Mã CK:

HOSE: 1,276.93 4.22 0.3% 566,746,020 18,550.8 tỷ
HNX: 305.96 3.08 1.0% 90,850,374 2,141.9 tỷ


CK
Giá +/- Khối
lượng
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
HPG 46.20 0.60 18,206,300 46 46.80 45.70
STB 29.10 0.40 29,764,400 29 29.75 28.70
FLC 10.85 0.25 34,662,800 10.70 11.30 10.70
TCB 49.75 0.75 13,266,100 50 50.30 49.55
MBB 27.40 0.20 11,596,100 27.40 27.75 27.30
VPB 57 0.30 12,908,100 57.80 58.30 56.60
CTG 32.50 0.35 15,896,500 32.50 33.35 32.40
ROS 4.98 0.14 9,612,400 4.91 5.10 4.86
SSI 52 1.20 14,778,900 51.80 53.40 51.60
HSG 35.70 1.30 13,959,400 35.30 36.10 34.90
HNG 8.13 0.05 5,877,400 8.47 8.48 8.10
AAA 16 0.55 9,434,500 15.60 16.20 15.60
HQC 3.13 0.03 7,329,400 3.12 3.20 3.12
KBC 32.60 0.10 5,489,500 33 33.30 32.50
MSB 28.40 0.30 5,421,500 28.15 28.60 28.10
ITA 6 0 4,334,400 6.15 6.18 6
POW 10.80 0.30 11,297,500 10.60 10.95 10.55
ACB 33.15 0.45 5,634,700 33.05 33.50 33
FIT 14.90 0.30 4,699,200 14.80 14.95 14.65
SCR 9.71 -0.14 6,284,400 9.97 10 9.71
Danh sách nhóm
    
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     AGG     CTF     DPG     DVN     FIR     GKM     MST     TNT     VTP     ^NYA     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     CTF     DCM     DDG     MST     TTF     VGC     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     AGG     CTF     FIR     HMC     TNT     000001.SS     AAV     ABS     ADS     AMV     ATG     BCC     BFC     BIC     BII     ... Xem thêm

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
CMN 27/07/2021 28% 51.5
HLR 27/07/2021 11% 4.9
SSU 27/07/2021 2% 2.3
TLG 27/07/2021 15% 37.6
ADC 28/07/2021 100/30 30.8
NDN 28/07/2021 15% 23.9
NDN 28/07/2021 100/15 23.9
NSL 28/07/2021 10% 7
BMS 29/07/2021 100/14 13
DNE 29/07/2021 8.5% 12.4
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm

Tin doanh nghiệp
» Cổ phiếu ACV chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần Nguyên nhân do ACV vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn tới tình trạng chứng khoán bị tạm dừng giao dịch. Trước đó, cổ phiếu ACV vừa bị tạm ngưng giao dịch trong 3 phiên 22-26/7 do không công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
» PGD: Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung giá khí 6 tháng cuối năm 2021
» SJD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC quý II, 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán
» Licogi 16 (LCG) thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
» FUEMAV30: Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/07/2021Danh Mục Tin Tức: