Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

THỐNG KÊ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ TĂNG

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 PAN 158,454 3 49.4 1.8 483,970 47.6 1.7 292,010 45.9 1.0 237,550 45.0 -0.1 134,550 45 0 128,790
2 SDD 23,793 3 2 0.1 121,090 1.9 0 65,500 1.9 0 7,900 1.9 0 545 1.9 -0.1 21,300
3 TVN 227,915 3 10 0.7 166,300 9.2 -0.1 135,150 9.2 -0.2 109,400 9.2 0 77,500 9.2 -0.3 82,150
4 LTG 28,378 3 44.4 2.1 84,970 44 1.9 82,320 42.5 -0.3 32,440 42.2 -0.7 12,820 42.6 -0.6 7,540
5 TEL 9,311 3 9.6 1 41,000 8.6 1.1 400 7.5 0.9 100 6.6 0 0 8.8 1.1 8,110


KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ GIẢM

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 BFC 253,459 4 34 -0.6 276,800 34.6 -0.3 217,440 34.9 -1.1 199,400 36 -0.5 192,470 36.5 0.8 159,170
2 MST 408,160 3 3.5 -0.2 441,900 3.7 -0.1 303,900 3.8 -0.2 253,800 4 0.2 193,500 3.8 -0.1 189,400


KHỐI LƯỢNG TĂNG LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 VNM 720,732 4 205.6 0 1,094,050 205.6 4.5 921,800 201.1 -7.2 891,480 208.3 -0.2 701,460 208.5 -1.4 405,160
2 MST 408,160 4 3.5 -0.2 441,900 3.7 -0.1 303,900 3.8 -0.2 253,800 4 0.2 193,500 3.8 -0.1 189,400
3 FOX 6,954 4 73 0.1 86,030 73 -2.4 41,600 75.7 0.7 1,552 75 1.2 500 73.8 0 0
4 CTD 170,075 4 211 1 269,350 210 -4 268,370 214 -2.2 224,840 216.2 -4.7 191,710 220.9 -0.1 68,800
5 BFC 253,459 4 34 -0.6 276,800 34.6 -0.3 217,440 34.9 -1.1 199,400 36 -0.5 192,470 36.5 0.8 159,170
6 LTG 28,378 4 44.4 2.1 84,970 44 1.9 82,320 42.5 -0.3 32,440 42.2 -0.7 12,820 42.6 -0.6 7,540
7 HPG 4,828,331 4 59.7 3.7 7,233,090 56 2.4 5,542,350 53.6 -2.4 5,028,580 56 1.4 4,328,790 54.6 2.5 3,408,260
8 UIC 7,339 4 33 0.2 21,390 32.9 0.9 21,160 32 -0.5 13,160 32.5 -1.9 8,550 34.4 0.5 30
9 PAN 158,454 4 49.4 1.8 483,970 47.6 1.7 292,010 45.9 1.0 237,550 45.0 -0.1 134,550 45 0 128,790
10 TVN 227,915 3 10 0.7 166,300 9.2 -0.1 135,150 9.2 -0.2 109,400 9.2 0 77,500 9.2 -0.3 82,150
11 ATS 14,940 3 51.1 -0.1 15,900 51.2 -0.5 15,500 51.7 0.1 15,200 51.6 0.1 15,100 51.5 0 15,400
12 TEL 9,311 3 9.6 1 41,000 8.6 1.1 400 7.5 0.9 100 6.6 0 0 8.8 1.1 8,110
13 NED 25,730 3 10 0.2 53,000 10 0 48,700 10 0.1 32,800 9.9 0 0 9.9 0 0
14 VJC 1,120,448 3 175.3 11.4 1,812,660 163.9 3.9 1,298,160 160 -1.5 1,155,210 161.5 0.6 1,099,830 160.9 5.4 1,292,970
15 HMS 8,710 3 31.5 -0.6 26,700 31.8 -0.1 21,000 31.6 -0.2 17,500 32 0 3,080 32.2 0.3 13,623
16 GKM 71,870 3 13.7 0.3 72,000 13.4 -0.1 57,300 13.5 -0.3 54,300 13.8 0 53,800 13.8 0.6 73,800
17 VCI 36,631 3 81.1 1.1 119,870 80 0.2 57,370 79.8 -2.2 7,450 82 -0.5 7,170 82.5 3.5 37,820
18 LDG 1,800,101 3 22 1.2 2,298,110 20.8 -0.2 1,989,200 21 -0.4 1,857,780 21.4 -0.2 1,522,080 21.6 1.1 2,192,480
19 NBC 25,023 3 6.9 0 41,800 6.9 -0.1 27,008 7 0.2 26,100 6.8 -0.2 19,000 7 0 59,200
20 PTC 23,834 3 7.5 0.5 80,760 7 0 67,510 7 -0.1 35,510 7.1 0.1 120 7.0 0.4 33,780
21 DPR 91,270 3 43.5 0.1 142,130 43.4 0.9 125,330 42.5 -2 85,530 44.5 0 75,100 44.5 2.9 181,450
22 SDD 23,793 3 2 0.1 121,090 1.9 0 65,500 1.9 0 7,900 1.9 0 545 1.9 -0.1 21,300
23 SPP 32,925 3 18.3 1.6 101,300 16.7 -0.2 53,800 16.9 -0.1 39,300 17 0 28,150 17 1.5 40,200
24 BVH 795,731 3 75.4 3.4 898,460 72 2 889,040 70 -2 600,300 72 -1 367,440 73 3.8 1,010,500
25 TV2 36,824 3 162 2 60,820 160 -2 49,300 162 4.9 32,280 157.1 -2.4 28,000 159.5 -2.5 54,590
26 VNH 55,494 3 1 -0.1 77,000 1.1 0 47,910 1.1 0.1 40,630 1 0.1 35,310 1 0 139,000
27 TIG 236,519 3 3.8 -0.1 806,175 3.9 0.1 369,723 3.8 -0.1 215,504 3.9 0 161,200 3.9 0.1 360,903
28 NKG 821,808 3 42.5 1.5 1,027,610 41 0 709,080 41 -2 335,990 43 0.3 273,290 42.7 -0.1 429,180
29 CLL 12,906 3 27 0 27,460 27 0 25,000 27 -1 20,000 28 1.2 130 26.8 -0.4 2,540
30 CTR 12,757 3 25.2 0.8 26,300 25 0 22,510 25.6 -0.4 5,733 25.6 0.7 350 25.7 0 10,700


