Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Bảng so sánh cổ tức theo nămNăm/Tỉ lệ% >= 30% 20% - 30% 10% - 20% <= 10%
2020
2020
2019
2019
FOC (100%)
RCD (50%)
SLS (50%)
NNC (50%)
NTC (50%)
MSH (45%)
VCS (40%)
DSN (36%)
BDG (35%)
GHC (35%)
SMB (35%)
BAX (30%)
COM (30%)
SCS (30%)
XHC (30%)
SFC (30%)
THB (26.3%)
DRL (26.0%)
CAV (25%)
TIX (25%)
LIX (25%)
RAL (25%)
TDB (23%)
TTD (22%)
PTG (20%)
CNC (20%)
GDT (20%)
BMP (20%)
SEB (20%)
HNI (20%)
DHT (20%)
WSB (20%)
LHC (20%)
VNM (20%)
ABT (20%)
AST (20%)
CMD (15%)
HVT (15%)
PHN (15%)
THI (15%)
ACL (15%)
LBM (15%)
NHC (15%)
BSP (15%)
HPP (15%)
PAC (15%)
GMX (15%)
IDV (15%)
CSV (15%)
DHA (15%)
KDF (14%)
C32 (12%)
MDN (12%)
DBM (12%)
BWS (12%)
ASM (10%)
TLG (10%)
HMH (10%)
VFG (10%)
SIV (10%)
CLC (10%)
TUG (10%)
IN4 (10%)
KBE (10%)
SGD (10%)
SGC (10%)
DNC (10%)
DBT (10%)
FPT (10%)
HHA (10%)
RTB (10%)
ACS (10%)
AGX (10%)
SHE (10%)
GAS (10%)
ST8 (10%)
HC3 (10%)
OPC (10%)
HPD (10%)
THG (10%)
PMC (10%)
BSH (10%)
BWE (10%)
ADP (9%)
HTC (9%)
DNN (9%)
SAS (8%)
SOV (8%)
NET (8%)
GND (8%)
DHN (8%)
BTT (8%)
PMW (8%)
PNJ (8%)
VCW (8%)
VSC (8%)
FHS (7%)
CDP (7%)
SFN (7%)
DVC (7%)
VNL (7%)
S4A (7%)
CCI (6%)
HAM (6%)
TCO (5%)
BFC (5%)
HCM (5%)
QNS (5%)
SPH (5%)
SMC (5%)
DRC (5%)
TTN (5%)
TMC (5%)
AAA (5%)
VNC (5%)
IDC (5%)
SIC (5%)
NLG (4.8%)
HFB (4.5%)
TCH (4.5%)
GTS (4%)
SNZ (4%)
CHS (3.5%)
KHP (3%)
MCC (3%)
MDG (3%)
PRT (1%)
2018
2018
WCS (400%)
VCF (240%)
NTC (200%)
HAD (139.5%)
NSS (135%)
HLB (100%)
TVT (100%)
DCI (100%)
BED (93%)
NCT (90%)
DP3 (80%)
NAC (80%)
PSL (75%)
SCS (72%)
HGM (70%)
MH3 (66%)
DSN (65%)
NNC (60%)
CAP (60%)
SDK (60%)
SMB (55%)
TMG (55%)
VIM (52%)
ABT (50%)
IN4 (50%)
GDT (50%)
COM (50%)
CAV (50%)
SWC (50%)
SAB (50%)
FBC (50%)
DPR (50%)
VNX (50%)
HVT (50%)
RAL (50%)
FOC (50%)
MPC (50%)
VAV (50%)
ICC (47%)
MCH (45%)
VNM (45%)
TAP (41.6%)
BMP (40%)
VHC (40%)
SPB (40%)
TND (40%)
GAS (40%)
MSH (40%)
VET (40%)
HUG (40%)
PIA (40%)
IDV (40%)
THG (40%)
DVP (40%)
TPS (40%)
SBH (40%)
HNI (40%)
SSC (40%)
CSV (36%)
ACE (35%)
BDG (35%)
PDN (35%)
SEB (35%)
VGG (35%)
DRL (35%)
TVA (35%)
UIC (35%)
VCP (35%)
DHG (35%)
MGG (35%)
MEF (35%)
DFC (33%)
SBM (33%)
KTU (33.0%)
FT1 (32%)
PTB (32%)
GVT (32%)
THB (30.5%)
APF (30.2%)
VHL (30%)
HLD (30%)
ICN (30%)
CMF (30%)
BSH (30%)
BAX (30%)
LHC (30%)
VFG (30%)
VJC (30%)
LIX (30%)
DCG (30%)
DSC (30%)
SAF (30%)
TMW (30%)
HAT (30%)
SLS (30%)
SGC (30%)
VMC (30%)
D2D (30%)
TTT (30%)
OPC (30%)
HEM (30%)
DQC (30%)
NSC (30%)
HPP (30%)
TMP (30%)
CTD (30%)
SIV (30%)
BSD (30%)
TRA (30%)
SFC (30%)
PJC (29%)
HCC (28%)
CKD (27.5%)
MAS (27.5%)
PPC (27%)
DTV (27%)
CCV (26.2%)
PLX (26%)
HCM (25%)
CNC (25%)
MNB (25%)
NHC (25%)
THI (25%)
SZL (25%)
MQN (25%)
CNG (25%)
HRB (25%)
TDS (25%)
SDN (25%)
HEC (25%)
BCP (25%)
PGD (25%)
HTG (25%)
GHC (25%)
DMC (25%)
GMX (25%)
BFC (25%)
NAS (25%)
SBL (25%)
S4A (25%)
VSC (25%)
XHC (25%)
LBM (25%)
CTB (25%)
DVW (25%)
NT2 (24%)
TAC (24%)
C32 (24%)
PMC (24%)
SKV (23.4%)
RTS (23%)
QTC (23%)
TRC (23%)
A32 (22%)
CHC (22%)
NCS (22%)
GLT (22%)
DNH (22%)
CLL (22%)
BSQ (22%)
TVP (22%)
TVH (21.9%)
CPC (21%)
BTP (20.9%)
VDB (20.8%)
KTL (20.6%)
WSB (20%)
VCS (20%)
NET (20%)
KBE (20%)
SPM (20%)
IMP (20%)
NNT (20%)
PNC (20%)
ADS (20%)
AMC (20%)
NDC (20%)
AMV (20%)
PHR (20%)
CIA (20%)
SC5 (20%)
VDP (20%)
PNJ (20%)
ACL (20%)
HHA (20%)
PGC (20%)
ARM (20%)
PTG (20%)
HJS (20%)
VIF (20%)
TCT (20%)
FPT (20%)
NDX (20%)
DHT (20%)
HMS (20%)
DHA (20%)
VSA (20%)
BTD (20%)
BSP (20%)
SHP (20%)
TCL (20%)
VDN (20%)
DNC (20%)
SDG (20%)
VNL (20%)
PHN (20%)
TBC (20%)
VCM (20%)
PAC (20%)
PNP (20%)
FMC (20%)
ND2 (20%)
SHE (20%)
C47 (20%)
TMX (20%)
VMD (20%)
HEJ (19.5%)
BCB (19.4%)
STP (18%)
IST (18%)
KCE (18%)
HPD (18%)
ACC (18%)
REE (18%)
HMH (18%)
GND (18%)
TYA (17.7%)
DBM (17%)
ITD (17%)
CLH (17%)
SPC (17%)
PMP (17%)
HNP (17%)
DNN (16.8%)
PMJ (16.5%)
QLT (16.3%)
PLC (16%)
IDI (16%)
XDH (16%)
VPI (16%)
VIT (16%)
LHG (16%)
NDN (16%)
LTG (16%)
SED (16%)
BT1 (16%)
DAE (16%)
SEP (15.7%)
BDT (15.6%)
MKP (15%)
VHD (15%)
SNC (15%)
VTK (15%)
DBD (15%)
VGL (15%)
STK (15%)
ACS (15%)
QHD (15%)
TIP (15%)
HAH (15%)
SPH (15%)
NTL (15%)
ADP (15%)
DC1 (15%)
QNS (15%)
VLB (15%)
DP1 (15%)
EMG (15%)
PCC (15%)
SRF (15%)
HPB (15%)
SGR (15%)
SDV (15%)
HTN (15%)
TRS (15%)
PJT (15%)
CAT (15%)
CHP (15%)
HBD (15%)
HAX (15%)
VTP (15%)
MWG (15%)
LKW (15%)
TA9 (15%)
TTC (15%)
MFS (15%)
HPH (15%)
KST (15%)
DAD (15%)
AC4 (15%)
VQC (15%)
GMC (15%)
SVC (15%)
VTB (15%)
NTW (15%)
PTH (15%)
ANV (15%)
ISH (15%)
BMJ (15%)
ST8 (15%)
PMS (15%)
TBD (15%)
CDC (15%)
HUB (15%)
RCD (15%)
TLG (15%)
SHS (15%)
PSD (15%)
PGS (15%)
AST (15%)
DND (15%)
CH5 (15%)
DGC (15%)
HTV (15%)
GMD (15%)
KSE (14%)
BRS (14%)
TDB (14%)
TOW (14%)
ADC (14%)
C22 (14%)
DPH (14%)
ECI (14%)
DLT (14%)
TV4 (14%)
HAM (14%)
X26 (14%)
KDF (14%)
LBE (14%)
AG1 (14%)
PSC (13.5%)
HHV (13.3%)
PTX (13%)
CCI (13%)
STC (13%)
BAL (13%)
NDP (13%)
QST (13%)
EID (13%)
KGU (13%)
TTV (12.1%)
VWS (12%)
MVB (12%)
BMI (12%)
RCL (12%)
NBP (12%)
TPC (12%)
D11 (12%)
VNR (12%)
DM7 (12%)
PGI (12%)
VBC (12%)
RTB (12%)
M10 (12%)
APL (12%)
HT1 (12%)
SGD (12%)
PCE (12%)
VSM (12%)
TDC (12%)
QHW (12%)
VPS (12%)
NMK (12%)
LGL (12%)
BHK (12%)
LAI (12%)
MTV (12%)
SBV (12%)
AGP (12%)
DPP (12%)
UPC (12%)
DAR (12%)
TN1 (12%)
VOC (12%)
SFG (12%)
HU3 (12%)
ABI (12%)
IJC (12%)
MDN (12%)
LMI (12%)
TET (12%)
EMS (12%)
NFC (12%)
VNT (12%)
YTC (12%)
HTC (12%)
UDJ (12%)
VC1 (12%)
V12 (12%)
HTI (12%)
TVU (11.7%)
TSG (11.5%)
GTA (11.5%)
TSJ (11.1%)
CDN (11%)
TTD (11%)
QBR (11%)
HEV (11%)
IHK (11%)
VPD (11%)
SMC (11%)
DNE (11%)
TA6 (10.7%)
VRE (10.5%)
VCG (10%)
CMT (10%)
TV3 (10%)
LLM (10%)
VAF (10%)
EBS (10%)
CTT (10%)
QCC (10%)
VNF (10%)
NHH (10%)
CMV (10%)
KDC (10%)
PHP (10%)
NBC (10%)
SJD (10%)
BVS (10%)
EPH (10%)
DPM (10%)
DAP (10%)
FOX (10%)
VCA (10%)
BLT (10%)
PVT (10%)
PTD (10%)
HDG (10%)
PVP (10%)
TDH (10%)
PTP (10%)
MTP (10%)
HC3 (10%)
C21 (10%)
DHP (10%)
FRT (10%)
LM8 (10%)
CKV (10%)
CTR (10%)
HPT (10%)
NTF (10%)
AGX (10%)
TUG (10%)
HIZ (10%)
HVN (10%)
CEO (10%)
TIX (10%)
GDW (10%)
ABC (10%)
CSC (10%)
VHM (10%)
HU6 (10%)
VNS (10%)
TNB (10%)
VEE (10%)
SKG (10%)
FDT (10%)
VTV (10%)
SAC (10%)
CKH (10%)
PMB (10%)
BPC (10%)
BCE (10%)
IDN (10%)
DPG (10%)
NTP (10%)
HD8 (10%)
PET (10%)
SSI (10%)
EVE (10%)
L10 (10%)
SMN (10%)
KBC (10%)
C71 (10%)
YBM (10%)
HVH (10%)
PDB (10%)
CLC (10%)
EAD (10%)
XLV (10%)
DNA (10%)
VCC (10%)
BST (10%)
CCM (10%)
VGC (10%)
AAV (10%)
TCS (10%)
SBD (10%)
CTS (10%)
BVH (10%)
HMC (10%)
SMA (10%)
BRC (10%)
LAS (10%)
BWS (10%)
C36 (10%)
DSS (9.6%)
PPS (9.5%)
HCS (9.5%)
NBT (9.5%)
DNS (9.5%)
TNC (9.5%)
CLM (9%)
DPC (9%)
VTO (9%)
TMC (9%)
NTR (9%)
VC6 (9%)
DCM (9%)
SGN (9%)
VC9 (9%)
NST (9%)
VIN (9%)
HTE (9%)
HBC (9%)
CDP (9%)
TDM (9%)
PNT (9%)
DRC (9%)
TNP (9%)
ACV (9%)
UEM (9%)
HFB (9%)
HHR (8.9%)
NUE (8.9%)
LBC (8.5%)
G36 (8.0%)
HLC (8%)
CDR (8%)
SZC (8%)
CLW (8%)
KHW (8%)
TCO (8%)
SNZ (8%)
GCB (8%)
VLP (8%)
ALT (8%)
HTR (8%)
NBR (8%)
BMC (8%)
PSE (8%)
TAW (8%)
HNB (8%)
BSI (8%)
AAM (8%)
DNR (8%)
DBT (8%)
STU (8%)
MVC (8%)
RTH (8%)
PHC (8%)
SFN (8%)
PTI (8%)
CMK (8%)
BTR (8%)
DNW (8%)
VGR (8%)
INC (8%)
SHI (8%)
THR (8%)
BBM (8%)
YRC (8%)
DT4 (8%)
VIP (8%)
THT (8%)
NBE (8%)
DTN (8%)
MIG (8%)
POV (8%)
DSV (8%)
HD2 (8%)
NBW (8%)
LAW (7.9%)
GTS (7.8%)
TKU (7.5%)
HND (7.5%)
MLC (7.2%)
HEP (7.0%)
HBE (7%)
BID (7%)
IBC (7%)
PIS (7%)
KMT (7%)
DIG (7%)
PVS (7%)
PTS (7%)
BTU (7%)
PVB (7%)
BIC (7%)
BWE (7%)
VPH (7%)
PSN (7%)
CMG (7%)
LCG (7%)
TB8 (7%)
DVC (7%)
TL4 (7%)
PBP (7%)
POS (7%)
VCW (7%)
TVD (7%)
DHD (7%)
VCI (7%)
PVM (7%)
CDG (7%)
SZE (7%)
VLG (7%)
TMB (7%)
TPH (7%)
HCT (7%)
BBS (7%)
GEG (7%)
TCH (6.9%)
HDW (6.8%)
MCF (6.7%)
BMD (6.5%)
HLE (6.5%)
TNW (6.5%)
HWS (6.5%)
SUM (6.3%)
MBB (6%)
MRF (6%)
DTT (6%)
KTC (6%)
MTH (6%)
HSL (6%)
VLW (6%)
BDB (6%)
BCM (6%)
MCT (6%)
MBN (6%)
HAS (6%)
HES (6%)
NAV (6%)
VTL (6%)
VIR (6%)
MDC (6%)
PSW (6%)
NAP (6%)
XMD (6%)
BSL (6%)
VGT (6%)
SGH (6%)
PYU (6%)
CVH (6%)
SID (6%)
HAP (6%)
SJ1 (6%)
MPY (6%)
SPA (6%)
L12 (6%)
CTW (5.7%)
VIB (5.7%)
BTG (5.5%)
DTK (5.5%)
NQN (5.4%)
NLS (5.2%)
MAC (5%)
DSP (5%)
DGW (5%)
TID (5%)
TVS (5%)
PEN (5%)
TGP (5%)
POT (5%)
FCN (5%)
EME (5%)
ONE (5%)
BTV (5%)
S55 (5%)
AMS (5%)
ASP (5%)
SHA (5%)
VMS (5%)
THW (5%)
SAV (5%)
VSN (5%)
TCD (5%)
VDS (5%)
TC6 (5%)
NRC (5%)
MCC (5%)
VNG (5%)
FCM (5%)
CCL (5%)
CMS (5%)
MC3 (5%)
CAN (5%)
AVC (5%)
KPF (5%)
VND (5%)
PRC (5%)
PJS (5%)
SPV (5%)
PSP (5%)
TCM (5%)
BXH (5%)
VC7 (5%)
CRC (5%)
VNC (5%)
DHN (5%)
KDH (5%)
IDC (5%)
C69 (5%)
VNE (5%)
PTT (5%)
BDC (5%)
TIG (5%)
PVG (5%)
KHP (5%)
FTS (5%)
MDG (5%)
BLN (5%)
RAT (5%)
SPD (5%)
BTT (5%)
AGM (5%)
VSE (5%)
DRI (5%)
NLG (4.9%)
SKN (4.8%)
PBT (4.8%)
LWS (4.8%)
USC (4.6%)
KGM (4.6%)
PVC (4.5%)
TVW (4.5%)
FHN (4.5%)
TLT (4.5%)
CMP (4.3%)
DOC (4.2%)
CMW (4.1%)
SB1 (4%)
VE4 (4%)
DIH (4%)
HBW (4%)
CCR (4%)
SBT (4%)
BWA (4%)
HAB (4%)
VT1 (4%)
DWS (4%)
BDW (4%)
DOP (4%)
VTX (4%)
CC1 (4%)
SAL (3.8%)
VGV (3.6%)
TLP (3.6%)
PWS (3.5%)
BHP (3.5%)
PWA (3.5%)
DCH (3.5%)
HST (3.5%)
CDH (3.3%)
NQT (3.2%)
T12 (3%)
CLX (3%)
DVN (3%)
HU4 (3%)
DAS (3%)
UPH (3%)
VPG (3%)
SRC (3%)
MDF (3%)
ICI (3%)
BSC (3%)
DS3 (3%)
HSM (3%)
DBH (2.9%)
IRC (2.9%)
BRR (2.5%)
GVR (2.5%)
MND (2.5%)
FIC (2.5%)
KSV (2.5%)
WTN (2.5%)
BTN (2.5%)
HNT (2.4%)
NWT (2.2%)
CVC (2%)
PAI (2%)
L62 (2%)
TTG (2%)
TQW (2%)
BIO (2%)
HVX (2%)
TSB (2%)
CAG (2.0%)
POB (1.8%)
QNW (1.8%)
BLW (1.7%)
DDH (1.5%)
HGW (1.5%)
MGC (1.5%)
BHA (1.5%)
AFX (1.5%)
VTE (1.5%)
VHF (1.5%)
PCM (1.2%)
NS2 (1.1%)
NQB (1%)
BSG (1%)
PEQ (1%)
LCW (0.9%)
LDW (0.8%)
NAU (0.8%)
HTU (0.6%)
SVG (0.6%)
ITS (0.5%)
NNB (0.1%)
2017
2017
VCF (660%)
VMC (200%)
SEP (154.5%)
KHA (125%)
PTG (120%)
TMG (100%)
SCS (90%)
NCT (90%)
HLD (80%)
MAS (77.5%)
BHN (75.6%)
SVI (75%)
HLB (70%)
WSB (70%)
DRL (70%)
DCI (60%)
SLS (60%)
VE9 (60%)
NTC (60%)
NHT (60%)
DPR (60%)
GDT (60%)
NNC (60%)
HEP (58.1%)
ICC (58%)
NT2 (57.9%)
DSN (56%)
SGC (55%)
BDG (55%)
CTD (50%)
IN4 (50%)
VNM (50%)
COM (50%)
RCD (50%)
VAV (50%)
NCS (46%)
FMC (45%)
GLT (45%)
MCH (45%)
TTD (44%)
VET (41.4%)
VJC (40%)
DVP (40%)
HD2 (40%)
SIV (40%)
HU3 (40%)
VCS (40%)
DP3 (40%)
GAS (40%)
SDK (40%)
BMP (40%)
HVT (40%)
FOX (40%)
SPB (40%)
HNI (40%)
EAD (38%)
GHC (38%)
PAC (37%)
MEF (35%)
VNX (35%)
VGG (35%)
ACE (35%)
CAV (35%)
SAB (35%)
FT1 (35%)
XDH (35%)
MGG (35%)
BFC (35%)
HUG (35%)
AMC (35%)
CMN (33.9%)
LIX (32%)
S4A (31%)
SFC (30%)
GMC (30%)
D2D (30%)
CNC (30%)
SBV (30%)
SMB (30%)
DTV (30%)
VWS (30%)
BSH (30%)
HCC (30%)
SBL (30%)
UIC (30%)
AGX (30%)
VCA (30%)
ICN (30%)
BSP (30%)
THG (30%)
RAL (30%)
HLS (30%)
HPP (30%)
PDN (30%)
LHC (30%)
BSD (30%)
PLX (30%)
TCT (30%)
DQC (30%)
NTP (30%)
FBC (30%)
TRA (30%)
SAF (30%)
PGD (30%)
DHG (30%)
HDM (30%)
HMC (30%)
DFC (29%)
SAS (29%)
SGS (28%)
CSV (28%)
VCM (28%)
PJC (27.5%)
BLT (27%)
TYA (27%)
APF (27%)
XHC (27%)
CAP (27%)
TMP (27%)
SEB (26%)
STU (26%)
NBP (25.2%)
TNA (25%)
HRB (25%)
HII (25%)
SBM (25%)
NET (25%)
VHL (25%)
GMX (25%)
THI (25%)
TVT (25%)
DMC (25%)
TBC (25%)
LBM (25%)
SDN (25%)
NHC (25%)
TIX (25%)
SZL (25%)
TA9 (25%)
FPT (25%)
HPU (25%)
ARM (25%)
MNB (25%)
QHD (25%)
VFG (25%)
VSI (25%)
ADP (25%)
PPC (25%)
PMC (24%)
C32 (24%)
TAC (24%)
VC1 (24%)
PHR (23%)
RTS (23%)
TRC (23%)
DAR (23%)
DPG (23%)
NAS (23%)
SJE (23%)
VLB (22.5%)
PMS (22.5%)
PPH (22%)
VCP (22%)
VDP (22%)
BCP (22%)
CPC (21%)
HCM (21%)
YTC (21%)
QTC (21%)
AVC (21%)
CHC (21%)
DHT (20%)
VDN (20%)
HTG (20%)
NRC (20%)
BSQ (20%)
DHA (20%)
CTB (20%)
HMH (20%)
HAD (20%)
PLC (20%)
KCE (20%)
EME (20%)
OPC (20%)
CLL (20%)
MKP (20%)
TLG (20%)
HC3 (20%)
PRC (20%)
CLC (20%)
TPS (20%)
PME (20%)
LTG (20%)
NTW (20%)
MH3 (20%)
SSC (20%)
CCV (20%)
SJD (20%)
HHA (20%)
NDC (20%)
KHD (20%)
NHH (20%)
QPH (20%)
CKD (20%)
ITD (20%)
BAX (20%)
VMD (20%)
DPM (20%)
VSA (20%)
CMF (20%)
VBC (20%)
TVP (20%)
SC5 (20%)
IDV (20%)
GVT (20%)
HEC (20%)
ADS (20%)
CIA (20%)
DNC (20%)
WCS (20%)
KKC (20%)
HAT (20%)
AST (20%)
HTL (20%)
HPD (20%)
HAH (20%)
AAA (20%)
VHC (20%)
KBE (20%)
PNJ (20%)
HMS (20%)
SDG (20%)
ABT (20%)
SGN (20%)
HGW (19.6%)
SKV (19%)
BED (18.5%)
PGS (18%)
NDP (18%)
AC4 (18%)
PIA (18%)
DNH (18%)
HGM (18%)
TCW (18%)
DAD (18%)
SED (18%)
HU6 (18%)
TCL (18%)
M10 (18%)
IST (18%)
HTI (18%)
ND2 (18%)
ACC (18%)
VNC (17%)
DTG (17%)
SHP (17%)
PMP (17%)
BWS (17%)
TAP (17%)
SPC (17%)
VGL (17%)
HJS (17%)
DNN (16.8%)
REE (16%)
KDC (16%)
HAM (16%)
GND (16%)
BT1 (16%)
PJT (16%)
CPH (16%)
HU1 (16%)
MTV (16%)
QSP (16%)
KST (16%)
DAE (16%)
CHP (16%)
QCG (15.0%)
CNG (15%)
DPP (15%)
BMJ (15%)
PMG (15%)
GSP (15%)
KHS (15%)
LMI (15%)
VIT (15%)
DNM (15%)
PSL (15%)
LKW (15%)
HTN (15%)
SDV (15%)
TND (15%)
TIP (15%)
IME (15%)
CVT (15%)
TMW (15%)
HNP (15%)
SFI (15%)
HEM (15%)
BPC (15%)
HAX (15%)
CLH (15%)
DNA (15%)
ISH (15%)
EMG (15%)
TMS (15%)
VNL (15%)
MWG (15%)
KIP (15%)
GMD (15%)
TDS (15%)
NSC (15%)
VC7 (15%)
HT1 (15%)
VDT (15%)
HBD (15%)
DAP (15%)
PCE (15%)
QNS (15%)
SRF (15%)
LHG (15%)
SBA (15%)
TTC (15%)
PCC (15%)
VTB (15%)
DPC (15%)
DBD (15%)
TKU (15%)
DBT (15%)
VTV (15%)
VCW (15%)
TRS (15%)
CH5 (15%)
HNF (15%)
VNS (15%)
MDG (15%)
SKG (15%)
TV4 (14.7%)
IHK (14.5%)
TVU (14.1%)
VT8 (14%)
PVI (14%)
LBE (14%)
DOP (14%)
BRS (14%)
ADC (14%)
DLT (14%)
TTT (14%)
SFN (14%)
RCL (14%)
ECI (14%)
KDF (14%)
HOT (13.5%)
PMJ (13.5%)
PSC (13.5%)
SFG (13%)
HDB (13%)
AG1 (13%)
VE3 (13%)
STC (13%)
HHV (13%)
BAL (13%)
VOC (13%)
EID (13%)
VPS (13%)
LAS (13%)
CCI (13%)
KGU (13%)
HEV (13%)
DRC (13%)
QLT (12.6%)
TBD (12.5%)
BTU (12.5%)
ABI (12%)
VFR (12%)
TTJ (12%)
HTC (12%)
QST (12%)
PEQ (12%)
SMT (12%)
QHW (12%)
NFC (12%)
BDT (12%)
VNR (12%)
VAF (12%)
PPS (12%)
TET (12%)
VTX (12%)
PMB (12%)
PTI (12%)
DNL (12%)
NNT (12%)
SVC (12%)
UPC (12%)
PGC (12%)
PGI (12%)
LAI (12%)
BBC (12%)
TDT (12%)
LM8 (12%)
VCG (12%)
TB8 (12%)
CDC (12%)
HTV (12%)
DBM (12%)
PET (12%)
V12 (12%)
NAC (12%)
TDB (12%)
ANV (12%)
APL (12%)
EMS (12%)
X20 (12%)
VHD (12%)
TSJ (11.5%)
LBC (11%)
VPI (11%)
TDC (11%)
DNS (11%)
TSG (11%)
GTA (11%)
CDN (11%)
HCD (11%)
QCC (11%)
TTV (10.9%)
CJC (10.5%)
VXB (10.5%)
BMD (10.3%)
MLC (10.2%)
MCF (10.0%)
PTD (10%)
CAN (10%)
HSM (10%)
VCI (10%)
ST8 (10%)
DRI (10%)
SHA (10%)
DTN (10%)
EVE (10%)
SPH (10%)
GEG (10%)
GEX (10%)
TV2 (10%)
SIC (10%)
PTB (10%)
SMN (10%)
VSM (10%)
LGL (10%)
MEL (10%)
SDC (10%)
TVG (10%)
SWC (10%)
NBE (10%)
IBC (10%)
SMC (10%)
BTP (10%)
KSE (10%)
BTT (10%)
SBD (10%)
CTR (10%)
INN (10%)
SNC (10%)
VCC (10%)
PNT (10%)
VID (10%)
IDN (10%)
VQC (10%)
NBC (10%)
PSD (10%)
BVH (10%)
VND (10%)
SD9 (10%)
L10 (10%)
C47 (10%)
DC1 (10%)
MVC (10%)
EPH (10%)
PSW (10%)
VSH (10%)
VSC (10%)
PDB (10%)
ACS (10%)
VIF (10%)
BTD (10%)
CE1 (10%)
NAG (10%)
EBS (10%)
PVS (10%)
GKM (10%)
DCF (10%)
XLV (10%)
VC2 (10%)
TDH (10%)
D11 (10%)
CKH (10%)
SGR (10%)
LPB (10%)
C36 (10%)
TV3 (10%)
HPT (10%)
SGD (10%)
FUCTVGF1 (10%)
SSI (10%)
BMI (10%)
DBC (10%)
GCB (10%)
C71 (10%)
CCM (10%)
VE4 (10%)
VDL (10%)
ITC (10%)
POT (10%)
TGP (10%)
MIM (10%)
IJC (10%)
LG9 (10%)
C21 (10%)
DHP (10%)
BST (10%)
VPD (10%)
GIL (10%)
HAS (10%)
TNY (10%)
PSE (10%)
QBR (10%)
UDJ (10%)
BDF (10%)
TCO (10%)
DPH (10%)
MDA (10%)
CSC (10%)
PVT (10%)
VGP (10%)
TCM (10%)
PIC (10%)
CTF (10%)
NKG (10%)
VC9 (10%)
CEO (10%)
NTL (10%)
PKR (9.5%)
VGC (9.5%)
KHW (9.5%)
SAL (9.4%)
HCS (9.1%)
GDW (9%)
TNC (9%)
ACV (9%)
CLM (9%)
PTP (9%)
BRC (9%)
TDW (9%)
CKV (9%)
TW3 (9%)
VC6 (9%)
VTO (9%)
PPY (9%)
DCM (9%)
CTT (9%)
VIN (9%)
CNN (9.0%)
BMN (8.9%)
HTE (8.5%)
HFB (8.5%)
TCH (8.5%)
HHR (8.4%)
TMC (8%)
STK (8%)
HVN (8%)
BSL (8%)
VPH (8%)
DGW (8%)
MSC (8%)
SRC (8%)
BCE (8%)
CT3 (8%)
NTR (8%)
BBM (8%)
DC2 (8%)
XMD (8%)
L18 (8%)
PPP (8%)
BHP (8%)
TNP (8%)
VIP (8%)
UEM (8%)
NBR (8%)
ONE (8%)
KSB (8%)
CTI (8%)
TDM (8%)
RTH (8%)
CMG (8%)
THS (8%)
NBW (8%)
ALT (8%)
VLA (8%)
VTC (8%)
PIS (8%)
VLP (8%)
BXH (8%)
VCB (8%)
IDI (8%)
MCT (8%)
VMA (8%)
THR (8%)
CDR (8%)
NAP (8%)
HPW (8%)
POS (8%)
FDT (8%)
NUE (7.9%)
CHS (7.9%)
HKP (7.5%)
HEJ (7.5%)
BTR (7.5%)
TMX (7.5%)
YRC (7.5%)
TKC (7.5%)
DT4 (7.5%)
DSS (7.5%)
BTW (7.5%)
GTS (7.5%)
HTR (7.5%)
DSV (7.5%)
DNR (7.3%)
TBN (7.3%)
BMC (7%)
DVC (7%)
CLW (7%)
BTV (7%)
KTL (7%)
SJ1 (7%)
RTB (7%)
LCG (7%)
HLC (7%)
MPY (7%)
VSN (7%)
VTL (7%)
SNZ (7%)
THT (7%)
SZE (7%)
DHD (7%)
NMK (7%)
BIC (7%)
PTS (7%)
FHN (7%)
LSS (7%)
MCC (7%)
DND (7%)
KMT (7%)
HLY (7%)
BDB (7%)
MTP (7%)
BWE (7%)
VEE (7%)
HBE (7%)
VLG (7%)
TMB (7%)
BVS (7%)
TL4 (7%)
CVH (6.7%)
PVM (6.7%)
NQN (6.7%)
HLE (6.5%)
HND (6.5%)
MGC (6.5%)
VLC (6.5%)
TNW (6.5%)
DOC (6.5%)
KSV (6.3%)
LAW (6.2%)
SUM (6.2%)
BTN (6%)
CCP (6%)
VIR (6%)
MTS (6%)
HNB (6%)
MBB (6%)
HST (6%)
SB1 (6%)
DAH (6%)
VLW (6%)
SPA (6%)
HTP (6%)
C69 (6%)
MTH (6%)
BMS (6%)
TAW (6%)
TVS (6%)
L12 (6%)
TTE (6%)
LCD (6%)
DC4 (6%)
ASP (6%)
TXM (6%)
TVM (6%)
HCT (6%)
HAN (6%)
INC (6%)
SGH (6%)
CTW (5.8%)
VTJ (5.5%)
G36 (5.5%)
HBW (5.2%)
EVG (5%)
BVN (5%)
VEC (5%)
FCN (5%)
SAV (5%)
TTL (5%)
CDG (5%)
NSG (5%)
VIX (5%)
CMK (5%)
HDW (5%)
DAG (5%)
VBG (5%)
S55 (5%)
CCH (5%)
HDG (5%)
VNE (5%)
PJS (5%)
CMP (5%)
HES (5%)
RAT (5%)
CRC (5%)
SPD (5%)
BBS (5%)
SHI (5%)
VE2 (5%)
HIG (5%)
POV (5%)
TTH (5%)
VIS (5%)
AGM (5%)
HBC (5%)
DCL (5%)
SD5 (5%)
TPH (5%)
PSN (5%)
TPC (5%)
TTP (5%)
VGT (5%)
APG (5%)
CEN (5%)
KDH (5%)
CMV (5%)
HUT (5%)
DCD (5%)
KHP (5%)
CFC (5%)
FCM (5%)
AAM (5%)
PSP (5%)
VNF (5%)
DHN (5%)
VTH (5%)
SJS (5%)
CI5 (5%)
TDN (5%)
DTT (5%)
IMP (5%)
TLH (5%)
FTS (5%)
THW (5%)
VIB (5.0%)
SMA (4.7%)
USC (4.6%)
LWS (4.6%)
CMW (4.6%)
IKH (4.5%)
NLG (4.1%)
TSB (4%)
MDC (4%)
SBT (4%)
TVD (4%)
VIM (4%)
SVL (4%)
PWS (4%)
BWA (4%)
NST (4%)
DNW (4%)
MDF (4%)
CSM (4%)
TLD (4%)
CZC (4%)
BSA (4%)
TST (3.9%)
NLS (3.9%)
VEA (3.7%)
VGV (3.6%)
CX8 (3.5%)
AFX (3.5%)
BDW (3.5%)
SKH (3.4%)
QNU (3.1%)
HVX (3%)
DTK (3%)
TFC (3%)
ICI (3%)
HFS (3%)
TC6 (3%)
T12 (3%)
DXV (3%)
UMC (3%)
CDH (3%)
APP (3%)
UPH (3%)
AMS (3%)
SDT (3%)
PAI (3%)
TCS (3%)
VMS (3%)
BLI (3.0%)
NQT (3.0%)
PVC (2.8%)
DBH (2.7%)
CCR (2.5%)
NBT (2.5%)
CEG (2.5%)
HNT (2.4%)
BLN (2.3%)
HHN (2.3%)
NWT (2%)
CCL (2%)
DS3 (2%)
BSC (2%)
TTG (2%)
VTE (2%)
DAS (2%)
MVB (2%)
SEA (2%)
BTG (2%)
CAG (1.9%)
DDH (1.8%)
BGW (1.7%)
TVW (1.6%)
QNW (1.6%)
SSU (1.5%)
HAF (1.5%)
AUM (1.1%)
SRT (1.1%)
NS2 (1.1%)
MTC (1%)
UDC (1%)
LCW (0.9%)
NQB (0.8%)
ITS (0.8%)
NAU (0.7%)
HTU (0.6%)
SVG (0.6%)
NNB (0.5%)
2016
2016
VLP (199.7%)
ABC (195%)
MAS (116%)
NCT (100%)
VHL (93.3%)
NUE (86.2%)
GMD (80%)
HLB (60%)
HTL (60%)
GDT (60%)
NCS (60%)
VNM (60%)
PSL (60%)
NNC (60%)
SPB (55%)
DSN (50%)
CTD (50%)
VBC (50%)
DPR (50%)
COM (50%)
MEF (50%)
DVP (50%)
SWC (50%)
KKC (50%)
TCT (45%)
ABT (45%)
RAL (45%)
NTC (45%)
MCH (45%)
PIA (44.6%)
DFC (42%)
GLT (40%)
DQC (40%)
TMG (40%)
ICC (40%)
SDK (40%)
BMP (40%)
ST8 (40%)
KTS (40%)
VIT (40%)
IDV (40%)
GAS (40%)
VCS (40%)
BAX (39%)
BED (38%)
CAV (35%)
LIX (35%)
AMC (35%)
CLC (35%)
BDG (35%)
DHG (35%)
CAP (34%)
PMS (33%)
PLX (32.2%)
SGC (32%)
NAS (31%)
DRL (31%)
HPP (30%)
TRA (30%)
ACE (30%)
DPM (30%)
THG (30%)
GHC (30%)
NSC (30%)
VGG (30%)
BSD (30%)
KSB (30%)
LHC (30%)
LTG (30%)
TNA (30%)
HHA (30%)
IN4 (30%)
TLG (30%)
BFC (30%)
DCI (30%)
CNC (30%)
QHD (30%)
WSB (30%)
SAB (30%)
CNG (30%)
PHN (30%)
NT2 (29%)
NET (28%)
DRC (28%)
NNB (27.8%)
TMP (27%)
SAF (27%)
TDW (26%)
ARM (25.5%)
SZL (25%)
HAD (25%)
SDN (25%)
ADP (25%)
SEB (25%)
GIL (25%)
D2D (25%)
VCM (25%)
DHA (25%)
HTG (25%)
SMB (25%)
NTP (25%)
GMX (25%)
NHC (25%)
TA9 (25%)
POS (25%)
SCD (25%)
VNX (25%)
BSP (25%)
SBL (25%)
MNB (25%)
VFG (25%)
PSD (25%)
PDN (25%)
PJC (25%)
TKU (25%)
HDM (25%)
SIV (24%)
PMC (24%)
C32 (24%)
SJD (23%)
QTC (23%)
CSM (23%)
D26 (22%)
PAC (22%)
QNS (20%)
WCS (20%)
PTG (20%)
CMF (20%)
VE4 (20%)
HLY (20%)
FPT (20%)
SJE (20%)
DPH (20%)
PTD (20%)
KCE (20%)
OPC (20%)
PVI (20%)
APF (20%)
VDN (20%)
LBM (20%)
UIC (20%)
INN (20%)
VLB (20%)
HAH (20%)
AAA (20%)
VTB (20%)
TIX (20%)
SPM (20%)
HMS (20%)
CPC (20%)
ADS (20%)
FOX (20%)
HVT (20%)
DNC (20%)
VNF (20%)
AGX (20%)
NDC (20%)
HEC (20%)
DP3 (20%)
KBE (20%)
SVI (20%)
VNS (20%)
VNT (20%)
ITD (20%)
PRC (20%)
NS3 (20%)
SBV (20%)
VSC (20%)
DHT (20%)
SDG (20%)
HEM (20%)
HBD (20%)
QPH (20%)
KIP (20%)
PLC (20%)
SRF (20%)
KHD (20%)
PCE (20%)
VC1 (20%)
SC5 (20%)
CSV (20%)
TBC (20%)
VDP (20%)
NTW (20%)
PPC (20%)
CJC (20%)
DMC (20%)
VMD (20%)
CII (18.5%)
PHR (18%)
BHN (18%)
TPS (18%)
CLL (18%)
VE3 (18%)
ACC (18%)
DTV (18%)
FMC (18%)
AC4 (18%)
PGD (18%)
SFC (18%)
TCW (18%)
PNJ (18%)
CHC (18%)
LM8 (18%)
NDP (18%)
PGS (18%)
NMK (18%)
PJT (18%)
PMP (17%)
TNY (17%)
DAD (17%)
VE2 (17%)
SFN (17%)
HCM (17%)
CPH (16.7%)
LGC (16.0%)
REE (16%)
S4A (16%)
RDP (16%)
VCC (16%)
BDF (16%)
QSP (16%)
SED (16%)
SRC (16%)
CHP (16%)
BT1 (16%)
TAC (16%)
MH3 (16%)
DAE (16%)
PPY (16%)
KDC (16%)
CTI (16%)
SAS (15.8%)
SGN (15%)
KHA (15%)
TRC (15%)
GMC (15%)
TDS (15%)
SMC (15%)
ND2 (15%)
LHG (15%)
VGL (15%)
PET (15%)
HD2 (15%)
VMC (15%)
BMJ (15%)
SPC (15%)
NNT (15%)
SHP (15%)
MWG (15%)
VCA (15%)
HNF (15%)
PSE (15%)
TIP (15%)
TRS (15%)
DGL (15%)
VNL (15%)
DCF (15%)
ICN (15%)
TTC (15%)
BPC (15%)
DZM (15%)
HLD (15%)
VCW (15%)
DGC (15%)
CLH (15%)
VSI (15%)
CKD (15%)
VPS (15%)
AGP (15%)
DBD (15%)
VSA (15%)
DNM (15%)
HNP (15%)
TV4 (15%)
SSM (15%)
DDN (15%)
SDV (15%)
HHC (15%)
HPB (15%)
SFI (15%)
VCP (15%)
VTX (15%)
VNC (15%)
CMV (15%)
DAP (15%)
CI5 (15%)
NBP (15%)
VGS (15%)
VKC (15%)
SD4 (15%)
MTP (15%)
TTJ (15%)
SBD (15%)
PBP (15%)
BSQ (15%)
VE8 (15%)
SEP (14.7%)
PPS (14.2%)
KST (14%)
SD9 (14%)
PHC (14%)
VWS (14%)
ADC (14%)
DPP (14%)
DLT (14%)
LBE (14%)
TTT (14%)
PNG (14%)
PSC (13.5%)
THS (13%)
TIC (13%)
GSP (13%)
HEV (13%)
PXS (13%)
VDT (13%)
RTS (13%)
TAP (13%)
L10 (13%)
STC (13%)
ECI (13%)
TVU (12.6%)
VXB (12.5%)
DBM (12%)
HTV (12%)
PGC (12%)
PMB (12%)
VIM (12%)
TYA (12%)
PTI (12%)
STU (12%)
HPD (12%)
PEN (12%)
VSM (12%)
CCI (12%)
HOT (12%)
HTI (12%)
SFG (12%)
DOP (12%)
LKW (12%)
PSW (12%)
QST (12%)
PEQ (12%)
PPH (12%)
ABI (12%)
SMT (12%)
CBS (12%)
C71 (12%)
EID (12%)
RCL (12%)
C21 (12%)
BTD (12%)
BRS (12%)
V12 (12%)
APL (12%)
TB8 (12%)
HDA (12%)
QHW (12%)
BBC (12%)
SB1 (12%)
BSL (12%)
SAC (12%)
SVC (12%)
TCO (12%)
UPC (12%)
NAC (12%)
LAI (12%)
PMJ (12%)
IHK (12%)
NFC (12%)
HGM (12%)
C12 (12%)
HMH (12%)
TMC (12%)
TBD (12%)
CTB (12%)
VNR (12%)
MCF (11.4%)
PVO (11%)
HJS (11%)
MSC (11%)
HMC (11%)
GVT (11%)
TGP (11%)
PGI (11%)
TNP (11%)
BST (11%)
TDC (10.5%)
VGV (10.3%)
CNN (10.2%)
QLT (10.1%)
TTV (10.1%)
SLS (10%)
QBR (10%)
NTL (10%)
BVH (10%)
LAS (10%)
EVE (10%)
HBC (10%)
CDN (10%)
VJC (10%)
CEO (10%)
CKH (10%)
TKC (10%)
TDM (10%)
BCC (10%)
DBT (10%)
TV2 (10%)
SBA (10%)
TMW (10%)
VC9 (10%)
BTT (10%)
KDH (10%)
MKP (10%)
TLH (10%)
TVM (10%)
CSC (10%)
SDC (10%)
HU6 (10%)
TTD (10%)
BTP (10%)
SSI (10%)
TVG (10%)
KHP (10%)
APP (10%)
CEC (10%)
DPC (10%)
FCN (10%)
LSS (10%)
RCD (10%)
CDC (10%)
DHP (10%)
VIN (10%)
DNY (10%)
VDL (10%)
DNE (10%)
VHC (10%)
DNL (10%)
BXH (10%)
VC7 (10%)
HSG (10%)
VAF (10%)
AMP (10%)
VOC (10%)
HT1 (10%)
DVC (10%)
PTB (10%)
CMG (10%)
CT3 (10%)
VC2 (10%)
SMN (10%)
VSH (10%)
VQC (10%)
HDC (10%)
BMI (10%)
GEX (10%)
PVT (10%)
BBS (10%)
CVT (10%)
HDG (10%)
S55 (10%)
MAC (10%)
D11 (10%)
TTH (10%)
TDH (10%)
QCC (10%)
GTA (10%)
DHC (10%)
PVS (10%)
CMK (10%)
DIH (10%)
CTF (10%)
TSG (10%)
SKG (10%)
CEE (10%)
SJS (10%)
TUG (10%)
HTC (9.8%)
HU3 (9.5%)
VGC (9.5%)
POT (9%)
BRC (9%)
RAT (9%)
SGD (9%)
ANV (9%)
EBS (9%)
VLA (9%)
TW3 (9%)
CKV (9%)
VC6 (9%)
TJC (9%)
C47 (9%)
DCM (9%)
CCP (9%)
IST (8.8%)
HCS (8.7%)
CCV (8.7%)
BMN (8.7%)
THB (8.5%)
HFB (8.5%)
QNW (8.5%)
VTJ (8.3%)
TAG (8%)
VCG (8%)
CT6 (8%)
MTH (8%)
BCE (8%)
BDB (8%)
HPT (8%)
ELC (8%)
PVC (8%)
VMA (8%)
CTT (8%)
HCI (8%)
PHP (8%)
PPP (8%)
XMD (8%)
TCH (8%)
VTC (8%)
CCH (8%)
IMP (8%)
SID (8%)
TNC (8%)
VTV (8%)
SD5 (8%)
VCB (8%)
DTN (8%)
VIP (8%)
VHD (8%)
RHN (8%)
CLM (8%)
NDN (8%)
VGP (8%)
SHS (8%)
IJC (8%)
THR (8%)
PVE (8%)
PTP (8%)
DC2 (8%)
UEM (8%)
VTO (8%)
DAH (8%)
BTU (8%)
NAP (7.8%)
RTH (7.6%)
FSO (7.5%)
NBR (7.5%)
PKR (7.3%)
HHR (7.3%)
HTR (7.3%)
YRC (7.2%)
DSV (7.1%)
MTS (7%)
KTL (7%)
MCC (7%)
LCD (7%)
HUT (7%)
EMG (7%)
DNR (7%)
PNT (7%)
MCP (7%)
VIR (7%)
TPC (7%)
LCG (7%)
CTG (7%)
BTW (7%)
BIC (7%)
DGW (7%)
BTR (7%)
GND (7%)
NTR (7%)
GDW (7%)
TL4 (7%)
DTT (7%)
VEE (7%)
CLW (7%)
TET (7%)
KHW (7%)
PJS (7%)
BID (7%)
HPW (7%)
NBW (7%)
VLG (7%)
ANT (6.7%)
VLC (6.5%)
DT4 (6.5%)
DAR (6.5%)
MPY (6.4%)
PIS (6.2%)
TVS (6%)
MDC (6%)
BTV (6%)
MNC (6%)
TNB (6%)
DOC (6%)
TNW (6%)
SJ1 (6%)
ALT (6%)
HVN (6%)
HBE (6%)
TAW (6%)
GER (6%)
BMC (6%)
VDS (6%)
SDT (6%)
HTP (6%)
DNW (6%)
PTS (6%)
HFC (6%)
HAN (6%)
ACV (6%)
SNC (6%)
TXM (6%)
MLN (6%)
HU1 (6%)
THT (6%)
MBB (6%)
VEC (6%)
VTL (6%)
HLC (6%)
L12 (6%)
VPD (6.0%)
HHV (5.7%)
CTW (5.7%)
TVB (5.6%)
NBT (5.6%)
NBC (5.5%)
NSG (5.5%)
SPH (5.5%)
CHS (5.5%)
G36 (5.0%)
TV3 (5%)
INC (5%)
FTS (5%)
CTP (5%)
HST (5%)
IPA (5%)
ASD (5%)
TMX (5%)
L35 (5%)
FCM (5%)
MBS (5%)
AMS (5%)
TMB (5%)
MHC (5%)
DAG (5%)
VTH (5%)
HNB (5%)
MDG (5%)
PDB (5%)
L61 (5%)
CE1 (5%)
HAC (5%)
CAN (5%)
NDX (5%)
TMS (5%)
SHI (5%)
HES (5%)
BVN (5%)
POV (5%)
VIB (5%)
TTP (5%)
GCB (5%)
SGR (5%)
AAM (5%)
MGC (5%)
DBC (5%)
HND (5%)
TPH (5%)
STP (5%)
SPD (5%)
FTM (5%)
UDJ (5%)
THW (5%)
SD6 (5%)
DXG (5%)
APC (5%)
LAW (5%)
HU4 (5%)
SD2 (5%)
BCP (5%)
TCM (5%)
MVC (5%)
HHG (5%)
TS4 (5%)
VGT (5%)
PVM (5%)
VC3 (5%)
BWS (5%)
NLG (5.0%)
DND (4.8%)
USC (4.6%)
TOP (4.5%)
DIG (4.5%)
NHA (4.5%)
VBG (4.5%)
GTS (4.1%)
C69 (4%)
BWA (4%)
HOM (4%)
HHS (4%)
BHP (4%)
DCD (4%)
PIC (4%)
DTG (4%)
KMT (4%)
SPA (4%)
RTB (4%)
CEG (4%)
CX8 (3.6%)
CMW (3.5%)
PND (3.5%)
ITC (3.5%)
KPF (3.5%)
CZC (3.5%)
NLS (3.5%)
ISH (3.5%)
TDB (3%)
L63 (3%)
TNI (3%)
TVD (3%)
XHC (3%)
SMA (3%)
STK (3%)
MCT (3%)
BDW (3%)
DTD (3%)
GTH (3%)
MPT (3%)
FLC (3%)
DIC (3%)
SHA (3%)
EIN (3%)
H11 (3%)
QNU (2.8%)
NQT (2.7%)
PWS (2.5%)
BLN (2.5%)
DNH (2.5%)
LLM (2.3%)
HNT (2.2%)
ASP (2%)
HID (2%)
HKP (2%)
SGH (2%)
CCR (2%)
HAP (2%)
VT8 (2%)
TDN (2%)
TTZ (2%)
DNN (2.0%)
HGW (1.9%)
AUM (1.7%)
CDH (1.6%)
BLI (1.4%)
DBH (1.4%)
DDH (1.2%)
KAC (1.1%)
NS2 (1.1%)
MTC (1%)
TSB (1%)
ITS (1%)
MVB (1%)
NQB (0.6%)
SVG (0.6%)
HTU (0.6%)
SSU (0.5%)
SRT (0.3%)
LCW (0.1%)
2015
2015
DHD (256%)
KDC (214%)
MAS (120%)
NCT (110%)
KLS (100%)
SGR (99.6%)
SLS (90%)
DSN (83%)
NCS (80%)
VBC (70%)
DVP (70%)
APF (66.2%)
CAP (65%)
BMP (60%)
VNM (60%)
SGC (58%)
CTD (55%)
ABT (52%)
DAD (51%)
LIX (50%)
PSL (50%)
DPR (50%)
FMC (50%)
HTL (50%)
SGN (50%)
NAS (50%)
DGL (49.8%)
GMC (45%)
HDM (45%)
DFC (45%)
STU (45%)
ACE (40%)
MEF (40%)
IDV (40%)
ABC (40%)
COM (40%)
VCS (40%)
HPI (40%)
KTS (40%)
NTP (40%)
DPM (40%)
HMS (40%)
GDT (40%)
TMT (38.5%)
IME (37%)
CLC (35%)
CSM (35%)
GAS (35%)
DHG (35%)
AMC (35%)
TVP (34%)
FDC (33%)
DRL (32%)
PGS (31%)
ARM (30.5%)
LDP (30.3%)
DRC (30%)
IN4 (30%)
SEB (30%)
HPP (30%)
VGP (30%)
CNG (30%)
KSB (30%)
KHD (30%)
DNM (30%)
VGG (30%)
WCS (30%)
NET (30%)
WSB (30%)
PLC (30%)
BFC (30%)
GHC (30%)
S33 (30%)
HTG (30%)
HEC (30%)
DHT (30%)
PDB (30%)
NSC (30%)
TRA (30%)
CAV (30%)
QNS (30%)
NTC (30%)
LAS (30%)
MSN (30%)
NNC (30%)
HAH (30%)
ICC (30%)
VFG (30%)
LHC (30%)
SAF (28%)
VHC (25%)
D2D (25%)
SFC (25%)
VCM (25%)
MNB (25%)
ADP (25%)
HTC (25%)
QHD (25%)
HHA (25%)
CVT (25%)
TMP (25%)
DQC (25%)
SDK (25%)
KHA (25%)
SJD (25%)
PVB (25%)
NHC (25%)
BTT (25%)
GIL (25%)
HAD (25%)
ACC (25%)
PAC (25%)
PPC (25%)
PSD (25%)
TCT (25%)
SDN (25%)
TDW (24%)
PMC (24%)
C32 (24%)
VCP (23%)
DGC (22.1%)
NT2 (22%)
KBT (22%)
QTC (22%)
KSC (22%)
SRC (22%)
VCC (22%)
AGM (20%)
VSA (20%)
VPS (20%)
IMP (20%)
GMX (20%)
BTD (20%)
DAP (20%)
INN (20%)
DMC (20%)
TIX (20%)
FPT (20%)
VNS (20%)
VPK (20%)
DHA (20%)
SSC (20%)
PVI (20%)
PGD (20%)
SJE (20%)
SC5 (20%)
SDG (20%)
SMN (20%)
VNC (20%)
TLG (20%)
DNC (20%)
AGX (20%)
GMD (20%)
THG (20%)
TAC (20%)
VNT (20%)
PTD (20%)
PTG (20%)
CPC (20%)
NMK (20%)
KCE (20%)
MKP (20%)
CNC (20%)
ST8 (20%)
TNA (20%)
VMD (20%)
KBE (20%)
S55 (20%)
TRS (20%)
VNL (20%)
HCC (20%)
PCE (20%)
PNJ (20%)
RAL (20%)
SVI (20%)
NTW (20%)
VSC (20%)
HBD (20%)
NFC (20%)
VE2 (20%)
PHR (20%)
VTK (20%)
NDC (20%)
OPC (20%)
VDN (20%)
VTH (20%)
CEC (20%)
VNF (20%)
LM8 (20%)
CJC (20%)
SRF (20%)
EVE (20%)
VHL (20%)
SBC (20%)
SSM (19%)
VNX (19%)
GLT (19%)
PMP (18%)
VE3 (18%)
TBC (18%)
CI5 (18%)
VDP (18%)
SNC (18%)
CLL (17%)
PDN (17%)
TNY (17%)
TPS (17%)
HCI (17%)
VTV (17%)
PET (16%)
SED (16%)
SHP (16%)
VC1 (16%)
SMB (16%)
VE4 (16%)
MCP (16%)
RCL (16%)
DP3 (16%)
NTT (16%)
DAE (16%)
LGC (16%)
BT1 (16%)
SZL (16%)
CHP (16%)
CSV (16%)
PPH (16%)
PPS (15.5%)
PSW (15%)
PSE (15%)
NDX (15%)
MWG (15%)
CMV (15%)
VNR (15%)
VIT (15%)
PMB (15%)
CAN (15%)
MFS (15%)
SFI (15%)
DGW (15%)
SD4 (15%)
KDH (15%)
HGM (15%)
TTC (15%)
HPG (15%)
TV4 (15%)
VGL (15%)
VSI (15%)
HVT (15%)
VAF (15%)
VMC (15%)
TIP (15%)
PRC (15%)
SCD (15%)
LHG (15%)
SDV (15%)
LBM (15%)
CTI (15%)
VE8 (15%)
AGP (15%)
CHC (15%)
NBP (15%)
VCW (15%)
HPB (15%)
BCI (15%)
TBD (15%)
HHC (15%)
CTB (15%)
AC4 (15%)
VKC (15%)
TCL (15%)
SMT (15%)
VTP (15%)
TRC (15%)
UIC (15%)
HLD (15%)
SPC (15%)
VCA (15%)
LIG (15%)
ADC (15%)
SFG (15%)
HD2 (15%)
MCC (14.5%)
IHK (14.5%)
HCM (14.3%)
BED (14.3%)
DLT (14%)
TDS (14%)
SVC (14%)
D26 (14%)
ECI (14%)
NNT (14%)
CKD (14%)
PJC (14%)
CH5 (14%)
UPC (14%)
TTT (14%)
QSP (13.6%)
HEV (13%)
PXS (13%)
DPP (13%)
STC (13%)
DTV (13%)
PPY (13%)
RCC (13%)
PNG (13%)
TMC (13%)
LBE (13%)
TIC (13%)
BAL (12.5%)
VDT (12.5%)
CZC (12%)
CLH (12%)
VMS (12%)
BBC (12%)
PMS (12%)
TCO (12%)
L18 (12%)
MTP (12%)
VXB (12%)
EID (12%)
ICN (12%)
PEQ (12%)
TMW (12%)
VEE (12%)
C71 (12%)
QST (12%)
HUT (12%)
HTI (12%)
BMJ (12%)
DBM (12%)
PVS (12%)
BBS (12%)
KST (12%)
GSP (12%)
BST (12%)
PGC (12%)
C21 (12%)
MH3 (12%)
CCI (12%)
D11 (12%)
ABI (12%)
V12 (12%)
NAC (12%)
NDP (12%)
BPC (12%)
LKW (12%)
HJS (12%)
VC2 (12%)
HMH (12%)
CNN (11%)
HOT (11%)
MCF (10.6%)
TV1 (10.5%)
HHS (10%)
DNY (10%)
BHN (10%)
GEX (10%)
NNG (10%)
SKG (10%)
VQC (10%)
HTV (10%)
CLM (10%)
MHC (10%)
PGI (10%)
CDC (10%)
HAT (10%)
SSI (10%)
LQN (10%)
PVE (10%)
ND2 (10%)
LAI (10%)
BMI (10%)
UEM (10%)
PHC (10%)
CKH (10%)
HNF (10%)
VLA (10%)
DVC (10%)
TVS (10%)
SD5 (10%)
VCB (10%)
PJT (10%)
DBT (10%)
STV (10%)
DVH (10%)
VTB (10%)
DHP (10%)
TV2 (10%)
BTP (10%)
CT3 (10%)
DCF (10%)
TAG (10%)
PEN (10%)
KHP (10%)
HSG (10%)
NHA (10%)
FCN (10%)
PAN (10%)
BMC (10%)
NTL (10%)
THT (10%)
ITD (10%)
SDC (10%)
DIH (10%)
NGC (10%)
PTH (10%)
GTA (10%)
DNL (10%)
VGS (10%)
CMS (10%)
TDH (10%)
DHC (10%)
HU6 (10%)
LSS (10%)
SDT (10%)
TDC (10%)
VSH (10%)
THB (10%)
XMC (10%)
CMK (10%)
HSM (10%)
SD6 (10%)
REE (10%)
VC9 (10%)
TCM (10%)
NBW (10%)
BRS (10%)
HLB (10%)
SGD (10%)
PSC (10%)
BXH (10%)
TVG (10%)
THS (9.5%)
PCT (9%)
NAV (9%)
CDN (9%)
RCD (9%)
BRC (9%)
SFN (9%)
APP (9%)
GDW (9%)
CEO (9%)
QCC (9%)
BMN (8.5%)
BID (8.5%)
CPH (8.3%)
BTU (8.1%)
VMA (8%)
KTL (8%)
POT (8%)
VTL (8%)
CKV (8%)
HDA (8%)
CTT (8%)
CTR (8%)
DTN (8%)
BVH (8%)
DC4 (8%)
VC3 (8%)
BTG (8%)
SPD (8%)
VIN (8%)
SBA (8%)
TPP (8%)
VIR (8%)
CLW (8%)
DCM (8%)
TJC (8%)
TVM (8%)
CII (8%)
MTH (8%)
PVT (8%)
CMG (8%)
PHP (8%)
BWS (8%)
LCD (7.5%)
HU3 (7.5%)
HTP (7.5%)
EBS (7%)
CTG (7%)
CT6 (7%)
DTT (7%)
PIC (7%)
ITS (7%)
TVD (7%)
VC7 (7%)
HJC (7%)
PJS (7%)
HLC (7%)
NDN (7%)
HNB (7%)
THW (7%)
VCG (7%)
TIE (7%)
AAA (7%)
HCT (7%)
BCE (7%)
UDJ (7%)
ISH (7%)
NLG (6.6%)
BTW (6.5%)
VLC (6.5%)
HCD (6%)
CFC (6%)
DPC (6%)
PYU (6%)
CCH (6%)
SD2 (6%)
ELC (6%)
HPW (6%)
GER (6%)
TS4 (6%)
VT1 (6%)
TC6 (6%)
PMJ (6%)
ACL (6%)
HIG (6%)
NBC (6%)
TPH (6%)
CSC (6%)
GTH (6%)
BIC (6%)
PCN (6%)
TPC (6%)
HAN (6%)
PVG (6%)
HFC (6%)
VLG (6%)
ALT (6%)
TVC (6%)
AAM (6%)
TDN (6%)
TL4 (6%)
ICG (6%)
PTP (6%)
HU1 (6%)
PPP (5.8%)
VTJ (5.5%)
NSG (5.5%)
DT4 (5.1%)
SPH (5%)
SZC (5%)
VND (5%)
MNC (5%)
BDB (5%)
NAP (5%)
HES (5%)
PDR (5%)
TNC (5%)
L35 (5%)
DAG (5%)
SJ1 (5%)
TKC (5%)
VIP (5%)
SJS (5%)
VIX (5%)
PSP (5%)
TV3 (5%)
SWC (5%)
HAC (5%)
VPH (5%)
SCI (5%)
DBC (5%)
FCM (5%)
HAP (5%)
QBS (5%)
ITQ (5%)
DNW (5%)
S4A (5%)
APC (5%)
TMS (5%)
MBB (5%)
HPT (5%)
TIG (5%)
STK (5%)
VPD (5%)
DCD (5%)
VGT (5%)
HDG (5%)
TAW (5%)
NAF (5%)
CTC (5%)
SGH (5%)
PIV (5%)
ALV (5%)
VTO (5%)
DDV (5%)
SD3 (5%)
BVN (5%)
VMI (5%)
PIS (5%)
TET (5%)
TMX (5%)
BWA (4.5%)
DCH (4.5%)
CX8 (4.2%)
VTX (4%)
IJC (4%)
VGC (4%)
TCS (4%)
TXM (4%)
DGT (4%)
PTS (4%)
BCP (4%)
MDF (3.8%)
DIC (3.5%)
MVY (3.5%)
NLS (3.5%)
INC (3.5%)
MDG (3%)
HST (3%)
IVS (3%)
NAG (3%)
IDI (3%)
PNT (3%)
BHP (3%)
G20 (3%)
TNM (3%)
SHI (3%)
L10 (3%)
HU4 (3%)
CTW (2.9%)
AUM (2.7%)
ACM (2.5%)
VC6 (2.5%)
KMT (2.5%)
SB1 (2%)
TCR (2%)
PCG (2%)
UPH (2%)
TTP (2%)
CMP (1.9%)
NHP (1.9%)
DXL (1.6%)
EMC (1.5%)
MTL (1.5%)
TTG (1.5%)
BDW (1.5%)
ASA (1.0%)
CCR (1%)
MTC (1%)
SAS (0.7%)
NQB (0.5%)
SVG (0.5%)
PVC (0%)
2014
2014
APF (3,695.6%)
MAS (115%)
VBC (100%)
NCT (77.1%)
DSN (65%)
BTC (65%)
AVS (63%)
ABT (60%)
NNC (60%)
NCS (50.3%)
MPC (50%)
LHC (50%)
CTD (50%)
GIL (50%)
SFI (50%)
PSL (50%)
KHD (45%)
PSD (45%)
FDC (43.5%)
WCS (40%)
DXP (40%)
CAP (40%)
GAS (40%)
SSC (40%)
SDI (40%)
LAS (40%)
HTL (40%)
KSC (35.5%)
RAL (35%)
DRL (35%)
VFG (35%)
CNG (35%)
MKP (35%)
TET (35%)
SLS (35%)
BMP (35%)
CLC (35%)
PMC (34%)
SDN (33%)
IMP (33%)
NAS (32%)
LDP (30.3%)
GMC (30%)
DHT (30%)
DNM (30%)
NSC (30%)
KSB (30%)
CAV (30%)
HDM (30%)
DRC (30%)
SAF (30%)
DPR (30%)
HAT (30%)
PAC (30%)
DPM (30%)
DAP (30%)
MEF (30%)
PLC (30%)
BMC (30%)
DHG (30%)
DVP (30%)
TRA (30%)
SFC (30%)
AMC (28%)
ARM (27%)
IN4 (27%)
WSB (25%)
ABC (25%)
GHC (25%)
NTW (25%)
ADP (25%)
PGD (25%)
VE4 (25%)
HAD (25%)
VNF (25%)
HEC (25%)
S55 (25%)
TCT (25%)
TRC (25%)
SDG (25%)
VIP (25%)
TMP (25%)
AGF (25%)
D2D (25%)
KHA (25%)
LIX (25%)
BTT (25%)
GLT (25%)
SJD (25%)
HSG (25%)
ACC (25%)
CSM (25%)
SGC (25%)
NFC (25%)
HPP (24%)
C32 (24%)
MDC (24%)
DHD (23%)
PTI (23%)
TAC (23%)
PJS (23%)
VCP (23%)
NDN (22%)
SNC (22%)
KBT (22%)
TV2 (22%)
CII (22%)
BSC (21.5%)
TVP (21%)
HCM (21%)
HHA (20%)
VCC (20%)
VCM (20%)
VNM (20%)
NET (20%)
HCC (20%)
CPC (20%)
ST8 (20%)
TNA (20%)
BPC (20%)
SFG (20%)
KDC (20%)
PBP (20%)
NDC (20%)
STU (20%)
KBE (20%)
HTG (20%)
CEC (20%)
GDT (20%)
PHR (20%)
KCE (20%)
PPC (20%)
NMK (20%)
PTD (20%)
SVI (20%)
OPC (20%)
CI5 (20%)
PTG (20%)
QHD (20%)
CLM (20%)
INN (20%)
HBD (20%)
VTH (20%)
PVB (20%)
VHL (20%)
VMD (20%)
HMS (20%)
IDV (20%)
TBC (20%)
VPK (20%)
SJE (20%)
FPT (20%)
VDP (20%)
GMD (20%)
VNS (20%)
TLG (20%)
VNT (20%)
HGM (20%)
ACE (20%)
VCS (20%)
CNC (20%)
VNL (20%)
QNS (20%)
SBC (20%)
TIX (20%)
SC5 (20%)
SDK (19%)
QTC (19%)
NT2 (18%)
SD5 (18%)
BHN (18%)
DNC (18%)
SD6 (18%)
TCL (18%)
VNX (18%)
C47 (18%)
TMT (18%)
DDN (18%)
VE3 (18%)
PSE (18%)
DMC (18%)
TIP (18%)
HOT (17.3%)
HTC (17%)
IME (17%)
TMW (17%)
PMP (17%)
BT1 (17%)
HMH (17%)
AGP (17%)
TV3 (17%)
SEB (17%)
TNY (17%)
SFN (17%)
PDN (17%)
VNC (17%)
DBM (17%)
MCC (17%)
CTB (17%)
SCD (16%)
RCL (16%)
MCF (16%)
HU6 (16%)
THB (16%)
DAE (16%)
HTI (16%)
HLD (16%)
VC1 (16%)
SZL (16%)
REE (16%)
DP3 (16%)
CJC (16%)
CT3 (15.5%)
VNR (15%)
KTS (15%)
NTC (15%)
AC4 (15%)
PPH (15%)
SHP (15%)
SD4 (15%)
DBC (15%)
HHC (15%)
VSC (15%)
SMB (15%)
NPS (15%)
VGP (15%)
NTP (15%)
DTV (15%)
SRC (15%)
UIC (15%)
C21 (15%)
KKC (15%)
VE8 (15%)
VC3 (15%)
VXB (15%)
TV4 (15%)
VMC (15%)
SDV (15%)
QCC (15%)
CMV (15%)
HBC (15%)
BTD (15%)
CAN (15%)
HLB (15%)
GMX (15%)
FMC (15%)
VTK (15%)
PVD (15%)
HVT (15%)
SDT (15%)
SED (15%)
PGS (15%)
PNJ (15%)
TIC (15%)
BTG (15%)
HPB (15%)
VE2 (15%)
TV1 (15%)
MTP (15%)
DAD (15%)
TBD (15%)
VSA (14%)
SGR (14%)
VT8 (14%)
ECI (14%)
UPC (14%)
D26 (14%)
IHK (14%)
APP (14%)
PSW (14%)
BST (14%)
HEV (13%)
NBW (13%)
PXS (13%)
BED (13%)
V12 (13%)
THT (13%)
STC (13%)
THG (13%)
VDT (13%)
LBE (13%)
PPS (12.9%)
RCC (12.5%)
L18 (12.5%)
PEN (12%)
VQC (12%)
VC2 (12%)
GDW (12%)
VIT (12%)
EID (12%)
SVC (12%)
BBS (12%)
L10 (12%)
CLL (12%)
SBT (12%)
PJC (12%)
SRF (12%)
ABI (12%)
CH5 (12%)
BBC (12%)
C71 (12%)
C92 (12%)
QST (12%)
TVM (12%)
CZC (12%)
ELC (12%)
SSM (12%)
D11 (12%)
TDW (12%)
DLT (12%)
BAL (12%)
VEE (12%)
DPP (12%)
PVC (12%)
VMS (12%)
GSP (12%)
SD9 (12%)
TCM (12%)
PGC (12%)
TTT (12%)
MFS (12%)
COM (12%)
DVC (12%)
PVS (12%)
LGC (12%)
BTW (11.5%)
TCO (11%)
CLW (11%)
KHP (11%)
TMC (11%)
UDJ (11%)
ICN (11%)
BID (10.2%)
BVH (10%)
FCN (10%)
MTH (10%)
LBM (10%)
LKW (10%)
NST (10%)
SGD (10%)
DCF (10%)
DHP (10%)
NBP (10%)
STG (10%)
BHS (10%)
EVE (10%)
CTI (10%)
VC9 (10%)
VLA (10%)
BMI (10%)
LM8 (10%)
HTV (10%)
PXI (10%)
HVG (10%)
NDX (10%)
VCB (10%)
TAG (10%)
TVG (10%)
HMC (10%)
SBA (10%)
KST (10%)
VSI (10%)
HSM (10%)
VIN (10%)
TC6 (10%)
VKC (10%)
SDC (10%)
FDT (10%)
HDA (10%)
CMI (10%)
CT6 (10%)
HAH (10%)
CTG (10%)
PSC (10%)
DNL (10%)
TPP (10%)
PRC (10%)
SKG (10%)
HPD (10%)
DBT (10%)
CCI (10%)
BTP (10%)
BIC (10%)
PNT (10%)
DIH (10%)
NBB (10%)
NHC (10%)
SPC (10%)
HCI (10%)
PEQ (10%)
HPG (10%)
DGW (10%)
TDC (10%)
CKH (10%)
NGC (10%)
BVN (10%)
VTB (10%)
TVD (10%)
TYA (10%)
ITQ (10%)
DVH (10%)
PAN (10%)
AAM (10%)
PCT (10%)
NHA (10%)
HHS (10%)
CFC (10%)
DHC (10%)
CTR (10%)
B82 (10%)
PVI (9%)
BRS (9%)
VC6 (9%)
TMS (9%)
GTA (9%)
PJT (9%)
PGI (9%)
CHP (9%)
ANV (9%)
ATS (8.5%)
TVC (8.5%)
LCD (8.5%)
MCP (8%)
DHA (8%)
TDS (8%)
HPT (8%)
L61 (8%)
PVE (8%)
CEO (8%)
HIG (8%)
SHA (8%)
HLC (8%)
PEC (8%)
TTC (8%)
HTP (8%)
SD2 (8%)
CTT (8%)
BMJ (8%)
VMA (8%)
LHG (8%)
TPH (8%)
PMS (8%)
BXH (8%)
SID (8%)
IJC (8%)
SPD (8%)
VIR (8%)
TS4 (8%)
NBC (8%)
DTN (8%)
RCD (7.5%)
BRC (7%)
SCJ (7%)
ACB (7%)
IVS (7%)
HKP (7%)
HPI (7%)
HCT (7%)
KLS (7%)
VTV (7%)
THS (7%)
ITS (7%)
PTH (7%)
TIE (7%)
KTL (7%)
TJC (7%)
HES (7%)
BCP (7%)
MBB (7%)
BCE (7%)
HU3 (6.5%)
CHC (6%)
VTL (6%)
CKV (6%)
STV (6%)
SJ1 (6%)
NIS (6%)
TL4 (6%)
NAV (6%)
TNG (6%)
BHP (6%)
LAI (6%)
VCG (6%)
GTH (6%)
EBS (6%)
TDN (6%)
HFC (6%)
TVS (6%)
HU1 (6%)
NLG (5.7%)
VLC (5.5%)
G20 (5.3%)
CX8 (5.1%)
VTX (5%)
DQC (5%)
BWA (5%)
TMX (5%)
VSH (5%)
ACL (5%)
POT (5%)
SZC (5%)
TTP (5%)
TNC (5%)
NHS (5%)
QBS (5%)
VC7 (5%)
DC4 (5%)
APC (5%)
SAM (5%)
CCH (5%)
AGM (5%)
SDP (5%)
EMC (5%)
MNC (5%)
SD3 (5%)
SEC (5%)
VND (5%)
TKC (5%)
CTC (5%)
ICG (5%)
HAP (5%)
TPC (5%)
DGC (5%)
CDC (5%)
DNY (5%)
ISH (5%)
GER (5%)
CVT (5%)
PTP (5%)
HDC (5%)
SMC (5%)
MDF (4.8%)
SPH (4.5%)
HST (4.5%)
L35 (4%)
PCG (4%)
VTO (4%)
VT1 (4%)
PHC (4%)
SWC (3.8%)
VCA (3%)
HOM (3%)
BDB (3%)
ASP (3%)
VMI (3%)
TXM (3%)
TTR (3%)
DCD (3%)
DGT (3%)
SHI (3%)
VHF (3%)
LQN (3%)
PNG (3%)
AUM (2.9%)
JSC (2.7%)
PHP (2.5%)
VGS (2.5%)
TCS (2%)
DPC (2%)
TGP (2%)
KMT (1.8%)
HQC (1.5%)
LSS (1.5%)
BHT (1.5%)
MTC (1%)
TTG (0%)
CSV (0%)
PIC (0%)
2013
2013
SDI (118.8%)
PRUBF1 (100.0%)
GIL (70%)
HGM (70%)
MAS (67.5%)
NNC (66%)
AVS (63%)
PSD (60%)
ABT (60%)
QTC (55%)
NCS (52%)
HCI (50%)
NHN (50%)
RAL (50%)
DPM (50%)
LHC (50%)
VBC (50%)
VNM (48%)
TCT (45%)
GHC (45%)
DSN (44%)
GAS (42%)
KHD (40%)
DPR (40%)
CAP (40%)
LAS (40%)
WCS (40%)
SGC (39%)
DRL (35%)
DXP (35%)
CNG (35%)
MEF (35%)
SLS (35%)
KTS (35%)
BTG (32%)
BTT (30%)
DNM (30%)
NTP (30%)
FDC (30%)
VNT (30%)
PHR (30%)
TRC (30%)
SDG (30%)
SNG (30%)
MKP (30%)
HDM (30%)
STU (30%)
KSB (30%)
DAP (30%)
ACC (30%)
DHG (30%)
CJC (30%)
FPT (30%)
VCM (30%)
S33 (30%)
BMP (30%)
PGD (30%)
NSC (30%)
LDP (29.4%)
TIE (29%)
AMC (28%)
NAS (26.5%)
NET (25%)
SDN (25%)
BTC (25%)
DBM (25%)
GDT (25%)
CLC (25%)
ADP (25%)
HAD (25%)
IMP (25%)
VC1 (25%)
SAF (25%)
NFC (25%)
VFG (25%)
NHC (25%)
OPC (25%)
PTG (25%)
SHV (25%)
NTW (25%)
IN4 (25%)
D2D (25%)
BMC (25%)
PTB (25%)
HRC (25%)
ABC (25%)
NBS (25%)
C32 (24%)
PMC (24%)
ARM (24%)
LBE (24%)
HPP (24%)
PET (23%)
VKD (23%)
WSB (23%)
DHD (23%)
CSM (23%)
SRF (22.5%)
TVP (22%)
TNY (22%)
PDN (22%)
GLT (22%)
KKC (22%)
SJD (22%)
DMC (22%)
VIC (21.5%)
VNF (21%)
NBP (21%)
TIP (21%)
HOT (20.6%)
TNA (20%)
VNR (20%)
ACE (20%)
DRC (20%)
SSC (20%)
HBD (20%)
DBT (20%)
VNL (20%)
HTG (20%)
STG (20%)
PAC (20%)
DVP (20%)
VMD (20%)
VNS (20%)
NDC (20%)
CEC (20%)
ST8 (20%)
CTD (20%)
PVD (20%)
CPC (20%)
CI5 (20%)
HVG (20%)
HTL (20%)
GMC (20%)
VCF (20%)
CTB (20%)
TMP (20%)
TIX (20%)
DQC (20%)
TRA (20%)
MTH (20%)
VPK (20%)
SC5 (20%)
SVI (20%)
HAI (20%)
INN (20%)
PVB (20%)
TV2 (20%)
PNJ (20%)
SRC (20%)
LHG (20%)
DHT (20%)
HAT (20%)
VHL (20%)
PTD (20%)
KBE (20%)
S55 (20%)
FDT (20%)
KDC (20%)
VSC (20%)
HMS (20%)
VCP (19%)
TBC (18.6%)
HMC (18.5%)
SED (18%)
VNX (18%)
HKP (18%)
PSE (18%)
VCC (18%)
TCL (18%)
VDP (18%)
CVT (18%)
HPI (18%)
SFN (17%)
VE2 (17%)
THB (17%)
SDK (17%)
QHD (17%)
HCM (17%)
DAD (17%)
MCP (17%)
HMH (17%)
NNT (16.9%)
MCF (16.1%)
HU6 (16%)
TVD (16%)
VGP (16%)
IME (16%)
BT1 (16%)
SFC (16%)
REE (16%)
TAC (16%)
APP (16%)
COM (16%)
HEV (16%)
RCL (16%)
CLL (16%)
PGS (15%)
TVG (15%)
VMS (15%)
LIX (15%)
HDA (15%)
SCD (15%)
MPC (15%)
CMS (15%)
SCL (15%)
HTC (15%)
NPS (15%)
HLD (15%)
HPB (15%)
MTP (15%)
PPC (15%)
BVH (15%)
DTV (15%)
KHA (15%)
EID (15%)
PSL (15%)
AC4 (15%)
VTF (15%)
LM8 (15%)
PPH (15%)
FMC (15%)
VQC (15%)
STC (15%)
VSH (15%)
GMX (15%)
TV3 (15%)
PLC (15%)
BST (15%)
HHC (15%)
DVC (15%)
VXB (15%)
UIC (15%)
SFI (15%)
HPG (15%)
CAN (15%)
KSC (15%)
D11 (15%)
SD5 (15%)
SDT (15%)
VHC (15%)
TMW (15%)
DPP (15%)
SDV (15%)
NHS (15%)
SD6 (15%)
SSM (14.5%)
QST (14%)
VEE (14%)
TMC (14%)
C21 (14%)
PGC (14%)
SZL (14%)
NBC (14%)
TNC (14%)
DVH (14%)
ECI (14%)
DBC (14%)
B82 (14%)
UPC (14%)
KHP (14%)
TDC (14%)
TET (13.8%)
L18 (13.5%)
VFC (13.5%)
CLW (13%)
NBW (13%)
TIC (13%)
SEC (13%)
BCE (13%)
THT (13%)
TMS (13%)
PXS (13%)
VTV (13%)
VE3 (13%)
NGC (13%)
BTW (13%)
THG (12.6%)
VNC (12.5%)
PPS (12.5%)
SGD (12%)
BVN (12%)
V12 (12%)
PVS (12%)
TVM (12%)
CH5 (12%)
CFC (12%)
GDW (12%)
VT1 (12%)
BHP (12%)
PVC (12%)
BED (12%)
SVC (12%)
IDV (12%)
GSP (12%)
CII (12%)
DNC (12%)
LTC (12%)
SJE (12%)
SMT (12%)
PJC (12%)
PEN (12%)
CT6 (12%)
DLT (12%)
CZC (12%)
VMC (12%)
VCB (12%)
L10 (12%)
CCI (12%)
PNT (12%)
BBS (12%)
GMD (12%)
TDW (12%)
TTT (12%)
HSM (12%)
MDC (12%)
PJS (11.5%)
IHK (11.5%)
EVE (11%)
TCS (11%)
UDJ (11%)
CMV (11%)
BHS (10%)
LCD (10%)
DAG (10%)
VC3 (10%)
SD9 (10%)
VE4 (10%)
BPC (10%)
ABI (10%)
BMI (10%)
IDI (10%)
SKG (10%)
TDH (10%)
HSG (10%)
TCM (10%)
NST (10%)
TCO (10%)
LBM (10%)
VIN (10%)
HPT (10%)
CTG (10%)
FCN (10%)
SMB (10%)
VC2 (10%)
TLH (10%)
PAN (10%)
AGF (10%)
CHC (10%)
PVI (10%)
TPC (10%)
ATS (10%)
APC (10%)
NHW (10%)
SJ1 (10%)
SD4 (10%)
TC6 (10%)
VAT (10%)
PEQ (10%)
BXH (10%)
STP (10%)
PTI (10%)
SAP (10%)
PSC (10%)
VLA (10%)
MCC (10%)
AAA (10%)
VC5 (10%)
AAM (10%)
SBA (10%)
AGM (10%)
NBB (10%)
VC9 (10%)
LKW (10%)
DHC (10%)
SSI (10%)
KCE (9.5%)
L14 (9%)
HU3 (9%)
KTL (9%)
HVT (9%)
TDN (9%)
GTA (9%)
DAE (9%)
ANV (9%)
VDT (8.5%)
BID (8.5%)
C92 (8.2%)
TTR (8.1%)
BTP (8%)
S74 (8%)
CHP (8%)
SPC (8%)
PTH (8%)
VIR (8%)
VMA (8%)
HLC (8%)
DIH (8%)
KST (8%)
SD2 (8%)
KLS (8%)
SMC (8%)
SHP (8%)
TS4 (8%)
ITS (8%)
PGI (8%)
RDP (8%)
SKS (8%)
VTB (8%)
ELC (8%)
L61 (8%)
EBS (8%)
TMX (8%)
MBB (8%)
TPP (8%)
STB (8%)
VC6 (8%)
SHB (7.5%)
QNC (7.5%)
TTG (7%)
TTB (7%)
BCP (7%)
CT3 (7%)
TTC (7%)
PVG (7%)
ACB (7%)
PRC (7%)
DXL (7.0%)
THS (6.5%)
PCG (6.5%)
TPH (6%)
SAM (6%)
DIC (6%)
BWA (6%)
DCL (6%)
HU4 (6%)
ASP (6%)
BBC (6%)
CEO (6%)
FCM (6%)
IJC (6%)
PIC (6%)
GTH (6%)
DPC (6%)
CTS (6%)
SDC (6%)
HU1 (6%)
NAV (6%)
LSS (5.5%)
TLG (5%)
DNY (5%)
HAP (5%)
MNC (5%)
BMJ (5%)
TDS (5%)
VND (5%)
HTP (5%)
NIS (5%)
D26 (5%)
DC4 (5%)
SDP (5%)
SBT (5%)
MDF (5%)
CKV (5%)
VKC (5%)
PMS (5%)
TMT (5%)
HFC (5%)
TTP (5%)
JVC (5%)
ONE (5%)
DHA (5%)
HDG (5%)
PRO (5%)
VCS (5%)
HBC (5%)
PVE (5%)
FLC (5%)
CCH (5%)
ASM (5%)
GER (5%)
DGT (5%)
TKU (5%)
HST (4.5%)
VTL (4.5%)
SWC (4.4%)
VHF (4.2%)
BSC (4%)
SAV (4%)
EIB (4%)
HCC (4%)
VCG (4%)
POT (4%)
BRC (4%)
DNL (3.8%)
VE8 (3.6%)
L35 (3%)
VHG (3%)
HQC (3%)
TV4 (3%)
CCM (3%)
DHP (3%)
MDG (3%)
SHA (3%)
BDB (3%)
DCD (3%)
VTO (3%)
TXM (3%)
VIP (3%)
CTN (3%)
RBC (2.8%)
TKC (2.5%)
VSI (2.5%)
HHN (2.3%)
VGS (2%)
PTP (2%)
HNM (2%)
HCT (2%)
INC (2%)
SPP (2%)
KBT (2%)
VNE (2%)
AUM (1.9%)
KMT (1.6%)
DBF (1.5%)
HHA (1%)
MAFPF1 (0%)
2012
2012
HGM (120%)
HCI (98%)
CSG (93%)
BMC (85%)
NLC (72%)
DSN (70%)
NNC (70%)
DXP (70%)
TCT (70%)
NCS (70%)
GLT (65%)
ABT (60%)
CAP (55%)
HSG (50%)
QTC (50%)
LHC (50%)
GHC (45%)
DPM (45%)
CNG (45%)
BTG (43%)
ACC (40%)
WCS (40%)
VSC (40%)
DPR (40%)
CH5 (40%)
NET (40%)
VNM (38%)
SRF (35%)
SLS (35%)
TRC (35%)
SAF (34.5%)
DRL (31.8%)
TVG (31%)
NBS (30%)
ST8 (30%)
VNT (30%)
GAS (30%)
MKP (30%)
KTS (30%)
LAS (30%)
DVP (30%)
PHR (30%)
KSB (30%)
NHS (30%)
MEF (30%)
ARM (30%)
RAL (30%)
HAI (30%)
DHG (30%)
HRC (30%)
NTP (30%)
PGD (30%)
BHS (30%)
SDG (30%)
LDP (29%)
VCP (29%)
WSB (28%)
HOT (27.0%)
S91 (27%)
AUM (26.6%)
SEB (26%)
BTT (26%)
DAP (25%)
SBT (25%)
SGC (25%)
AGM (25%)
HAD (25%)
DBM (25%)
HLD (25%)
HCC (25%)
SHV (25%)
SDN (25%)
MPC (25%)
MAS (25%)
TVP (25%)
D2D (25%)
VBC (25%)
VFG (25%)
DIH (25%)
SEC (25%)
FDT (24%)
HU6 (24%)
KSC (24%)
C32 (24%)
ADP (24%)
IN4 (24%)
VKD (23%)
DAE (23%)
VNX (23%)
PVI (23%)
PNJ (23%)
BID (22.7%)
OPC (22%)