Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Thống kê Giao dịch NĐT Nước Ngoài
So sánh cổ phiếu
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

DPM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ (HOSE)


     23.20    0   0%
TC 23.20
Open 23.10
CN 23.20
TN 23
KL 432,220
EPS 2,364
PE 9.8
KL 391.4 tr
Vốn 9,080 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DPM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
23.15 56,010 23.20 170,830
23.10 2,280 23.25 5,800
23.05 45,700 23.30 11,990
Nhóm ngành Phân bón 14 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2016 9,105 88% 1,228 95%
2015 9,246 107% 1,047 145%
2014 8,700 111% 910 125%
2013 10,710 97% 1,915 118%
2012 15,810 85% 1,787 172%
2011 7,000 133% 1,430 220%
2010 5,646 118% 1,007 191%
2009 5,815 115% 990 136%
2008 4,754 137% 1,540 97%
2007 0 0% 0 0%

So sánh Kế hoặch KD
Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

So sánh

DPMLASTSC
Giá Thị Trường 23.20
0   0%
13.10
-0.20   -1.5%
5.06
0.06   1.2%
EPS/PE 2.36k / 9.81.34k / 9.8-0.12k / -41.5
Giá Sổ Sách 21.68
ngàn
11.75
ngàn
12.95
ngàn
KLGD Trung bình 13 tuần 993,638136,7161,327,584
Khối lượng đang lưu hành 388,954,320112,856,400147,648,084
Tổng Vốn Thị Trường 9,024
tỷ VND
1,478
tỷ VND
747
tỷ VND
Nước ngoài đang sở hữu 93,649,674
(24.08%)
5,639,357
(5%)
5,604,001
(3.8%)
Tổng Doanh Thu 4 qúy gần nhất 90,527
tỷ VND
29,666
tỷ VND
20,077
tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế 4 qúy gần nhất 10,360
tỷ VND
1,474
tỷ VND
70
tỷ VND
Vốn chủ sở hữu 8,432
tỷ VND
1,326
tỷ VND
1,912
tỷ VND
Tổng Nợ 1,609
tỷ VND
1,247
tỷ VND
317
tỷ VND
TỔNG TÀI SẢN 10,042
tỷ VND
2,573
tỷ VND
2,229
tỷ VND
Tiền mặt 3,718
tỷ VND
356
tỷ VND
78
tỷ VND
ROA / ROE 9% / 116% / 11-1% / -1
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 16%48%14%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 11%5%0%
Tỉ lệ tăng trưởng Doanh thu trung bình 5 năm -0.30%1.20%16.20%
Tỉ lệ tăng trưởng Lợi nhuận trung bình 5 năm -13.50%-8.40%287.50%
Tỉ lệ tăng Giá Giao dịch cổ phiếu trung bình 5 năm -1.50%11.70%22.80%

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DPM

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
FLC 7.4 0.0 5,899,000 7.4 7.6 7.4
HAI 14.2 0.9 8,154,230 14 14.2 12.4
HHS 4.5 0.0 1,536,940 4.4 4.5 4.4
HQC 3.3 0 4,088,530 3.3 3.3 3.3
ITA 4.4 0.1 4,895,990 4.3 4.4 4.3
KLF 3.2 0.2 6,773,600 3 3.2 3
OGC 2.3 -0.1 9,180,510 2.4 2.4 2.3
PVX 2.6 0.2 6,491,680 2.4 2.6 2.2
SHB 8 0 22,555,300 8 8.2 7.9
VHG 2.1 -0.0 2,613,110 2.1 2.1 2