Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
PTG 0.2 27.5 0.5% -27.4 0 0
PDT 8.2 1,000 0.8% -991.8 -44,425 -0.2
DRG 13.8 1,000 1.4% -986.2 8,282 1.7
PTX 0.2 12.9 1.5% -12.7 430 0.5
DNN 0.2 12.9 1.6% -12.7 2,211 0.1
VC5 1.3 69.2 1.9% -67.9 2,020 0.6
MHY 18.8 1,000 1.9% -981.2 0 0
DNB 6.9 302.1 2.3% -295.2 0 0
DPS 0.3 10.5 2.9% -10.2 -217 -1.4
CAD 1 34.9 2.9% -33.9 -770 -1.3

Danh Mục Tin Tức: