Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/06/2020Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
CVNM2103 0.2
11/06/2021
0.1
(0)
3.3
23/04/2021
CVRE2011 0.1
11/06/2021
0.1
(0)
2.5
25/01/2021
CVNM2102 0.7
11/06/2021
0.7
(0)
3.1
23/04/2021
HVG 2.3
10/06/2021
2.1
(0)
5.4
13/08/2020
CVRE2102 1.3
11/06/2021
1.2
(-0.1)
3
17/05/2021
CMSN2103 6
31/05/2021
5.7
(-0.5)
11.2
14/05/2021
CTCH2103 1.8
11/06/2021
1.8
(0.0)
3
14/05/2021
CREE2101 2.2
10/06/2021
2.2
(-0.0)
4.4
14/05/2021
DVG 14.5
10/06/2021
14.4
(-0.9)
20
23/03/2021
CVNM2011 0
07/06/2021
0.0
(0)
2.4
18/01/2021

Danh Mục Tin Tức: