Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 20/04/2018

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 1,094.63 ( 0    0% )
KL: 0   GT: 7,293 (tỷ)
HNX 131.05 ( 0    0% )
KL: 0   GT: 928 (tỷ)
UPCOM 57.80 ( 0    0% )
KL: 0   GT: 320 (tỷ)
VN30 1,066.09 ( 0    0% )
KL: 0   GT: 4,522 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CIA (33.40)    PRC (16)    
MãCK Giá
Trần
Giá
Sàn
Giá
TC
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
VN30 1,237 1,013 1,125
VN30 1,203 985 1,094
VN30 1,186 972 1,079
VN30 1,171 959 1,065
SAB 227 198 212.20
VJC 210 184 197
VNM 200 175 187.50
SCS 203 167 185
PNJ 176 154 165
WCS 165 136 150.10
VCF 155 135 145
SGN 154 126 140
CTD 147 129 138.20
RAL 141 124 132.50
GAS 138 121 129.30
CMF 139 114 126.50
VIC 129 113 120.90
VCS 126 104 115.20
BHN 121 107 114
NSC 118 103 110.60
DHG 116 102 109
VCI 113 99 106
TV2 114 94 103.80
MCH 112 92 102
DMC 108 94 101
HHC 108 89.10 99
PTB 105 92 98.30
MWG 104 92 98
NCT 104 92 98
TLG 103 91 97
HHA 105 86.40 96
BVH 101 88.40 95
MSN 99.50 86.50 93
ACV 101 82.90 92.10
TRA 96.80 84.20 90.50
ROS 93.70 81.50 87.60
SGC 96.10 78.70 87.40
SDI 95.70 78.30 87
SQC 92.40 75.60 84
PME 89.20 77.60 83.40
AST 87.70 76.30 82
NHH 89.10 72.90 81
MPC 88 72 80
PDN 84.40 73.40 78.90
HCM 83.50 72.70 78.10
D2D 83.40 72.60 78
VHC 83.20 72.40 77.80
BBC 80.20 69.80 75
DSC 82.30 67.50 74.90
MKP 81.50 66.70 74.10
VAV 81.40 66.60 74
MAS 81.20 66.60 73.90
NTC 78.20 64 71.10
DHT 77 63 70
HLB 77 63 70
IN4 77 63 70
DP3 76.80 63 69.90
NVL 74.60 65 69.80
SSC 72.70 63.30 68
TCT 72.20 62.80 67.50
MGG 73.70 60.30 67
YTC 73.70 60.30 67
PLX 71.40 62.20 66.80
SLS 72.60 59.40 66
SAF 71.20 58.40 64.80
PAN 68.40 59.60 64
GLT 70.10 57.50 63.80
IMP 67.30 58.50 62.90
SPB 68.20 55.80 62
TBD 68.20 55.80 62
BTC 67.10 54.90 61
VCB 65.20 56.80 61
VPB 65 56.60 60.80
FPT 64.90 56.50 60.70
BMP 64.70 56.30 60.50
FOX 66 54 60
INN 66 54 60
COM 64 55.80 59.90
DVP 64 55.80 59.90
PMC 65.60 53.80 59.70
TTT 65.50 53.70 59.60
L14 64.90 53.10 59
TAC 63.10 54.90 59
DSN 62.80 54.60 58.70
VEF 64.30 52.70 58.50
CAV 61.90 53.90 57.90
HPG 60.90 53.10 57
TRS 62.40 51.20 56.80
DPG 61.30 50.30 55.80
NTP 61.30 50.30 55.80
VNF 60.70 49.70 55.20
LHC 60.50 49.50 55
TTD 60.50 49.50 55
HSA 60.30 49.50 54.90
KDF 60.20 49.40 54.80
FT1 59.40 48.60 54
DRL 56.80 49.40 53.10
VGG 58.30 47.70 53
NNC 56.20 49 52.60
OPC 55.20 48 51.60
QNS 56.60 46.40 51.50
VMC 56.60 46.40 51.50
TMG 56.30 46.10 51.20
SIV 56.10 45.90 51
DTL 54.40 47.40 50.90
APF 55 45 50
HDG 53.50 46.50 50
WSB 55 45 50
SEB 54.30 44.50 49.40
PJC 54.20 44.40 49.30
CVT 52.60 45.80 49.20
HDB 52.60 45.80 49.20
HAD 53.50 43.90 48.70
ATS 53.30 43.70 48.50
VFG 51.80 45.20 48.50
DBD 53.10 43.50 48.30
HVT 53.10 43.50 48.30
EMS 52.80 43.20 48
GDT 51.30 44.70 48
ACB 52.40 43 47.70
HNF 52.20 42.80 47.50
ICC 51.70 42.30 47
NCS 51.70 42.30 47
HBC 50 43.60 46.80
VHL 51.40 42.20 46.80
VRE 50 43.60 46.80
CAG 51.20 42 46.60
SVC 49.20 42.80 46
VNC 50.60 41.40 46
CMN 50.20 41.20 45.70
LIX 48.75 42.55 45.65
VSN 49.50 40.50 45
HOT 48.05 41.85 44.95
DHC 47.10 41.10 44.10
NHT 48.40 39.60 44
PAC 46.90 40.90 43.90
FDT 47.30 38.70 43
TVP 47.30 38.70 43
VET 47.30 38.70 43
GIL 45.70 39.90 42.80
TDB 46.70 38.30 42.50
THI 45.20 39.40 42.30
HVN 46.40 38 42.20
PHR 44.90 39.10 42
SVI 44.90 39.10 42
VCW 45.90 37.70 41.80
DL1 45.70 37.50 41.60
NRC 45.70 37.50 41.60
BSD 45.60 37.40 41.50
CPC 45.60 37.40 41.50
VPI 45.60 37.40 41.50
KDH 44.10 38.50 41.30
NLG 43.60 38 40.80
SSI 43.40 37.80 40.60
FHN 44.50 36.50 40.50
LTG 44.50 36.50 40.50
PDR 43.05 37.45 40.25
CIA 44.10 36.10 40.10
NS3 44.10 36.10 40.10
NBS 44 36 40
ICN 43.60 35.80 39.70
THG 42.10 36.70 39.40
TAW 43.10 35.30 39.20
NHC 43 35.20 39.10
DPR 41.70 36.30 39
HPP 42.90 35.10 39
PVI 42.60 35 38.80
CSV 41.40 36 38.70
HGM 42.30 34.70 38.50
BID 40.60 35.40 38
CNC 41.80 34.20 38
DFC 41.80 34.20 38
KIP 41.80 34.20 38
PGD 40.60 35.40 38
TTJ 41.80 34.20 38
VIB 41.80 34.20 38
TNA 40.40 35.20 37.80
GEX 39.90 34.70 37.30
KSB 39.85 34.65 37.25
REE 39.80 34.60 37.20
VPR 40.80 33.40 37.10
CCV 40.70 33.30 37
SZL 39.50 34.50 37
ABT 39.30 34.30 36.80
KDC 39.30 34.30 36.80
SGH 40 32.80 36.40
HAT 39.90 32.70 36.30
HNI 39.60 32.40 36
TQN 39.60 32.40 36
VSC 38.50 33.50 36
C32 37.90 33.10 35.50
DXG 37.90 33.10 35.50
DNC 38.50 31.50 35
GHC 38.50 31.50 35
M10 38.50 31.50 35
TTP 38.50 31.50 35
PSL 38.20 31.40 34.80
TV3 38.20 31.40 34.80
CAP 38.10 31.30 34.70
PIA 38 31.20 34.60
AGX 37.80 31 34.40
VIS 36.80 32 34.40
HMS 37.70 30.90 34.30
BMF 37.60 30.80 34.20
TMS 36.45 31.85 34.15
BTT 36.40 31.80 34.10
CLC 36.30 31.70 34
VLB 37.40 30.60 34
DQC 36.10 31.50 33.80
SFN 36.90 30.30 33.60
DHD 36.80 30.20 33.50
TMP 35.80 31.20 33.50
CTI 35.60 31 33.30
VDP 35.40 30.80 33.10
HAF 36.30 29.70 33
PC1 35.30 30.70 33
SDN 36.30 29.70 33
BIC 34.70 30.30 32.50
DGC 35.70 29.30 32.50
IDV 35.70 29.30 32.50
BFC 34.65 30.25 32.45
TPB 34.65 30.25 32.45
CCM 35.20 28.80 32
CII 34.20 29.80 32
CTB 35.20 28.80 32
DGL 35.20 28.80 32
KPF 34.20 29.80 32
LBM 34.20 29.80 32
NAS 35.20 28.80 32
NDC 35.20 28.80 32
SDG 35.20 28.80 32
SDK 35.20 28.80 32
MBB 34.10 29.70 31.90
NT2 34.10 29.70 31.90
CTG 33.80 29.40 31.60
VND 33.80 29.40 31.60
TAG 34.60 28.40 31.50
TIX 33.70 29.30 31.50
KHA 33.10 28.90 31
PGS 34.10 27.90 31