Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 20/10/2017

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 828.93 ( 0    0% )
KL: 0   GT: 4,105 (tỷ)
HNX 109.08 ( 0    0% )
KL: 0   GT: 585 (tỷ)
UPCOM 54.54 ( 0    0% )
KL: 0   GT: 335 (tỷ)
VN30 817.39 ( 0    0% )
KL: 0   GT: 2,385 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: SCR (10.10)    
MãCK Giá
Trần
Giá
Sàn
Giá
TC
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
SAB 297 259 278
CTD 227 199 213
VCS 226 186 206
VCF 214 186 200
SLS 188 154 171.10
WCS 176 145 160.20
VNM 159 139 148.80
SGN 160 132 146
PTB 142 124 133
ROS 141 123 132.10
MWG 141 123 132
TV2 139 115 127
RAL 134 117 125.40
HHA 132 108 120
DHG 124 109 116.50
TRA 124 109 116.50
BHN 121 107 114
DMC 120 106 113
VKD 124 102 112.90
VJC 118 104 111.20
BBC 118 104 111
PNJ 118 103 110.50
MPC 119 99 109
NSC 115 101 108
SCS 111 92 101.50
TLG 106 93 99.90
MAS 101 82.80 92
PDN 95 82.60 88.80
SDI 91.70 75.10 83.40
NHH 91.30 74.70 83
L14 90.80 74.40 82.60
NCT 87 75.80 81.40
SQC 89.10 72.90 81
DHT 87.10 71.30 79.20
GLT 87.10 71.30 79.20
BMP 84.50 73.50 79
INN 86.30 70.70 78.50
CLC 79 68.80 73.90
FOX 80.80 66.20 73.50
NTP 80.30 65.70 73
NTC 79.70 65.30 72.50
GAS 75.20 65.40 70.30
PMC 76.80 63 69.90
DP3 76.70 62.90 69.80
DVP 73.80 64.20 69
ACV 75.70 62.10 68.90
VEF 75.60 62 68.80
TTJ 73.70 60.30 67
IN4 73.10 59.90 66.50
QNS 73.10 59.90 66.50
IMP 70.50 61.30 65.90
SSC 69.30 60.30 64.80
VCI 68.60 59.80 64.20
PLX 67.70 58.90 63.30
LHC 69.40 56.80 63.10
NVL 67.30 58.50 62.90
VAV 68.70 56.30 62.50
HBC 66.40 57.80 62.10
SPB 68.20 55.80 62
DPG 67.60 55.40 61.50
TRS 66.90 54.90 60.90
TCT 64.50 56.10 60.30
GDT 64.20 55.80 60
SAF 66 54 60
BTC 64.60 53 58.80
KDF 63.90 52.30 58.10
HLB 63.80 52.20 58
TMS 62 54 58
DCI 62.70 51.30 57
NNC 60.80 53 56.90
SIV 62.10 50.90 56.50
DSN 60.10 52.30 56.20
BVH 60 52.20 56.10
CMF 61.60 50.40 56
MSN 59.90 52.10 56
TTT 61.60 50.40 56
HHC 61.40 50.40 55.90
MCH 61 50 55.50
OPC 58.80 51.20 55
VIC 58.80 51.20 55
VFG 58.20 50.60 54.40
PAC 58.10 50.50 54.30
CAV 57.70 50.30 54
D2D 57.20 49.80 53.50
WSB 58.80 48.20 53.50
THG 56.10 48.90 52.50
VMC 57.20 46.80 52
APC 55.30 48.10 51.70
PSL 56.80 46.60 51.70
VSC 55.30 48.10 51.70
SGC 56.60 46.40 51.50
VGG 56.20 46 51.10
CVT 54.50 47.50 51
FPT 54.10 47.10 50.60
VNF 55.20 45.20 50.20
APF 55 45 50
COM 52.75 45.95 49.35
NCS 54.10 44.30 49.20
SEB 53.90 44.10 49
SBV 52.25 45.45 48.85
VHC 51.70 45.10 48.40
DBD 52.80 43.20 48
LTG 52.50 43.10 47.80
HNF 51.70 42.30 47
UEM 51.10 41.90 46.50
HTL 49.20 42.80 46
LIX 49.20 42.80 46
HPP 50.40 41.40 45.90
VHL 50.30 41.30 45.80
TAC 48.65 42.45 45.55
KSB 48.60 42.40 45.50
ICC 49.50 40.50 45
TTD 49.50 40.50 45
VSN 48.40 39.60 44
DRL 46.50 40.50 43.50
GMD 46.20 40.20 43.20
SVC 46.05 40.05 43.05
BSD 47.30 38.70 43
DFC 47.30 38.70 43
FDT 47.30 38.70 43
HCM 46 40 43
HAD 46.70 38.30 42.50
NHC 46.70 38.30 42.50
DNC 46.50 38.10 42.30
SVI 44.90 39.10 42
PHR 44.15 38.55 41.35
DPR 44.10 38.50 41.30
SCD 43.90 38.30 41.10
VPB 43.90 38.30 41.10
HAT 45.10 36.90 41
HSA 45.10 36.90 41
IDV 45.10 36.90 41
KTS 45.10 36.90 41
VNC 45.10 36.90 41
LBM 43.30 37.70 40.50
VCB 43.30 37.70 40.50
KGU 44 36 40
NBS 44 36 40
TNA 42.80 37.20 40
CCM 43.50 35.70 39.60
PGD 42.20 36.80 39.50
SGH 43.20 35.40 39.30
BFC 41.70 36.30 39
CAP 42.90 35.10 39
CPC 42.90 35.10 39
HGM 42.90 35.10 39
KDC 41.35 35.95 38.65
HAX 41.30 35.90 38.60
BED 41.80 34.20 38
CNC 41.80 34.20 38
SZL 40.60 35.40 38
TVP 41.80 34.20 38
VLB 41.80 34.20 38
THI 40.55 35.35 37.95
HPG 40.40 35.20 37.80
TV3 41.30 33.90 37.60
HRC 40.05 34.85 37.45
HII 40 34.80 37.40
TBD 40.80 33.40 37.10
TAG 40.70 33.30 37
UIC 39.50 34.50 37
VCW 40.70 33.30 37
CSV 39.35 34.35 36.85
VDP 39.25 34.25 36.75
DQC 39 34 36.50
DTL 38.80 33.80 36.30
DHA 38.70 33.70 36.20
YTC 39.60 32.40 36
BTT 37.95 33.15 35.55
NKG 37.80 33 35.40
SDU 38.80 31.80 35.30
DHC 37.40 32.60 35
GIL 37.40 32.60 35
SFN 38.50 31.50 35
STS 38.50 31.50 35
PAN 37.30 32.50 34.90
REE 37.15 32.35 34.75
C32 37.10 32.30 34.70
AAA 37.05 32.25 34.65
TVA 37.90 31.10 34.50
GHC 37.80 31 34.40
TDB 37.50 30.70 34.10
CII 36.30 31.70 34
DGC 37.40 30.60 34
DGL 37.40 30.60 34
KHA 36.30 31.70 34
SDN 37.40 30.60 34
PC1 36.10 31.50 33.80
ABT 35.80 31.20 33.50
HPI 36.70 30.10 33.40
DAP 36.30 29.70 33
TIX 35.30 30.70 33
HVT 36.10 29.70 32.90
ACB 35.60 29.20 32.40
CTB 35.60 29.20 32.40
SKG 34.60 30.20 32.40
TTR 35.50 29.10 32.30
BIC 34.40 30 32.20
PVI 35.30 28.90 32.10
PDR 34.25 29.85 32.05
BLT 35.20 28.80 32
CSC 35.20 28.80 32
TTP 35.20 28.80 32
HDG 34.15 29.75 31.95
SFI 34.15 29.75 31.95
HMS 34.80 28.60 31.70
LDP 34.60 28.40 31.50
TMP 33.70 29.30 31.50
NDP 34.40 28.20 31.30
PIV 34.20 28 31.10
SJS 33.20 29 31.10
NAS 34.10 27.90 31
VDL 34.10 27.90 31
ADP 33.70 27.70 30.70
ACE 33.60 27.60 30.60
HTC 33.50 27.50 30.50
BCI 32.55 28.35 30.45
API 33.40 27.40 30.40
DHD 33.30 27.30 30.30
HOT 32.35 28.15 30.25
RCD 33.10 27.10 30.10
CH5 33 27 30
NHN 33 27 30
SAS 33 27 30
TET 33 27 30
SC5 31.95 27.95 29.95
STC 32.70 26.90 29.80
SMB 32.50 26.70 29.60
SGR 32.40 26.60 29.50
GMC 31.30 27.30 29.30
CMN 32 26.20 29.10
ABI 31.90 26.10 29
CNG 31 27 29
HVN 31.90 26.10 29
QHW 31.90 26.10 29
BSP 31.70 26.10 28.90
TRC 30.70 26.70 28.70
NT2 30.60 26.60 28.60
PJC 31.40 25.80 28.60
PLP 30.60 26.60 28.60
BMI 30.35 26.55 28.45
SDK 31.20 25.60 28.40