Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

THỐNG KÊ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ TĂNG

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 CRC 113,853 3 12.2 0.3 195,300 11.9 0.2 167,940 11.6 0.1 105,190 11.5 0.1 84,640 11.4 -0.2 97,130
2 PXT 134,200 3 1.7 0.1 151,430 1.6 0.1 68,620 1.5 0.1 68,220 1.4 -0.1 59,770 1.5 -0.1 108,870
3 WCS 5,796 3 220 14 5,500 206 2 3,000 204 3.5 2,600 200.5 -1.3 610 201.8 -4.1 2,900
4 CHPG2005 63,554 3 8.4 0.1 51,140 8.3 0.1 21,250 8.2 0.4 19,810 7.9 0.4 18,370 7.5 -0.7 67,000


KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ GIẢM

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 C32 24,373 5 22 -0.3 71,510 22.3 -0.5 50,900 22.8 0 47,690 22.8 -0.1 19,140 22.9 -0.6 10,540
2 CVN 34,469 3 11.8 -0.3 21,020 12.1 -0.9 8,970 13 -0.2 5,000 13.2 0.3 4,700 12.9 -0.9 9,200


KHỐI LƯỢNG TĂNG LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 C32 24,373 5 22 -0.3 71,510 22.3 -0.5 50,900 22.8 0 47,690 22.8 -0.1 19,140 22.9 -0.6 10,540
2 DPR 19,860 5 39 -0.1 160,080 39.1 -0.5 55,520 39.6 0.4 21,680 39.2 0.7 14,230 38.5 -1 11,560
3 TVS 9,038 5 10.6 0.2 179,680 10.4 0 29,040 10.4 -0.1 9,880 10.5 0.1 7,000 10.4 -0.1 6,550
4 CRC 113,853 3 12.2 0.3 195,300 11.9 0.2 167,940 11.6 0.1 105,190 11.5 0.1 84,640 11.4 -0.2 97,130
5 PXT 134,200 3 1.7 0.1 151,430 1.6 0.1 68,620 1.5 0.1 68,220 1.4 -0.1 59,770 1.5 -0.1 108,870
6 CVN 34,469 3 11.8 -0.3 21,020 12.1 -0.9 8,970 13 -0.2 5,000 13.2 0.3 4,700 12.9 -0.9 9,200
7 WCS 5,796 3 220 14 5,500 206 2 3,000 204 3.5 2,600 200.5 -1.3 610 201.8 -4.1 2,900
8 CHPG2005 63,554 3 8.4 0.1 51,140 8.3 0.1 21,250 8.2 0.4 19,810 7.9 0.4 18,370 7.5 -0.7 67,000


GIÁ GIẢM LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 DNM 21,921 6 38.2 -0.2 14,817 38.4 -0.3 31,529 38.7 -0.8 19,275 39.5 -0.7 10,200 40.2 -0.8 26,800
2 CDC 6,737 5 21 -0.4 2,850 21.4 -0.8 1,900 22.2 -0.1 30 22.3 -0.1 6,580 22.4 -1.6 22,030
3 C47 20,745 4 8.3 -0.6 44,570 8.9 -0.7 84,100 9.5 -0.7 57,090 10.2 -0.8 26,680 11 0.3 23,320
4 SMT 10,005 4 9 -0.1 6,055 9.1 -0.1 5,700 9.2 -0.3 2,500 9.5 -1 3,900 10.5 0 6,700
5 GEG 568,168 3 20.5 -0.2 369,110 20.8 -0.5 451,320 21.2 -0.8 488,880 22 1.1 1,007,680 20.9 0.6 648,580
6 PSH 1,252,018 3 21.5 -1.5 2,125,630 23 -0.8 1,470,260 23.8 -1.2 3,204,750 25 1.6 2,724,750 23.4 1.5 38,030
7 QCG 624,438 3 7.2 -0.1 158,380 7.3 -0.1 215,060 7.4 -0.2 2,351,420 7.7 0.2 259,270 7.5 -0.5 404,110
8 CVN 34,469 3 11.8 -0.3 21,020 12.1 -0.9 8,970 13 -0.2 5,000 13.2 0.3 4,700 12.9 -0.9 9,200Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357