GIÁ GIẢM LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 GSP 10,414 7 13 -0.1 22,590 13.1 -0.1 26,190 13.2 -0.4 25,340 13.5 -0.2 780 13.7 -0.1 11,410
2 MPC 5,959 6 51.3 -1.8 38,000 53 -1.1 1,100 54.2 -2.9 2,600 57.2 -0.6 2,130 57.8 0 0
3 KOS 46,010 5 20 -0.3 58,900 20.1 -1.7 63,900 21.7 -0.3 63,600 21.9 -0.1 58,700 22 -0.8 47,400
4 DQC 83,937 5 38.2 -0.3 75,330 38.5 -2.5 42,780 39.5 -1.2 141,020 40.6 -1.8 64,630 42.3 -0.3 33,430
5 SAB 124,656 4 255.5 -2.3 200,930 257.8 -0.2 104,920 258 -1 171,960 259 -1.5 152,440 260.5 -0.2 81,970
6 NAF 62,447 4 19.8 -0.2 62,400 20 -0.4 48,800 20.4 -0.5 107,010 20.9 -0.1 58,990 21 0.4 68,400
7 PME 15,220 4 83 -0.2 30,330 83.2 -0.1 18,620 83.3 -0.2 23,900 83.5 -1.4 12,360 84.9 0.9 4,420
8 BFC 253,459 4 34 -0.6 276,800 34.6 -0.3 217,440 34.9 -1.1 199,400 36 -0.5 192,470 36.5 0.8 159,170
9 ABI 8,881 4 27.2 0 2,250 27.6 -0.1 1,580 27.7 -0.1 300 27.8 -0.2 500 28 0 6,500
10 IDC 40,083 4 25 -0.5 64,900 25.3 -0.8 64,510 25.9 -1.1 136,120 26.8 -0.2 43,500 27.4 0.2 34,800
11 CCL 269,093 4 4 -0.2 179,420 4.2 -0.0 279,530 4.2 -0.0 254,230 4.2 -0.2 245,500 4.4 0.0 382,420
12 KSA 1,957,646 4 1.4 -0.0 1,009,830 1.4 -0.0 1,931,160 1.4 -0.0 1,574,620 1.5 -0.0 1,291,960 1.5 0.1 3,112,800
13 VSC 256,487 4 42.1 -0.4 130,760 42.5 -0.5 285,810 43 -1.3 149,890 44.3 -0.7 273,860 45 0.4 86,110
14 SHI 291,052 4 7.2 -0.0 303,290 7.3 -0.0 173,620 7.3 -0.1 363,960 7.4 -0.1 267,390 7.5 0.1 236,310
15 KSB 515,006 4 43.2 -0.1 431,650 43.3 -1.5 342,550 44.8 -1.9 457,640 46.7 -1.3 250,370 48 0.3 323,170
16 DTD 130,130 3 13.6 -0.2 122,300 13.8 -0.1 83,000 13.9 -0.4 111,700 14.3 0.2 163,100 14.1 -0.4 72,200
17 HID 294,217 3 4.0 -0.0 79,000 4.0 -0.0 135,130 4.1 -0.0 482,220 4.1 0 157,550 4.1 -0.1 188,440
18 IBC 330,205 3 26.0 -0.1 245,390 26 -0.1 256,770 26.1 -0.4 312,720 26.4 0 359,380 26.4 0.2 314,520
