Mã CK:

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN


Click vào thanh tiêu đề (PE, ROA, ROE, EPS...) để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Mã CK Giá HT PE EPS ROA ROE Giá SS
000001.SS 3,418.9
(-22.4)
0 0 0% 0% 0
A32 33.9
(0)
0 0 11% 21% 35.6
AAA 15.4
(-0.5)
13 1,183 3% 7% 18.1
AAM 10.5
(0.2)
-9.1 -1,145 -6% -6% 22.6
AAS 8.6
(-0.2)
81.1 106 1% 1% 11.3
AAT 18.2
(-0.4)
0 0 0% 0% 0
AAV 14.7
(-0.2)
35.1 419 2% 4% 12.2
ABB 17.8
(-0.1)
8.9 2,010 1% 13% 15.6
ABC 14.9
(-0.3)
8.6 1,736 4% 6% 28.1
ABI 43.8
(0.9)
6.1 7,195 10% 28% 29.6
ABR 23.8
(0)
19.3 1,230 12% 12% 10.2
ABS 48.8
(-3.7)
36.2 1,347 4% 12% 24.2
ABT 30
(-1.5)
24.7 1,216 3% 4% 45.6
AC4 4.2
(0)
0 0 3% 18% 16.5
ACB 35.2
(0.4)
9.9 3,554 2% 22% 16.4
ACC 15.2
(-0.3)
7.8 1,939 6% 13% 10.3
ACE 30.5
(0)
11.2 2,712 9% 22% 23.8
ACL 12.5
(-0.1)
21.9 572 2% 4% 13.9
ACM 3.2
(-0.3)
-3 -1,080 -10% -15% 7.2
ACS 15.2
(0)
0 0 0% 7% 14.5
ACV 70.5
(-1.7)
91.1 774 3% 5% 17.3
ADC 24
(-2.5)
6 4,023 9% 19% 20.8
ADG 56
(-2.5)
47.3 1,185 9% 16% 13.5
ADP 33
(0)
6.5 5,051 24% 29% 17.6
ADS 13.9
(0.1)
15.7 883 1% 6% 15.2

Danh Mục Tin Tức: