Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/08/2017

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 767.59 ( -5.98    -0.77% )
KL: 238,329,221   GT: 5,696 (tỷ)
HNX 100.49 ( -1.25    -1.23% )
KL: 56,598,265   GT: 583 (tỷ)
UPCOM 54.64 ( 0.11    0.20% )
KL: 5,777,132   GT: 94 (tỷ)
VN30 743.20 ( -6.17    -0.82% )
KL: 49,411,647   GT: 1,756 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CJC (23.50)    CTI (31.40)    DNN (6.50)    FPT (47.60)    INC (9.40)    KIP (25)    NET (29.10)    PNJ (105.40)    
MãCK Giá
Trần
Giá
Sàn
Giá
TC
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
PVX 2.80 2.40 2.60 2.40 1,450,100 2.50 2,501,400 2.50 230 -0.10 2.60 977,800 2.70 2,256,600 2.80 2,169,900 1,040,430 2.60 2.60 2.50
SHB 8.60 7.20 7.90 7.60 597,500 7.70 1,213,000 7.80 15,700 7.80 560 -0.10 7.90 1,347,000 8 2,100,200 8.10 2,251,000 10,122,860 7.90 8 7.80 1,010,900
KLF 3.70 3.10 3.40 3.10 1,608,100 3.20 2,101,900 3.30 621,300 3.30 280 -0.10 3.40 185,600 3.50 1,235,000 3.60 1,368,500 8,240,080 3.40 3.50 3.30 19,000
SCR 11.65 10.15 10.90 10.70 9,500 10.75 61,500 10.80 350,720 10.85 659,950 -0.05 10.85 34,960 10.90 505,500 10.95 34,700 4,586,890 10.85 11.15 10.85
PFL 1.90 1.50 1.70 1.50 236,300 1.60 312,100 1.70 100 0 1.70 159,900 1.80 479,900 1.90 472,000 75,500 1.60 1.70 1.60
ACM 2.50 2.10 2.30 2.10 525,100 2.20 1,600 -0.10 2.20 64,700 2.30 413,600 2.40 320,900 633,000 2.20 2.30 2.10
DCS 2.90 2.50 2.70 2.50 339,800 2.60 1,388,200 2.60 305,800 -0.10 2.70 366,800 2.80 411,300 2.90 639,800 811,900 2.70 2.70 2.60
TOP 2.40 1.80 2.10 1.80 111,800 1.90 254,100 2 580,500 2.10 8,100 0 2.10 50,600 2.20 373,700 2.30 284,000 557,100 2.20 2.20 2
HQC 3.44 3 3.22 3.12 404,190 3.13 607,370 3.14 421,960 3.14 605,750 -0.08 3.15 413,290 3.16 322,030 3.17 150,470 8,410,410 3.20 3.23 3.14 6,140
HKB 3.50 2.90 3.20 2.90 118,300 3 232,700 3.10 189,600 3.20 110 0 3.20 12,000 3.30 273,600 3.40 263,200 288,110 3.20 3.30 3.10 1,000
KVC 4 3.40 3.70 3.40 536,400 3.50 50,900 3.50 390,400 -0.20 3.60 35,400 3.70 272,300 3.80 159,000 1,155,800 3.70 3.70 3.50 81,800
BII 3.90 3.30 3.60 3.30 152,300 3.40 169,000 3.40 48,200 -0.20 3.50 77,700 3.60 258,100 3.70 272,600 618,200 3.60 3.60 3.40 100
PVL 3.80 3.20 3.50 3.20 86,500 3.30 48,300 3.30 100 -0.20 3.40 23,800 3.50 223,200 3.60 73,300 128,600 3.40 3.50 3.30
PVS 18.20 15 16.60 16.20 132,200 16.30 233,100 16.40 77,700 16.50 150 -0.10 16.50 31,700 16.60 215,300 16.70 152,000 1,388,950 16.60 16.60 15 4,000 139,000
NHP 4 3.40 3.70 3.40 128,200 3.50 92,100 3.50 86,100 -0.20 3.60 35,100 3.70 172,900 3.80 78,600 181,200 3.60 3.70 3.50
DPS 3.50 2.90 3.20 2.90 83,000 3 115,300 3.10 50 -0.10 3.10 60,700 3.20 164,800 3.30 116,700 264,150 3.10 3.20 3 2,000
HUT 12.70 10.50 11.60 11.20 34,500 11.30 43,600 11.40 162,100 11.50 230 -0.10 11.50 12,700 11.60 163,200 11.70 135,500 906,730 11.70 11.70 11.40 253,600
PVV 2.30 1.90 2.10 1.90 146,100 2 13,300 2 40 -0.10 2.10 95,700 2.20 133,700 2.30 326,000 504,940 2 2.20 1.90
NDN 9.50 7.90 8.70 8.30 143,100 8.40 77,000 8.50 12,600 8.50 10 -0.20 8.60 58,300 8.70 130,900 8.80 30,300 755,610 8.60 8.70 8.50 170,800
TIG 4.70 3.90 4.30 4 48,900 4.10 143,000 4.20 118,500 4.20 80 -0.10 4.30 120,500 4.40 127,100 4.50 150,700 371,680 4.30 4.30 4.20
PXL 2.90 2.30 2.60 2.40 9,200 2.50 45,600 2.60 70,100 2.70 0.10 2.70 69,200 2.80 125,600 2.90 99,800 221,500 2.60 2.70 2.60
CEO 11.30 9.30 10.30 10 109,000 10.10 159,500 10.20 313,900 10.30 50 0 10.30 85,500 10.40 118,700 10.50 168,800 1,513,550 10.50 10.50 10.20
SBS 2.90 2.30 2.60 2.30 410,900 2.40 47,400 2.50 1,000 -0.10 2.50 187,200 2.60 118,700 2.70 95,300 640,600 2.60 2.60 2.30 6,900
PXA 1.70 1.50 1.60 1.50 237,200 1.60 600 0 1.60 19,800 1.70 118,100 125,700 1.60 1.70 1.50
CVN 6.40 5.40 5.90 5.40 33,500 -0.50 ATC 23,100 5.40 117,700 5.70 5,000 78,000 5.40 5.40 5.40 43,100
PVD 16.65 14.55 15.60 15.10 83,950 15.15 4,030 15.20 111,890 15.20 360,260 -0.40 15.35 19,420 15.40 100,000 15.50 36,190 6,361,230 15.75 15.95 15.20 67,330 156,000
PV2 2.60 2.20 2.40 2.20 216,200 2.30 196,100 2.40 1,000 0 2.40 140,800 2.50 99,500 2.60 157,600 119,900 2.50 2.50 2.30
BVG 1.90 1.50 1.70 1.50 39,200 1.60 11,700 1.70 10,000 0 1.70 13,400 1.80 99,200 1.90 74,700 22,300 1.70 1.70 1.60
KHB 2.30 1.90 2.10 1.90 666,600 2 1,235,300 2 50 -0.10 2.10 199,100 2.20 89,200 2.30 318,200 607,150 2.10 2.20 2
SHN 11.30 9.30 10.30 9.80 107,500 9.90 99,800 10 52,500 10 180,400 -0.30 10.10 19,600 10.20 81,100 10.30 107,700 1,516,000 10.30 10.30 10
HSG 31.15 27.15 29.15 28.25 24,170 28.30 157,760 28.35 23,470 28.40 80,080 -0.75 28.40 15,820 28.50 76,890 28.55 7,900 4,536,370 29.15 29.20 28.25 936,840 1,944,530
FLC 7.65 6.65 7.15 7.06 240,810 7.07 265,300 7.08 269,930 7.08 804,000 -0.07 7.09 67,620 7.10 68,450 7.11 75,480 6,077,550 7.15 7.19 7.07 5,000
VNA 1.40 1.20 1.30 1.20 76,600 1.20 -0.10 1.30 24,800 1.40 66,200 11,300 1.30 1.30 1.20
ITA 4.45 3.87 4.16 4.03 14,110 4.04 35,830 4.05 51,160 4.05 495,080 -0.11 4.06 800 4.07 64,090 4.08 17,000 3,326,170 4.16 4.16 4.05 12,200 86,570
KSA 2.56 2.24 2.40 2.36 23,100 2.37 1,600 2.38 26,660 2.40 132,410 0 2.39 14,210 2.40 61,000 2.41 41,000 1,489,710 2.44 2.49 2.37 20
HHG 9.50 7.90 8.70 8.40 33,600 8.50 92,000 8.60 21,700 8.60 30 -0.10 8.70 70,200 8.80 58,400 8.90 71,100 369,230 8.70 8.80 8.50
SPI 6.10 5.10 5.60 5.10 122,700 5.20 107,400 5.20 47,000 -0.40 5.30 2,000 5.40 55,900 5.50 114,400 449,700 5.60 5.60 5.20
HOM 4.70 3.90 4.30 4 100 4.20 18,200 4.30 13,200 4.30 4,900 0 4.50 6,200 4.60 53,000 4.70 50,500 69,600 4.50 4.60 4.30
HAC 4.80 3.60 4.20 3.90 21,000 4 47,000 4.10 16,100 4.10 -0.10 4.20 7,100 4.30 52,800 4.40 24,500 9,100 4.30 4.30 4.10
PVE 8.60 7.20 7.90 7.60 13,000 7.70 23,800 7.80 11,700 7.80 50 -0.10 7.90 2,100 8 52,800 8.10 33,400 188,150 7.80 7.90 7.80 43,000
DPM 25.10 21.90 23.50 23.30 106,020 23.35 26,130 23.40 9,040 23.40 24,210 -0.10 23.45 7,490 23.50 51,680 23.55 46,860 491,670 23.50 23.70 23.40 500 20,000
DLG 4.45 3.87 4.16 3.91 36,080 3.92 32,040 3.93 7,880 3.93 517,260 -0.23 4.07 13,560 4.08 50,000 4.09 66,210 1,976,920 4.16 4.16 3.93 100 6,000
SVN 3.30 2.70 3 2.70 115,700 2.80 64,500 2.90 28,000 2.90 20,400 -0.10 3 99,300 3.10 48,400 3.20 31,800 130,800 3 3 2.90
MPT 4.60 3.80 4.20 4 34,200 4.10 57,000 4.20 24,800 4.20 7,000 0 4.30 13,300 4.40 44,700 4.50 11,200 155,200 4.20 4.30 4.20
ASM 13.05 11.35 12.20 11.80 113,620 11.90 116,400 12 223,570 12.05 124,240 -0.15 12.05 31,670 12.10 40,940 12.15 34,340 2,745,960 12.15 12.20 12.05
VPH 12.60 11 11.80 11.65 5,000 11.70 100,060 11.75 190 11.80 1,010 0 11.80 12,960 11.85 40,620 11.90 3,020 77,800 11.80 11.80 11.75
VCG 22.30 18.30 20.30 19.70 21,500 19.80 16,100 19.90 61,500 20 140 -0.30 20 2,100 20.10 40,300 20.20 24,200 996,740 20.20 20.30 20
ROS 98.90 86.10 92.50 92.80 311,990 92.90 368,400 93 344,140 93 54,080 0.50 93.10 75,770 93.20 39,600 93.30 53,200 2,196,940 92.60 93.10 92.60 5,520 20
VNH 2.30 1.70 2 1.70 10,400 1.80 61,100 1.90 48,000 2 10 0 2 20,500 2.10 39,500 2.20 37,000 6,710 2 2 2
TVC 7.90 6.50 7.20 7 15,700 7.10 6,700 7.20 5,100 7.20 12,500 0 7.30 15,500 7.40 38,700 7.50 19,200 208,200 7.10 7.30 7
LAS 16.30 13.50 14.90 14.70 12,100 14.80 47,300 14.90 40,800 14.90 140 0 15 12,700 15.10 38,200 15.20 13,300 624,340 15.20 15.50 14.80
HVG 7.41 6.45 6.93 6.51 4,000 6.60 17,800 6.61 8,730 6.61 47,110 -0.32 6.62 14,160 6.70 38,090 6.71 4,990 925,910 7 7.19 6.61 7,500 37,220
TIS 13.20 9.80 11.50 11.30 18,000 11.40 75,000 11.50 49,100 11.50 20 0 11.60 89,400 11.70 38,000 11.80 42,500 256,220 11.60 11.60 11.50
WSS 4.80 4 4.40 4.20 14,200 4.30 36,000 4.40 22,400 4.40 800 0 4.50 14,000 4.60 37,400 4.70 69,700 88,000 4.40 4.50 4.40
ACB 28.40 23.40 25.90 25.40 53,100 25.50 15,900 25.60 10,600 25.60 340 -0.30 25.70 147,700 25.80 37,300 25.90 91,400 553,040 26 26.10 25.60
DAG 14 12.20 13.10 12.95 6,900 13 130 13.05 960 13 90 -0.10 13.10 5,160 13.15 36,920 13.20 3,230 9,200 13.15 13.15 13
ITQ 4.10 3.50 3.80 3.50 77,200 3.60 40,700 3.60 50 -0.20 3.70 10,000 3.80 36,900 3.90 37,900 195,550 3.90 3.90 3.60
TTH 11.50 9.50 10.50 10 8,000 10.10 22,100 10.20 5,500 10.20 5,400 -0.30 10.30 29,200 10.40 36,000 10.50 45,000 324,100 10.20 10.50 9.50
VKC 8.90 7.30 8.10 7.90 31,800 8 35,600 8.10 200 8.20 60 0.10 8.20 19,500 8.30 35,500 8.40 14,200 34,060 8.10 8.20 8
VE9 15.40 12.60 14 13.70 8,500 13.80 10,900 13.90 12,700 13.90 20,700 -0.10 14 500 14.10 35,000 14.20 20,700 363,500 14.10 14.30 13.90 20,700
QNC 4.80 4 4.40 4.40 0 4.30 1,300 4.40 34,500 4.70 500
PVM 9.60 7.20 8.40 8 36,900 8.10 12,500 8.20 2,000 8.50 0.10 8.50 9,900 9 34,200 9.10 10,000 1,500 8.10 8.50 8.10
THT 7.70 6.30 7 6.60 200 6.70 300 6.80 10,100 7 0 7 23,600 7.10 31,400 7.20 2,200
MBG 4.10 3.50 3.80 3.50 13,000 3.60 51,900 3.70 101,300 3.70 4,200 -0.10 3.80 16,000 3.90 31,200 4 27,500 42,900 3.80 3.80 3.70
DCM 15.10 13.20 14.15 13.75 10,000 13.80 59,720 13.85 37,850 13.90 80,360 -0.25 13.90 8,160 13.95 31,190 14 19,290 1,750,980 14.30 14.30 13.90 1,000
TCH 17.50 15.30 16.40 16.15 12,500 16.20 25,900 16.25 8,350 16.30 13,230 -0.10 16.30 11,680 16.35 31,150 16.40 47,880 1,062,010 16.40 16.40 16.25
SGP 10 7.40 8.70 8.20 7,000 8.30 2,200 8.70 10,000 8.50 -0.20 8.90 1,400 9 31,100 9.30 20,100 4,300 9 9 8.50 3,200
HCD 8.84 7.70 8.27 8.16 2,100 8.17 2,800 8.18 5,450 8.18 2,730 -0.09 8.20 16,630 8.23 31,020 8.24 20,000 310,030 8.27 8.34 8.18
KBC 15.20 13.30 14.25 14 80,130 14.05 15,260 14.10 12,490 14.10 91,350 -0.15 14.15 14,100 14.20 30,950 14.25 26,000 1,470,650 14.25 14.50 14 34,040 501,460
FIT 10.75 9.35 10.05 9.48 78,560 9.49 125,620 9.50 59,470 9.50 839,500 -0.55 9.51 50,000 9.52 30,700 9.59 59,650 3,396,890 9.76 10 9.50 7,260
AMD 12.50 10.90 11.70 10.95 5,700 11 143,450 11.10 17,590 11.10 168,030 -0.60 11.20 300 11.30 30,220 11.35 720 949,290 11.70 11.70 11.10
NBC 6.90 5.70 6.30 5.70 7,300 5.80 3,300 5.90 6,500 6.30 100 0 6.30 9,900 6.40 30,100 6.50 3,100 4,100 6 6.30 5.90
VMI 6.30 5.30 5.80 5.50 4,000 5.60 25,700 5.70 68,600 5.80 0 5.80 2,000 5.90 29,900 6 35,700 109,100 5.80 5.80 5.70
APS 5 4.20 4.60 4.20 41,400 4.30 20 -0.30 4.30 96,000 4.40 29,500 4.50 52,600 755,120 4.60 4.60 4.20
REE 37.95 33.05 35.50 34.70 29,420 34.75 43,000 34.80 14,800 34.80 136,070 -0.70 34.85 11,340 34.90 29,440 34.95 3,900 1,491,410 35.70 35.70 34.65 27,570
EVG 10.70 9.30 10 10 48,600 10.05 29,520 10.10 70,120 10.15 25,500 0.15 10.15 24,280 10.20 28,560 10.25 22,500 1,040,220 10 10.15 9.30 3,500
SHS 17.40 14.40 15.90 14.70 20,000 14.80 1,000 14.90 1,000 15 100 -0.90 15 26,900 15.40 28,300 15.50 45,100 1,352,600 15.90 15.90 15 4,700 3,000
VSH 20 17.40 18.70 18.30 7,930 18.35 11,500 18.40 4,900 18.40 3,000 -0.30 18.65 11,620 18.70 28,270 18.75 2,000 57,980 18.50 18.70 18.30 2,000 29,000
KHP 11 9.58 10.30 10.05 9,110 10.10 4,010 10.15 20 10.25 100 -0.05 10.25 18,340 10.30 27,770 10.35 10,000 2,220 10.20 10.25 10.15 220
MTA 2.90 2.30 2.60 2.30 3,500 2.40 12,500 2.50 28,600 2.50 -0.10 2.60 9,700 2.70 27,500 2.80 5,000 20,600 2.50 2.60 2.50
VHG 2.08 1.82 1.95 1.89 22,020 1.90 123,910 1.91 50,780 1.91 259,690 -0.04 1.92 5,940 1.93 27,050 1.94 129,150 1,603,360 1.93 1.96 1.91 150,540
KSQ 2.80 2.40 2.60 2.40 22,700 2.40 20,800 -0.20 2.50 36,800 2.60 25,800 2.70 25,300 216,500 2.40 2.60 2.40
VIX 8.50 7.10 7.80 7.30 24,000 7.40 1,500 7.50 83,600 7.50 130 -0.30 7.60 2,000 7.70 25,700 7.80 127,600 170,830 7.80 7.80 7.50
PVH 2.30 1.70 2 1.80 7,600 1.90 64,700 2 400 2 0 2.10 10,000 2.20 25,600 2.30 6,400 25,500 1.90 2.20 1.90
HTT 8.56 7.44 8 7.82 4,410 7.83 1,760 7.85 12,130 7.86 3,240 -0.14 7.86 6,610 7.90 24,810 7.92 8,360 219,420 8 8.10 7.83 700
HKT 4.60 3.80 4.20 3.80 119,400 3.90 20,700 3.90 3,100 -0.30 4 8,100 4.10 24,100 4.20 32,600 89,500 4.10 4.10 3.90
SDD 2.60 2.20 2.40 2.20 27,500 2.30 33,800 2.30 20 -0.10 2.40 29,700 2.50 23,900 2.60 7,600 4,620 2.40 2.40 2.30
TLH 12.65 11.05 11.85 11.50 24,200 11.55 7,940 11.60 55,320 11.60 25,420 -0.25 11.70 10,130 11.75 23,660 11.80 28,030 258,420 11.85 11.95 11.60
VC3 23.90 19.70 21.80 21.30 22,900 21.40 31,800 21.50 16,700 21.60 90 -0.20 21.60 6,700 21.80 23,100 21.90 50,400 879,390 21.90 22.20 21.50 100
HID 5.67 4.93 5.30 4.93 51,630 4.94 8,080 4.95 37,780 4.95 56,460 -0.35 4.98 2,150 4.99 22,950 5 3,600 1,237,050 5.30 5.30 4.95 5,000 71,660
HNG 10.20 8.91 9.57 9.28 10,000 9.30 70,510 9.31 13,130 9.31 195,500 -0.26 9.35 10,000 9.39 22,880 9.40 56,760 1,336,650 9.63 9.63 9.31 300,300
ASA 3.30 2.70 3 2.70 177,900 2.80 31,000 2.80 20 -0.20 2.90 15,400 3 22,800 3.10 16,100 110,020 2.90 3 2.80
TDG 13.40 11.70 12.55 12.40 22,100 12.45 40,600 12.50 19,030 12.55 16,610 0 12.55 3,140 12.60 22,740 12.65 29,300 204,010 12.50 12.60 12.50 100
MEC 2.60 2.20 2.40 2.20 28,700 2.30 2,000 2.50 100 0.10 2.50 1,400 2.60 22,700 25,700 2.50 2.50 2.20
DIG 17.10 14.90 16 15.70 48,960 15.75 55,040 15.80 72,560 15.80 102,710 -0.20 15.85 11,830 15.90 22,270 16 16,000 955,810 16.10 16.35 15.70 170,000
DST 33.90 27.90 30.90 28.20 69,200 28.30 36,500 28.40 25,600 28.50 14,000 -2.40 28.50 6,400 28.60 22,100 28.70 20,100 1,032,600 30.80 31 28.10
NVB 8.50 7.10 7.80 7.70 125,000 7.80 275,300 7.90 245,100 7.90 70 0.10 8 20,900 8.10 21,900 8.20 112,500 3,685,370 7.80 8.40 7.50 23,100 20,000
VGC 20.90 17.10 19 18 1,300 18.30 900 18.50 3,100 18.80 60 -0.20 18.80 18,000 18.90 21,200 19 6,400 55,460 19.10 19.30 18.80 42,200 36,800
NVL 66.40 57.80 62.10 61.60 3,210 61.70 3,880 61.80 1,540 61.90 6,600 -0.20 61.90 12,310 62 21,190 62.10 15,640 1,951,410 62.10 62.10 61.80
GMD 43.80 38.10 40.95 40.95 21,210 41 22,570 41.10 500 41.30 40,150 0.35 41.30 7,820 41.35 20,840 41.40 19,750 675,390 40.95 41.80 40.90 4,650
PVG 8.10 6.70 7.40 7.10 10,000 7.20 19,000 7.30 7,500 7.40 0 7.40 3,900 7.60 20,600 7.70 1,300
VCC 13.60 11.20 12.40 12.50 2,600 12.60 5,500 12.70 5,500 12.70 1,000 0.30 12.80 21,400 12.90 20,500 13 3,600 163,000 12.60 12.80 12.30 22,400
BMI 31 27 29 28.10 550 28.20 1,450 28.50 3,300 29.65 9,370 0.65 29.65 2,340 29.70 20,390 29.80 6,540 23,380 28.20 29.80 28.20 21,900 1,510
PVC 10 8.20 9.10 8.60 2,000 8.70 12,500 8.80 10,700 8.90 110 -0.20 8.90 9,400 9 20,200 9.10 22,200 292,310 9.10 9.10 8.80 5,000
GEX 21.80 16.20 19 18.60 2,000 18.70 8,500 18.80 22,000 18.80 80 -0.20 18.90 2,500 19 20,100 19.10 14,200 114,980 18.80 19.10 18.80 5,000
STB 12.80 11.20 12 11.75 27,630 11.80 331,380 11.85 19,680 11.85 40,800 -0.15 11.90 24,000 11.95 20,080 12 87,460 895,770 12.05 12.10 11.85 127,820
BHS 21.80 19 20.40 20.45 10,200 20.50 27,760 20.55 11,400 20.55 80,320 0.15 20.60 40 20.65 20,000 20.70 48,890 1,036,350 20.60 20.90 20.20 50,210
SEB 43.40 35.60 39.50 35.80 15,100 35.90 100 36 7,700 36 90 -3.50 39 300 39.50 20,000 39.60 10,000 139,790 39.10 39.10 36
TDH 17.05 14.85 15.95 15.95 300 16 49,900 16.10 2,000 16.15 51,680 0.20 16.15 410 16.20 20,000 16.25 1,300 3,188,580 16.05 16.65 15.90 1,481,020 100
MSN 47.70 41.50 44.60 44.40 11,330 44.50 5,130 44.60 20,010 44.90 87,000 0.30 44.90 16,980 45 19,970 45.10 13,670 1,177,340 44.80 45.10 44.40 326,480 63,750
BDG 34.50 25.50 30 26.50 500 30 0 29.90 200 30 19,900 33 1,100
SD5 11.80 9.80 10.80 10.50 1,800 10.60 10,200 10.70 9,500 10.70 1,000 -0.10 10.80 9,000 10.90 19,900 11 14,800 45,100 10.70 10.70 10.70
LIG 6 5 5.50 5.30 14,000 5.40 32,400 5.50 5,300 5.60 10 0.10 5.60 53,300 5.70 18,600 5.80 2,000 92,810 5.50 5.60 5.40
C69 8 6.60 7.30 7.10 15,800 7.20 12,700 7.30 3,500 7.40 400 0.10 7.40 18,500 7.50 18,100 7.60 15,800 30,600 7.30 7.40 7.30
ND2 24.60 18.20 21.40 21 300 21.10 1,000 23.60 700 23.60 6,300 2.20 23.80 3,000 24 18,000 24.40 700 54,800 21 23.60 21
MWG 114.90 99.90 107.40 105.30 300 105.50 27,530 105.60 14,570 105.60 62,110 -1.80 105.90 1,350 106 17,740 106.40 2,000 434,080 107 107.40 105.60
BTD 19.20 14.20 16.70 15.90 100 16 2,400 16.10 9,300 16.10 -0.60 16.50 2,800 16.70 17,500 16.80 600 30,200 17.30 17.30 16.10 200
VDS 11.55 10.05 10.80 10.60 5,680 10.70 3,120 10.70 -0.10 11 1,000 11.30 17,200 11.40 3,000 1,000 10.70 10.70 10.70
SDA 4.20 3.60 3.90 3.60 2,000 3.80 3,100 3.90 1,000 4 200 0.10 4 11,500 4.10 17,000 4.20 15,000 26,600 3.90 4 3.90 600
VES 1.30 1.10 1.20 1.10 47,700 1.10 -0.10 1.20 9,400 1.30 16,800 100 1.10 1.10 1.10
HII 31.15 27.15 29.15 28.85 21,500 28.90 10,140 29 2,900 29 8,900 -0.15 29.10 3,470 29.15 16,530 29.20 6,200 274,300 29.15 29.15 28.90
HPG 36.60 31.90 34.25 33.50 122,210 33.55 13,010 33.60 42,730 33.65 228,800 -0.60 33.65 10,450 33.70 16,500 33.75 29,290 3,100,480 34.25 34.25 33.65 291,460 283,720
FTM 15.30 13.30 14.30 14.15 19,310 14.20 25,140 14.25 5,600 14.25 10,630 -0.05 14.30 22,440 14.35 16,470 14.40 23,510 529,800 14.30 14.30 14.15
SD2 6.40 5.40 5.90 5.60 3,400 5.70 3,100 5.80 2,200 5.80 50 -0.10 5.90 7,300 6 15,400 6.10 1,000 33,350 5.90 6 5.80 30,000
VCR 4.20 3.60 3.90 3.60 500 3.80 6,000 3.80 5,500 -0.10 3.90 1,400 4 15,300 4.10 3,000 21,600 3.90 3.90 3.80
PVT 15.05 13.15 14.10 13.80 8,510 13.85 17,630 13.90 10 14.10 15,420 0 14 10,990 14.05 15,070 14.10 6,700 170,960 13.85 14.20 13.85 127,800 84,000
MBS 14 11.60 12.80 12.20 6,000 12.30 8,600 12.40 6,600 12.40 50 -0.40 12.50 1,100 12.60 15,000 12.70 11,700 187,350 12.80 12.80 12.30
SD3 5 3.80 4.40 4.10 5,000 4.30 700 -0.10 4.40 2,500 4.50 15,000 4.60 3,000 900 4.40 4.40 4.30
VHC 54.30 47.25 50.80 49.10 250 49.30 650 49.50 11,080 50 1,250 -0.80 50 12,110 50.20 15,000 50.70 1,680 86,950 50.80 50.80 49.50 8,610 86,850
PDR 29.45 25.65 27.55 27.50 18,900 27.55 18,000 27.60 3,000 27.70 6,000 0.15 27.70 14,360 27.75 14,800 27.80 11,100 598,170 27.50 27.70 27.35
TTB 9.50 7.90 8.70 8.40 16,200 8.50 11,200 8.60 1,500 8.70 1,000 0 8.70 19,400 8.80 14,600 8.90 8,200 492,400 8.60 8.80 8.50
HBS 3.50 2.90 3.20 2.90 15,500 2.90 10 -0.30 3 4,900 3.10 14,500 3.20 18,300 67,410 3.10 3.10 2.90
MAC 8.80 7.20 8 7.50 9,600 7.60 11,300 7.70 11,000 7.90 60 -0.10 7.90 16,700 8 14,200 8.10 22,200 28,360 7.90 7.90 7.80
QNS 80.70 59.70 70.20 72.40 1,800 72.50 2,800 72.60 100 72.70 220 2.50 72.90 4,100 73 13,900 73.10 100 137,920 71.20 73.80 71.20 20,500
FMC 19.75 17.25 18.50 18.25 6,770 18.30 4,100 18.40 2,000 18.60 12,730 0.10 18.60 7,870 18.70 13,800 18.80 3,100 29,990 18.40 18.60 18.25 4,540
DAH 6.19 5.39 5.79 5.66 300 5.67 1,300 5.68 640 5.68 4,720 -0.11 5.69 17,770 5.74 13,770 5.75 44,050 127,910 5.82 5.82 5.68
BBS 14.70 12.10 13.40 12.10 100 12.10 100 -1.30 13.50 200 13.60 13,600 13.70 305,200 100 12.10 12.10 12.10
PTI 25.30 20.70 23 22.30 500 22.50 500 23 50 0 23 3,900 24 13,500 50
TEG 7.40 6.20 6.80 6.50 22,000 6.60 49,600 6.70 4,900 6.80 1,100 0 6.80 9,700 6.90 13,500 7 21,300 143,400 6.80 6.80 6.70 1,000 25,000
VGT 12.90 9.70 11.30 10.80 20,900 11 1,800 11.10 2,400 11.30 100 0 11.30 26,500 11.40 13,200 11.50 15,300 900 11.30 11.40 11.30
DRI 16.60 12.40 14.50 13.90 1,000 14 55,300 14.10 27,000 14.20 1,040 -0.30 14.20 1,000 14.30 13,000 14.40 36,300 551,340 14.50 14.60 14.20
DVN 19.30 14.30 16.80 16.20 31,500 16.30 25,800 16.40 19,700 16.40 110 -0.40 16.50 1,400 16.60 13,000 16.70 6,600 333,710 16.90 16.90 16.40
E1VF 13.12 11.42 12.27 12.19 53,000 12.20 50,950 12.21 53,000 12.22 -0.05 12.30 4,350 12.31 13,000 12.32 104,000 305,900 12.28 12.31 12.22 1,750
HVN 28.70 21.30 25 24.60 15,000 24.70 4,800 24.80 9,600 24.80 70 -0.20 24.90 30,500 25 12,700 25.10 4,700 96,270 25 25 21.30 200
NHA 15 12.40 13.70 13.40 19,600 13.50 17,700 13.60 33,400 13.70 0 13.70 700 13.80 12,600 13.90 20,100 116,400 13.70 13.80 13.60
SIC 14 11.60 12.80 12 16,900 12.20 2,000 12.40 2,700 12.50 80 -0.30 12.50 2,100 13 12,000 13.10 3,800 258,580 13.50 14 12.50 58,000
NLG 32.55 28.35 30.45 29.05 24,540 29.10 42,900 29.15 8,200 29.15 102,070 -1.30 29.30 10 29.45 11,920 29.50 1,000 1,732,360 30.30 30.40 29.10 90,860 300,310
MIG 15.60 11.60 13.60 13.30 20,000 13.40 3,100 13.50 12,700 13.60 600 0 13.60 400 13.70 11,800 13.80 3,000 27,000 13.60 13.60 13.60 5,000
VAT 6 5 5.50 5.20 2,000 5.30 7,100 5.40 2,900 5.50 200 0 5.50 13,800 5.60 11,700 5.70 18,200 50,000 5.60 5.60 5.40
ACV 59.20 43.80 51.50 51.60 1,500 51.80 16,000 51.90 400 51.90 1,200 0.40 52 14,600 52.10 11,600 52.20 6,000 33,600 51.60 52 51.60 27,500
CII 39.15 34.05 36.60 35.50 2,020 35.60 13,520 35.70 34,140 35.70 73,400 -0.90 35.75 700 35.80 11,540 35.85 100 798,900 36.60 36.60 35.60 184,060 126,100
CTG 20.20 17.60 18.90 18.45 11,250 18.50 176,680 18.55 15,560 18.55 99,620 -0.35 18.60 13,450 18.65 11,510 18.70 18,100 1,664,970 18.85 19 18.55 1,060 180,230
SBT 31.10 27.10 29.10 28.80 190,400 28.85 119,550 28.90 53,830 28.90 307,770 -0.20 28.95 2,670 29 11,500 29.05 15,440 1,643,640 29 29.20 28.75 300 13,000
TL4 8.50 6.30 7.40 7.30 21,000 7.40 4,500 7.40 0 7.70 3,000 7.80 11,200 7.90 5,000 10,100 7.40 7.40 7.40
VIS 23.50 20.50 22 21.85 13,250 21.90 16,500 21.95 19,150 22 1,520 0 22 80 22.10 11,140 22.15 12,600 176,830 22 22.15 22
CVT 49.90 40.90 45.40 44.80 7,600 44.90 6,400 45 5,500 45.40 440 0 45.40 1,200 45.50 11,100 45.60 20,400 578,040 45.40 46 44.90
KLB 11 8.20 9.60 9.20 1,000 9.30 2,200 9.40 3,100 9.70 5,000 0.10 9.70 33,700 9.80 11,100 10 8,600 33,600 9.70 9.70 9.50
HT1 18.60 16.20 17.40 17.60 20,200 17.65 10,500 17.70 12,830 17.70 10,260 0.30 17.75 3,000 17.80 11,000 17.85 16,700 940,650 17.40 18 17.40 10,200 330,620
SFG 14.55 12.65 13.60 13.50 8,500 13.55 2,800 13.60 2,730 13.60 5,800 0 13.65 4,690 13.70 10,880 13.75 9,520 158,040 13.75 13.85 13.60 15,660
FCN 25.25 21.95 23.60 23.05 5,200 23.10 860 23.20 34,770 23.20 46,820 -0.40 23.30 4,100 23.40 10,800 23.45 9,020 576,150 23.60 23.60 23.10 50,000 50,000
TSC 5.99 5.21 5.60 5.21 2,630 -0.39 5.21 1,633,430 5.22 10,580 5.23 200 4,227,840 5.40 5.50 5.21 51,450 60,000
VLC 18.50 13.70 16.10 15.80 8,500 15.90 10,000 16 9,000 16 -0.10 16.20 500 16.30 10,400 16.40 800 87,800 16.30 17 15.80 12,900
VNG 11.80 10.30 11.05 10.85 5,900 10.90 12,780 10.95 570 10.95 3,130 -0.10 11.05 1,680 11.10 10,190 11.15 2,100 95,630 11 11.20 10.80 500
NBB 18.15 15.85 17 16.55 7,000 16.60 600 16.80 5,000 16.80 10,000 -0.20 16.90 1,390 16.95 10,180 17 3,100 20,940 16.60 17 16.60
ART 21.60 16 18.80 16 2,900 16.20 100 -2.60 16.20 1,400 16.50 10,100 16.70 16,000 441,900 16 17 16
CMI 4.90 4.10 4.50 4.10 6,300 -0.40 ATC 900 4.20 10,100 4.30 26,600 304,400 4.50 4.50 4.10 500
CTS 13 11.30 12.15 11.75 100 11.80 2,300 11.90 1,150 11.90 104,900 -0.25 12 8,000 12.05 10,100 12.10 6,390 526,730 12.15 12.25 11.90 104,050
KDM 4.90 4.10 4.50 4.10 18,000 4.20 17,000 4.30 34,800 4.30 5,400 -0.20 4.40 11,400 4.50 10,100 4.60 23,400 42,200 4.50 4.50 4.30
ONE 6.60 5.40 6 5.60 2,000 5.70 5,700 5.80 4,200 5.90 80 -0.10 5.90 13,400 6 10,100 6.10 6,600 5,280 5.90 5.90 5.90
ITD 20.85 18.15 19.50 19.30 2,800 19.40 1,100 19.50 2,110 19.50 500 0 19.60 4,600 19.65 10,060 19.70 29,150 43,450 19.65 19.65 19.50 670
CMS 6.20 5.20 5.70 5.40 5,000 5.50 5,000 5.60 700 5.60 400 -0.10 5.70 3,300 5.80 10,000 5.90 1,400 8,800 5.70 5.70 5.60
EIB 12.90 11.30 12.10 11.30 766,220 -0.80 11.30 2,246,780 12.10 10,000 12.25 46,140 1,012,320 12.15 12.35 11.30 312,300
GEG 15.90 11.90 13.90 13.70 5,600 13.80 200 13.90 100 13.90 0 14 1,900 14.50 10,000 15.90 2,100 12,100 13.80 14 13.70
HIG 6.30 4.70 5.50 5.20 2,100 5.30 100 5.50 100 5.60 200 0.10 5.90 200 6 10,000 6.20 600 700 5.60 5.60 5.60
IDI 6.60 5.74 6.17 5.75 4,020 5.90 11,010 6 65,930 -0.17 6 4,070 6.01 10,000 6.03 5,000 270,970 6.19 6.19 6
KDH 30.20 26.30 28.25 27.90 18,440 28 3,030 28.10 500 28.25 2,500 0 28.25 2,530 28.30 10,000 28.40 4,470 104,780 28.20 28.25 28
PSD 19.80 16.20 18 16.20 5,100 17.30 3,000 17.40 20,700 18 0 17.80 6,000 17.90 10,000 18 17,500
SBL 21.80 16.20 19 17 1,500 19 0 19.30 8,000 21.80 10,000
SD6 10 8.20 9.10 8.40 2,000 8.80 1,000 8.90 5,200 9.10 200 0 9.10 13,900 9.20 10,000 9.30 4,600 11,000 9.10 9.30 9 700 2,500
RDP 22.25 19.35 20.80 20.60 6,300 20.70 1,500 20.80 20 20.95 10 0.15 20.95 3,360 21 9,990 21.10 500 10,560 20.70 21 20.70
DHC 35.25 30.65 32.95 31.75 50 31.80 10,650 31.90 60 32.50 50 -0.45 32 550 32.50 9,980 32.95 5,190 30,720 33.20 33.30 31.90 150 50
ORS 3 2.60 2.80 2.60 34,000 2.70 1,700 -0.10 2.70 7,100 2.80 9,900 2.90 49,700 6,600 2.80 2.80 2.70
CTI 32.80 28.60 31.40 31 5,000 31.10 1,500 31.15 4,750 31.20 10,500 -0.20 31.20 6,210 31.30 9,800 31.40 18,830 513,800 30.90 31.40 29.90
SCJ 2.40 2 2.20 2 8,900 2.10 7,500 2.10 500 -0.10 2.20 9,600 2.30 9,800 2.40 5,700 8,200 2.20 2.20 2
SSI 26.90 23.40 25.15 24.50 105,020 24.55 59,430 24.60 185,990 24.60 486,120 -0.55 24.65 15,000 24.70 9,680 24.75 17,110 3,983,210 25.25 25.25 24.60 97,100 380,340
HAI 15.65 13.65 14.65 13.65 40 -1 13.65 10,027,430 13.70 9,490 13.80 1,200 48,680 13.65 13.65 13.65
S99 8.10 6.70 7.40 7 13,000 7.20 11,300 7.30 13,600 7.40 80 0 7.40 44,300 7.50 9,200 7.60 10,600 52,880 7.40 7.40 7.30
CET 9.60 8 8.80 8 28,000 8 10,800 -0.80 8.10 2,100 8.50 9,000 8.80 1,000 84,400 8.60 8.60 8
NTL 10.45 9.12 9.80 9.70 13,600 9.71 4,010 9.72 500 9.72 3,000 -0.08 9.74 3,740 9.78 9,000 9.80 16,730 108,500 9.74 9.80 9.72 800
SBA 16.65 14.55 15.60 15.40 5,000 15.45 10,000 15.50 10,410 15.60 1,820 0 15.60 1,610 15.70 9,000 15.80 12,200 8,720 15.60 15.60 15.50
TCD 16.65 14.55 15.60 15.30 5,000 15.40 4,450 15.50 490 15.50 8,890 -0.10 15.60 11,550 15.65 9,000 15.70 11,000 165,200 15.60 15.60 15.40
LCG 11.30 9.86 10.60 10.45 15,180 10.50 4,310 10.55 5,290 10.55 77,710 -0.05 10.60 34,400 10.65 8,780 10.70 8,570 471,120 10.65 10.65 10.45 9,970
VNE 9.51 8.27 8.89 8.80 9,600 8.81 2,000 8.83 6,150 8.83 22,000 -0.06 8.84 2,000 8.87 8,770 8.89 15,930 136,880 8.91 8.91 8.83 19,960
ITS 4 3 3.50 3.10 50,000 3.30 23,400 3.40 24,300 3.50 600 0 3.50 5,100 3.60 8,700 3.70 3,800 24,900 3.50 3.60 3.50
OGC 2.86 2.50 2.68 2.62 511,770 2.63 530,600 2.64 48,320 2.64 776,960 -0.04 2.65 54,300 2.66 8,650 2.67 26,650 8,811,120 2.56 2.69 2.56 10 1,352,010
BCC 11.20 9.20 10.20 9.80 25,800 9.90 37,300 10 10,000 10.10 190 -0.10 10.10 9,400 10.20 8,600 10.30 11,300 457,390 10.20 10.50 9.80
PPC 21.15 18.45 19.80 19.60 6,270 19.70 10,000 19.75 24,210 19.75 20,850 -0.05 19.80 200 19.90 8,590 19.95 3,130 249,500 19.90 20.20 19.75 45,010 600
SJF 14.75 12.85 13.80 13.60 4,210 13.65 7,050 13.70 3,600 13.75 11,330 -0.05 13.75 6,310 13.80 8,590 13.85 3,100 99,920 13.70 13.80 13.70
TCW 25.60 19 22.30 19 2,800 20.10 500 22.10 3,000 22 90 -0.30 22.90 200 23 8,500 23.10 2,600 5,290 23 23 22
LDG 15.50 13.50 14.50 14.65 7,390 14.70 300 14.75 3,000 15 169,520 0.50 15 40,180 15.05 8,370 15.10 74,200 3,738,540 14.35 15.20 14.35 1,000 260
PVO 5.80 4.40 5.10 4.90 1,200 5 10,000 5.10 100 5.10 200 0 5.20 2,100 5.40 8,200 5.50 1,400 6,700 5.10 5.10 5.10
GKM 16.20 13.40 14.80 14.20 3,300 14.50 8,900 14.70 4,400 14.80 1,000 0 14.80 5,800 15 8,000 15.10 3,600 35,400 15 15.10 14.80
NAG 10 8.20 9.10 8.80 36,600 8.90 9,400 9 14,000 9 70 -0.10 9.10 7,900 9.20 8,000 9.30 18,700 69,270 9.20 9.50 9
SPP 26.90 22.10 24.50 24.80 800 24.80 6,200 0.30 24.90 200 25 7,900 25.80 100 7,100 22.10 24.80 22.10 200 100
TDC 8.73 7.59 8.16 8.10 12,010 8.15 6,640 8.27 680 8.30 5,530 0.14 8.30 19,610 8.35 7,840 8.36 5,000 220,200 8.05 8.35 8.05
TRA 128.40 111.60 120 114 100 118 2,070 118.10 1,550 119.90 30 -0.10 119.90 7,940 120 7,830 121.50 10 130 119.90 119.90 119.90 79,000
VGS 10.50 8.70 9.60 9.10 3,600 9.20 54,900 9.30 39,000 9.40 2,000 -0.20 9.40 100 9.50 7,700 9.60 22,000 90,100 9.50 9.60 9.30 3,300
BSL 19.50 14.50 17 15.50 100 17 0 18 6,500 18.50 7,600 19 3,000
APG 6.31 5.49 5.90 5.66 71,220 5.68 600 5.80 660 5.80 6,000 -0.10 5.90 11,460 5.91 7,500 5.92 19,000 259,120 5.90 5.94 5.66
SCD 45.10 39.20 42.15 40.05 10 40.10 250 41 520 41.50 -0.65 41.50 1,220 42 7,480 42.20 2,500 4,010 41.60 42 41.50
MHL 7.20 6 6.60 6 200 -0.60 6.50 2,000 6.60 7,300 7 2,900 200 6 6 6
SD7 3.80 3.20 3.50 3.20 28,000 3.30 6,300 3.40 35,100 3.50 0 3.50 4,000 3.60 7,300 3.70 500 174,400 3.40 3.50 3.30 300
CNG 32.95 28.65 30.80 29.50 700 29.80 500 29.90 130 29.80 150 -1 30.65 1,000 30.70 7,290 30.80 100 25,530 30.15 31 29.80 300 19,570
VC7 29.40 24.20 26.80 25.50 1,000 25.60 1,000 26 200 26 10 -0.80 26.60 3,100 26.70 7,200 26.80 27,900 77,910 26.30 26.70 26
HBC 58.70 51.10 54.90 54.10 11,760 54.20 31,400 54.30 3,210 54.30 251,070 -0.60 54.50 3,900 54.70 7,020 54.80 14,060 850,590 54.90 55 54.10 5,100 50
AAA 36.20 31.50 33.85 33 91,960 33.05 500 33.10 3,360 33.10 94,600 -0.75 33.40 150 33.50 7,000 33.60 14,500 1,483,570 33.80 34.45 33.10 21,000 3,600
VPD 15.70 11.70 13.70 13.50 17,500 13.60 10,400 13.70 1,800 13.70 0 14 13,000 14.20 7,000 15.50 7,400 6,900 13.60 13.70 13.60
SDV 17.50 13.10 15.30 14.50 5,000 15.50 3,000 15.30 0 16.90 200 17 6,800 17.20 2,200
SD4 12.60 10.40 11.50 10.40 100 11 11,000 11.30 20,000 11.50 30 0 11.50 1,000 12 6,700 12.20 2,000 7,330 11.50 11.50 11.50 1,000
DDV 8.60 6.40 7.50 6.90 1,100 7 900 7.10 2,200 7.10 7,600 -0.40 7.40 2,500 7.50 6,600 7.60 6,200 26,900 7.50 7.50 7.10
PGS 21.30 17.50 19.40 19 1,000 19.20 300 19.30 100 19.50 120 0.10 19.50 5,900 19.60 6,500 19.70 7,000 17,220 19.40 19.50 19.30
SD9 10.50 8.70 9.60 8.90 200 9 9,900 9.10 21,500 9.10 30 -0.50 9.20 5,100 9.30 6,500 9.40 1,500 180,330 9.70 9.70 9.10 6,000
TAG 39.30 32.30 35.80 34.30 1,500 34.40 500 34.50 500 35.70 10 -0.10 35.70 1,700 35.80 6,100 38 1,900 6,210 35 35.80 34.50
DXG 20.75 18.05 19.40 19 65,400 19.05 47,320 19.10 7,250 19.10 399,730 -0.30 19.20 7,500 19.25 6,000 19.30 15,400 8,075,640 19.50 19.85 19.10 2,453,740 674,580
HCM 44.40 38.60 41.50 39.80 1,010 39.90 60 40 18,720 40 66,710 -1.50 40.10 4,000 40.30 6,000 40.40 11,690 524,230 41.40 41.90 40 3,340 43,500
POM 16.05 13.95 15 14.10 600 14.20 500 14.50 500 14.90 10 -0.10 14.90 1,370 15 6,000 15.25 900 8,520 15 15.05 14.90
PSB 7.50 5.70 6.60 6.50 200 6.60 1,000 6.70 1,800 6.70 600 0.10 6.90 1,700 7 5,900 7.20 2,200 9,100 6.90 6.90 6.70
DXP 15.50 12.70 14.10 13.20 7,100 13.30 7,800 13.40 4,000 14 2,000 -0.10 14 1,400 14.10 5,800 14.20 3,500 24,700 14 14.10 13.50 23,200 1,000
PHP 15.80 13 14.40 13.80 200 14 1,300 14.40 0 14.40 3,100 14.50 5,800 14.80 2,200 9,300 14.20 14.40 14 500
PHR 44.70 38.90 41.80 40.80 100 41 3,900 41.10 950 41.10 54,300 -0.70 41.50 1,000 41.70 5,800 41.80 12,950 448,970 41.90 42.70 41.10 600
TDN 4.70 3.90 4.30 4.10 3,500 4.20 11,000 4.30 100 4.30 0 4.40 7,100 4.50 5,700 4.60 1,000
NKG 34.10 29.70 31.90 31.10 9,490 31.15 3,000 31.20 5,500 31.25 4,090 -0.65 31.25 1,910 31.30 5,630 31.35 5,000 198,030 32.20 32.20 31.10 10
HAX 39.10 34 36.55 36.45 1,900 36.50 11,930 36.55 1,940 36.55 10,140 0 36.60 980 36.70 5,520 36.80 1,340 94,870 37 37.70 36.55 2,090 500
ABI 40.80 30.20 35.50 34 400 34.20 500 34.50 5,000 35.40 -0.10 35.40 800 35.50 5,500 35.60 500 9,000 36 36 34 3,200
VMC 50.10 41.10 45.60 42 1,000 43 1,000 44.50 100 44.50 70 -1.10 45.30 500 45.50 5,500 45.60 900 1,970 45.60 45.60 44.50
TCL 31 27 29 27.50 300 27.60 100 27.70 200 28.90 50 -0.10 28.90 2,990 29 5,490 29.20 100 70 28.50 28.90 28.50 60
CMT