Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Thống kê Giao dịch NĐT Nước Ngoài
So sánh cổ phiếu
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

HHA - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ (UPCOM)


     115.10    15   14.99%
TC 100.10
Open 115.10
CN 115.10
TN 115.10
KL 100
EPS 8,108
PE 12.8
KL 5.9 tr
Vốn 610 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HHA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
90.00 5,000 115.10 900
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 570 0% 35 0%
2016 548 97% 31 112%
2014 525 133% 33 254%

So sánh Kế hoặch KD
Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

So sánh

FSCHHANBR
Giá Thị Trường 11.20
0   0%
115.10
15   15.0%
9.00
0   0%
EPS/PE 0.54k / 20.68.11k / 12.80k / 0.0
Giá Sổ Sách 11.87
ngàn
21.39
ngàn
0
ngàn
KLGD Trung bình 13 tuần 36889
Khối lượng đang lưu hành 30,000,0005,896,1001,806,000
Tổng Vốn Thị Trường 336
tỷ VND
679
tỷ VND
16
tỷ VND
Nước ngoài đang sở hữu 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
Tổng Doanh Thu 4 qúy gần nhất 106
tỷ VND
1,568
tỷ VND
0
tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế 4 qúy gần nhất 14
tỷ VND
147
tỷ VND
0
tỷ VND
Vốn chủ sở hữu 356
tỷ VND
126
tỷ VND
22
tỷ VND
Tổng Nợ 15
tỷ VND
366
tỷ VND
44
tỷ VND
TỔNG TÀI SẢN 372
tỷ VND
492
tỷ VND
66
tỷ VND
Tiền mặt 198
tỷ VND
20
tỷ VND
10
tỷ VND
ROA / ROE 4% / 56% / 205% / 13
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 4%74%67%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 13%9%0%
Tỉ lệ tăng trưởng Doanh thu trung bình 5 năm 22.30%7.20%2.50%
Tỉ lệ tăng trưởng Lợi nhuận trung bình 5 năm -86%99.20%15.60%
Tỉ lệ tăng Giá Giao dịch cổ phiếu trung bình 5 năm 0%44.70%-9%

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HHA

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
CTG 34.8 -1 11,880,540 34.7 35.4 33.9
FLC 6.1 -0.1 11,897,110 6.1 6.1 6.0
HAG 7.0 -0.2 4,942,080 6.9 7.2 6.9
IDI 12.8 -1.0 3,601,980 13 13.2 12.8
MBB 35.1 -1.0 9,022,830 35 35.4 34.5
SBT 17.4 -0.9 4,509,270 17.2 17.9 17.2
SCR 12.7 -0.5 10,622,440 12.5 12.9 12.5
SHB 12.9 -0.4 22,231,400 13.2 13.2 12.5
SSI 39.0 -1.4 8,925,740 39.1 39.5 38.1
STB 15.6 -0.4 15,982,420 15.5 15.8 15.4