19 BHN 37,509 3 147 -1 30,620 148 -0.9 31,200 148.9 -0.1 53,140 149 0.5 91,950 148.5 -1.5 12,300
20 DST 1,854,156 3 5.8 -0.6 5,117,200 6.4 -0.7 5,546,726 7.1 -0.7 1,626,650 7.8 0.7 3,132,060 7.1 -0.7 1,411,800
21 VGT 49,946 3 13 -0.2 12,900 13.2 -0.3 10,200 13.6 -0.1 24,100 13.8 0.3 42,140 13.8 1 72,700
22 ACL 16,842 3 8.2 -0.4 1,360 8.6 -0.0 10,210 8.6 -0.0 1,670 8.6 0.1 6,540 8.5 -0.2 2,420
23 CEE 75,155 3 23.2 -0.1 16,530 23.3 -0.2 59,330 23.5 -0.1 9,380 23.5 0 3,070 23.5 0.2 5,460
24 TSC 519,135 3 3.4 -0.1 418,780 3.5 -0.1 600,280 3.6 -0.0 579,670 3.6 0 477,850 3.6 -0.0 531,750
25 MST 408,160 3 3.5 -0.2 441,900 3.7 -0.1 303,900 3.8 -0.2 253,800 4 0.2 193,500 3.8 -0.1 189,400
26 DRH 388,421 3 17 -1.2 222,990 18.2 -0.1 279,550 18.3 -0.6 159,230 18.9 0 205,740 18.9 -0.5 327,930
27 DTA 13,030 3 9.4 -0.0 36,930 9.4 -0.3 63,800 9.7 -0.2 26,300 9.9 0 0 9.9 -0.1 4,810
28 VOS 443,070 3 3.2 -0.0 711,370 3.2 -0.1 87,200 3.3 -0.0 727,160 3.3 0.2 850,000 3.1 -0.1 535,760
29 PIV 689,242 3 6.3 -0.7 474,350 7 -0.2 457,450 7.2 -0.1 456,620 7.3 0.1 1,052,321 7.2 -0.7 445,500
30 ALV 104,849 3 9.5 -0.4 139,200 9.9 -0.2 72,281 10.1 -0.2 82,300 10.3 0 85,500 10.3 -0.3 114,697
31 GDT 16,640 3 47 -1 23,460 48 -1.9 34,310 49.9 -0.1 1,510 50 0 13,110 50 1.5 78,120
32 CVT 857,954 3 52.9 -0.2 768,290 53.1 -0.7 862,260 53.8 -1.6 691,210 55.4 0.3 343,980 55.1 0.4 699,220
33 AMD 2,667,567 3 7.9 -0.6 12,659,260 8.5 -0.4 3,075,430 8.9 -0.7 1,191,460 9.5 0.6 9,769,520 8.9 -0.1 2,038,980
34 HNG 2,954,843 3 9.2 -0.2 2,320,270 9.4 -0.1 1,926,930 9.5 -0.2 3,676,590 9.7 0.5 5,575,500 9.1 0.3 2,191,060
35 LCG 484,778 3 10.5 -0.1 410,810 10.5 -0.2 785,910 10.7 -0.3 226,270 10.9 0.1 488,870 10.9 0.3 402,920
36 PPC 188,327 3 22 -0.1 203,130 22.1 -0.2 122,530 22.3 -0.3 181,600 22.5 0 181,210 22.5 -0.3 108,880

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357