)
SFC (15%)
VHC (15%)
VKP (15%)
DAE (15%)
BPC (15%)
SD6 (15%)
HAI (15%)
SDJ (15%)
SD2 (15%)
DCT (15%)
MPC (15%)
CDC (15%)
S12 (15%)
GMD (15%)
PLC (15%)
TMS (15%)
SDY (15%)
HAS (15%)
PRUBF1 (15%)
UIC (15%)
SAV (14%)
CII (14%)
VGP (14%)
PJT (14%)
VTL (14%)
TCM (14%)
VTO (14%)
PVS (14%)
PVE (14%)
S64 (14%)
HHC (13.5%)
GTA (13%)
PJC (13%)
HNM (13%)
TTC (13%)
VNR (13%)
VE9 (13%)
VC5 (13%)
SD9 (13%)
NBC (12%)
BTH (12%)
HTV (12%)
VTA (12%)
MHC (12%)
SCD (12%)
CAN (12%)
MEC (12%)
NVC (12%)
SBT (12%)
C92 (12%)
SD7 (12%)
YSC (12%)
HMC (12%)
VDL (12%)
CLC (12%)
VPK (12%)
HCT (12%)
SGC (12%)
CMC (12%)
PMS (12%)
STC (12%)
MCV (12%)
VIP (12%)
PPG (12%)
TC6 (12%)
SFN (12%)
PGC (12%)
HTP (12%)
AGF (12%)
HCC (11.3%)
TPC (11%)
HSI (11%)
B82 (11%)
PNC (11%)
DHI (11%)
VC7 (10.7%)
VTV (10.1%)
SDA (10%)
HPG (10%)
CID (10%)
DPM (10%)
VFC (10%)
VTB (10%)
TST (10%)
CIC (10%)
DCC (10%)
MCO (10%)
SC5 (10%)
HJS (10%)
TTF (10%)
BLF (10%)
BMP (10%)
KHA (10%)
PVC (10%)
TDH (10%)
TBC (9.6%)
TNC (9.5%)
COM (9%)
TXM (8.2%)
CAP (8.1%)
FBT (8.1%)
BHS (8%)
SHC (8%)
DAC (8%)
BBC (8%)
SJM (8%)
BT6 (8%)
TJC (8%)
??C (8%)
POT (8%)
HPS (7.4%)
BCC (7%)
HT1 (7%)
L62 (7%)
LBE (7%)
DTT (7%)
BTS (7%)
DST (7%)
BMI (7%)
L10 (7%)
LUT (6.3%)
HUT (6%)
SD3 (6%)
TCR (6%)
PET (6%)
SIC (6%)
TLC (6%)
CSG (6%)
TS4 (6%)
LBM (6%)
PGS (5.6%)
DXV (5.1%)
VCS (5%)
ONE (5%)
PAC (5%)
UNI (5%)
TKU (5%)
DQC (5%)
SMC (5%)
VBH (5%)
PIT (5%)
PVT (2%)
2006
2006
HRC (60%)
VTL (34.0%)
NHC (33%)
S64 (32%)
??C (32%)
CLC (32%)
VMC (30%)
SD6 (30%)
LTC (25%)
SDA (25%)
SHC (24%)
UNI (22%)
PPC (22%)
SJ1 (20.9%)
SSC (20%)
BMC (20%)
DIC (20%)
S55 (20%)
RHC (20%)
SFC (20%)
VFC (20%)
SJS (20%)
DTC (20%)
TNA (20%)
BMP (20%)
SCC (19%)
VNM (19%)
SDT (18%)
KDC (18%)
TTP (18%)
NKD (18%)
HLY (18%)
VC2 (17%)
SAF (17%)
HSC (16%)
BHS (16%)
REE (16%)
SAM (16%)
SD7 (16%)
BT6 (16%)
STP (16%)
SJE (16%)
DXP (15%)
HAS (15%)
ILC (15%)
POT (15%)
PTC (15%)
NPS (15%)
VFR (15%)
SD5 (15%)
TMS (15%)
DHG (15%)
BPC (15%)
MEC (15%)
DHA (15%)
CID (15%)
CTN (15%)
TRI (15%)
PMS (14%)
PJT (14%)
SCD (14%)
NST (14%)
DCT (14%)
VTV (13.8%)
HTV (13%)
PJC (13%)
CAN (13%)
VNR (13%)
VFMVF1 (13%)
KHA (12%)
PLC (12%)
GMD (12%)
VTB (12%)
SGH (12%)
SGC (12%)
HAP (12%)
PSC (12%)
BMI (12%)
AGF (12%)
TAC (12%)
HPC (12%)
BHV (12%)
VIP (12%)
STC (12%)
CII (12%)
TXM (11.3%)
NBC (11.3%)
NSC (10.5%)
BBS (10.5%)
BVS (10%)
HAI (10%)
TKU (10%)
DPC (10%)
BBC (10%)
NTP (10%)
DNP (10%)
IMP (10%)
SFI (10%)
HMC (10%)
VPK (10%)
HNM (10%)
BCC (9.3%)
PAC (9%)
SDN (9%)
SFN (9%)
NLC (8.5%)
KHP (8.4%)
VBH (8.3%)
TCT (8%)
HBD (8%)
VGP (8%)
HPS (8%)
VSH (8%)
GIL (8%)
RAL (8%)
TLC (8%)
VNC (7.5%)
TMC (7.2%)
TTC (7%)
LBM (7%)
VTS (7%)
GHA (7%)
PTS (7%)
VTC (6.5%)
CMC (6%)
FPT (6%)
SAV (6%)
PNC (6%)
PGC (6%)
YSC (6%)
NAV (6%)
MCV (6%)
MCP (5.8%)
TDH (5%)
VTA (5%)
PPG (5%)
BTS (4.7%)
DHI (2.5%)
ACB (2%)
SAP (2%)
EBS (1%)
SNG (1%)
2005
2005
HAS (30%)
VTL (18.5%)
SFC (17%)
MHC (15%)
TRI (15%)
HAP (14%)
REE (14%)
VTC (13.5%)
DXP (13.5%)
HTV (13%)
BBS (12.3%)
DPC (12%)
PMS (12%)
CID (12%)
GMD (12%)
GHA (11.5%)
TNA (11%)
HSC (11%)
SAM (10%)
DHA (10%)
GIL (10%)
SAV (10%)
VFMVF1 (9%)
BBC (9%)
NKD (9%)
BPC (8%)
BT6 (8%)
KHA (8%)
KDC (8%)
CAN (7.5%)
ILC (7.5%)
NHC (6%)
TS4 (6%)
PNC (6%)
SGH (5%)
LAF (3%)
VSH (1.8%)
2004
2004
GMD (12%)
GIL (10%)
NKD (9%)
KHA (4%)
HAS (3%)
REE (1.5%)
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357